Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Prečo v Seredi dochádza k výpadkom verejného osvetlenia ako aj na ďalšie otázky odpovedal prednosta MsÚ Tibor Krajčovič

24

Modernizácia verejného osvetlenia v Seredi bola ukončená v novembri 2015. Realizačnou firmou bola fy Venimex Slovakia s.r.o. z Bratislavy. Rekonštrukcia sa týkala výmeny 1 390 ks svietidiel, súčasťou bola aj výmena výložníkov a rozvádzačov verejného osvetlenia. Cena zákazky predstavovala sumu 848 000,- €.

 

Modernizácia osvetlenia nebola unáhleným krokom.  Samotnej realizácii predbiehalo niekoľko rokovaní a stretnutí.

 V roku 2013 bol vykonaný audit verejného osvetlenia v Seredi. Počas rokov 2012-2014 sa uskutočnili stretnutia s viac ako 20-timi spoločnosťami vyrábajúcimi či predávajúcimi LED osvetlenia. Pre Sereď hľadalo vedenie mesta optimálny model využiteľný v našom meste. Navštívených bolo cca 10 miest, aby priamo v teréne videli funkčnosť LED svietidiel. Na Pekárskej ulici v Seredi boli následne na cca 1 rok skúšobne tieto svietidlá nainštalované.

Toľko z chronológie, ktorá predchádzala samotnej modernizácii osvetlenia. Všetko bolo naplánované a očakával sa pozitívny výsledok, ktorý sa ale v očiach verejnosti nekonal. Od tej doby prešli takmer 3 roky, no kritické hlasy neutíchajú. Mesto síce má ušetrené náklady na verejné osvetlenie, no podľa občanov sa znížila intenzita osvetlenia a výpadky pretrvávajú.

Pripomeňme si čo bolo v zmluve s dodávateľskou firmou zahrnuté: Dodávateľ počas doby 10-tich rokov bude zabezpečovať údržbu, prevádzku a revíziu VO.  Súčasťou zmluvy je aj odstraňovanie porúch VO a to:

· do 60 minút od prijatia oznámenia o poruche zahájiť práce a pokračovať v nepretržitom odstránení poruchy, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, alebo života elektrickým prúdom;

· do 60 minút od prijatia oznámenia o poruche zahájiť práce a pokračovať v nepretržitom odstraňovaní poruchy, ktorá má za následok výpadok osvetlenia mesta v rozsahu väčšom ako 10% svetelných bodov;

· do 60 minút od prijatia oznámenia o poruche zahájiť práce a do 24 hodín odstrániť výpadok osvetlenia celej ulice, námestia;

· do 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia o káblovej poruche meracím zariadením zamerať vzniknutú káblovú poruchu, do 48 hodín zabezpečiť provizórne vzdušné prepojenie káblovej poruchy a najneskôr do 7 dní začať práce na odstránenie káblovej poruchy o najneskôr do 3 dní po odstránení káblovej poruchy zdemontovať provizórne vzdušné prepojenie káblovej poruchy;

· najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia o bodovom výpadku osvetlenia (1 svetelné miesto) začať práce a nepretržite pokračovať v odstraňovaní poruchy svetelného miesta;

· najneskôr do 7 kalendárnych dní odstrániť poruchy na sieti verejného osvetlenia zavinené treťou osobou alebo poveternostnými vplyvmi.

Oslovila som prednostu MsÚ v Seredi Tibora Krajčoviča s prosbou o zodpovedanie na niekoľko otázok týkajúcich sa verejného osvetlenia

- P. Krajčovič, výpadky verejného osvetlenia sú veľmi časté. Občania právom adresujú kritiku nielen na dodávateľa ale aj vedenie mesta. Dnes nesvieti jedna ulica, zajtra druhá. Ľudia si nevidia pod nohy a majú opodstatnený strach z nárastu kriminality. V čom je príčina, že aj po rekonštrukcii dochádza k výpadkom?

V súčasnosti máme v Seredi viac ako 2 tisíc svietidiel verejného osvetlenia v 34 okruhoch.  Stále na území Serede registrujeme mnoho rozkopávok, investícií, vplyv počasia, cestné havárie no najmä silný vietor v poslednej dobe. Toto všetko vplýva na prerušenie svietenia. Nebudem tu polemizovať či sú výpadky veľmi časté. Trápi, a nielen mňa, každý jeden. Škoda, že už nik z nás akoby si nespomínal ako to bolo pred realizáciou výmeny svietidiel. Takmer na každom MsZ informoval primátor o poruchách na VO vplyvom počasia či skratov vo vedení. Neraz aj poslanci priamo interpelovali na poruchy na Krásnej, Športovej, H. Čepeni a mnohých iných.

Za posledný mesiac opakovane nastal výpadok na jednom z 34 okruhov osvetlenia. Okruh okolo Športovej ulice. Bolo to počas jednej noci resp. v jednom prípade v priebehu dvoch nocí. Diagnostika možností poruchy bola jednoznačná: vplyvom vetra nastal skrat vo vzdušnom vedení. Časť vedenia, a to nielen na tomto okruhu, je plne obnažená. Vietor rozhýbal vzdušné elektrické vedenia a vyhodí ističe. Svietidlá sú ale neporušené a svietia ďalej po obnovení dodávky energie. Zopakujem to už niekoľký krát: menili sme v meste svietidlá, výložníky, rozvádzače, ističe. Nemenilo sa vzdušné elektrické vedenie v meste. To by boli iné státisíce EUR potrebné na to.

Práve úsporou nákladov na energie a servis získavame voľné finančné prostriedky na ďalšie modernizovanie osvetlenia.  Veď to je akoby ste šli do obchodu. Kúpili ste si bicykel a teraz sa sťažujete, že prečo ten bicykel aj sám nešliape za Vás...

- Výpadky verejného osvetlenia odstraňuje pracovník mesta. Je jeho práca platená dodávateľskou firmou?

Pracovník, zisťujúci dôvod poruchy, je inštruovaný a aj ohodnotený servisnou službou. A som rád, že je to zároveň aj pracovník mesta. Poskytli sme mu všetky kľúče od rozvádzačov. Sme takto lepšie informovaní o stave osvetlenia. A pracovníkovi sa takto zvýši aj jeho vedomosť a zručnosť.

- Dodávateľ bol vybraný na základe výberového konania, nakoľko firma ponúkla najlepšiu cenu. Jedna vec je ale získať dodávateľa s najnižšou cenou, druhá vec je získať od neho aj kvalitnú službu alebo tovar.  P. Krajčovič povedzte úprimne, bola takto vykonaná rekonštrukcia osvetlenia v Seredi tým správnym krokom?

Najprv treba zdôrazniť, že zúčastniť súťaže mohla len spoločnosť, ktorá splnila prísne podmienky účasti. Až potom v záverečnej aukcii bola kritériom cena. Veď tu bolo na prezentácii myslím 26 spoločností možných dodávateľov. Rekonštrukcia bola rozhodne správnym krokom. Ako som uviedol v Dôvodovej správy na rokovaní MsZ 11.11.2014: „cieľom rekonštrukcie je úspora na servise a na energiách“. Tento cieľ bol splnený nad očakávanie. Finančné ukazovatele to dokazujú jednoznačne.

- Na začiatku článku som písala, že LED osvetlenie bolo skúšobne nainštalované na Pekárskej ulici počas doby 1 roka. Predpokladám, že bolo všetko počas roka v poriadku či už čo sa týka svietivosti alebo poruchovosti. Každý bol spokojní a tak bolo rozhodnuté podobné svietidlá inštalovať po celom meste.  Kto bol dodávateľskou firmou na spomínanej Pekárskej ulici? Bola to tá istá firma ( fy Venimex ), ktorá modernizáciu napokon vykonala po celom meste? A čo technológia, boli tie isté svietidlá ako na Pekárskej ulici inštalované aj na území Serede?

Tých 5 kusov LEDiek namontovala na Pekárskej ulici tam sídliaca spoločnosť. Sú myslím si 53 watové. Bola to akoby ich prezentácia. Obyvateľom chceli ukázať, aký je rozdiel medzi starými sodíkovými svietidlami a novými LED-kami. Aj táto spoločnosť sa zúčastnila výberového konania. Aj ich pripomienky boli zohľadnené pri podmienkach súťaže. A podobné svetlá máme teraz v meste. A dovoľte mi prosím dodať: fungovanie 5ks svietidiel chcete porovnávať s prevádzkou vyše 2.000 ks svietidiel rôznej watáže či svietivosti v 34 okruhoch s rôznym napájaním?

- Každý dodávateľ tovaru alebo služby musí mať určitú zodpovednosť. Podľa občanov bola práca dodávateľskej firmy odvedená nekvalitne. Boli voči firme vyvodené nejaké sankcie alebo je niekto zodpovedný za poruchovosť?

S takýmto jednoduchým posudzovaním kvality prác dodávateľa nesúhlasím. Treba si uvedomiť, čo bolo predmetom dodávky tovaru. Dovolím si použiť protiotázky: v čom bola práca dodávateľskej spoločnosti odvedená nekvalitne? Sú svietidlá kazové? Majú vyššiu spotrebu ako bolo požadované vo verejnej súťaži? Majú nižšiu svietivosť ako bolo uvedené v projekte?

- Čitateľom musíme napísať, že celú investíciu mesto síce hradilo zo svojho rozpočtu, no vysúťažená suma  848 000.-€ nebola uhradená naraz. Bude sa splácať 10 rokov, t.j. je rozdelená na 120 rovnakých mesačných splátok. P. Krajčovič, v roku 2015 ste povedali, že je to suma, ktorú by mesto v prípade, že by zostalo pri starom VO, platilo za údržbu. Ako som aj spomínala vyššie, pozitívum modernizácie VO z pohľadu mesta je aj ušetrená elektrická energia. Viete povedať koľko mesto teda ušetrilo na spotrebe energie VO za rok 2016 a 2017?

Úspora na spotrebe energie a servise je jednoznačná. Najlepšie ju preukazuje tento prehľad, kde už časť roku 2015 zachytáva výmenu svietidiel:

Náklady na Prevádzku VO

Servis  do 18.05.2015

od 18.05.2015 VENIMEX

Opravy po dopr. nehodách , havar. Výmeny stĺpov VO, výmena výložníkov

 

spotreba  el. energie po vyúčtovaní 

Náklady mesta na energiu a servis osvetlenia

2012

44 955,31

 

133 940,30

178 895,61

2013

52 025,18

 

126 305,12

178 330,30

2014

62 880,70

 

108 885,28

171 765,98

2015

59 648,01

 

95 851,45

155 499,46

2016

7 421,04

8 829,41

40 304,79

56 555,24

2017

7 421,04

13 755,20

49 512,60

70 688,84

30.6.2018

3 710,00

5 008,32

23 495,20

32 213,52

- Na záver otázka, majú sa teda obyvatelia zmieriť s tým, že k výpadkom bude naďalej prichádzať a iné neostáva ako ich nahlasovať na Mestskú políciu resp. na č. 0918 450 856, ktoré je uvedené na stránke mesta? Alebo má mesto v pláne nejaké kroky, aby boli tieto nedostatky odstránené?

Nik nechce aby sa niekto zmieroval s poruchami či inými technickými nedostatkami. Budem rád, ak obyvatelia každú poruchu osvetlenia či akúkoľvek inú nahlásia na kontakty uvedené webstránke mesta. Mrzí ma každá porucha, ktorá nastane. Všetky siete a ich rokmi zanedbaná modernizácia nás v meste dobiehajú. Veď si len skúste predstaviť, že by ste v domácnosti nechali 40-50 rokov tie isté rozvody vody, elektriky, kanalizácie. Servis osvetlenia a elektrická energia nás pohlcovali nákladmi čím ďalej tým viac. Urobili sme opatrenia, že znížením týchto nákladov postupne modernizujeme celú sústavu osvetlenia. Nielen nákup nových svietidiel – ale z takto usporených prostriedkov meníme staré chrániče pouličných lámp za nové, postupne vymieňame vianočné osvetlenie za nové modernejšie, nakupujeme ďalšie nové svietidlá a podobne. A aj tak stále sme pod úrovňou nákladov pred rokom 2015. A čo sa týka konkrétne našich 34 okruhov VO. Pred 2 týždňami sme požiadali o zvýšenie kapacity ističov v 2 okruhoch VO: Trnavská / D.Štúra a Športová. Čoskoro sa to zrealizuje. No ani týmto opatrením nezabránime ďalším možným výpadkom vo vzdušných vedeniach v meste.

Pán Krajčovičovi ďakujem za ochotu a rýchlosť pri spracovaní odpovedí.


Fotogaléria k článku:

24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová

Zobraziť všetky fotografie
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová

24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign