Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Nútené práce uložené Mestom Sereď príslušným VZN napadol JUDr. Ladislav Skubeň na Generálnej prokuratúre

Sereď |  Takpovediac svojské všeobecne záväzné nariadenie vyhotovené mestom Sereď a schválené mestom Sereď sme kritizovali už viackrát. Najčastejšie sa nepochybne jednalo o VZN týkajúceho sa povinností stanovených niektorým obyvateľom, správcom nehnuteľností, či dokonca vlastníkom niektorých súkromných rodinných domov. Jedná sa o povinnosť uloženú VZN zaväzujúcu čistiť verejné priestranstvá - chodníky vo vlastníctve mesta Sereď, odpratávať z nich sneh a udržovať ich v schodnom stave.

S verejnou kritikou tohto VZN sme začali asi 8 rokov dozadu a už vtedy sme činnosť vyžadovanú mestom Sereď od občanov bezodplatne nazvali nútenými prácami, ktoré priamo zakazuje Ústava Slovenskej republiky a Medzinárodná listina základných ľudských práv a slobôd. Povedzme si na rovinu, dnes dokonca ani celoživotných poberateľov sociálnych dávok a dokonca ani väzňov právoplatne odsúdených za vykonané zločiny nie je možné nútiť k práci. Je minimálne zarážajúce, že napriek niekoľkoročnej dôraznej kritike a verejnému upozorňovaniu na zjavnú protiústavnosť príslušného VZN sú aj dnes na občanov mestom Sereď s vedomím primátora mesta Tomčányiho a poslancov MsZ uvalené tzv. nútené práce a za ich bezodplatné nevykonanie dokonca občanom hrozia sankcie.

Podstatne viac informácií a článkov ako aj korešpondencie s mestom Sereď nájdete v tejto rubrike:  http://www.seredonline.sk/odpratavanie-snehu-nutene-prace/

Tento týždeň nás so svojou aktivitou týkajúcou sa kritiky práve tohto VZN oslovil JUDr. Ladislav Skubeň, ktorý vykonal analýzu predmetnej podzákonnej normy prijatej poslancami MsZ a obsah VZN napadol na Generálnej prokuratúre.

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Skubeňom a jeho vysvetlenie k predmetnej problematike nájdete v priloženom videorozhovore vykonanom v štúdiu SOL.


Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 02-02-2018 00:31:54
https://domov.sme.sk/c/20751509/koalicia-sa-spori-kto-ma-odhrnat-chodniky.html
Pre tento idiot podomnou | 27-12-2017 18:35:36
No nemal som pravdu?Lenže ja ľuďom nenadávam,ako Vy.
tento idiot pod príspevkom | 27-12-2017 15:49:29
skonči ty ryťovlez nedonosený . Taký ako ty majú veľký mozog malý a malý žiadny - opica je inteligentnejšia.
Pre spamatujte sa | 27-12-2017 14:15:41
Trepete ,trepete a ešte raz trepete nezmysli,nič nesúvisí s ničím,proste choré.
spamätajte sa | 27-12-2017 11:23:43
jeden múdrejší ako druhý. Čo ste Vy v prospech občanov tohto mesta urobili a zadarmo ? NIČ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! radiť ako kto a čo má robiť to áno !!!!!!!!!!!!
Vám z huby idú inakšie veci tak pozrite sa radšej do zrkadla a môžete sa aj prefackovať, bude to v rodine.
Žiadna arogancia len odpoveď hodná Vášho príspevku
Pre pre sám vidis | 27-12-2017 09:17:35
Pane,Vy ktorý ste dal príspevok tu písomnou,ste žiarivým príkladom pre nevraživosť.arogantnost ,presne naopak to je,s Vami sa zrejme nedá diskutovať,zatiaľ ten človek,ktorého Vy neustále urazate,podkladá všetko faktami,Vy len urazate a nakoniec ešte napíšete že s tým druhým sa nedá diskutovať.Priserna úroveň.
pre sam vidíš | 26-12-2017 11:31:42
Si ubožiak, s tebou diskutovať je ako \"sviniam hádzať perly \" Najmúdrejší, najpeknejší,-ale aj v riti si bol a hovno vieš.
no sám vidíš | 26-12-2017 11:03:15
dám sem fakty ako to funguje na Ústavnom súde. A čo ty ? Zlosť, soptenie, klamstvo. Keď ti zateká do topánok tak tvojim argumentom je vulgárne vyjadrovanie. A čo som spravil ja. No minimálne to, že ľudí varujem pred takými znalcami práva ako si ty. Lebo právu si nikdy nerozumel, nerozumieš a rozumieť nebudeš. To síce nevadí, ale najhoršie je to, že ľudom posúvaš klamlivé informácie. Nevadí že používaš slovník 7. cenovej skupiny, ale to ,že vedome zavádzaš. Takže pokračuj ďalej aby ľudia čoskoro zistili čo si zač.
pre dopňajúceho | 25-12-2017 17:09:13
si ty ale ubožiak, čo si ty urobil preto aby bol odstránený právny exec ? asi h---o !! p. doktor urobil čo urobil a čo ďalej bude robiť určite nepotrebuje od teba radu a čo keď to podá cez verejného ochrancu práv ? Ale to nechaj už na neho, je dosť kvalifikovaný nato aby vedel čo robiť.
Ty si prisluhovač, drýstač, tak nedrýstaj. Je ozaj stupídne , že taký drýstači sa obúvajú čo kto robiť môže a radia sa do veľkých všeznalcov pritom sedíte doma a drýstate do gatí.
Ja viem ťažko sa ti hovorí proti tvojím drbohlavom - posrancom.
chcem ešte doplniť | 25-12-2017 14:23:12
že ten mudrlant čo ma posiela sneh odrňať a nedokáže odpovedať na dve jednoduché otázky toto snáď pochopí. Pred takými rozdavačmi právných rád sa je potrebné vyvarovať a radšej ich ignorovať vo vlastnom záujme.

Tu pripájam Sprievodcu pri podávaní sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky
v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 49 až § 56 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii
Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
v znení neskorších predpisov


Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd\") ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti koná a rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava\") aj o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
Konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb v zmysle citovaného článku ústavy (ďalej len „sťažnosť\") je upravené v § 49 až § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde\").
Kto je oprávnený podať sťažnosť?

Osobou oprávnenou (aktívne legitimovanou) na podanie sťažnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „sťažovateľ\"), ktorá tvrdí, že boli porušené jej základné práva zaručené ústavným poriadkom Slovenskej republiky vrátane ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, pričom k ich porušeniu malo dôjsť právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu verejnej moci a o ich ochrane nerozhoduje iný súd (čl. 127 ods. 1 ústavy v spojení s § 49 zákona o ústavnom súde).
Vzhľadom na uvedené sťažnosť nemôže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá namieta porušenie základných práv a slobôd iných osôb, a nie svojich (s výnimkou zákonného zástupcu alebo súdom ustanoveného opatrovníka, ktorý podáva sťažnosť v mene zastúpeného).
V prípade maloletého sťažovateľa (fyzickej osoby) sťažnosť v jeho mene podáva jeho zákonný zástupca.
V mene sťažovateľa právnickej osoby sťažnosť podáva osoba oprávnená za právnickú osobu konať (štatutárny orgán).
Vyžaduje sa, aby bol sťažovateľ v konaní pred ústavným súdom právne zastúpený?

Ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde vyžaduje, aby bol sťažovateľ v konaní pred ústavným súdom obligatórne (povinne) zastúpený advokátom. K sťažnosti musí byť preto pripojené splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa advokátom, pričom v splnomocnení sa musí výslovne uviesť, že sa udeľuje na zastupovanie pred ústavným súdom.
celkom pekne si | 25-12-2017 13:42:49
sa opísal. A to presne sedí. Takže teraz je mi naprosto jasné, prečo nedokážeš odpovedať na dve jednoduché otázky. Ešte šťastie, že takí vykladači práva nie sú na MÚ s Seredi, to by tu už bola hotová katastrofa. MYslím že najrozumnejšie bude, ak ty vybehneš na tú ulicu s lopatou a budeš vyčkávať na padanie snehu.
pre rozdávača rozumu | 24-12-2017 14:27:15
Ty polointeligent, ak nie pastier, prečítaj si nižšie uvedené právne ustanovenia jednotlivých zákonov. Ty budeš určite veľmi dobrý pätolizač - osierač ak nie priamo zainteresovaný. Ber aj ty lopatu a kmitaj aj s celou tvojou famíliou do 3-ho kolena.
rozdavač rozumu | 24-12-2017 10:56:41
kecáš, kecáš a kecáš, neodpovedáš na meritom veci. Sám sa v tých\" akože\" právnych úvahách zamotávaš čím ďalej tým viac. Odpovedz priamo. Može pán JUDr. Skubeň na US v Košiciach vystupovať ako navrhovateľ konania bez toho aby ho zastúpil advokát ? So samozrejme že nemôže, ale ty to nevieš. Platí, že ak si nezametiem na chodníku sneh pred mojim domom, niekto si tam zlomí nohu a bude ma žalovať podľa OZ o náhradu škody ? Samozrejme že platí, len ty to nevieš a ľudom hlásaš bludy odbočujúce od merita tejto veci.
pre nechápavého | 23-12-2017 22:20:06
medzi advokátom a komerčným právnikom je len jeden rozdiel a to, že komerčný právnik nemôže v súdnom konaní zastupovať obvineného t TČ, inak obaja majú rovnaké práva aj povinnosti. Dovolím si povdať, že komerčný právnik z dlhodobou praxou je na tom podstatne lepšie ako advokát špecializujúci sa len na určité právne odvetvie.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 23-12-2017 20:17:56
Tak rozmyslam, co zlyhalo najviac.
Vychova v rodine, skola, alebo sme bacovia geneticky? Ako je mozne, ze clovek neciti potrebu postavit sa za svoje prava a to hlavne vtedy, ked su garantovane najucinnejsimi pravnymi dokumentami uznavanymi v celom civilizovanom svete?

Mlasi ludia by uz nemali byt postihnuti ani socializmom a predsa sa nevieme pohnut dalej ani v tak zasadnych veciach...
pre nechápavého | 23-12-2017 19:53:29
aby si bol \"CHÁPAVÝ\" tak si prečítaj:

1/------Zák. č. 38/1993 §§ 49 až 56
2/------Ustava SR čl.127 a 127a a čl. 130 písm.h

tak, že každý občan SR, ktorý namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd.

Veľmi rád mám takých vzdelancov ako ty !!!!!!!!!!!!!!!
ešte raz | 23-12-2017 19:45:47
vyjadrujte sa k meritu veci. Ja tvrdím, že povinnosť odpratávať je daná zákonom. Napíšte jasne áno alebo nie. Podanie na ÚS len prostredníctvom advokáta. Áno, alebo nie.
pre nechápavého | 23-12-2017 19:29:39
V danom prípade každý občan, nemusí mať právnické vzdelanie, môže mať len základnú školu, ktorý podá návrh na gen. prokuratúru, alebo Okr. prokuratúru, že npr. VZN nie je v súlade s ústavnými zákonmi, alebo listinou obč.práv a slobôd a prokurátor sa s ním nestotožní, tak tento občan môže podať podnet na ústavný súd o preskúmanie zákonitosti prok. rozhodnutia a prípadného odstránenia nezákonného stavu. Tak že nie je to len výsada advokáta.
nechápem | 23-12-2017 18:19:43
načo pred sviatkami takého napätia. Ale len pe upresnenie. Pán JUDr. Skubeň na Ústavný súd podnet nemôže podať. Nie je advokát.
Ústavný súd už súlad Cest.zák. s ústavou riešil. CZ nie je v rozpore s ústavou. Náhrada prípadnej škody nie cez Cest.zák., ale cez Obč.zák.
Ešte šťastie, že odborníci tu neriešia aj medicínske problémy. To by určite Prvá Seredská pohrebná mala zlatú baňu.
nie vševed | 23-12-2017 14:46:03
Vážení,
oháňa sa tu niekto zákonom a pritom si neuvedomuje, že aj zákon je v rozpore s ústavným zákonom a listinou občianskych práv a slobôd. Nepochopili ste JUDr. Skubeňa čo týmto podaním na Gen. prokuratúru sleduje a pritom koná aj za Vás a zadarmo.
Ak ste si nevšimli tak to nie je čiastková práca , ale práca na celý rok. Podľa zákona o zamestnanosti čiastková práca musí byť spoplatnená ide o príspevok v nezamestnanosti. On to jasne definuje že ide o celoročnú prácu - len si ho riadne vypočujte. V danom prípade zákon o cestnej premávke hovorí, že chodník musí odhŕňať - má na mysli len v zimnom období a nie v lete zametať a kropiť a pravidlá údržby si majú obce upraviť vo svojom VZN. Mestský konšeli si to upravili úžasne dobre. V danom prípade ide o nútenú prácu a keď ju nebudete vykonávať tak Vás môžu /ale aj budú sankcionovať / čiže práca je pod finančnou sankciou.
Ak sa prokurátor stotožní s VZN, tak nastáva právo pre občana a JUDr. Skubeň to podá na ústavný súd, pričom bude namietať aj zákon o cestnej premávke. Inak by k takémuto konaniu žiaden občan nemal právo ale len Gen.prokurátor, Min. spravodlivosti, verejný ochranca práv.
Ak sa prokurátor stotožní s podaným návrhom mesto musí upraviť VZN-spornú časť vypustiť a na základe stanoviska potom nastane právo podania na ústavný súd, kde bude napadnutý zákon.
A nakoniec rozmýšľajte aj hlavou a nesnažte sa byť alibistami a mudrcmi ako chcete robiť poriadok na mestskom majetku zadarmo. Veď nikto Vám nebráni vezmite lopaty a pendlujte po meste len jedna radosť, mesto neodhŕňalo tam kde malo, môžete to suplovať. Ušetria peniaze z daní občanov a udelia si odmeny 65.000 € a podobne. Som presvedčený že táto odmena išla \"lemon-daniel\"
Obyvatel1 | 23-12-2017 00:43:10
To fakt? To az na ake dno zumpy dokaze niekto klesnut? Daj to von nech obyvatelia vidia aka stoka tu riadi ich zivot
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2017 22:41:41
obyvatel 1 | 22-12-2017 22:26:37 | - svedkov na\"objednavku\" najde napr. na MsU. Ukazem Ti zapisnice z jedneho sudu, kde taki boli hned traja.

Dvaja dokonca pred sudom klamali - jasne, ze to prasklo. Jeden vazne znervoznel - on vie, ze sa za to bude zodpovedat a ten druhy to pochopil hned a radsej sa do zapisnice ospravedlnil.

A tak sa nam tu zije... ;-)
obyvatel 1 | 22-12-2017 22:26:37
Treba iniciovat zmenu zak. ved predsa nie je normalne ze oproti mna cez cestu je tiez chodnik ale pred mestskym pozemkom ktory ale nebol mestom očistený a ked si na nom niekto rozlame telo tak vie ze s mestom neuspeje tak prebehne predo mna na chodnik pri com si najde svedka a dobreho pravnika a ja budem do smrti niekomu platit zato ze som nedostatocne neocistil cudzi cize mestsky pozemok a majetok. POZOR dnes je doba kedy právnici idu do sporu na zaklade zistenia vasho veskereho imania ktore si najskor dokladne preveria. Takze Anonym | 22-12-2017 17:39:39 skor nez budes na mna reagovat si najskor uvedom co pisem a ake vazne dôsledky to moze priniest nie len pre mna ale celkovo pre obyvatelov ale aj pre TEBA a tvoju hlavu o moju si nerob starosti.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2017 22:23:40
pán Majko | 22-12-2017 22:03:06 | - uklada to Cestny zakon a je diskriminacny.

Onoho casu som dal obdobny podnet na prokuraturu - VZN je v sulade s tymto zakonom, no bol som odkazany na sud.

Myslim si, ze uz niekolko rokov (asi 7 ci 8) sneh neodhrnam - spravam sa IDENTICKY ako mesto pred vlastnou nehnutelnostou. A vsetko je v poriadku. A verte, ze aj bude.

A preco? Nejde o lenivost. Len nebudem robit nieco, co ma iny zaplatene. A nebudem niest zodpovedost za nieco, co nie je moje a coho kvalitu teda neviem ovplyvnit. Chodnik som raz svojim dielom zaplatil - denne vidim jeho kvalitu - dakujem, ak niekto ma zaujem, chut a ochotu - ma moznost. Ja som sa dobrovolne dal mimo tento chory system.
pán Majko | 22-12-2017 22:03:06
ja Vám Váš názor neberiem.Len považujem za nezodpovedné sa teraz oháňať právom EU, ľudˇom radšej povedzte, že táto povinnosť vyplýva z Obč. zák. A upozorniť treba ľudí najmä na to , aké dôsledky a veľmi nepríjemné môžu nastať v prípade úrazov. A aby som bol presný, aj keď dr. Skubeň uspeje s návrhom na vyslovenie neplatnosti VZN to nemá nič spoločného s tým, že sneh resp. ľad sa musí odpratať. Určite máte vo svojom teame aj právnikov. Ste médium, ktoré dosť ovplyvňuje mnoho ľudí, možno aj mienkotvorné, preto v takýchto prípadoch ako tu prejednávame by nezaškodilo viac opatrnosti.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2017 21:27:06
pre dôchodca | 22-12-2017 18:24:59 | - nad nasou legislativou je legislativa EU a medzinarodne zavazky, ktore SR podpisala. Aj v oblasti prava.
Halo | 22-12-2017 19:22:20
Presne tak,to si nevymysleli ľudia v seredskeho vedení mesta a ubezpečujem Vás,že to je tak všade v Európe,kde existuje sneh.Okrem toho,nie je v silách žiadnej legislatívy aby sneh bol odrhnuty v celom meste a na všetkých mestských pozzemkoch.Niekedy sa človek nestačí čudovať,čo všetko sa napíše,len aby sa o niečom hovorilo,a potom ešte to dramatický nazvať nútené práce atď.Tieto blaboly o ľuďoch platenými Vašimi daňami a potom si myslieť že tým pádom je všetko dovolené je tak isto scestné.Co by ste tak povedali,keby mesto robilo ,kanalizáciu,cestu a chodník pred Vaším domom a potom Vám za to prezentovalo účet,primeraný Vasemu pozemku? Tak je to napr.v niektorých západných štátoch.Hneva ma takéto oblbovanie ľudí.Je to zákon a keď by ste ho chceli zmeniť,tak prosím,ale nie takto nútiť ľuďom hlavu
medzi týmto | 22-12-2017 18:28:18
sem nahodil komentár p. Majko. Všetko v poriadku až na jednu maličkosť. A dosť závažnú.Odhadovanie snehu alebo sekanie ľadu nevyplýva z VZN mesta ale OZ. A to je vážny rozdiel.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2017 18:25:17
Anonym | 22-12-2017 17:39:39 | - uz len detail - obcanovi 1 dal Boh nielen ruky, ale podla toho co pise, aj rozum. ;-)
pre dôchodca | 22-12-2017 18:24:59
predpokladám, že Ste celkom nepochopil podstatu veci. Aj ja pred svojim domom v pohode odhádžem sneh. Nie preto, že táto povinnosť je mi daná, presnejšie povedané uložená zákon. Ale preto, že chcem mať pred domom čisto. Ale strašný problém je v tom, že máte 70 rokov, začne padať sneh a vy nestíhate túto zákonom uloženú povinnosť splniť. Nejaký iný 80 ročný blbeček sa o dvoch paliciach ide vtedy práve prechádzať po chodníku a čo čert nechcel, pred Vašim domom s neodhrnutým chodníkom sa skolí k zemi a doláme kosti. Absolvent právnickej fakulty s ročnou praxou mu napíše žalobu a vy platíte do konca života. Takže konšelovia a vojvodcovia mesta s týmto nemajú nič spoločného. A p. dr.Skubeň môže písať kam chce, právny stav je taký, že určite neuspeje. Niekto predo mnou tu hodil aj nález ÚS , stačí si ho prečítač.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2017 18:23:40
To, co napisal obcan 1 pochopite az v momente, ked budete celu noc namiesto spanku muklovat a odhrnat sneh, nevyspaty pojdete do roboty - mozno aj po neodhrnutych cestach a chodnikoch za ktore zodpoveda aj podla sucasnej legislativy mesto - a tak akurat pred svacinou Vam zavola advokat niekoho, kto bude mat zlomenu nohu na 4 miestach s milym oznamom, ze z Vas vysudi aj galoty - prvotne sa ale bude zaujimat napr. o Vas dom.

A picne Vas v momente, kedy sa dozviete, ze panko ma trvale nasledky, uz nikdy sa nezamestna a zostane na voziku a ze Vy namiesto svojich deti budete do smrti zivit toho, kto si napriek Vasej uprimnej snahe na chodniku zlomil haxsnu.

Nie, nesmejte sa! Tak to zial je a prave preto je to cele zle. Len treba mysliet hlavou a nehladat v ludoch lenivcov, ktorym sa nechce.
Anonym | 22-12-2017 17:39:39
Obyvatel 1, ty musis byt ale lenoch. Čo tu nadavas do debilov,naco ti dal panboh ruky ? Hlavu podla toho co pises si dostal na okrasu.
obyvatel 1 | 22-12-2017 17:33:16
Ako ked ma niekto cas a chut to robit je to ok, vlastnej iniciatíve sa medze nekladu, ale niekoho nutit cez zakon robit nieco na cudzom majetku a pozemku je chore a este viac chore je brat za to na zodpovednost nie majitela pozemku a majetku na nom ale chudaka obyvatela pred ktorym ten chodnik s pozemkom je. To musi pochopit aj totalny debil ze toto je neskutocna sprostost.
Anonym | 22-12-2017 17:18:02
Aj podla toho ako si vie niekto upratat pred vlastnym domom predzahradku človek vidí aká je to rodina. Neurobiť ani prd a chcieť to od štatu a mesta to je typické pre
leňocha.Lenivý človek hotová opica.
dôchodca | 22-12-2017 15:28:00
My aj keď sme dôchodcovia pred svojím domom si vždy vyhrabeme lístie, očistíme krajnicu, odpraceme sneh. Myslím, že nikomu ruky neodpadnú ak sa chytí metly, alebo lopaty.A nemudrujem, že žijú z našich daní, tiež sme pracovali 42 rokov a odvádzali dane a nikdy sme nepoukazovali kto žije z našich daní. Z našich daní za tie roky išlo aj na zdravotníctvo, vojsko,školstvo,osvetlenie mesta, údržba ciest,vývoz a ukladanie odpadu a pod.A teraz sa len poukazuje prečo ja, občan mám niečo málo urobiť, a prečo nie mesto. Kam táto spoločnosť dospeje?
seredan | 22-12-2017 13:29:43
dobre vedieť o praktikách konšelov, ktorí žijú z naších daní. Určite to budú mať zrátané vo volbách, lebo toto nie je ojedinelí prípad, majú toho na rováši viac, že p. primátor !!!
názor | 19-12-2017 08:15:47
plne súhlasím z --Vladom-- , konečne rozumný náhľad od človeka, nie tie falošné výlevy od ryťovlezov.
Vlado | 17-12-2017 14:10:22
Pred barákom si každý normálny človek sneh odhrnie ale je doslova na smiech ako sa k tomu stavia mesto a jeho úradníci. Napriek tomu, že ich vizitka v tejto činnosti je po prvej tohtoročnej snehovej nádielke viac než žalostná. Chodníky v meste totálne zasnežené, neodpratané, proste ako napadlo, tak sa roztopilo. Páni radní, vy máte aj povinnosti a Zodpovednosť, nie len práva a výsady. Opakujem Zodpovednosť!!!!O mesto sa máte starať, patrí občanom, to nie je váš veľkostatok alebo sročka!!!
zakon sa ide menit | 16-12-2017 19:00:56
https://www.webnoviny.sk/vlastnici-nehnutelnosti-zrejme-uz-nebudu-musiet-odhrnat-sneh-z-chodnikov-ktore-im-nepatria/
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 16-12-2017 13:30:28
pre občana | 16-12-2017 08:33:32 | - v rubrike http://www.seredonline.sk/odpratavanie-snehu-nutene-prace/
najdete systematicku a dlhodobu komunikaciu medzi SOL a MsU.

Zodpovedny pracovnik MsU si z obcanov prakticky robil srandu a nezasiahol NIK - ani primator, ani prednosta a ani poslanci MsZ.

Pri tejto problematike je viac pravnych problemov a som si isty, ze problem bude rozseknuty v momente, kedy pride k vaznemu urazu pred nejakym rodinnym domom, a poskodeny zacne vymahat odskodne od vlastnika domu a nie od vlastnika chodnika.

Vtedy sa vsetci zbadaju, aky nezmysel je v zakone, ale aj nasledne vo VZN mnohych miest a obci.
pre občana | 16-12-2017 08:33:32
Veľmi výstižne a spravodlivo povedané, ja sa k jeho príspevku v celom rozsahu pripájam.
občan | 15-12-2017 17:18:36
je dôležité, že sa začali ohlasovať aj kvalifikované osoby. Verím, že tento raz sa úspech dostaví. A Vy ktorí máte iný názor, tak radšej budte ticho, lebo ked bude čistiť chodníky mesto tak si budete brucho mastiť, ale ničím ste sa o to nepričinili, len čučíta ako voši pod chrastou

ranxon | 13-12-2017 23:03:26
Pavol nepochopili ste! Tu nejde o výmysel mesta, ale o ústavný zákon!
Pavol | 13-12-2017 20:23:10
Tu vôbec nejde o fyzickú prácu! Majitelia domov nesú zodpovednosť za udržiavanie chodníkov. S touto zodpovednosťou sú neustále vystavení potenciálnym žalobám o náhradu škody, preplateniu liečebnej starostlivoti, trvalým následkom...a tu je ten problém. Mesto (majiteľ) sa zbavuje zodpovednosti a arogantne to hádže na občanov - pracujúcich ľudí (majú byť doma keď sneží alebo primŕzajú chodníky) alebo dôchodcov. Platíme dane mestu, ktoré máme právo žiadať a ich použitie na údržbu chodníkov. Alebo nám ešte pridelíte aj úseky ciest pred našimi domami?!...

Pre nestranny | 12-12-2017 17:19:36
Vlastne ste nic nepochopil,tu predsa nejde o to ci ma niekto chut cistit vhodnik,alebo nie, to jeho vec.Precitajte si text a potom mozete komentovat,ci bude mat kausa uspech alebo nie.
nestranný | 12-12-2017 15:31:59
ľudia nebláznite, už ste si vyliali žlč brýzganím. Brýzgajú prisluhovači konšelov. Keď tak chcete vehementne čistiť mesto , nik vám nebráni vezmite lopaty metly, ženu , deti a makajte , makajte.
Lolo | 11-12-2017 18:35:52
Občan je rozdiel pred vlastnou nehnuteľnosťou na vlastnom majetku a na majetku mesta. Ja chodievam do práce o štvrtej hodine rannej tak hádam nebudem vstávať o druhej aby som odpratával sneh na mestskom pozemku. Mimochodom dotyčne chodníky sú v našom meste v hroznom stave.
Občan | 11-12-2017 17:16:10
Odpratávanie snehu pred vlastnou nehnuteľnosťou sú nútené práce.
Obidvaja nech sa opýtajú rodičov kto im odpratával sneh keď nasnežilo.Psycho.
Halo | 11-12-2017 16:38:14
Mate v sebe nepredstavitelnu agresivitu,u Vas je vsetko ciernobiele je to tak vsade, ale nie vsade su ludia ,ktori sa takto spravaju.Serete sem do toho ludske prava a nutenu pracu, prosim Vas,je to smiesne.Robite zo vsetkeho Vedu ,myslite si ze ked bude ine vedenie mesta ,ze to bude inak?
ranxon | 11-12-2017 12:51:22
Ústavný súd slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Yvetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 18. mája 2016 vo veci vedenej pod sp. zn PL. US 40/2015 zamietol návrh verejnej ochrankyne práv, ktorým sa namietala protiústavnosť ustanovení cestného zákona týkajucich sa povinností vlastníkov priľahlých nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov. Nie že by som stým súhlasil, ale je to tak.
pre halo | 11-12-2017 11:10:54
nastudujte si aj ustavny zakon,pokial viem je nadradeny nad kazdym inym zakonom.odpratavanie snehu,necistot z chodnika ktory nie je vo vasom vlastnictve,je podla ustavneho zakona definovana ako nutena praca.to plati aj vtedy ak by ste chceli mestsky chodnik rozkopat,upravit,alebo odstranit.Alebo ak maju imobilny dochodcovia chodnik pred domom?Popripade odcestujete na 2 mesiace do zahranicia?
ranxon | 11-12-2017 11:02:46
Si takto: http://www.ulpianus.sk/novinky/povinnost-odpratavat-sneh-z-chodnikov-nie-je-protiustavna/
Jozef | 11-12-2017 10:24:38
pre zvedavy - tu:
http://www.seredonline.sk/clanky/zimna-udrzba-ciest-a-chodnikov-v-seredi/
v ČR tiež veľmi problematická právna úprava | 11-12-2017 09:57:12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost_zajistit_sch%C5%AFdnost_chodn%C3%ADku#Právní_úprava_v_Česku
zvedavý | 11-12-2017 09:53:11
pre pre halo 09.30.30
prosím, kde nájdem zoznam ulíc kde sa bude odpratávať a kde nie.
Ďakujem
pre halo | 11-12-2017 09:30:30
Ak si myslíte, že mesto má pravdu, nič vám nebráni, keď napadne sneh, zobrať lopatu a môžete odpratávať. Ja osobne s tým nesúhlasím, nakoľko keď sme zateplovali nášu bytovku, mesto si pekne-krásne vyučtovalo za použitý priestor, kde bolo lešenie. Tak sa pýtam: chodník na údržbu je môj a použitie mesta? A ten rozpis ulíc, kde sa bude odpratávať a kde nie, čo to má znamenať? Tam ľudia neplatia dane?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 11-12-2017 08:28:35
halo | 11-12-2017 08:07:26 | - ak je Ustava SR a listina zakladnych prav a slobod pre Vas mutenim vody, tak chapem, preco je krajina v takych srackach a moralnom bahne, v akych je.

Inak, ja neprehram. Vyhral som prec asi 8 rokmi, ked som po 12 rokoch prestal udrziavat chodnik pred domom a s radostou som tuto ulohu prenechal mestu.

Inak mesto sa o neho stara presne tak, ako o ten vedlajsi, ktory je pred mestskou nehnutelnostou.
To ale nie je predmetom tohto clanku, resp. videorozhovoru s JUDr. Skubenom.
halo | 11-12-2017 08:07:26
ciste mutenie vody,pan Majko o co sa stavime,ze to prehrate.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign