Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Čo sa poslanci pýtajú primátora a ako im odpovedá?

Miloš MajkoDátum14. 06. 2018 13:11:46TémaPoslanci MsZ

Sereď   |    Dostatočná informovanosť občanov a poslancov MsZ o dianí v meste, pripravovaných a uskutočnených aktivitách vykonávaných z verejných finančných zdrojov a krokoch ako vedenia mesta, tak úradníkov, sú dôležitými prvkami nevyhnutnými nielen prie rozhodovanie o veciach verejných, ale aj pre život občana.

Poslanci MsZ majú možnosť interpelovať primátora mesta vo veciach, ktoré zaujímajú nielen ich, ale aj samotných občanov. Na minulom rokovaní MsZ  zo strany poslancov MsZ, bolo primátorovi  Tomčányimu položených niekoľko otázok. Či sú odpovede na ne dostatočné a či v interpelovaných veciach bolo vedením mesta urobené maximum, môžete posúdiť sami.

Dušan Irsák - Doslovné znenie podaných interpelácií:

1 - Otrasná budova pri vstupe do mesta od Veľkej Mači. MILEX na Bratislavskej ul.

Váž pán primátor.

Môžete nás informovať o nových skutočnostiach ohľadne tohto priestoru.

Aké boli rokovania s majiteľmi?

Aké môžu byť sankcie za neudržiavanie priestorov?

Koľko stáli mesto Sereď úpravy tohto prostredia a zloženie betónových zábran?     

Primátor: S majiteľom, občanom Jordánska som sa stretol v minulosti 2x. Na Slovensku vlastní najbližšie aj MILEX v Galante. Napriek požiadavkám z našej strany neprejavil dostatočný záujem o zabezpečenie bezpečnosti, poriadku a čistoty. Preto sme sa o okolie postarali sami. V snahe ochrániť okolie komunikácie pred znečisťovaním sme osadili zábrany pre parkovanie kamiónov na Bratislavskej ulici. Informoval som o tom poslancov na rokovaní MsZ 8.9.2016. Úprava bola vykonaná bez finančných nákladov mesta. Udržiavať stavbu v dobrom stave je povinný vlastník. Stavebný úrad môže nariadiť nevyhnutné úpravy stavby len vo verejnom záujme (§ 86 SZ).  Za neudržiavanie stavby stavebný zákon ukladá vlastníkovi stavby sankcie len za nevykonania výzvy orgánu ŠSD alebo rozhodnutia stavebného úradu o nariadení nevyhnutných stavebných úprav (vo verejnom záujme).

2 - V areáli REBOD v priebehu 3 mesiacov sú vybudované dve veľké budovy, haly  (krabice)   Vážený pán primátor.Viete čo sa bude v týchto halách robiť? Viete kto bude investorom? Viete koľko tam bude zamestnaných ľudí? Budú v priemyselnom parku vystavané ďalšie haly? Aký sú potenciálny investori?

Primátor: Podľa stavebného povolenia stavebníkom pre dve haly je Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, Bratislava. Investorom je PNK Group - Ruská federácia. V budovách budú umiestnené skladové priestory, ľahká priemyselná výroba a administratívne priestory. Ďalší investori zatiaľ nie sú mi známi.

3 - Nezvažujte s poslancami pravidelné stretnutia, aby sme otázky mohli položiť aj v čase medzi zastupiteľstvami? Ja pri výkone poslanca chcem byť  informovaný o veciach ktoré sa v meste dejú. Aj moji voliči v meste, ktorý ma zastavujú.  Od jedného zastupiteľstva po ďalšie je veľa času a za ten čas sa veľa vecí udeje.

Primátor: Ak to bude rozhodnutie väčšiny poslancov, prečo nie. Poslanci, občania či zástupcovia organizácií priebežne chodia medzi zastupiteľstvami na mestský úrad, resp. sa telefonicky či mailom dopytujú.

4 - Pani Jana Kubicová  obyvateľka mesta ma požiadalo o informáciu, či mesto Sereď požiadalo o spoluprácu s ŽSR na vytvorenie parkovacích miest v okolí železničnej stanici. Nakoľko v rozhlase  bola informácia o spolupráci miest a ŽSR o vytvorení parkovacích miest v okolí železničných staníc. Bude mesto Sereď spolupracovať na parkovacích miestach  pri železničnej stanici?

Primátor:  Ešte v minulom roku som sa stretol s riaditeľom ŽSR Ing. Kubíčkom a požiadal ho o možnosť riešenia parkovania v areáli ŽSR. V tomto roku sme sa stretli 2x už aj s kompetentnými pracovníkmi za obe strany. Pripravujeme vybudovanie spevnených plôch na parkovanie a otoč pre autobusy pred železničnou stanicou.

5 -  Skôr než som sa podpísal pod trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ohľadom prášenia zo skládky luženca  v Seredi a znečisťovanie životného prostredia, zisťoval som ako to vlastne je. Na našom oddelení životného prostredia v Seredi  mi nikto nevedel povedať relevantnú odpoveď. Volal som na okresné oddelenie životného prostredia v Galante.  Hľadal som kontakt, kto by k vzniknutej situácii vedel zaujať stanovisko, nenašiel sa nikto.  Osobne som sa bol pozrieť na skládku luženca. Odporúčam všetkým pozrieť si krajinu v našej blízkosti.  Nemusíte letieť na Mars. Z týchto dôvodov Vás žiadam p. primátor o informácie: KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA STAV SKLÁDKY LUŽENCA, KTORÝ NÁM V MESTE ZNEČISTUJE OVZDUŠIE?  Aké budú opatrenia aby sa to neopakovalo?

Primátor: Skládka luženca je pozostatok bývalej NHS. Je súkromným majetkom. Za stav skládky je zodpovedný jej vlastník. Všetky zmluvy, dokumenty, zápisy z jednaní sú k dispozícii. Boli poskytnuté členovi Komisie rozvoja mesta a životné prostredie p.Sabovi a vedúcej referátu životného prostredia p. Vaškovej Kasákovej

      Skládka mala byť podľa prvej kúpno – predajnej zmluvy zlikvidovaná v roku 2014. Realita je iná. Príslušný stavebný úrad  OUŽP Galanta do roku 2001 vydal územné rozhodnutia na návrh vlastníka haldy, rozhodnutia o využívaní územia – rekultivácia, ťažba. Okresný úrad Trnava Odbor starostlivosti o životné prostredie zvolal miestne šetrenie na deň 03.05.2018.

6 - 100 stromov k stému výročiu založenia ČSR

Na poslednom zastupiteľstve som navrhol projekt na výsadbu 100 stromov na území mesta Sereď. Poprosím o informáciu v akom je to štádiu vývoja?  Stromy treba vybrať podľa druhu, objednať, nájsť vhodné miesta na výsadbu, zabezpečiť  starostlivosť...atď

Primátor: Vzhľadom na položené inžinierske siete je táto výsadba značne obmedzená. Zatiaľ hľadáme vhodné lokality na uvedenú výsadbu. Také množstvo stromov vysadiť nie je len o vyčlení finančných prostriedkov. Budem rád, ak sa budete spolupodieľať na príprave tejto výsadby. Výsadba stromov je naplánovaná na mesiac október / november.

7 -   Futbalu v Seredi sa darí.

Nielen prvé miesto v II. celoštátnej lige ale aj možný postup do prvej ligy. Veľmi dobré výsledky dorastencov, starších žiakov. Celoslovenské uznanie o zodpovednom prístupe mesta a kompetentných k futbalu v Seredi. Hlavne hra ktorá, nadchne každého fanúšika! MsZ na poslednom rokovaní o prerozdelení financií na rok 2018 znížilo ŠKF dotáciu oproti roku 2017. Vážený pán primátor , je možné pri prípadnej zmene rozpočtu prispieť ŠKF nejakou dotáciou cca 10000.-€ ????

Primátor:  Mestské zastupiteľstvo môže schváliť v zmene rozpočtu navýšenie finančných prostriedkov na dotácie na športovú činnosť zvýšením finančných prostriedkov na položke 642 001 Bežné transfery športovým klubom v Programe 08.1.0 Rekreačné a športové služby. Postup pri poskytovaní dotácií upravuje  VZN mesta Sereď 3/2006. V súlade s týmto nariadením po navýšení položky mesto zverejní novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018, následne Školská, športová a bytová komisia navrhne prerozdelenie finančných príspevkov pre všetky kluby, ktoré by si v rámci tejto výzvy podali žiadosť. Dotáciu organizáciám nad 10.000 € schváli MsZ.

8 -  Záhrada v zámockom parku.

Na poslednom zastupiteľstve som upozorňoval na neporiadok (doslovne s odpustením bordel) v záhrade ( tenisové kurty).

Nič sa nezmenilo, práve naopak je tam ešte väčšia skládka a neporiadok.

Kto je za to zodpovedný a ako sa to bude riešiť?

Primátor: Priestory areálu bývalého záhradníctva využívame ako dočasné úložisko BRO. Robíme to tak roky. Ak je toho viac – odvezieme to priebežne počas roka.

Bystrík Horváth- - Doslovné znenie podanej interpelácie:

Žiadam o zdôvodnenie pozastavenia výkonu uznesenia č. 18/2018 MsZ zo dňa 21. 2. 2018 o obstaraní zmeny územného plánu mesta Sereď na základe žiadosti spoločnosti KONTRAKT SK s.r.o. primátorom mesta Sereď.

Primátor: Poslanci schválili Verejné stretnutie občanov k otázke výstavby ubytovní. Zmyslom stretnutia bolo vypočuť si názory občanov na výstavbu ubytovní, aby sa vedeli rozhodnúť. Na verejnom zhromaždení sa postupne hlasovalo o 7 ubytovniach. Aj keď bolo hlasovanie nezáväzné, ani v jednom prípade nebol nikto z prítomných ZA. Ani jeden poslanec, ani jeden občan, ani jeden záujemca o výstavbu. Svojim rozhodnutím som rešpektoval názor občanov.

Pavlína Karmažínová

Obsah mailu z 23.4.2018 o 10.37: Dobrý deň pán primátor, interpeláciu, ktorú som chcela predložiť už predložil kolega D. Irsák, týkala sa skládky luženca.

Róbert Král - Doslovné znenie podanej interpelácie:

Je kontajnerová stavba osadená  na pozemku p.č. 40 na Parkovej ul./ Objekt Balls /

v súlade s ÚPN Mesta Sereď?

Ing. Halabrínová: Stavebný úrad v tejto veci koná. Uskutoční štátny stavebný dohľad a na základe jeho výsledku bude ďalej postupovať podľa ustanovení stavebného zákona.

Michal Irsák - Doslovné znenie podaných interpelácií:

1/ Vážený pán primátor chcete, aby v meste Sereď vôbec pôsobila charita?

Primátor: Áno. Budem rád, ak Trnavská arcidiecézna charita bude aj v Seredi poskytovať svoje služby odkázaným občanom.

2/ Vážený pán primátor, vytvorí mesto Sereď také materiálne a iné podmienky, aby sa v meste obnovila činnosť charity, prostredníctvom Trnavskej arcidiecéznej charity?

Primátor: Trnavská arcidiecézna charita je samostatný právny subjekt. V minulosti ju mesto Sereď podporovalo. Predpokladám, že  v rámci možností   túto aktivitu podporíme aj v budúcnosti. Našou podmienkou je, že prioritne musí byť táto pomoc smerovaná k obyvateľom z mesta Sereď, nie pre obyvateľov z iných miest a obcí. Pripomínam však skutočnosť, že touto žiadosťou sa zaoberala aj Komisia sociálna a kultúrna na svojom rokovaní 8.2.2018. Príslušná časť zápisnice hovorí toto:

„2/ Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia - Ing. Miroslav Dzurech – riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity informoval členov komisie, že pôsobenie charity v priestoroch na Garbiarskej ul., kde prevádzkujú Centrum pomoci človeku končí 28.2.2018. Hľadali si na území mesta nové priestory, do ktorých by sa mohli presťahovať. Našli priestory bývalého obchodu na Novomestskej ul. s rozlohou cca 75 m 2 a mesačným nájmom vo výške 300 €. V tomto priestore by však mohlo byť iba denné centrum pre ľudí bez prístrešia, nie je možné v ňom prevádzkovať nocľaháreň. Požiadavkou TTADCH je, aby sa mesto postaralo o rekonštrukciu priestorov na Novomestskej ul. a zároveň sa podieľalo na celkových nákladoch, ktoré by boli spojené s prevádzkou denného centra, vo výške 80 % z čiastky cca 50 – 60.000 € s 3 pracovníkmi. Uvažovalo by sa i o menšom rozsahu – cca 40.000 € so zníženým počtom o 1 pracovníka. Podmienky, za akých by sa služby pre klientov poskytovali, by boli nadstavené po dohode s mestom. Komisia si vypočula názory Ing. Dzurecha na pôsobenie charity v meste Sereď a prijala Uznesenie č. 2/2018

  1. Neodporúča Vyhovieť prednesenej požiadavke Ing. Dzurecha.

 Hlasovanie: prítomných: 8, za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0

  1. Odporúča Vybudovať denné centrum pre ľudí bez prístrešia v réžii mesta s vlastnými podmienkami.

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0“

3/ Navrhujem neformálne stretnutie poslancov, ktorí prejavia záujem, Vás pán primátor, riaditeľ TADCH a tých, ktorých sa to týka, k prerokovaniu tejto veci.

Primátor: Osobne som sa s pánom Dzurechom stretol niekoľkokrát. V prípade, že takéto stretnutie zorganizujete, rád sa ho zúčastním.

4/ Vážený pán primátor, z akého v zákone pomenovaného dôvodu ste Uznesenie č. 18/2018 MsZ v Seredi nepodpísal?

Primátor: Poslanci schválili Verejné stretnutie občanov k otázke výstavby ubytovní na základe Vášho návrhu. Zmyslom stretnutia bolo vypočuť si názory občanov na výstavbu ubytovní, aby sa vedeli rozhodnúť. Na verejnom zhromaždení sa postupne hlasovalo o 7 ubytovniach. Aj keď bolo hlasovanie nezáväzné, ani v jednom prípade nebol nikto z prítomných ZA. Ani jeden poslanec, ani jeden občan, ani jeden záujemca o výstavbu. Pri hlasovaní 15.2.2018 ste aj Vy boli proti prijatiu znesenia v zmysle žiadosti spoločnosti  KONTRAKT, s.r.o. Sereď. Svojim rozhodnutím som rešpektoval názor občanov ale aj Váš názor. Som presvedčený, že toto uznesenie v zmysle vyslovených vyjadrení a stanovísk občanov bolo pre mesto zjavne nevýhodné.

5/ Vážený pán primátor, v čom je predmetné uznesenie MsZ pre mesto Sereď zjavne nevýhodné? 

Primátor: Otvorením Územného plánu by sa otvoril priestor pre možné zmeny všetkých  zón, ktoré v platnom ÚPM ubytovacie zariadenia nepovoľujú.

Tomáš Karmažín - Doslovné znenie podanej interpelácie:

Ja by som sa chcel iba spýtať, že z tej kúrie, ktorá je v Hornom Čepeni vyrastá taký obrovský porast a nie je, či by nebolo možné toho pána upovedomiť, aby to odstránil, lebo to zasahuje do chodníka, ktorý je mestský a nedá po tom chodníku prechádzať.“

Primátor: Predmetný porast sa nachádza na pozemku mesta. Potrebné úpravy boli  vykonané 26.4.2018.

Michal Hanus - Doslovné znenie podanej interpelácie:

Ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať na to, čo hovoril predrečník kolega  Irsák. Pardón.  Ja napríklad som sa dozvedel o konci charity tým, že som si to prečítal na internete. Ma to mrzí, že ako poslanec som o tom nevedel. Viem že zasadala komisia. Táto komisia rozhodla o tom? Alebo kto o tom rozhodol, že charita v meste končí, že sa ďalšia spolupráca.

Primátor: Vaše konštatovanie, že ste sa o konci charity dozvedeli z internetu je neopodstatnené. O ukončení činnosti TTADCH v Seredi boli na stránke mesta a materiáloch pre poslancov tieto tri informácie:

1/ MsZ prerokovalo 21.9.2017 v bode 16 B Poskytovanie služieb Trnavskou arcidiecéznou charitou a OZ STORM. Podľa prezenčnej listiny ste boli na rokovaní prítomný. Súčasťou materiálu bolo aj stanovisko TTADCH z 19.7.2017. Z neho citujem: Z prevádzkového hľadiska našej organizácie a psychohygienického hľadiska pracovníkov Centra nedokážeme akceptovať, aby boli priestory kancelárie a sociálnej poradne Centra pomoci človeku opäť využívané zároveň ako priestory nocľahárne. Týmto aj dávame jednoznačné stanovisko, že ak nedokážeme spolu vytvoriť tieto základné priestorové a prevádzkové podmienky, TTADCH v sezóne 2017/2018 nemôže zabezpečiť prevádzku nocľahárne v meste Sereď.

2/ O ukončení činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity bol informácia v Dôvodovej správe k materiálu MsZ č. 20 na rokovaní MsZ 9.11.2017.  Podľa prezenčnej listiny ste boli na rokovaní prítomný. Citujem odsek 2 a 3 dôvodovej správy:

Nájomná zmluva pre Trnavskú arcidiecéznu charitu a OZ STORM končí v januári 2018 s tým, že sociálne služby budú poskytovať do 31.12.2017 a v mesiaci január vysťahujú a uvoľnia priestory na Garbiarskej ul., po dohode s novým nájomcom. Situáciou občanmi bez domova sa zaoberala aj Sociálna a kultúrna komisia na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017 a prijala nasledovné uznesenie: Odporúča vypracovať analýzu, či by bolo možné umiestnenie unimobuniek v lokalite pri MILEXE, v ktorým by sa poskytovali sociálne služby pre občanov bez domova s trvalým pobytom v meste Sereď.

3/ Na stránke mesta je po rokovaní Komisie sociálnej a kultúrnej uverejnená zápisnica z 8.2.2018. Z nej citujem: 2/ Nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia - Ing. Miroslav Dzurech – riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity informoval členov komisie, že pôsobenie charity v priestoroch na Garbiarskej ul., kde prevádzkujú Centrum pomoci človeku končí 28.2.2018.

 

                                                                                              Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď

Zdroj: Mesto Sered


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign