Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná" - otvorený list starostovi obce Šintava M. Holičkovi

Miloš MajkoDátum10. 05. 2016 12:29:24Témaobec Šintava
200

Starosta obce  Šintava, pán Miroslav Holička,

využívam  možnosť oslovenia  Vás týmto otvoreným listom  hneď z niekoľkých dôvodov. Pretože nedvíhate občanovi mobilný telefón a to ani v pracovnej dobe, neodpovedáte na poštu zaslanú Vám, starostovi obce e-mailom na oficiálnu adresu obce a Vaše meno, neodpovedáte ani na žiadosti a otázky položené Vám (osobe povinnej) v súlade so zákonom 211/2000 Z.z.  a v neposlednej rade preto, aby obyvatelia obce, Vaši voliči a vlastne aj úplne bežní ľudia  vedeli, čo musí absolvovať občan a novinár ak chce vo verejnom záujme získať a publikovať informácie od voleného zástupcu ako ste Vy.

Pán starosta Holička, na obecné zastupiteľstvá v Šintave som ako novinár začal chodiť v septembri minulého roku z dôvodu diskusie prebiehajúcej v médiu Seredonline. V nej čitatelia – obyvatelia obce kritizovali Váš prístup k veciam verejným a niekoľkí z nich médium dokonca požiadali o uverejnenie materiálov dokazujúcich Vaše postoje a ignorovanie ich oprávnených požiadaviek. Už na prvom zastupiteľstve som Vám položil v súlade s platnou legislatívou otázky, načo ste mi Vy osobne namiesto odpovede oznámili, že odpovedať nebudete a vedome porušíte zákon, nakoľko žiadna sankcia Vám z takéhoto konania nevyplýva. Nebudem Vaše vyjadrenie hodnotiť z hľadiska morálky a etiky, zopakujem však to čo som Vám povedal priamo na mieste – už za takýto arogantný prístup k dodržiavaniu zákonov  SR podľa môjho názoru nemáte právo zastávať volenú funkciu platenú občanmi. Pravdepodobne totiž zabúdate na text skladaného sľubu a na to, že Vy ste starostom pre občanov a nie občania sú tu na to, aby sa Vám vo svojej  podstate skladali na vysoko nadštandardnú výplatu a následne sa  z Vašej strany dočkali ignorovania ich oprávnených požiadaviek.

Pán Holička, hanbou pre Vás možno ani nie je Vaše vyjadrenie vyslovené priamo v zasadacej miestnosti vopred deklarujúce Vaše odhodlanie zákon vedome porušiť, ako to, že ste svoje tvrdenie naozaj dodržali a zákon ukladajúci Vám povinnosti „ako osobe povinnej“ ste úplne odignorovali a povinnosť za ktorú ste ako štatutár obce platený, muselo vo verejnom záujme z časti nahradiť nezávislé súkromné médium získaním dôležitých informácií pre občanov z iného zdroja.

Pán Holička, za perličku Vo Vašom správaní sa v pozícii voleného zástupcu obyvateľov obce  považujem Vami podané trestné oznámenie na moju osobu, za otázku položenú Vám starostovi obce  v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Neviem, či z neznalosti alebo opätovnej ignorácie zákonov SR  (vážne neviem čo je pre obyvateľov obce horšie)  ste sa pokúsili obmedziť informovanie verejnosti o veciach verejných, resp. odradiť občanov od záujmu o ne. S najväčšou pravdepodobnosťou Vám ušlo, že minimálne v mojom prípade takýmito krokmi nepochodíte. Práve opačne – ako som Vám oznámil na nedávnom  OZ, informovanie verejnosti o spôsobe výkonu moci Vami v obci  Šintava neukončím a médium Seredonline v ňom bude pokračovať. Už dnes vidím, že dlhodobo.

Na poslednom rokovaní Obecného zastupiteľstva som Vám pán Holička, starosta obce Šintava, dal možnosť obyvateľov obce a prítomných občanov informovať o výsledkoch vyšetrovania vedeného na základe Vami podaného trestného oznámenia na moju osobu. Chcel som Vám zároveň dať možnosť verejne sa mi ospravedlniť a predísť tak možnému právnemu sporu.  Namiesto jednoduchej odpovede a prípadného ospravedlnenia sa za Vašu aroganciu a nedôvodne podané trestné oznámenie, ste sa vyjadrili, že si na výsledok vyšetrovania nepamätáte.
Pán Holička, dovolím si teda závery vyšetrovania Vám verejne pripomenúť. Uznesenie vyšetrovateľa nebudem rozoberať podrobne, vyberiem len najdôležitejšie časti. Ostatné si čitateľ bez problémov nájde v priložených prílohách.


Z uznesenia vyšetrovateľa  ČVS: ORP-642/1-VYS-GA-2015, ktorý zastavil trestné stíhanie vyberám:

"Trestné oznámenie podáva na Miloša Majka ako vlastníka internetového média Seredonline, nakoľko Miloš Majko sa "chytil" príležitosti a predmetné otázky mu položil v zmysle zákona 211/2000 Z.z. Tieto otázky sa ho dotkli napriek tomu, že si je vedomý, že ako verejný činiteľ musí znášať určitú mieru kritiky avšak to načo sa ho verejne pýtal Miloš Majko je podľa ***********   nehoráznosť, nakoľko podľa jeho názoru tieto otázky nemajú nič spoločné s výkonom jeho funkcie starostu."

"Ďalej uviedol, že Miloš Majko si neustále chce zvyšovať sledovanosť svojho internetového média a z toho dôvodu šíri takéto nehoráznosti a špiní ľudí."

"Uviedol, že chápe, že žijeme v demokratickom štáte, avšak všetko musí byť v medziach zákona. Potom, čo podal trestné oznámenie, príspevky na Seredonline sú voči jeho osobe už opatrnejšie, takže má pocit, že to malo aspoň preventívny charakter vo vzťahu k ľuďom, ktorí ho neustále v tomto médiu urážajú."

Pán starosta, dúfam že sa neurazíte, keď  Vaše vyjadrenia vypovedané pred vyšetrovateľom tu a teraz komentovať nebudem...  Najmä Váš výrok  "konanie v medziach zákona"  totiž pri  Vašom konaní naozaj pôsobí komicky.

Nemôžem však nenapísať nasledovné: pán Holička, máte to pomýlené. Trestné konanie nemá slúžiť na zastrašovanie občanov, či ľudí s inými názormi ako máte Vy a už vôbec nie tých, ktorí žiadajú len informácie na ktoré majú zo zákona nárok, ale na trestanie páchateľov dopúšťajúcich sa trestnej činnosti.
Vyšetrovateľ prišiel k nasledovnému záveru (a pripomínam Vám, že príslušný prokurátor sa s ním stotožnil):

"Je potrebné uviesť, že občan ako i médium má právo požadovať od volených zástupcov informácie tak ako to upravuje vyššie citovaný zákon o slobode informácií a mám za to, že položením otázok nebol porušený zákon."

Pán Holička,
dovolím citovať niekoľko viet z viacerých rozsudkov  Európskeho súdu pre ľudské práva:


„Sloboda prejavu tvorí jeden z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jej rozvoja. Pokiaľ ide o hranice prípustnej kritiky Európsky súd pre ľudské práva vyjadril, že tieto sú širšie vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Politik sám nevyhnutne a vedome otvorene vystavuje svoje slová a skutky podrobnému skúmaniu zo strany novinárov a širokej verejnosti. Sloboda prejavu chráni možnosť vysloviť nezávideniahodné hodnotenie politika, i keď je tvárou v tvár faktom takéto hodnotenie nadsadené a neobjektívne.“

A ešte ďalej:


"Hoci sa verejným osobám môže zdať, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich dobrovoľné rozhodnutie o vstupe do politiky, musia takéto zásahy strpieť. Európsky súd pre ľudské práva išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú. Takto si to vyžaduje pluralizmus, tolerancia a veľkorysosť, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“.

A nasledovné:

"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná. Treba zároveň pripustiť, že v rámci kritiky podľa okolností a povahy konkrétneho prípadu možno strpieť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé. U verejných činiteľov je kritika považovaná za nevyhnutnú súčasť ich verejného účinkovania a tieto osoby s kritikou už vstupom do politiky musia počítať."

Vecná kritika je chápaná tak, že vychádza z reálnych či pravdivých skutočností a z týchto potom vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok.

A ešte by Vás, voleného zástupcu plateného občanmi  pán Holička nepochybne malo zaujímať toto vyjadrenie:

"Keď Jorg Haider, pronárodne orientovaný politik Slobodnej strany Rakúska, oslavoval úlohu generácie nemeckých vojakov bojujúcich v druhej svetovej vojne, nazval ho novinár Oberschlick v novinovom článku idiotom. Súd sa k tejto veci vyjadril, že aj keď je pravdou, že pomenovanie politika slovom idiot na verejnosti môže pre neho znamenať urážku, vzhľadom na okolnosti prípadu sa toto označenie nezdá neprimerané k rozhorčeniu, ktoré Haider vedome vyvolal. Súd rozhodol, že sa nepreukázala nevyhnutnosť zásahu do sťažovateľovej slobody prejavu zaručenej článkom 10 Európskeho dohovoru, ktorý bol porušený."

Zdroj: VIA IURIS

Na záver z mojej strany pán starosta snáď ešte toto:  Ja som Vás vo svojej žiadosti podanej v súlade s príslušnou legislatívou ani neurážal, ani neosočoval, ba dokonca som Vás nenazval ani idiotom. Pýtal som sa len na využívanie auta a tak si myslím, že Vášmu konaniu  (podanie trestného oznámenia)  zodpovedajú moje súčasné kroky, teda podpísanie plnej moci advokátskej kancelárii, ktorá  Vám v mojom mene onedlho navrhne mimosúdne vyrovanie.


Pán starosta obce  Šintava, Miroslav Holička, vyjadrujem svoje presvedčenie, že si uvedomíte svoju úlohu v spoločnosti ako volený predstaviteľ samosprávy a minimálne si necháte vysvetliť pojem „verejný záujem“ a veci s ním súvisiace.

Pre informáciu obyvateľov obce Šintava a občanov, starosta obce Holička na otázky občana položené podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám zo septembra minulého roku dodnes neodpovedal.  Znamená to teda, že obyvatelia Šintavy do dnešného dňa nevedia, napr. aké náklady vynaložila obec  (tada v konečnom dôsledku samotní občania) na právne zastúpenie v spore Lodenica.


Zápas občana a média o zverejnenie informácií  voleným zástupcom zatial trvá viac ako 8 mesiacov. A bude pokračovať...

 

Miloš Majko, novinár a občan - autor otvoreného listu

 

P.S.:   Záver vyšetrovateľa  vyšetrujúceho trestné oznámenie podané starostom obce  Šintava  Miroslavom Holičkom na novinára a občana Miloša Majku za otázky  položené mu v súlade so zákonom  o slobodnom prístupe k informáciám:  "Otázky zverejnené na verejne prístupnom internetovom portály seredonline.sk nie je možné považovať za údaj, ktorý by bol spôsobilý značnou mierou ohroziť niečiu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, v danom prípade či už anonymný vkladateľ príspevku ale i Miloš Majko sa pýtajú či starosta vozí na obecnom aute pani    ********** na vysokú školu a či využíva obecné auto na iné účely ako spojené s výkonom funkcie pre obec. Je potrebné uviesť, že občan ako i médium má právo požadovať od volených zástupcov informácie tak ako to upravuje vyššie citovaný zákon o slobode informácií a mám za to, že položením otázok nebol porušený zákon."

 

- - -

Poznámka autora otvoreného listu: Nemusíte so mnou súhlasiť a na vec môžete mať iný názor ako ja. Rešpektujem to  a dokonca Vám médium  SoL umožňuje jeho zverejnenie. Žiadam Vás teda o rešpektovanie názoru môjho. Ďakujem.

 

- - -

Príloha 1: Zdroj: VIA IURIS

Príloha 2: Zdroj: OR PZ Galanta

Príloha 3-7: korešpondencia s overeným podpisom autora listu odovzdaná do podatelne OÚ v Šintave viac ako dve hodiny pred uverejnením listu v médiach


Priložené súbory k článku:Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Obcan | 15-05-2016 14:37:11
Zaujimalo by ma,ci p.Holicka,starosta obce sintava podal nejake vysvetlenie na uverejneny clanok. Ak nie,mam to povazovat ze zabudol,alebo ho este neprecital do konca? Potom treba uvazovat nad tym,ci ho nezacina nicit aizhamerova choroba. Ano,viem,clanok je dlhy a v takom pripade je mozne,ze sa vzdy musi vratit na zaciatok. Preto osobne prosim niekoho z jeho priatelov,ktorym doveruje,aby mu pomohli. Ved uz dlho caksme na jeho vyjadrenie a dufam,ze aspon do nasich maturit to stihne. Velmi dakujeme a cakame na odpoved.
Obcan | 11-05-2016 11:41:56
Pre keresturcan: zeby bodis radil aj starostovi u vas? Myslel som,ze mal na starosti iba sopornanskeho a sintavskeho. No ale taky velky zaber uz asi nezvladol a sopornansky mu vypadol zo zoznamu. Ale uz bude koncit aj v sintave. Nec mu je boh milostivy.
Kerestúrčan | 10-05-2016 23:44:36
No podobná situácia začína aj v Križovanoch nad Dudváhom, kde sa starostka obce hlavne aroganciou snaží znegovať diskusiu. Ak budete sledobať FB Križovany nad Dudváhom - život v obci trochu inak, dozviete sa zaujímavé veci...
pozorovateľ | 10-05-2016 20:23:03
pre rovnaký meter ?si všimni, že p. redaktorka zásadne neumožňuje komentovať svoje články \"všetkým\" Asi má rada len pozitívne komentáre. Strašne mi to pripomína selekciu komentovania v denníku Sme, kde zásadne nie sú vôbec povolené komentáre k článkom o \"cigáňoch\", migrantoch a pod.
Holt nie nadarmo sa hovorí, že \"novinári\" sú siedma veľmoc.
s.i.n. | 10-05-2016 20:03:33
rovnaky meter? | 10-05-2016 18:48:26 : Veď ano, lenže článok o návšteve p. prezidenta v Seredi napísala a zverejnila I. Tóthova a nie M. Majko. A ona má právo určiť úroveň diskusie. Tiež si myslím, že by sme sa kadečo zaujímavé dočítali.
rovnaky meter? | 10-05-2016 18:48:26
Nie zeby tento clanok bol neziaduci, ma tiez svoke odovodnenie (pre niekoho viac, ineho menej)
ale ked je otvorena diskusia/kritika \"pre sefa obce\",
o to viac by mala byt aj pre prezidenta statu - vid prislusny clanok o navsteve Serede.
Treba verit ze rovnaky meter bude aj na vacsie ryby..
Petra | 10-05-2016 17:40:33
Už sa to nedá ani komentovať, čo ten pán starosta rozpráva. Ak mu ubližuje komentovanie občanov na SOL, zasahuje mu do súkromia, tak každý normálny človek, by položil funkciu a uprednostnil by pokojný život. Ja vás neľutujem pán starosta, sám ste sa dostali do všetkých tých problémov.
Helena | 10-05-2016 17:23:37
No netusila som ze je to az take zle.
Otazka | 10-05-2016 16:00:26
Ja len na margo toho auta. Na prvej schodzi po zvolení do funkcie starostu v 2011 p.Holicka hrdo vyhlásil, že on auto nepotrebuje,že má svoje a obecné auto kedykoľvek poskytne škole, pokiaľ ho budu potrebovať napr.odviesť deti na súťaže.... Koľkokrát prosím poskytol pán starosta obecné auto na odvoz deti napr.na nejake preteky
Občan | 10-05-2016 15:36:16
doplnenie a orava
s urážlivými a posmešným výrazmi...
Občan | 10-05-2016 15:34:58
Základom neporiadku aj v obciach sú nekvalitné zákony,vyhlášky,normy a predpisy, čo ho umožňujú.
Momentálne sa o tom presvedčujeme napríklad aj v novom rokovacom poriadku, keď sa odsunula diskusia občanov a keby nebolo videa, tak nikto nevie čo sa tam hovorilo, lebo sa to nikde nezapisuje.
Ďalšia kapitola je stavebný zákon, do ktorého ak sa chce sa vojde všetko , a ak nie je vôľa tak aj nič...viď pani L.M.
Zmätok vyvoláva aj sústavná zmena zákonov ako napríklad o dotáciách viď prípad bytovka...
Nakoniec chcem poprosiť SEREDONLINE, aby mazalo príspevky s urážlivé
Ficochrani....... | 10-05-2016 14:48:24
Cela nasa Sintava este zije v komunizme. Vymyte mozgy, zial, aj u mladsej generacie, su az na zaplakanie. A prave tu, p. Majko, pomahate. Inteligencia je na vasej strane...
anonym | 10-05-2016 13:52:36
Najprv Soporna, teraz Sintava. Dalsie volebne obdobie bude kde zaujimave? Chcelo by to poriadnu novelu zakona c. 369/1990 Zb., ale chapem, ze by to nevyhovovalo niektorym starostom a primatorom z radov poslancov NR SR.
Obcan | 10-05-2016 13:36:12
Velmi zaujimave porovnanie s idiotom.ved on....
Majo | 10-05-2016 13:07:20
Pán starosta Šintavy mi pripomína pána ex starostu zo Soporne, ale mozno sa mi to len zda

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign