Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch

159

Prezídium PZ SR |MM|   Kabinet v stredu 21. augusta 2019 schválil návrh  nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov.  Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku  2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

Tento doklad totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana  podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme /e-Zdravie/.

Ďalšou zásadnou novinkou je možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom  mladším ako 15 rokov /bude im slúžiť ako cestovný doklad/,  a tiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.

Občiansky preukaz bez podoby tváre pre účely systému e-Zdravie

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva má mať do 31. decembra 2021 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom ako autentifikačný prostriedok pre prístup  k záznamom z elektronickej zdravotnej knižky. V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny občanov:

 • občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy nemajú nárok  na občiansky preukaz,
 • občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu.

Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov vydával občiansky preukaz bez podoby tváre.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa, keďže sa bude vydávať z úradnej moci na základe údajov z Registra fyzických osôb (RFO). Tento doklad bude vydávaný automaticky:

 • pri narodení občana,
 • pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov,
 • pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na našom území.

Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu. /Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového, nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane/.

Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži budú musieť o nový doklad požiadať, v takom prípade im bude bezplatne vydaný štandardný elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a podpisom.

 Vyhotovený preukaz bude zaslaný na adresu pobytu uvedenú v RFO, čiže bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar.

 MV SR odhaduje, že do roku 2021 bude potrebné vydať elektronické doklady pre asi  900-tisíc detí do 15 rokov a asi pre 500-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

 

Úplnou novinkou  bude možnosť požiadať o vydanie OP s čipom  aj pre občanov mladších ako 15 rokov a pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý pobyt

 Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu, čo je však finančne nákladnejšie a cestovný pas navyše neumožňuje elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

 Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s rovnakou časovou platnosťou, ako pri cestovných pasoch:

 • deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky preukaz s platnosťou na 2 roky,
 • deťom od 6 do 15 rokov s platnosťou na 5 rokov.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu pre túto skupinu občanov bude jednotný 4,50 € (za cestovný pas dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 €).

Občanovi bez trvalého pobytu v SR sa bude vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 € (pre porovnanie - za cestovný pas občana staršieho ako 16 rokov sa dnes platí  33 €).

Namiesto adresy trvalého pobytu na území SR sa navrhuje, aby občiansky preukaz v takomto prípade obsahoval miesto pobytu občana v zahraničískratku daného štátu.

Ďalšie zmeny vyplývajúce zo skúseností v doterajšej praxi

 • rozširuje sa okruh občanov, ktorým sa sníma podoba tváre prostredníctvom mobilného pracoviska mimo príslušného útvaru, aj na bezvládnosť z dôvodu psychického ochorenia (v súčasnosti je to len pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania sa na lôžko),
 • do občianskeho preukazu bude možné zapísať aj údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, resp. aj informáciu „hluchý-deaf" alebo „slepý-blind",
 • na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí bude možné podať žiadosť o vydanie občianskeho preukaz z akéhokoľvek dôvodu (v súčasnosti je to možné len z dôvodu straty, odcudzenia, poškodenia občianskeho preukazu alebo zmeny mena/priezviska občana),
 • pripúšťa sa výnimka zo zákazu zastupovania sa pre osoby, ktoré zo zákona musia podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu za občana, pre štatutárny orgán zariadenia pre výkon rozhodnutia súdu (napr. aby o občiansky preukaz dieťaťa umiestneného v detskom domove mohol požiadať aj splnomocnený sociálny pracovník z tohto domova, nielen priamo jeho riaditeľ),
 • občiansky preukaz občana umiestneného v zariadení sociálnych služieb (napr. v zariadení pre seniorov) bude môcť prevziať aj štatutárny orgán tohto zariadenia,
 • potvrdenie o občianskom preukaze bude možné vydať aj pozostalému, ktorý vybavuje pohreb,
 • ak najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti občianskeho preukazu občan požiada o vydanie nového občianskeho preukazu a bude chcieť zároveň zapísať alebo zmeniť iný údaj, občiansky preukaz sa mu vydá bezplatne (bezplatné vydávanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti je v súčasnosti možné len, ak sa zároveň nedopĺňajú alebo nemenia iné údaje),
 • oslobodenie od správneho poplatku pri výmene občianskeho preukazu bez čipu za občiansky preukaz s čipom (v súčasnosti  to je za poplatok 4.50 €),
 • vypúšťa sa zvýšený správny poplatok (33 €) za vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov (za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia bude správny poplatok 9 €, ak pôjde o občiansky preukaz občana do 15 rokov, t. j. so skrátenou platnosťou, a poplatok 16,50 €, ak pôjde o občiansky preukaz so štandardnou platnosťou na 10 rokov),
 • občan pri odhlásení z trvalého pobytu na území SR bude musieť odovzdať občiansky preukaz priamo na ohlasovni (v súčasnosti ho musí ísť odovzdať na príslušný útvar Policajného zboru).

Základné doterajšie systémové nastavenia občianskych preukazov ostávajú nezmenené:

 • povinnosť byť držiteľom občianskeho preukazu pre občanov SR starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na našom území,
 • podávanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek oddelení dokladov, ako aj z niektorých dôvodov prostredníctvom portálu ministerstva,
 • údaje, ktoré sa do občianskeho preukazu povinne zapisujú a údaje, ktoré si doňho môže dať občan zapísať,
 • časová platnosť 10 rokov,
 • elektronický čip so 6-miestnym bezpečnostným osobným kódom,
 • doklady, ktoré sa predkladajú k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu /rodný list, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, potvrdenie o pobyte v zahraničí..../
 • osoby, ktoré podávajú žiadosť za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
 • doručovanie a preberanie občianskych preukazov,
 • správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu (4,50 €), za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia (16,50 €), za zrýchlené vydanie občianskeho preukazu (20 €), za jeho doručenie na adresu na území SR (3 €),
 • oslobodenie od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu pri jeho prvom vydaní po dovŕšení veku 15 rokov a každom následnom vydaní z dôvodu uplynutia jeho platnosti, pri násilnom zmocnení sa občianskeho preukazu, vydanie občianskeho preukazu pre občanov starších ako 60 rokov, resp. pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nový zákon, ktorý nahradí súčasný zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,  by mal byť účinný od 1. decembra 2019


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Blablablaha | 29-08-2019 13:39:44
Neviem o tom ze by tu este niekto iny rozvratil republiku viac ako hzds a smer ,nemocnice ,skolstvo ,policia, sudnictvo vsetko skorumpovane a vykradnute deti nemaju onkologicke lieky. Alipaska rozkradol v zdravotnictve vsetko co sa hybalo ale najvacsi problem pre proruskych dementnych blbov teda blahov je prezidentka.
Anonym | 29-08-2019 08:15:34
Ludia vy si uvedomujete, ze kazdy tu obhajujete tych svojich politikov a vsetko je to aj tak jedna banda? Ani jeden politik si nezasluzi pochvalu, ale vy ukazujete na jednych a velebite druhych. Zvlastna uchylka. Ako vobec mozete uznavat nejakeho politika? Co pre vas ten politik urobil?
nie je všetko biele ani všetko čierne | 29-08-2019 08:07:23
a čo tak sa pozrieť trocha ďalej do minulosti - hlbšie ako 12 rokov čo sa dialo v politike, je pravda, že keď tu budete pľuvať na Smerákov, tak istému druhu politikov akoby ste brucho mastili, ale ak by ste boli aspoň trocha objektívny tak sa pozriete hlbšie do politiky a zistíte že všetky Slovenské firmy a strategické podniky boli už rozdané či za smiešnu cenu sprivatizované ešte za Mečiarovej vlády a čo nestihol Mečiar dokončili Dzurinda s Radičovou Fico už nemal čo rozkradnúť aj keby chcel mal iba jedinú chybu, chcel aspoň z časti strategické podniky vrátiť do rúk Slovákom a to nevyhovovalo niektorým politikom, či takzvaným podnikateľom, ktorí z niekdajšej privatizácie profitovali a ešte stále profitujú preto mu stále hádzali polená pod nohy a odmietali všetky zmeny ktoré navrhoval Aby sme si rozumeli teraz tu neobhajujem Smerákov,ani ich nebudem voliť, pretože sú veľmi slabí na to aby sa dokázali smelo postaviť proti všetkým tým neprávostiam čo sa tu dejú a napraviť všetku túto neprávosť len chcem povedať, že treba sa pozrieť hlbšie do minulosti a potom súdiť...treba byť objektívny a nie len poslušný poslucháči, ktorí budú šíriť všetko to čo počujú Počúvajte ale aj uvažujte
Andrej | 29-08-2019 07:29:23
Staci sa vratit ku kauze nocneho baru v Trencine kde opicka priklepla tuto nemovitost mafianom Congradyovcom a odkracala v prekrasnom kozuchu a 3miliony vo vrecku. Vzdy mala blizko k organizovanemu zlocinu a takato kreatura je druhou najvyssou na spravodlivosti !!! To co je za ubohy, skorumpovany stat ? Po 12 rokoch bačovania Smeru je vsetko rozvratene, kazdy rezort je prespikovany zlodejmi a mafianmi, vladnu tu zlocinci ako Hranol a jemu podobni. Kto ma odvahu vycistit toto svnistvo ?
Pre ani to dlho netrvalo | 29-08-2019 06:36:48
To za koho hovoríš,do žumpy si spadol zrejme Ty,mne mojej rodine sa darí.vyborne a aj mojim znamym,a je úplne fuk,kto aký politik vládne.
ani to dlho netrvalo | 28-08-2019 21:56:37
najprv sme padli do kapitalistickej žumpy zvanej únia a teraz sme už totálne v čipi :(
re nechy.... | 27-08-2019 13:52:01
debili sú iba tí čo opakujú to čo im novinári či takzvaní politici natlačia do hlavy
re..nechytajme sa za slovíčka | 27-08-2019 13:23:01
Za tuto propagandu si plateny zlocineckou organizaciou smer alebo si len taky jednoduchy debil zo zakladnou skolou ako priaznivec LSNS,smer,sns
nechytajme sa za slovíčka | 27-08-2019 10:05:38
možno nebol verejným činiteľom ale bol podnikateľom, ktorí musel prísť do styku s mnohými ľuďmi ak bude niekto posudzovať či skôr odsudzovať, že niekto s ním prišiel do styku to už môžu odsúdiť aj čašníčku čo mu priniesla objednanú kávu, čo ak si medzi tým odovzdávali nejaké utajené informácie, je to všetko na hlavu postavené a tie informácie o údajných telefonátoch s tou či onou osobou, ako sa vlastne dostali na verejnosť, to všetkých tých ľudí odpočúvali? A ako vedeli o čom sa rozprávajú a odkiaľ sú tie zaručené informácie čo majú na Kočnera a jeho údajných spolupáchateľov to prokurátori len tak tírniks - mírniks nechajú kohokoľvek nazrieť do spisu? Podľa mňa takéto obvinenia zasa Matovičovcom a jemu podobných blb.. ženú vodu na mlyn aby mohli odstrániť nepohodlných, ktorí nie a nie mu uvoľniť nejaké teplé miestečko vo vláde ja osobne takéto obvinenia už beriem s nadhľadom tak veľa klamstiev a zloby čo sa tu na Slovensku deje je lepšie ak aspoň trocha rozumný človek má radšej odstup,
Anonym | 26-08-2019 18:15:27
Rad by som sa dozvedel ako prisiel Kocner k statusu verejneho cinitela. Prosim len fakty, nie co si myslis.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-08-2019 13:43:02
zaujímavé | 26-08-2019 12:02:27 | - tak teda Kocner je verenym cinitelom... - fakt zaujimave.
zaujímavé | 26-08-2019 12:02:27
to je nápad všetci ktorí komunikovali s Kočnerom sú zločinci to aby postavili novú väznicu pretože Kočner ako podnikateľ a verejný činiteľ musel komunikovať so stovkami ak nie s tisíckami ľudí a teraz sú všetci zločinci. Určite sú medzi nimi aj novinári aj oni sú vinní, alebo iba tí ktorí patria pre niektorých politikov k tej nepohodlnej strane? Niektorí ste naozaj hneď hotoví s posúdením či skôr odsúdením
Majú smolu | 25-08-2019 15:05:05
to im nepomôže. Určite pohorší. Komunikácia je zachytená na Kočnerovom. Teraz môžu tak vymeniť len miesto pobytu. Terajšie za Leopoldov.
Anonym | 25-08-2019 13:40:43
A ostatni rychlo pokupovali nove mobily. Este dobre, ze boli na to vcas upozorneni. Ach jaj. Toto je to rozputane peklo ako sluboval spoluziak? Saskaren.
nechcem Vám | 25-08-2019 13:18:21
kaziť nedeľňajšiu pohodu. Ale tých svinstiev čo tu už napáchal SMER - to sa ani nedá spočítať.Terez napríklad štátna tajomníčka za Smer Jankovská. Intenzívne komunikovala vtedy už s obvineným Kočnerom. A to samozrejme kódovanou komunikáciou , aby sa to nikdy nezistilo. A vybuchla bomba. Zistilo sa to. Ona sama to ale nepriznala. Už len policajtom vydala telefóny. To si fakt myslíte, že sme všetci blbci ? Jej meno je spojené aj s inými svinstvami. Ale pre Vás bude dôveryhodná. Presne ako Váš SMER. Takže Zálužie nie je ďaleko. Skúste im to tam objasniť a okamžite Ste ich pacient.
za všetko môže iba Smer? | 25-08-2019 12:22:18
anonym čo zasa majú s týmto spoločné smeráci? Podľa teba za všetko môžu iba oni? Skús si to ešte raz prečítať VLÁDA schválila..... keby s tým nesúhlasili tak by to neschválili skús byť trocha objektívny viem že určitá skupina ľudí schvaľuje takýto postoj ale aby k vôli tomu niekto pozeral iba jedným smerom je smiešne
anonym | 24-08-2019 17:11:59
To je zas obchod pre nejaku spinu zo smeru.
tu sa riešia | 24-08-2019 16:45:43
takéto pseudoproblémy, ale aby sa tu riešili závažné systémové veci na zlepšenie fungovania zdravotníctva, školstva, verejných financií, sociálne problémy - to nie . Skrátka systém - po nás potopa. Populistické úsmevy na predvolebných mítíngoch - lebo systémové zmeny nie sú veľmi populárne.
presne tak | 24-08-2019 11:07:34
pre koho chcú takéto občianske preukazy zavádzať, pre naše deti....či deti cudzincov.....ako vieme stáva sa že občiansky bol veľa krát odcudzení alebo ho niekto stratil ...keď na občianskom nebude podobizeň môže ho použiť ktorékoľvek dieťa v približnom veku ako bude uvedení dátum narodenia na preukaze....tak pre koho bude dobrá táto zmena
bez podoby tváre? | 24-08-2019 10:58:59
podľa mňa takéto občianske preukazy sa budú dať veľmi ľahko zneužiť ....
maros | 22-08-2019 07:15:59
cele zle

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign