Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

K neuverejneniu majetkových pomerov primátora Galanty

916

V predvečer vzniku demokratickej Československej republiky (1938-1938), ktorej ústavnosť stála na Masarykových princípoch „Pravda zvíťazí!“ a „Nebáť sa a nekradnúť“ oznamujeme občanom Slovenskej republiky,

že v zmysle oboch hesiel sme dňa 26. septembra 2013 ako reprezentanti Združenia občanov miest a obcí  v Galante (ZOMOS)  požiadali na mestskom zastupiteľstve v Galante  primátora Galanty Mgr. Ladislava Maťašovského (MOST-HÍD),  aby nám zmysle zákona NR SR  č. 211/2000 sprístupnil údaje o investično-stavebnej činnosti Mesta Galanta za obdobie 2008 až 2013 (Priloha c. 1. ).

Okrem toho sme ho požiadali, aby nám v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 oznámil majetkové pomery primátora Galanty Mgr.  Ladislava Maťašovského v roku 2010, t. j. 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie primátora, čiže keď zložil zákonom stanovený sľub. Podobne, aby oznámil majetkové pomery primátora Galanty v roku 2011, v roku 2012  a akým majetkom disponuje v roku 2013. Táto žiadosť sa týkala aj jeho manželky.

Na záver sme na tom istom mestskom zastupiteľstve podali žiadosť o uverejnenie primátorovej súkromnej investično-stavebníckej činnosti za obdobie 2010 – 2013 a v prípade, ak takúto činnosť vykonal, aby zverejnil, kto bol staviteľom-realizátorom jeho stavby. Žiadosť sa opäť týkala aj jeho manželky.

K uvedenej aktivite sme sa odhodlali potom, čo sa začali prevaľovať škandály vo veci správy majetku a organizácii a podnikov Mesta Galanta za obdobie 2008 až 2013, kedy sa na čele Galanty vystriedali vo funkcii primátora Ing. Alexander Mézeš (2006-2010) a ním odporúčaný nástupca  Mgr. Ladislav Maťašovský (2010-2014). Chceli sme sa vlastne iba dopracovať k poznaniu, nakoľko sú isté podozrenia z nešvárov v riadení nášho Mesta neoprávnené alebo naopak opodstatnené.

Dňa 7. októbra 2013 nám pán primátor zaslal zamietavú odpoveď vo veci uverejnenia jeho a manželkiných majetkových pomerov, ktorú uverejňujeme v plnom znení vo fotogalérii tohto článku. Odvolával sa pritom na paragraf 9 zákona o slobodnom prístupe ke informáciam č. 211/2000 Z. z., hoci my sme ho požiadali, aby postupoval konzistentne a v súlade so zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  Po konzultáciách s odborníkmi sme vypracovali odpoveď a usmernenie pre Komisiu na ochranu verejného záujmu mestského zastupiteľstva v Galante, ktorá pracuje v samozložení mestských poslancov a to predsedu Ing. Zoltána Horváthova (SMK-SDKÚ), ktorý je okrem toho aj konateľom hneď dvoch mestských s. r. o. (Bysprav a Galantaterm)  a  členov Ivety Michalíkovej (NEKA), Katalin Vanyovej (MOST-HÍD) a  Ing. Jána Špánika (SMK-SDKÚ). Tu si kladieme naliehavú otázku, či je toto naozaj tá Komisia, ktorá chráni verejný záujem, ak sama odmieta sprístupniť majetkové pomery primátora počas jeho výkonu funkcie?  Zaslali sme preto výzvu na nápravu rozhodnutia neuverejniť majetkové pomery Mgr. Ladislava Maťašovského pri nástupe do funkcie primátora Galanty a v nasledujúcich rokoch výkonu tejto verejnej funkcie.

Na  záver, aby sme sa vyhli akémukoľvek pochybovaniu, žeby primátor Galanty a Komisia na ochranu verejného záujmu v Galante nekonali v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, požiadali sme pána primátora, aby nás informoval či podal a kedy a komu majetkové priznania počas výkonu funkcie primátora.

Chceme transparentne informovať našich spoluobčanov o našom stanovisku, postoji a ďalšich krokoch v tejto pre demokraciu dôležitej záležitosti. Preto našu odpoveď primátorovi a Mestu Galanta uverejňujeme v plnom znení (Príloha č. 2).

Vaše Združenie občanov miest a obcí Slovenska so zastúpením v Galante


Priloha c. 1 

Žiadosť o uverejnienie informácii o investičnostavebnej činnosti Mesta Galanta a primátora

 

ZOMOS  v Galante, Miroslav Klobučník PhD.

Vážený pán primátor

Mgr. Ladislav Maťašovský

Mestský úrad v Galante

Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta

V Galante 26. septembra 2013

 

 

VEC:   1) Žiadosť o sprístupnenie zmlúv týkajúcich sa všetkých verejných obstarávaní so zameraním na stavebnú činnosť, ktoré vyhlásilo Mesto Galanta za obdobie 2008 – 2013.

           2) Žiadosť o oznámenie majetkových pomerov primátora a jeho manželky v roku 2010, 2011, 2012, 2013.

            3) Žiadosť o uverejnenie Vašej súkromnej investično-stavebníckej činnosti za obdobie 2010 – 2013 a v prípade, že ste takúto činnosť vykonal, zverejnite, kto bol staviteľom-realizátorom Vašej stavby. Žiadosť sa týka aj Vašej ct. manželky.

 

Vážený pán primátor,

1) V zmysle zákona NR SR  č. 211/2000 Vás žiadame o sprístupnenie zmlúv týkajúcich sa všetkých verejných obstarávaní so zameraním na stavebnú investičnú činnosť, ktoré vyhlásilo Mesto Galanta za obdobie 2008 – 2013.

2) V zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. Vás žiadame, aby ste nám oznámili majetkové pomery primátora Galanty pána Ladislava Maťašovského v roku 2010, t. j. 30 dní odo dňa, keď ste sa ujali výkonu funkcie primátora, čiže keď ste zložili zákonom stanovený sľub), ďalej majetkové pomery primátora Galanty v roku 2011, v roku 2012  a akým majetkom disponujete v roku 2013. Táto žiadosť sa týka aj Vašej pani manželky.

 

3) Žiadame Vás o uverejnenie súkromnej investično-stavebníckej činnosti pána primátora Ladislava Maťašovského a manželky za obdobie výkonu primátorskej funkcie v Galante (2010 – 2013) a v prípade, že takúto činnosť vykonával, žiadame, aby ste zverejnili, kto bol staviteľom-realizátorom Vašej stavby.

 

 

Ďakujem a s pozdravom

 

Miroslav Klobučník PhD.

 


 

Príloha č. 2.

Stanovisko ZOMOS a výzva na nápravu vo veci majetkového priznania primátora Galanty

 

ZOMOS  v Galante, Miroslav Klobučník PhD.

Vážený pán primátor

Mgr. Ladislav Maťašovský

Mestský úrad v Galante

Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta

V Galante 27. októbra 2013

 

VEC:  A) Žiadosť o prehodnotenie Vašej zamietavej odpovede na našu žiadosť z 26. septembra 2013 v bodoch:

2) Žiadosť o oznámenie majetkových pomerov primátora a jeho manželky v roku

2010, 2011, 2012, 2013.

3) Žiadosť o uverejnenie Vašej súkromnej investično-stavebníckej činnosti za obdobie

2010 – 2013 a v prípade, že ste takúto činnosť vykonal, zverejnite, kto bol staviteľom realizátorom Vašej stavby. Žiadosť sa týka aj Vašej ct. manželky.

 

B) Sprístupnenie informácie, či ste podali a kedy majetkové priznania v súlade so zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Vážený pán  Mgr. Ladislav Maťašovský,
primátor Galanty,

(A)

 

V predvečer vzniku demokratickej Československej republiky, ktorej ústavnosť stála na Masarykových princípoch „Pravda zvíťazí!“ a „Nebáť sa a nekradnúť“ reagujeme na Vašu odpoveď vo veci našej žiadosti o uverejnenie Vašich majetkových pomerov počas výkonu funkcie primátora.  Vysvetľujete nám, že ste zaslali našu žiadosť predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu, ktorého meno  ste ani neuviedli. Vzápätí sa odvolávate na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého ste povinný uverejniť iba titul, meno, priezvisko, funkciu, pracovné zaradenie, miesto výkonu funkcie, príjem z výkonu verejnej funkcie. Pán primátor, čo pred nami skrývate?

Odkážte pánovi predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu a poslancovi mestského zasupiteľstva Ing. Zoltánovi Horváthovi (SMK-SDKÚ)  a jej členom poslancom Ivete Michalíkovej (NEKA), Katalin Vanyovej (MOST-HÍD) a  Ing. Jánovi Špánikovi (SMK-SDKÚ), nasledovné:

 

Pýtame sa Vás, pán primátor Galanty, na Vaše majetkové pomery na základe zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa ktorého primátori musia každoročne podávať majetkové priznania. Áno, kvôli deravému zákonu nemáte povinnosť zverejňovať ich na internete. Ale občania majú právo vedieť, akým majetkom disponujete a o koľko sa Vám prípadne zvýšil majetok počas pôsobenia vo verejnej funkcii. Vo svete je to bežná vec.

Podľa Aliancie Fair – Play  uvedený zákon síce neurčuje primátorom a poslancom povinnosť zverejňovať majetkové priznania, ale komukoľvek ich však musí mesto na požiadanie zaslať (!).  Ďalej sa uvádza, že to, či sú politici ochotní zverejniť svoje majetkové priznania, ukazuje aj na ich vzťah k verejnosti. Politik tým deklaruje, či vidí v ľuďoch len niekoho, kto pri voľbách odovzdáva svoj hlas, alebo toho, kto má právo sa pýtať a kontrolovať politiku. Ak odovzdávanie oznámení nemá zostať len formalitou, je potrebné, aby politici boli čo najotvorenejší aj voči verejnej kontrole.

Dokonca aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého je Galanta členom(!), pripúšťa cestou svojho podpredsedu Jozefa Turčányho nedostatky vo veci majetkových priznaní primátorov. Citujem: „ Z praxe však vidíme niektoré nedostatky, ktoré tento vážny dokument môžu formalizovať.“ Tieto nedostatky sú podľa podpredsedu ZMOS zapríčinené práve svojvôľou primátorov, keď dodáva, citujem: „Je vecou individuálneho rozhodnutia politikov, či sprístupnia prehľad svojich majetkových pomerov alebo sa zapoja do projektov, ktoré sú zamerané na tento účel.“

Vážený pán primátor,

prehodnoťte svoj odmietavý postoj k uverejneniu Vašich majetkových pomerov ako i Vašej manželky a zapojte sa do projektu politikaopen.sk, kde môžete zverejniť podrobné informácie o sebe, svojom majetku a svojich blízkych. Viacerí túto možnosť otvorenosti voči verejnosti využívajú.

 Môžete tak spraviť aj vy, pravda, ak naozaj nemáte, čo skrývať vo veci nárastu Vášho a manželkinho majetku počas výkonu verejnej funkcie primátora Galanty za roky 2010 až 2013 a Vašej i manželkinej súkromnej investično-stavebnej činnosti. Pripomíname Vám, že súčasťou majetkového priznania majú byť aj potvrdenia o podanom daňovom priznaní, teda doklady vydávané na daňové účely, ktoré potvrdzujú sumu príjmov, ktoré ste ako verejný funkcionár získal za predchádzajúce kalendárne roky (2009 až 2012).

 

(B)

Žiadame Vás o srístupnenie informácie, či ste podali, kedy a komu majetkové priznania v súlade so zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Priložte nám naskenovaný dokument, ktorý bude zachytávať zaevidovanie zápisu o Vašom majetkovom priznaní v registračnom protokole danej komisie mestského zastupiteľstva alebo iného orgánu Mesta. Zašlite nám túto informáciu na náš mail, z ktorého Vám posielame naše žiadosti.

 

Ďakujem

 

S podravom

 

Miroslav Klobučník PhD.


Fotogaléria k článku:

916
Autor: Miroslav Klobucnik
916
Autor: Miroslav Klobucnik

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
.-.-.-.-.-.-.- | 27-08-2014 17:14:03
Vážený pán Klobučník PhD. Slušne, skutočne slušne povedané, ten primátor Galanty sa Vám vyserie na hlahu. Veď veľmi dobre viete, že je to obyčajný šašo a pajác, ktorého tam dosadili galantskí kmotrovia. A nekecajte, že to neviete. Taktiež veľmi dobre viete, že v stavebníctve tu v Galnta a okolí kraľuje firma Avastav len preto, že spravidla elektronické tendre s naprostou rovnosťou, lebo o 30 a viac percent ide nižšie, ako sú skutočné reálne, podotýkam reálne náklady. Sú to skrátka šikulky, nikomu nič nedlhujú, všetkým riadne zaplatili/ aj poslancom mesta Nitra/ nemajú žiadne podĺžnosti voči tomuto Ficoštátu. TAkže aby bolo jasné, pán primátor si všetko riadne určite zaplatiil aj s jeho pani manželkou zo svojich riadne zarobených peňazí.
Stavme sa milión k jednej, že pán Mrg. Maťašovký tento rok končí, lebo kmotrovci rozhodli, že je to debil, ktorý nemá páru a nevie ani poriadne kradnúť. To predsa nebudú trpieť. Tak tam bude zvolený nový primátor. A obyvatelia Galanty ho zvolia ako stádo baranov.Tak isto, ako státo Baranov a blbcov volí Fica, lebo tých pár vychcancov od Fica tých debilov presvedčí.Viete, tu je to začarovaný kruh, z ktorého už niet úniku.Tu už pomôže len skutočná revolúcia.Ale toto sa Vy ani ja ani omylom nedožijeme. Vypisovať môžete do Aleluja, nakoniec s Vás spravia psychopata.Stojí Vám to zato ? Keď tento národ začne zdochýnať a kapať od hladu, možno sa zdvihne na odpor.
Armion | 26-08-2014 06:28:23
Klobučník občiansky aktivista ? Kdeže neúspešný kandidát na post primátora mesta Galanta. Zomos je združenie neúspešných kandidátov
pane Bože daj | 28-10-2013 08:23:17
aby už konečne prišla revolúcia na tých chamtivcov ktorí si myslia že môžu sedieť na desiatich stoličkách a žrať ako keby mali žalúdok za desiatich

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign