Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Dôchodkový systém a jeho aktuálne zmeny

Peter KloknerDátum05. 03. 2012 20:52:26TémaDISKUSNÉ RELÁCIE
200

Jednou z kľúčových tém pre každého z nás sú dôchodky. Starnutie obyvateľstva sa nás dotýka rovnako ako každú z vyspelých krajín. Aj to bolo jedno z hlavných východísk pre zásadnú zmenu nášho dôchodkového systému, ktorý je od januára 2005 postavený na troch pilieroch. Ten prvý predstavuje dôchodkové poistenie cestou Sociálnej poisťovne. Druhým pilierom je starobné dôchodkové sporenie prostredníctvom DSS a tretím pilierom je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti.Od nadobudnutia účinnosti bol zákon niekoľkokrát novelizovaný. Prevažná väčšina zmien bola vyvolaná potrebou prispôsobiť systém aktuálnej situácii prípadne nastaviť parametre tak, aby zodpovedali realite.

V súčasnosti platná legislatíva:

 • Všeobecný povinný dôchodkový systém Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (účinný od 1. januára 2004),

 • Starobné dôchodkové sporenie - Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. januára 2005).

 • Doplnkové dôchodkové sporenie - Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. januára 2005).

 

V roku 2011 došlo k posledným zmenám v zákone. Tie boli reakciou na obmedzujúce nastavenie parametrov investovania a garancií za predchádzajúcej vlády, vedúcich k zásadnému zníženiu zhodnocovania prostriedkov na účtoch sporiteľov. Ďalšie čiastkové zmeny vyplynuli z rozpracovania záverov analýzy dlhodobej udržateľnosti a návrhov na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky.

 

V súhrne prinášam sumár aktuálnych zmien:

Zmeny názvov fondov a garancií:

Konzervatívny fond sa premenuje na dlhopisový

 • zostanú v ňom garancie

 • nebudú v ňom akcie

 • poplatok za správu: zostane 0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku

 • výnosový poplatok: z dnešných 5,6 % sa zníži na nulu

 • lehota na porovnávanie výnosov sa zvýši zo 6 mesiacov na 5 rokov

Vyvážený fond sa premenuje na zmiešaný

 • môžu byť v ňom aj akcie

 • garancie sa zrušia

 • poplatok za správu: zostane 0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku

 • výnosový poplatok: zostane 5,6 %

 • zruší sa lehota na porovnávanie výnosov

Rastový fond sa premenuje na akciový

 • majú byť v ňom aj akcie

 • garancie sa zrušia

 • poplatok za správu: zostane 0,3 % ročne z čistej hodnoty majetku

 • výnosový poplatok: zostane 5,6 %

 • zruší sa lehota na porovnávanie výnosov

Vznikne nový indexový fond

 • pasívne riadený fond, bude kopírovať vývoj akciových indexov

 • bude bez garancií

 • poplatok za správu: bude vo výške 0,2 % ročne z čistej hodnoty majetku (je možné ho znížiť na 0,1 %)

 • výnosový poplatok: bude nulový

Kto musí povinne vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia?

Povinný vstup do starobného dôchodkového sporenia má od 1.4.2012 fyzická osoba narodená od 1. januára 1971 vrátane, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako:
1. zamestnancovi
2. povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO)
3. dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu
4. dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu - opatrovníci
a) riadne sa starajúcej o dieťa do 6-tich rokov jeho veku
b) riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6-tich rokov veku
c) poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
5. osoba, ktorá bola dôchodkovo poistená do 1.1.2005 a v období od 1.1.2005 do 30.6.2006:
a) bola evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo
b) študovala na strednej alebo vysokej škole,
a súčasne až do 31.03.2012 nebola dôchodkovo poistená (zamestnanec, SZČO či dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba) a po 31.03.2012 jej vzniklo prvé dôchodkové poistenie.

Zaradenie prvopoistencov do II.piliera je od 1.4.2012 automatické

Sociálna poisťovňa bude sporiteľa do 60 dní od jeho zaradenia do II. piliera písomne informovať o jeho právach a povinnostiach. Sporiteľ má možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 2 rokov. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS a fond podľa vlastného uváženia.

Ďalšie zmeny 2. piliera:

 • Povinná lehota sporenia sa skráti z 15 na 10 rokov (pozmeňovací návrh poslanca KDH Júliusa Brocku).

Tisíce ľudí zrejme dostanú súkromné dôchodky z druhého piliera skôr. „Existujú ľudia, ktorí vstúpili do druhého piliera a nemali by nárok na dôchodok z tohto systému,“ vysvetľuje podpredseda KDH Július Brocka.
So znížením tejto hranice nesúhlasil Smer-SD: „Skrátenie neprichádza do úvahy. Ľudia si za ten čas nenasporia,“ povedala exministerka práce Viera Tomanová.

Práve za jej úradovania sa hranica zvýšila z desiatich na pätnásť rokov. Smer-SD pritom pripravuje vlastnú verziu zmien v druhom pilieri. Tri zo šiestich oslovených dôchodkových správcovských spoločností uviedli, že každá má okolo 20-tisíc sporiteľov vo veku okolo 50 rokov, pre ktorých by skrátenie povinnej lehoty mohlo priniesť skorší dôchodok z druhého piliera. „Z nich väčšine by to pomohlo. Asi desiatim až pätnástim tisícom,“ uviedol manažér d. s. s. Poštovej banky Vladimír Ravinger. Ďalšie stovky ľudí by po zrušení limitu mohli poberať dôchodok ihneď. Sú už totiž v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku.

 

 • Možnosť v zmiešanom a akciovom fonde investovať aj do cenných papierov naviazaných na komodity (drahé kovy), a do podielových fondov nehnuteľností (pozmeňovací návrh poslanca SDKÚ Ľudovíta Kaníka).

 

Najviac môžu byť vo výške 20 % hodnoty majetku vo fonde. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií v akciovom fonde sa obmedzí na maximálne 80 % hodnoty majetku v tomto fonde.

Akcie v minulosti zarábali viac, čo sa však pre už dlhodobú svetovú krízu podľa analytikov mení. ,,Nech sa páči, my akcie nakúpime, ale za prípadné straty budú niesť zodpovednosť tí, ktorí tento nezmysel schválili," zdôrazňuje Viktor Kouřil, podpredseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Poslanec Kaník tvrdí, že všetko padať nebude, a tak napríklad pri prepade akcií majú správcovia penzií nakupovať rastúce drahé kovy, investovať do nehnuteľností či stabilných akcií tabakových a farmaceutických firiem.

 

 • Sporitelia si môžu rozložiť dôchodkové úspory do dvoch fondov za podmienky, že jeden z fondov bude garantovaný konzervatívny fond.

 

Z odborného hľadiska je možné konštatovať, že ani vykonané zmeny nie sú posledné a z dostupných informácií preto na ilustráciu pridávam stručný prehľad tých oblastí zákona, kde sa významné zmeny a doplnky očakávajú v dohľadnej dobe.

V súčasnosti platná legislatíva garantuje vyplácanie 50 % z výšky priznaného dôchodku z priebežného piliera, avšak negarantuje výšku príjmu z druhého penzijného piliera.Vo svojej pripomienke k analýze dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku na to upozorňuje Národná banka Slovenska.“Z toho dôvodu by boli účastníci sporenia v druhom pilieri diskriminovaní oproti poberateľom iba z priebežného piliera, ktorí majú garantovaný 100-percentný nárok na priznanú výšku dôchodku,” konštatuje NBS.

NBS konštatuje, že ak sa nebude garantovať zo sporivého piliera výška dôchodkov minimálne na úrovni 50% z dôchodku priznaného z prvého piliera, bude to mať  za následok zníženie miery náhrady. Zároveň upozorňuje že z analýzy nevyplýva, či sa budú dôchodky z druhého piliera valorizovať a ak áno, tak akým spôsobom.

Túto informáciu žiadame doplniť, nakoľko má zásadný vplyv na celkovú výšku dôchodkov, výpočet miery náhrady mzdy a pohľad na celkovú solidaritu v dôchodkovom systéme,” konštatuje NBS. Ak by sa podľa centrálnej banky penzie z druhého piliera nevalorizovali, znamenalo by to kontinuálny reálny pokles životnej úrovne poberateľov z oboch pilierov a tlak na výdavky na sociálnu ochranu.


Ministerstvo práce a sociálnych vecí v analýze udržateľnosti dôchodkového systému uvádza, že bude potrebné prehodnotiť koeficient, ktorým sa delia nároky na dôchodok z priebežne financovaného dôchodkového systému.

Ľudia, ktorí vstúpili do systému starobného dôchodkového sporenia, totiž podľa rezortu platia viac ako polovicu odvodov do priebežne financovaného dôchodkového systému.

V súčasnosti totiž do priebežného piliera smeruje 13,75 % z vymeriavacieho základu, kým na osobné dôchodkové účty 9 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

“Podľa súčasne platnej legislatívny budú mať sporitelia v budúcnosti nárok na 50 % celkového nároku z priebežne financovaného dôchodkového systému, toto percento by však malo byť vyššie,” uviedlo ministerstvo.

Ako potrebný krok tiež rezort práce a sociálnych vecí označil nastavenie podmienok pre výplatu dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia. “Tento mechanizmus by mal byť pre sporiteľov jasný už pred prvým termínom možnej výplaty dôchodku v roku 2015” konštatuje rezort.


Pre tých, ktorí majú záujem o komplexný pohľad na problematiku, odporúčam nasledovný link:

http://www.ucps.sk/subory/Prilohy_rychle_aktuality/vlastny_material_nove_znenie.pdf


K otázkam dôchodkového systému sa pre SOL v rámci dikusie vyjadroval aj jeho spoluautor Ľudovít Kaník.Na otázky odpovedal kvalifikovane, zrozumiteľne a odborne. Záznam tejto časti diskusie je na videu.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign