Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Ústava Slovenskej republiky - základný pilier demokracie

200

Dvadsať rokov práve dnes uplynulo od prijatia  Ústavy  Slovenskej republiky  poslancami  NR SR. Ide o dokument, ktorý je základným právnym nástrojom upravujúcim  mimo iné  napríklad práva a povinnosti nás občanov.

Niečo z Wikipedie:

Preambula

My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my občania Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:....

 

Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má na starosti Ústavný súd Slovenskej republiky.

Novelizovaná bola už desaťkrát a to ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z.z., 9/1999 Z.z., 90/2001 Z.z., 140/2004 Z.z. a 323/2004 Z.z., 463/2005 Z.z., 92/2006 Z.z., 210/2006 Z.z., 100/2010 Z.z a 356/2011 Z.z.

Ústava Slovenskej republiky môže byť charakterizovaná ako písaná, rigidná, právna, unitaristická, republikánska a demokratická.

    Je ústavou písanou, pretože sa skladá z viacerých ústavných zákonov, ktoré na seba vecne a časovo nadväzujú.
    Rigidnou je preto, že na jej prijatie či zmenu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov NR SR (na rozdiel od nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov potrebných na prijatie obyčajného zákona).
    Právnou ústavou je preto, že sa v Slovenskej republike aj skutočne uplatňuje a skutočný právny stav zodpovedá ústave.
    Unitaristický charakter je vyjadrený v čl. 3 ods. 1, ktorý ustanovuje, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.
    Demokratický charakter je upravený najmä v čl. 1 a čl. 2 (Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.).
    Republikánsky charakter je vyjadrený najmä tým, že v čl. 101 ustanovuje, že hlavou Slovenskej republiky je prezident.

Dalšie charakteristiky sú vyjadrené v čl. 1 ods. 1, ktorý charakterizuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Zvrchovanosť, či suverenita štátu v podstate znamená, že štátna moc je nezávislá od akejkoľvek inej moci, tak vo vnútri štátu ako aj mimo neho. Pojem právneho štátu obsahuje najmä chápanie ústavy ako právneho základu štátu, ktorým je viazaná všetka štátna moc. Zdôraznené to je najmä v čl. 2 ods. 2: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ďalším princípom právneho štátu je deľba moci, ktorý je v našej ústave formálne vyjadrený aj rozdelením zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci do piatej, šiestej a siedmej hlavy.

Text Ústavy Slovenskej republiky je členený na hlavy, oddiely, články, odseky a písmená. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Niektoré hlavy sú ďalej rozdelené do oddielov. Tie sa členia na články (1 až 156), pričom každý článok sa ešte môže (ale nemusí) členiť na odseky a/alebo písmená.

    Preambula
    Prvá hlava
        Prvý oddiel - Základné ustanovenia (čl. 1 až čl. 7a)
        Druhý oddiel - Štátne symboly (čl. 8 a čl. 9)
        Tretí oddiel - Hlavné mesto Slovenskej republiky (čl. 10)
    Druhá hlava - Základné práva a slobody
        Prvý oddiel - Všeobecné ustanovenia (čl. 11 až čl. 13)
        Druhý oddiel - Základné ľudské práva a slobody (čl. 14 až čl. 25)
        Tretí oddiel - Politické práva (čl. 26 - čl. 32)
        Štvrtý oddiel - Práva národnostných menšín a etnických skupín (čl. 33 a čl. 34)
        Piaty oddiel - Hospodárske, sociálne a kultúrne práva (čl. 35 až čl. 43)
        Šiesty oddiel - Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva (čl. 44 a čl. 45)
        Siedmy oddiel - Právo na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 až čl. 50)
        Ôsmy oddiel - Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave (čl. 51 až čl. 53)
    Tretia hlava
        Prvý oddiel - Hospodárstvo Slovenskej republiky (čl. 55 až čl. 59)
        Druhý oddiel - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (čl. 60 až čl. 63)
    Štvrtá hlava - Územná samospráva (čl. 64 až čl. 71)
    Piata hlava - Zákonodarná moc
        Prvý oddiel - Národná rada Slovenskej republiky (čl. 72 až čl. 92)
        Druhý oddiel - Referendum (čl. 93 až čl. 100)
    Šiesta hlava - Výkonná moc
        Prvý oddiel - Prezident Slovenskej republiky (čl. 101 až čl. 107)
        Druhý oddiel - Vláda Slovenskej republiky (čl. 108 až čl. 123)
    Siedma hlava - Súdna moc
        Prvý oddiel - Ústavný súd Slovenskej republiky (čl. 124 až čl. 140)
        Druhý oddiel - Súdy Slovenskej republiky (čl. 141 až čl. 148)
    Ôsma hlava - Prokuratúra Slovenskej republiky a verejný ochranca práv
        Prvý oddiel - Prokuratúra Slovenskej republiky (čl. 149 až čl. 151)
        Druhý oddiel - Verejný ochranca práv (čl. 151a)
    Deviata hlava - Prechodné a záverečné ustanovenia (čl. 152 až čl. 156)

 

Zdroj: Wikipedia

- - -

Práve  Ústava štátu je tým dokumentom, ktorý by mal vo vlastnom záujme poznať každý občan našej krajiny. Či tomu tak v skutočnosti je, si môže odpovedať každý z nás sám.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
A čo Dubček? | 04-09-2012 20:25:59
Dubček mal 20. výročie svojej zvláštnej smrti. Za smrťou Dubčeka by mohla byť ruská tajná služba, lebo Dubček mal ísť svedčiť ako svedok v procese, ktorý vyvolal Jeľcin, keď prezidentským dekrétom zakázal Komunistickú stranu Sovietskeho zväzu. Prirodzene išlo o peniaze, majetok KSSZ, niekoľko miliárd rubľov. Jedna z častí obžaloby boli aj tzv. zahranično-politické aktivity KSSZ, k nej boli pozvaní niekoľkí svedkovia. Určite viem o troch - bývalý poľský premiér Piotr Jaroszewicz, bývalý šéf komunistickej strany Afganistanu Nádžibulláh a Alexander Dubček. Dlho váhal, či tam pôjde. Nakoniec sa predsa len rozhodol, že pôjde svedčiť v neprospech KSSZ, ale už sa tam nedostal...

Mysteriózne je, že Dubček mal autonehodu 1. septembra v roku 1992, zhodnou okolností na Deň slovenskej ústavy, o štvrť na desať pri Humpolci, keď sa ponáhľal do Prahy na predsedníctvo Federálneho zhromaždenia. V ten istý deň - v noci na 1. septembra bol neznámymi páchateľmi vo Varšave spolu s manželkou, dokonca aj so psom, zavraždený druhý svedok procesu Piotr Jaroszewicz. Dva týždne na to bol brutálne popravený v Kábule tretí svedok procesu Nadžibulláh. To je zvláštna zhoda okolností.
Pavol Splaška | 02-09-2012 11:41:08
vyštudovaný Leninský filozof teba ked vidím hned sa rehlím lebo taký orgán jak ty to sa len tak nevidí na teba má len starý ujo.
shelley | 01-09-2012 17:00:41
Na tento sviatok by mal vydať správu Ústavný súd. Koľkokrát od jej prijatia skonštatoval, že príslušný zákon je v rozpore s ňou. Ozaj koľko % by to bolo? Ale vlastne určite by tie čísla boli zmanipulované ( aby sme v hanbe nezostali a sa opeknili) tak, ako je to so všetkým v tomto štáte. Nedávno bola v TV reportáž o uplatňovaní dodatku k priestupkom v doprave ( zasielanie pokút poštou majiteľovi auta, ak napríklad prekročí povolenú rýchlosť). Policajti ho odo dńa platnosti neuplatňujú, lebo na to nemajú príslušné technické zariadenia. Tak načo ho potom prijali? To ozaj nie sú na programe NR SR dôležitejšie veci? Skrátka trhací kalendár je táto naša ústava a aj zákony...máme ich, len ich nemá kto uplatňovať. Kríza morálky. Zlodej kričí: chyťte zlodeja!
Rozklad ústavnosti v SR | 01-09-2012 09:08:38
Viac než dve desiatky protiústavných právnych noriem, ktoré prijala parlamentná väčšina v rokoch 1994 až 1998, boli kryté len domnienkou ich ústavnosti. Od chvíle, keď bola norma prijatá, do okamihu, kým Ústavný súd vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou, si vládna moc a skupiny na ňu napojené jednoducho stihli urobiť „svoje“. Vládnucich vôbec netrápilo, že to nemalo nič spoločné s ústavnosťou – veď išlo o spôsob, ako si čo najrýchlejšie rozobrať ohromný štátny majetok.

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/dvadsat-rokov-rozkladu-ustavnosti.html
anonym | 01-09-2012 08:58:09
Obávam sa , že naša ústava je v mnohých článkoch fiktívna. Dá sa polemizovať o tom či je právnou ústavou, lebo v Slovenskej republike sa niekedy proste neuplatňuje a skutočný právny stav niekedy nezodpovedá ústave, napr. bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky, vraj nezávislá prokuratúra a súdy... Ďalšia perla - Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Dovolím si tvrdiť, že štátna moc síce pochádza od občanov, ktorí ju však nevykonávajú a to ani prostredníctvom svojich volených zástupcov a priamo ju vykonávajú len vtedy, ak to tým voleným zástupcom vyhovuje, resp. im to nijako neublíži. Ďalej sa nikde nepíše, že naša ekonomika je ovládaná finančnými skupinami, ktorých predstavitelia ťahajú nitky a ovládajú bábky zvané politici. Takto by sa dalo pokračovať ešte dlho. Naozaj sa Ústava SR v Slovenskej republike aj skutočne uplatňuje a skutočný právny stav zodpovedá ústave?
aaaaa | 01-09-2012 08:54:37
Ústava SR = Gorila

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign