Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Riaditelia škôl predpokladanú úsporu nepociťujú

200

V novembri v roku 2013 bola podpísaná zmluva konateľom Mestského bytového podniku Sereď, spol. s.r.o.  a konateľom V. I. Trade, s.r.o. o nájme nehnuteľností a technologických zariadení. V tom istom mesiaci toho istého roka spoločnosť V. I. Trade postúpil práva a povinnosti na spoločnosť Energetika Sereď, s.r.o., ktorej konateľom bola tá istá osoba, ako v spoločnosti V. I. Trade s.r.o.. Bolo to len dva dni po podpise prvej zmluvy. Teda spoločnosť, ktorá dostala od mesta do nájmu technologické zariadenia, tieto obratom o dva dni prenajala inej firme. Účel bol jasný. Dodávka tepla a teplej vody. V júni 2014 sa konalo stretnutie za účasti predstaviteľov mesta, riaditeľov škôl a zástupcov spoločnosti, kde bol prezentovaný projekt s analýzou pripojenia na centrálnu dodávku tepla spoločnosťou Energetika Sereď pre Mestský úrad, Mestskú políciu a základné školy J. A. Komenského a J. Fándlyho.  Zo záveru sme sa mohli dozvedieť, že: „Z vykonaného porovnávania výhodnosti pripojenia objektov Mestského úradu, Mestskej polície, DC, Mamaklubu, ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Jana Amosa Komenského na centrálne zdroje tepla oproti lokálnym zdrojom, vyplýva ich ekonomická výhodnosť v nasledovnom znížení nákladov:

- Mestský úrad, Mestská polícia, DC - 1 422 EUR bez DPH,

- Základná škola Juraja Fándlyho - 11 032 EUR bez DPH,

- Základná škola Komenského - 11 353 EUR bez DPH,

čo predstavuje celkovú úsporu nákladov potrebných na dodávky tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre vlastníka týchto objektov v sume 23 807 EUR bez DPH. Pri kompletnom zrealizovaní týchto pripojení môžeme celkovú úsporu ešte navýšiť o cca 5% z dôvodu zníženia jednotkovej ceny tepla ES, ktoré je zapríčinené zvýšením množstva dodávaného tepla, takže reálna úspora je vo výške 25 000 EUR bez DPH. Toto zníženie sa v rovnakej miere dotkne aj ostatných napojených odberateľov na CZT, teda možno povedať, že preukázaná výhodnosť nie je len pre nových odberateľoch, ale už aj existujúcich.“

Pripojenia sú kompletné. Predpokladom úspešného šetrenia školských zariadení bol aj fakt, že školy boli zateplené a zimy v posledných rokoch slabnú. A je to tak. Presne o tomto hovorí aj vyhodnotenie vykurovacej sezóny, ktorá bola spracovaná spoločnosťou StavInvent, s.r.o. na preukazovanie úspor po realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Fándlyho škola v roku 2015 spotrebovala najmenej tepla. Prispel k tomu aj ten fakt, že sa menila priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacej sezóne ktorá bola  v roku 2015 – 6,06 stupňa a bola najvyššia za posledné roky. V spotrebe zemného plynu potrebného na výrobu tepla a TÚV sme ušetrili taktiež, teda hypoteticky. Pokiaľ v roku 2013 sa minulo na jeho výrobu 102 285 m3, v roku 2014 to bolo 94 708 m3, v roku 2015 to už bolo iba 74 644 m3. Táto správa jasne ukázala, že spotreba tepla klesla, ako aj množstvo plynu na jeho výrobu a zateplenie budovy školy bolo prospešné a je efektívne. Je to naozaj tak? Zhrňme to ešte raz.

Zdroj: oficiálna dokument - preukazovanie úspor po realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Fándlyho

 

1.3.2013 - 30.2.2014

1.3.2014 - 30.2.2015

1.3.2015 - 30.2.2016

Teplo ÚK+TÚV  kWh/rok

1 089 325

1 008 640

794 959

Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacej sezóne

5,09

5,86

6,06

Spotreba zemného plynu potrebného na výrobu tepla a TÚV

102 285

94 708

74 644

 

Školám boli demontované kotle, kotolne boli odstavené a školy  boli napojené na centrálny zdroj tepla dodávaný Energetikou Sereď. Prečo aj nie, analýza hovorila v prospech škôl, zimy tiež, napokon aj tepla sme spotrebovali najmenej a plynu na jeho výrobu jednoznačne tiež. Na jednej strane hovorí správa na preukazovanie úspor po realizácii projektu Rekonštrukcia a modernizácia škôl o obrovskej úspore po zateplení, no iné hovoria faktúry jednotlivých škôl. Zo správy vypracovanej ZŠ J. Fándlyho je zrejmé, že namiesto ušetrenia deklarovanej čiastky viac ako 13 000,-€ s DPH, škola na vykurovanie za sledované a porovnateľné obdobie vynaložila o 16 000,-€  s DPH viac, ako za iné roky. Zo správy ZŠ J. A. Komenského je zrejmé, že škola mala v ostatnom období iných dvoch dodávateľov, pričom v oboch predchádzajúcich prípadoch boli služby dodávané lacnejšie a v sledovanom období 2015 – 2016 vynaložili o 19 000,-€ s DPH viac, ako za predchádzajúci rok. Rozdiel v odhadoch a reálnych nákladoch tak je v prípade J. Fándlyho viac ako 28 000,-€ s DPH a J. A. Komenského 32 000,-€ s DPH. Nešli sme žiaľ do plusu. Aspoň tak to na účtoch cítia riaditelia škôl. Kde sa stala chyba? Spotreba plynu o desiatky tisíc m3 nižšia, spotreba tepla o stovky tisíc kWh nižšia, zimy teplejšie, len faktúry sú vyššie.

V globále nespochybňujem výhodnosť pripojenia na centrálny zdroj tepla. A už vonkoncom nespochybňujem to, že v mnohých mestách si prechod na CZT nevedia vynachváliť. Mňa ale zaujíma naše mesto a ani po dnešnom zastupiteľstve som sa nedozvedel, kedy sa deklarovaná úspora ktorá už mala prísť po napojení škôl a niektorých budov v meste dostaví.

Riaditelia škôl na svojich účtoch šetrenie nepocítili, skôr naopak. Snáď už len možno očakávať, že výhodnosť tohto pripojenia sa  dotkne už existujúcich odberateľov, ako to bolo uvedené v poslednej vete citátu prevzatej z analýzy. Verím, že občania môžu ďalšie roky čakať ušetrené slušné peniaze za teplú vodu a kúrenie. Nevedno však kedy.

Nižšie si môžeme pozrieť porovnanie nákladov na kúrenie vypracované riaditeľmi škôl.

Porovnanie nákladov na kúrenie za obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2016

 

 

1.5.2013 - 30.4.2014

1.5.2014 - 30.4.2015

1.5.2015 - 30.4.2016

Náklady na plyn

50 255,25

51 368,06

0,-

Elektrická energia

3 200,-

3 200,-

0,-

Voda technologické hmoty

420,-

420,-

0,-

Revízie, zákonné prehliadky a skúšky

1 949,-

1 468,96

0,-

Opravy a údržba

839,61

544,08

0,-

Cena práce obsluhy

3 631,23

2 601,91,- *

0,-

Investície a odpisy**

0,-

0,-

0,-

Dodávka tepla od ES

0,-

0,-

75 718,28 ***

SPOLU:

60 295,09 €

59 603,01 €

75 718,28 €

 

* Cena práce je len za obdobie 1.5.2014 - 31.8.2014. Od 1.10.2014 bola obsluha kotolne zabezpečená pracovníkmi ES, za odplatu 1,- €/mesiac

** Kotolňa bola plynofikovaná v roku 2000. Kotly patria do odpisovej skupiny č.4 s dobou odpisu 12 rokov.

***Pri dodávke tepla od ES je pri mesiaci apríl 2016 započítaný predpoklad 6 000,- € (mesiac apríl 2016 zatiaľ nebol vyúčtovaný)

Plánované úspory po pripojení na centrálne zásobovanie teplom pre ZŠ J. Fándlyho mali byť ročne vo výške 13 238,40 € (Materiál:"Pripojenie Mestského úradu a Mestskej polície Sereď, Základných škôl J. Fándlyho a J.A.Komenského Sereď na Centrálne zásobovanie teplom" predložený v júni 2014 Energetikou Sereď, s.r.o. a Mestom Sereď)

V Seredi dňa 27.4.2016

                                                                                           PaedDr. Jaroslav Čomaj

                                                                                    riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

 

Porovnanie nákladov na kúrenie za obdobie od 1.5.2013 do 30.4.2016

 

1.5.2013 - 30.4.2014

1.5.2014 - 30.4.2015

1.5.2015 - 30.4.2016

Náklady na plyn

49493,69

49720,25

0,-

Elektrická energia

6559,39

7175,61,-

3559,93

Kuriči, obsluha kotolne

4718,07

0

0,-

Opravy, servis, prehliadky

5288,41

730,35

0,-

Dodávka – ústredné kúrenie

0,-

0,-

73042,81

SPOLU:

66059,56 €

57626,21 €

76602,74

 

 

K 30.4.2015 sme mali úsporu nákladov na kúrenie v celkovej hodnote: 8433,35 €.

K 30.4.2016 sme mali navýšenie nákladov  o 18976,53 €.  V tejto sume nie sú zarátané náklady na kúrenie za 4/2016, nakoľko ešte vyúčtovanie nebolo. Ďalej v tejto sume nie sú zarátané náklady na teplú úžitkovú vodu – od 4/2015 je to v celkovej sume 6340,88 €.

V Seredi dňa 27.4.2016

                                                                                           Mgr. Zuzana Súdinová

                                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 


Priložené súbory k článku:Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
pre dado | 13-09-2016 17:07:30
ved to je už od začiatku jasné , že majú pravdu ale sú menšina
dado | 13-09-2016 15:44:14
Moje stanovisko: Páni Hanus, Kurbel a Majko majú pravdu, primátor & co. Klamú (s veľkým K).
Pavol Kurbel | 11-09-2016 09:42:14
Pán anonym. Ste veľmi múdry.To mi chcete povedať, že keď Energetika Sereď vytiahne zo svojho vačku love a zafinancuje rekonštrukciu kotolne, že to nezaplatia obyvatelia Serede v teple? Alebo si myslíte, že to zaplatia za nás Šalania?
Pre anonym | 11-09-2016 09:40:05
Asi mas pravdu. Comaj a Sudinova sfalsovali realne faktury. Nie? Su to ale huncuti. Poviem ti to v reci primatora. On takto rad reaguje. A kde bola energetika pred desiatimi rokmi? Ved tu rekostrukciu plati skola uz teraz vo fixnych nakladoch, ked im uctuju odpisy. Teda nie o dva roky ako pises, ale uz dva roky ho platia. Sa spamataj. A kotol a skola je jedna vec a druha je, ze slubili lacnejsie teplo pre vsetkych a to je? Nie je. A ani nevedia ci a ak, kedy bude. Najlepsie by bolo, keby sa k tomu vyjadrili ekonomovia zo skoly. Teraz tie odpisy skola realne aj plati, co v minulosti ako rozpoctovka nerobila. Teda co je ine na tom, ked o dva roky by sa kotol pokazil a kupoval by sa iny, ze by ho kupilo mesto, ako teraz, ked ho kupil energetika a uctuje ho skole? Toto je to setrenie? A keby sa o dva roky pokazil... Keby bolo keby, tento stat by bol prikladom skveleho dokonale fungujuceho stroja. Ale nie je. Presne pre toto. Co ked zajtra zacne vojna? Podme vyplienit obchody uz dnes. Ved ak bude, bude sa rabovat. Preco teda nie uz dnes ty jasnovidec.
anonym | 11-09-2016 08:03:24
Ale,ale ja by som nechal Čomaja so starou kotolňou a pripojil by som ho späť a keď za dva roky bude mať mesto zafinancovať rekonštrukciu a opravy nech to zaplatia odborníci ako Hanus.
Čitateľ média by mal podumať vlastnou hlavou,čo sú náklady a kolko stojí prevádzka keď sa započíta všetko čo prevádzku kotolne tvorí.
A hlavne oprava a údržba na nasledujúce roky.
Mesto urobilo to čo funguje v iných mestách desaťročia.


Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 11-09-2016 04:05:03
Takpovediac, stal sa priekak. Pravda je vonku, primator to na MsZ ako vzdy ked je nervozny proste prehnal a ludia si cierne na bielom precitali, ze sice zima bola teplejsia, plynu bolo minuteho podstatne menej a napriek tomu ucet za kurenie je podstatne vyssi. Primator to prehnal dokonca tak velmi, ze to bije do oci aj tym najblizsim, ktori zrazu zostali ticho. Teda na MsZ mali hovorit, ba az kricat. Nekricali a tisko toto cele svinstvo akoze \"len zobrali na vedomie\"...

Nebije sa ani uderka - teda az na ten zufaly pokus zmagoreneho chudaka, ktory sa podla oblubenych novin aj nazval.

Co bude dalej? Ospravedlnenie Kurbelovi? Ale nie! Na to si este pockame. Este bude nejake to video s nejakymi faktami, nasledne tragedia pred sudom a - a snad ludia pochopia definitivne, o com je uz niekolko rokov rec...

Zatial by bolo fajn, keby si skontrolovali ucty a porovnali naklady na vykurovanie pred podpisom zmluvy Kacerom a po jeho podpise. Ze by sa tato formulka ujala ako vseobecna definicia momentu, ktory rozhodol o vela veciach? ;-)

Uvidime.

... to ta pazravost a pocit neporazitelnosti nikdy, nikym a nicim. Az sa jeden porazi sam ...
obyvateľ | 10-09-2016 22:27:19
Nikde a nikdy peniaze mesto nezoberie a preto je ta zmluva aj tak postavena. Ziadne navratenie sa konat nikdy nebude lebo nebude začo v takej výške realizovat reverz majetku mesta. Vsetko sa centralizuje na jednu kotolnu a to najbližšie k vrtu lebo ten vrt je pre nich ako deklaruju len na tarchu s malou vydatnosťou. Nakoniec ostane funkčna len jedna kotolna a to bude totalne nezvratny proces a zavislost prave len na jednej moznosti ktora bude pod nezvratnou kontrolou a prevadzkou molochov. Vrt treba vratit mestu. Navrhneme riesenie ktore bude na prospech všetkých obyvatelov mesta a nie len par vyvolenych molochov. Treba vypisat peticiu za odstupenie vedenie mesta a dožadovat napravu nad väčšou verejnou kontrolou majetku mesta obyvatelstvom.
pre anonym | 10-09-2016 22:24:07
tú úsporu si pýtaj od Tomčániho. Tento celé zorganizoval.
Prajem ti veľa úspechov
anonym | 10-09-2016 22:12:02
Ak bola sľúbená nejaká úspora, ktorá sa nekonala, mal by tie peniaze vo výške sľúbenej úspory vrátiť ten, kto ju sľúbil.
David | 10-09-2016 20:49:13
A najviac sa mi páči ten vták, čo je konateľom mbp a tvári sa ako ekonóm. Káčer, si myslí, že je jediný ekonóm v meste? Ide spájať jablká s hruškami? Sróčku s rozpočtovkou? Dobre vie, že školy reálne odpočty nikdy neplatili. To dobre vie a aj tak tým argumentuje. Rýchlo treba hasiť čo sa dá, lebo zluvu podpísal on. A na základe analýzy, ktorá hovorila o šetrení. O šetrení všetkých odberateľov a pritom domácnosti platia rovnako. A trepe aj o účtovnom zostatku. Kto zaručí cenu, za ktorú to mesto odkúpi? Keď energetika dostane dotáciu 2 mega, zvyšných mega, ktoré musia podľa zmluvy investovať, zainvestuje čo najneskôr, aby účtovná hodnota bola čo najvyššia, kde mesto zoberie na to peniaze, aby to odkúpilo?
Presne | 10-09-2016 20:20:07
Primator je na svojej strane.
anonymus | 10-09-2016 15:41:15
anonym | 10-09-2016 15:04:10: on je na tej strane, odkiaľ pritekajú bubáky
anonym | 10-09-2016 15:04:10
Primátor je vlastne na ktorej strane?
Primátor | 10-09-2016 14:38:57
ty čo trepeš. Akú správu z iného mesta, kde vykurujú xy škôl,...Ty si primátor Serede, tak sa staraj o Sereď! Čo sem ťaháš iné mestá. Veď tie spoločnosti Sereď nevykurujú. Na otázky mal odpovedať konateľ Eneregitky a nie aby tam kvákal Káčer. Káčer nech sa stará o chod svojho. Konateľ Energetiky jasne povedal, že nechcú zdražovať a nevie, kedy by malo prísť zlacnenie, ktoré je mimochodom čierne na bielom v analýze, ktorou argumentovali, keď chceli školy pripojiť. Primátor ty, keby si hájil záujmy mesta, pýtaš sa na to ty, lebo zlacnenie sa malo dotknúť značného počtu obyvateľov a podporíš poslancov. Ale ty útočíš na tých, ktorých to skučne zaujíma.
obyvatel | 10-09-2016 14:15:37
Teraz ked mate byty zateplene sa mozete vykadit na centralne vykurovanie. Uz budete mat malu narocnost na teplo a tak sa cenovo dorovnate uz aj ked budete vykurovat alternativne. Cize hoci aj elektrikou. Aj TUV. Ved si pozrite kolko vam uctuju za 1m3 TUV. Alternatíva je bezstarostne a hlavne nezavisle na tom co sa tu deje a bude este horsie. Hlavne zabojujte za moznost mat nezavislost vo vasom vlastnom rozhodovani. Cize aby ste sa mohli vobec odpojit, lebo to je dolezite. Mat vo svojich rukach vlastnu volbu a nie len ich natlak. Naco ste potom zateplovali ked mate platit rovnako alebo este dokonca viac. Vsade je to len samí hajzel a podvodnik. Ludia tlacte si na vlastnu nezavislost inak vas zoderu z koze. Ved vidite ze to co urobili doteraz im je stale malo.
občan | 10-09-2016 14:07:41
Buď sú Čomaj a Súdinová hlupáci, resp. ich ekonómovia a nevedia, v akej výške platili faktúry za rok 2013/2014, alebo niekto klame. V tej analýze, mimochodom ktorá bola vypracovaná v roku 2014 energetikou, sú faktúry za rok 2013 za plyn a iné v školách v úplne iných sumách, ako ich uviedli riaditelia škôl. Už len z toho je vidieť, že analýza je nezmysel. Sú tam pohádzané čísla neviem odkiaľ. Ja sa z toho smejem.
Miso | 10-09-2016 13:35:07
Pustal som si video a prisiel som k zaveru, ze pan Tomcanyi sa bud vie teleportovat v case, alebo sa zacyklil pred rokom 1989. Toto mi pripada ako ked na okresnu schodzu strany prisiel tajomnik uvks a vsetci drzali hubu a krok. Pan Majko, mozno by nebolo na skodu veci porovnant zaznamy zo zastupitelstva z roku 2010 a posledne. To by bolo nieco. Urcite si nedovolil jednat s poslancom ako teraz. A pani poslankyna upozorni na rokovaci poriadok. Pff. A vsetci v klude sedia. Nikto k tomu nema co povedat. A ani nemozu. Rychlo by bolo po ftakoch.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 10-09-2016 13:27:33
pre občan | 10-09-2016 09:27:20 | - a skuste si zistit spotrebu plynu. Da sa predpokladat (vychadzajuc z udajov ZS) ze platite viac pri mensej spotrebe.

Treba byt odbornikom zastupovanym inym odbornikom na to, aby ste vedeli kolko bije?
pre občan | 10-09-2016 09:27:20
ak si porovnáte platby za teplo pre byty, tak zistíte, že platíme viac aj v bytoch
Obcan | 10-09-2016 07:24:25
Od 58. minuty je to fajn. Cena tepla by stupat nemala. O to sa snazia. A klesat nebude. Alebo ktovie kedy. Ked som si cital tu analyzu, tak tam jasne vidim, ze po napojeni skol cena klesne pre vsetkych. Tak ako je to teda?
obcan | 09-09-2016 20:48:34
sikovni to kluci
anonym | 09-09-2016 20:17:55
Ono je to take jednoduche. Najprv slubit zlacnenie, podpisat zmluvy a potom sa vyjadrit, ze sa vlastne nevie, kedy zlacnenie pride.
strajk v skolstve | 09-09-2016 19:51:04
Desať dôvodov, prečo sa zapojiť do stupňovaného štrajku:

Lebo bez našej aktivity to nejde: šesť percent by bez januárového štrajku neprišlo, a je to najväčšie zvýšenie taríf od roku 2009.
Lebo už vieme, že sa nemusíme báť: máme za sebou tri týždne ostrého štrajku a z nikoho neubudlo.
Lebo pri stupňovanom štrajku prídeme o podstatne menej peňazí a nezameškáme veľa učiva.
Lebo ekonomická situácia krajiny dovoľuje výrazne zvýšiť platy a investovať do škôl.
Lebo už 13. septembra 2012 sme štrajkovali za 1,2 až 1,6-násobok priemernej mzdy. Dnes dosahuje priemerná mzda pedagogických a odborných zamestnancov úroveň len asi 1,11-násobku.
Lebo nám nikdy dostatočne nevysvetlili, prečo naša krajina neinvestuje viac do školstva aj napriek alarmujúcim upozorneniam OECD či Európskej komisie.
Lebo účasťou v štrajku môžeme zlepšiť vyjednávaciu pozíciu odborov v kolektívnom vyjednávaní.
Lebo pre našich žiakov – a naše deti – chceme kvalitné a dobre vybavené školy, po materiálnej i personálnej stránke.
Lebo celej spoločnosti ukazujeme, že sme sebavedomí, samostatne mysliaci a odhodlaní, a nenecháme so sebou zametať.
Lebo ak sme sa aj v januári a februári nezapojili, teraz máme príležitosť vyjadriť solidaritu a vďaku kolegom, ktorí pre nás vyštrajkovali 6 %.
anonym | 09-09-2016 17:18:16
Padlo v tejto veci aj trestné oznámenie? Odporučil by som, lebo tu na SOL sa to nevyrieši diskusiou...
obcan | 09-09-2016 14:49:50
raz vyvija tlak stb,inokedy hrubokrki alebo penta s.r.o. spolocnost je vzdy pod nejakim tlakom.
Pavol Kurbel | 09-09-2016 13:27:43
doveruj ale preveruj: pán riaditeľ Čomaj sa absolútne nechcel pripojiť na Energetiku Sereď. Podľa toho čo mi povedal, vedel, že čísla ktoré prezentovala Energetika sú bludom a že vykurovanie z jeho kotolne je oveľa lacnejšie. Bol k tomu však, tak povediac, hrubou silou dotlačený.
miso | 09-09-2016 13:07:43
Novy cas, ty nastrčená bábka.
pre novy cas | 09-09-2016 12:37:40
Odkial vieš že sumy sú z faktúr? Derieš stoličku na meste?
Pre novy cas | 09-09-2016 12:30:36
Uz bolo na case. Cakal som, kto zacne odputavat pozornost. Zaujimas sa o dianie v meste alebo len taras? Keby si vcera sledoval online prenos zo zastupitelstva zistis, ze dostal priestor KONATEL energetiky a povedal, ze nevie, kedy slubene zlacnenie pride! Pytala sa ho to poslankyna. Aj riaditelia sa vyjadrili na zastupitelstve, ze im tie peniaze chybaju. Pleties tu o s dph a bez dph co je nepodstatny blud. Ked by si pozorne cital, tak miesto bez dph je citat a v mieste s dph je pohlad Misa. Ale tu nejde o dph. Tu ide zasa len o poskodenie niekoho.
novy cas | 09-09-2016 11:21:43
preco ste nedali moznost vysvetlenia aj druhej strane? ci takto to vyzera lepsie?

preco cielene pouzivate sumy setrenia bez dph a nasledne su ceny z faktur cielene s dph? ci to len nahodicka? :)))

doveruj ale preveruj | 09-09-2016 08:11:35
toto stare porekadlo mali riaditelia tychto skol dodrzat a bol by klud:
-nemali hned zrusit svoje privatne kotolne resp. vykurovanie!
V pripade potreby mohli \"otocit kohutikom\" a vratit sa k vlastnemu vykurovaniu a tu bandu spinavu klamarsku mohli razom odstavit.
Tiez by som navrhol ihned zrusit zmluvu s firmou, ktora svoju zodpovednost presunie na ini v ramci dalsieho prenajmu - to akoze je co?!
Ako toto vlastne moze mesto dovolit? Cisty tunel v mestskom podani
Vlado | 09-09-2016 07:08:11
pre tak to je sila | 08-09-2016 19:44:18
Oprava, v Seredi je všetko možné.
prečo? | 09-09-2016 00:05:05
lebo nikto nevie kto je kto, kto za tým stojí, koľkí sa na tom priživujú. A vo faktúrach sa ani Herodes nevyzná čo je tam naučtované. Čo platíme za elektromery a plynomery, už by mohli byť zo zlata.
Anetka | 08-09-2016 22:22:04
v zime boli v niektorých triedach radiatory vlažné a z polovice zavzdušnené a deťom chladno! Aj po nahlásení sa nič nezmenilo a radiatory dalej zavzdušnené! Ale zato na jar nám bolo v triedach od tepla na nevydržanie! Mám pocit, že to kompetentných vôbec nezaujímalo...hlavne, že sa platí a platí....
pre Jožo | 08-09-2016 21:05:08
Ako? Ako nič.
Jožo | 08-09-2016 20:58:30
Ale veď aj ostatní platia viac za teplo ako v minulosti. Ako je to možné?
tak to je sila | 08-09-2016 19:44:18
to snáď ani nie je možné

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign