Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Čo dlhodobo tečie z vodovodu v mestských materských a základných školách?

Miloš MajkoDátum20. 12. 2015 04:02:20TémaKvalita pitnej vody
200

Sereď   Téme kvalita pitnej vody sa na  SOL venujeme v podstate od založenia média. Nepochybne nejestvuje väčší archív materiálov dokumentujúcich zúfalý stav vody dodávanej zákazníkom za plnú cenu, ako máme za tie roky zozbieraný my v našom archíve. Ide o stovky fotografií, videozáznamov a písomných podkladov, ktoré zbierame systematicky od občanov, ale aj príslušných úradov.

Dodávateľ vody  ZsVS  je zákazníkom povinná dodávať kvalitnú, čistú a všetkým normám zodpovedajúcu vodu.  Jedna vec je čo pijeme doma a čo pijú naše deti v materských a základných školách v meste.

Práve o túto problematiku sa už roky zaujíma viac občanov, Dušan Slahučka to robí aj verejne a to na oficiálnej stránke Mesta  Sereď  teda tam, kde by občan ignorovanie otázok teda neočakával.

Skúsim vybrať trošku z histórie - to len aby nik nemohol povedať, že vedenie mesta ako zriaďovateľ o ničom nevedelo...

Z diskusie na  www.sered.sk :

01.06.2013 09:30 - Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Dobrý deň. Na prelome mesiacov apríl/máj 2013 bol nepretržite niekoľko dní problém s dodávkou pitnej vody. Sieťou mestského vodovodu v Seredi tiekla tekutina tmavohnedej farby a to aj do MŠ a ZŠ. Touto cestou by som chcel požiadať Mesto Sereď ako zriaďovateľa MŠ a ZŠ o poskytnutie informácie ohľadne vykonania kontrolných odberov „pitnej vody“ v predmetných zariadeniach . S pozdravom Dušan Slahučka.

04.06.2013 13:12 - RE: Pitná voda - pokračovanie
zástupca
Informácie štatutárov základných škôl a materských škol z 3.6.2013 Riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda O odberoch vzoriek vody dodávanej z verejného vodovodu evidenciu nemá. O zdravotných problémoch žiakov z dôvodu požitia dodávanej vody rodičmi informovaný doteraz nebol. Riaditeľka MŠ Komenského - O odberoch vzoriek vody dodávanej z verejného vodovodu evidenciu nemá a ani ju doteraz neviedla. O zdravotných problémoch detí z dôvodu požitia vody informácie nemá, deti si na zabezpečenie pitného režimu nosia z domu väčšinou sladené nápoje. Riaditeľka MŠ D. Štúra - O kontrole dodávanej vody v zariadení MŠ nie je informovaná. Zdravotné problémy z dôvodu požitia vody nemala oznámené. Riaditeľ ZŠ J. Fándlyho - Nemá informácie o odberoch vzoriek na kontrolu kvality dodávanej vody. Zdravotné problémy po užívaní dodávanej vody mu oznámené neboli. Zástupkyňa riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava - Nemá informácie o odberoch vzoriek vody na kontrolu kvality. Zdravotné problémy z po požití vody z vodovodu oznámené nemala Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského - Nemá informácie o tom, že by Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vykonával odbery vody v škole. O zdravotných problémoch žiakov z dôvodu požitia vody z verejného vodovodu v škole nemá informácie. Žiaci si väčšinou nosia vodu z domu a k dispozícii majú aj vodu dodávanú v galónoch. Informácia Ing. Pančíkovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante z 3.6.2013 V zariadeniach MŠ a ZŠ v meste Sereď v danom období  nebola kontrolovaná kvalita vody. RÚVZ so sídlom v Galante neeviduje žiadne ochorenie v súvislosti s požitím  vody či už z verejného vodovodu alebo z domovej studne. Školské jedálne majú na odber vzoriek vody uzatvorené dohody s dodávateľom vody. Podľa dostupných informácií takéto odbery dodávateľ v tomto roku nevykonal. V súvislosti s činnosťou SMS, s.r.o. Sereď bola vzorka na rozbor vody z verejného vodovodu odobraná pred kolaudáciou novej Sokolovne. Kvalitatívne vyhovovala.

14.06.2013 20:25 - RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Dňa 03.09.2012 sa konalo stretnutie občanov s vedením Mesta Sereď. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia vodárenskej spoločnosti. Na otázku, či tekutina tmavohnedej farby, ktorá pravidelne vyteká z mestského vodovodu je vhodná na pitie štvor a sedem ročným deťom ( deti v MŠ a ZŠ) zástupca vodárenskej spoločnosti chlapsky priznal, že on by takú vodu deťom piť nedal. Osobne sa domnievam, že takáto odpoveď by mala každého z prítomných z radov poslancov a vedenia mesta, uviesť do stavu najväčšej pohotovosti, aspoň v zariadeniach ktorých je Mesto zriaďovateľ. Aké konkrétne kroky podniklo terajšie vedenie mesta a na tomto stretnutí prítomní poslanci, aby aspoň deti v MŠ a ZŠ mali zabezpečenú pitnú vodu, tak ako to požaduje norma? Dovolím si napísať, že nič, ani len obyčajný rozbor tmavohnedej tekutiny vytekajúci z mestského vodovodu resp. zabezpečenia cisterien s pitnou vodou pre MŠ a ZŠ. Jasný signál pre nás občanov - ak nepotečú peňazotoky tak, ako potrebujú naši mestskí „bábkari“, tak sa nápravy čo sa týka pitnej vody v Seredi ťažko dočkáme.

Tu sa trošku zastavím a upozorním čitateľa, aby si ešte raz prečítal červenou farbou vyznačené fakty uvedené občanom  Slahučkom.  A teraz odpoveď zástupcu Mesta  Sereď - predpokladám, že  poslanca  MsZ, viceprimátora a hovorcu   Ľubomíra Veselického:

17.06.2013 09:47 - RE: RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
zástupca
Vážený pán Sľahučka! Prosím, aby ste jasnou a zrozumiteľnou formou vyjadrili obsah Vašej poslednej vety, najmä teda čo považujete za peňazotoky, a kto sú podľa Vás mestskí "bábkari".

Prečítané? Aj vy ste si všimli, čo zaujíma voleného zástupcu nás občanov, ktorého v úrade vysoko nadštandardne platíme? Ani jedno jediné slovíčko o tom, čo pijú naše deti v škôlkach a školách, z čoho im varia čaj či každý deň polievku. Zaujíma sa o "peňazotoky" a  označenie  "bábkari".  Je to náhoda?

Občan Slahučka si vo veci kvality vody v diskusii na stránke mesta dal malú pauzu a pokračoval pred dvomi týždňami takto:

04.12.2015 18:59 - RE: RE: RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Podľa môjho hodnotového rebríčka, len CHRAPÚŇOV NAJHRUBŠIEHO ZRNA = BÁBKAROV s terajšieho vedenia mesta Sereď ( exsúdruh Vešelický, konkrétne mená si doplňte sám) môže napadnúť , že odpojí občanov mesta Sereď (ul. A.Hlinku 1147, 1148, 1149, 1150, Spádová 1143, 1144, 1145, 1146, Dolnomajerská 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 4470, 4471, Jesenského 2936, Legionárska 3089, 1124, 1125, 1126, 1127) od kvalitnej pitnej vody dodávanej z lokálnych zdrojov (studní ) a napojí ich na vodovodné rozvody ZvVS a.s. (bez zabezpečenia kvality pitnej vody čo sa týka hlavne jej čistoty = priezračnosť) s ktorých namiesto pitnej vody tečie hnoj , ako to bolo dňa 3.12.2015 o 21:15 hod na ul. A.Hlinku 18 Sereď.

Odpoveď  " ZÁSTUPCU"   vedenia mesta pod príspevkom  Dušana Slahučku  ani po  14 dňoch nenachádzam a to hľadám na oficiálnej stránke Mesta  Sereď, nie v súkromnom médiu.

- - -

A teraz k malému rozboru vyjadrení pána "zástupcu"  z príspevku  publikovaného dňa  04.06.2013 13:12  k tak citlivej téme, ako kvalita pitnej vody nepochybne je:

Sumarizujem -  "Nemá informácie o odberoch vzoriek vody na kontrolu kvality. ", "O kontrole dodávanej vody v zariadení MŠ nie je informovaná." či  napísané inak - nik sa napriek dlhodobo známym problémom s kvalitou vody v predškolských zariadeniach jej "skúmaniu" nevenuje.  No, asi majú kompetentní z vedenia mesta  (zriaďovateľ)   iné priority, ale na to sme už predsa zvyknutí, nie?

Ako úplná dorážka na mňa pôsobí toto vyjadrenie:  "V zariadeniach MŠ a ZŠ v meste Sereď v danom období  nebola kontrolovaná kvalita vody."  - Keby som chcel byť osobný napísal by som -  že ho huba nebolí...

- - -

V niektorých  diskusných príspevkoch pod inými článkami počas roka sa diskutujúci okrem iného pýtali, ako občianska iniciatíva vo veci vody pokročila ďalej. V reakciách sme z taktického hľadiska boli  zdržanliví - nepovažovali sme za potrebné a vhodné zverejňovať kroky, ktoré sme za naše vlastné peniaze a vo svojom voľnom čase podstupovali, aby sme získali dostatok dôkazov k pripravovanému právnemu riešeniu veci.

Ani teraz nebudeme otvorenejší, ako je nevyhnutné. Pri otázke "čo pijú naše deti v predškolských zariadeniach a z čoho im sú varené obedy  však mlčať nemôžeme.

Už takmer rok v meste pôsobí občianskou iniciatívou poverený súdny znalec, ktorý priebežne pečatil a vyhodnocoval filtre namontované v systéme  úplne bežného odberateľa pitnej vody od  ZsVS. Filtre boli niekoľko krát v pravidelných časových intervaloch zapečatené z následne menené  znalcom, zástupcom občanov, poslancom  MsZ a pred kamerami média a ich stav je zachytený aj  na fotografiách. (opätovne neuverejňujeme všetky zábery a podklady, ktoré sú pripravené pre advokátsku kanceláriu).

Zisťovali sme, či sú filtre namontované aj v materských a základných školách. Naše informácie potvrdzujú, že nie sú. Takže vážení priatelia, občania a voliči - zhruba to, čo zachytili filtre štandardných bytov, naše deti bez filtrácie pijú a jedia. (pozri fotografie)

Argumenty, že špina a cudzie látky sa do ich pohárov dostávajú v malom množstve neobstoja. Malé množstvo je totiž relatívny pojem a dovolím si pripomenúť, že ani jed pokial je podávaný v minimálnom mnozstve nespôsobí zdravotné problémy, otravu či dokonca smrť okamžite.

Ozázka musí byť položená inak - ako je možné, že zriaďovateľ predškolských zariadení permanentne nachádza dostatok financií rádovo v sto tisícoch Eur na množstvo zábaviek dospelých a na kvalitné filtre zabezpečujúce aspoň akú takú čistotu vody zabezpečiť do týchto zariadení nedokáže? Prípadne nedonúti k takémuto kroku dodávateľa vody do verejného vodovodu?

Je až taká nepochopiteľná otázka, čo vo veci robí príslušný RUVZ, keď stanovisko je - zopakujem:  "RÚVZ so sídlom v Galante neeviduje žiadne ochorenie v súvislosti s požitím  vody či už z verejného vodovodu alebo z domovej studne. Školské jedálne majú na odber vzoriek vody uzatvorené dohody s dodávateľom vody. Podľa dostupných informácií takéto odbery dodávateľ v tomto roku nevykonal."

Pripomeniem situáciu z pred niekoľkých rokov - na osobnom rokovaní na  RÚVZ v Galante v kvalite dodávanej vody do vodovodnej siete zodpovedné pracovníčky tak isto problém nevideli. Kontroly počas havarijných situácií nevykonávali. Na žiadosť občanov  operatívne nevykonali odber počas dodávky špinavej vody - no vykonali ho hneď po podaní trestného oznámenia  aktivistami na neznámeho páchateľa a - ZAKÁZALI POŽIVANIE VODY Z VODOVODNEJ SIETE NA PITNÉ ÚČELY.  

Podľa citovaného stanoviska ochorenia hlásené neboli. O špine dodávanej dodávateľom však vedia. Skutočne čakajú na to, kedy budú mať napr. deti zdravotné ťažkosti? A pýtam sa, je vôbec dokázateľné, že prípadné zdravotné ťažkosti pochádzajú z dlhodobého požívania svinstva zachyteného na testovacích filtroch?

Alebo inak - fakt musí aspoň niektorým rodičom pretiecť pohár trpezlivosti na to, aby kompetentní zmenili svoje priority v prospech priorít zodpovedajúcich verejnému záujmu?

- - -

Preventívne píšem pre aktívnych občanov,  ktorí sa podujmú obhajovať neobhájiteľné a odvracať pozornosť od témy iným smerom - nejedná sa o moje domienky, želania či nebodaj konšpirácie. Všetky tvrdenia uvedené na materiáli pochádzajú buď z oficiálnej stránky mesta  Sereď, od príslušných orgánov a inštitúcií a zo zistení súdneho znalca. Všetko je dôkladne a nespochybniteľne zaznamenané a dokázateľné aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade podania TO na aktivistov či autora tohto článku.

Obdobne ako v iných prípadoch, aj v kvalite dodávanej vody  sa už dávno prestalo hrať o fazuľky - ide o veľa, povedal by som, že o všetko. Je len otázkou času, kedy to pochopia všetky zúčastnené strany.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Pisarovic | 19-01-2016 07:32:07
pre truba | 18-01-2016 14:33:47
vy ste teda truba to ste poznamenali spravne :D
filtre mame uz aj my je to sice lepsie o nieco ale stale prejde humus.
gulak | 18-01-2016 18:34:05
Asi by sa mali ist opytat na radnicu..tam su ludia..co su plateni z nasich dani.
truba | 18-01-2016 14:33:47
gulak: a co maju robit? postavit vlastnu upravnu vody? ta v tych flasiach je aspon cira
gulak | 18-01-2016 13:09:22
Len si kupujte balenú obyčajnu vodu...voda z vodovodu napustená do PET fliaš..dobrú chuť..
Michal P. | 18-01-2016 07:48:37
pre seredcanka | 14-01-2016 16:19:22
Odkial ste? A kto vam tu vodu plati?
seredcanka | 14-01-2016 16:19:22
toto je sila!! ja si fakt nepamatam kedy tu bola dobra voda.. sa hrame na to aka je na Slovensku super zdrava voda a na polovici uzemia nie je pitna.. ak tam vobec je.. :( my si doma pravidelne kupujeme balenu vodu. mineralky a pramenite vody. aby sme neriskovali. radsej plna spajza vody ako zostat den bez nej.
anonym | 22-12-2015 08:51:20
Len aby sa pán Šlahučka nemusel za vyjadrenia jemu blízke (chrapúni a bábkari ) omlúvať ľuďom ktorí vymieňajú potrubia pre uvedené domy. Keď si zistí z akého materiálu je potrubie a prečo sa táto výmena robí. Či bude mať aspoň troška chochmesu a či aj potom bude nazývať ľudí chrapúňmi keď zistí že sa to malo urobiť už dávno.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2015 06:46:24
občan | 21-12-2015 07:39:06 | - minimalne nam ukazuju, co voda za ktoru platime obsahuje...
občan | 21-12-2015 07:39:06
Tie filtre na fotkách Vám vodu nevyčistia, sú slabé, zbytočné a nestačia, sťažujeme sa na vodu, chceli by sme čistejšiu :-) ešte by sme mohli nemať žiadnu, nič by si neučtovali a nič by ani netieklo, aká vláda taký štát. Ľudia sami tvoria túto krajinu, hlavne aby išla reklama na TV Hnoj, aby mali do čoho čumieť.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-12-2015 23:06:33
http://www.noviny.sk/c/slovensko/pobureni-brehovcania-nase-deti-museli-pit-styri-roky-arzen-v-obecnej-vode
Sklenár Ivan | 20-12-2015 20:48:27
- Obcan | 20-12-2015 10:44:36 : ak Vás to zaujíma, tak sa obráťte na správnu adresu, napr.: viceprimator@sered.sk Predpokladám, že nie ste M. Majko, tak Vám asi odpovie. V SN alebo v článkoch od. I. Tóthovej sa odpoveď na to čo Vás zaujíma nedočítate.
- Obcan | 20-12-2015 12:49:08: nuž jednoducho preto, aby ste mal ako tak čistú vodu. Ale ako to napísal Občan | 20-12-2015 11:31:22, môžem len potvrdiť jeho poznatok. Ja mám zapojené dva filtre za sebou a oba 5 micronové (pre tých technicky menej zdatných) sú účinné do veľkosti nečistôt 0,005 mm) a tiež to nestačí!!
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť to čo je možné vidieť na priložených obrázkoch (č. 1 až č.5).
Voda je senzoricky \"čistá\" (aj to len zdanlivo) len ak vyteká z batérie. Stačí, aby sa jej nahromadilo vo vani alebo v umývadle niekoľko litrov a už bude po senzorickej čistote. Ako už bolo v článku spomenuté, NEUSTÁLE nám je dodávaná ZNEČISTENÁ voda (v zriedenom stave) a to aj vtedy, keď by si toho voľným okom ani nikto nevšimol. Ale taký 5 mcr. filter je toho jasným svedectvom.
Na záver vyzývam diskutujúceho \"anonym | 20-12-2015 09:31:45 Sslahučka nie je poslanec.\" aby sa p. Slahučkovi na tomto fóre ospravedlnil. V opačnom prípade je len poľutovania hodný zbabelec.
Fero | 20-12-2015 15:04:27
Je to sice tema o vode, ale neda mi zareagovat na to, co tu bolo spomenute. Cesta jeden velky, obrovsky hnoj. Cele mesto ma cesty ako keby sme neboli mestom, ale chlievom. Niekto by sa mal spamatat.
neznáma | 20-12-2015 14:27:13
nám už dlho tečie hrdzavá voda, a to sa nedá ani okúpať, iba sprcha, a každý druhý týžden mením sítka na batériach, všade, to je neskutočné nestačím kupovať, samá hrdza,,,, a to tu bývam 25 rokov, to tu nebolo. a o parkovaní to ani nehovorím. škoda slov, nikto nič nerieši. a načo sú tí poslanci.
Obcan | 20-12-2015 12:49:08
Preco by si mali ludia kupovat neake filtre ked si platia za sluzbu-dodavka cistej nezavadnej vody.
Ak je niekto schopny od ludi peniaze brat,tak by mal byt schopny zabezpecit servis,trebars aj tym ze nech tam montuje a vymiena fitre on.
Uz som pisal o priklade ked by sa dotycnym nepacilo tankovat nekvalitne palivo,co potom taka voda ?
Ked aj napriek vsetkemu niesu schopny zabezpecit cistu vodu,nech ju potom ani neuctuju,inak mi to pride ako prachsproste okradanie.
Občan | 20-12-2015 11:31:22
Takto...už to inak nebude, pomaly si zvykáme, takáto náhrada pitnej vody tečie aj v okolitých obciach, nie len v meste. Je zbytočné sa tu nad tým vzrušovať, pred každým domom alebo bytom je nutné namontovať filtre a meniť cartridge 14-30 dní, niektoré 5um to berú úplne iné vôbec, treba si vybrať kvalitnú značku a zapojiť seriovo za sebou 2, lepšie skúšať e-shopy.
Obcan | 20-12-2015 10:44:36
Mna by len zaujimalo v koho zaujme je prepojit doteraz cistu vodu a nasledne dodavat do aj poslednych domacnosti tu hnusnu sracku,lebo inak sa to asi ani nazvat neda.
Ak maju tie domacnosti bezproblemovu cistu vodu ale niekto silou mocou to chce zmenit,preco ta snaha ?
Koho zaujmy sa potom sleduju ?
Ked by dotycnym blbcom natankovali do auta humus,asi by sa im to moc nepacilo a prvi by sa stazovali.
Co potom voda ??
Iste to vysvetli pan anonym z mestskej uderky a rad si to precitam ako bude zas chyba v ludoch ale nie tam kde naozaj je...
Marek Sladký | 20-12-2015 10:34:41
Aby sa mohli namontovať filtre v škôlkach treba zvýšiť školné z 25€ mesačne na 50€ a možno sa tam nájde priestor. Alebo okrem toho,že rodičia platia za vypratie postelneho prádla pribudne poplatok aj za filtre na vodu. Prečo by sa meato staralo keď to môžu zacvakať rodičia.
Ivan | 20-12-2015 09:53:14
anonym | 20-12-2015 09:31:45 : ono známe \"Božie mlyny melú pomaly ale spravodlivo\" platí stále. Aby si toho raz neľutoval, aj keď sa na to, čo si napísal zdanlivo zabudne. Pamätaj, každého raz jeho minulosť dobehne, aj keď má akýkoľvek náskok.
anonym | 20-12-2015 09:31:45
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
pre suseda | 20-12-2015 09:10:58
kto bol ten nešťastník. Jeden ožran skončil pred rokom a objavil sa ďalší?
sused | 20-12-2015 08:07:11
Kde su poslanci?Tak jedneho som videl ožralého na Vianočných trhoch.
Beno | 20-12-2015 07:53:19
Prosim vas, co sa to deje v Seredi v tychto dnoch, tak hnusne cesty nie su v ziadnom inom meste, uz ani ciary na cestach nie je vidiet. Po Sulekovskej a Cepenskej od Horneho Cepena sa valia desiatky nakladnych aut plnych zeminy ktora z nich opadava, to blato sa potom roznasa do celeho mesta. Kde je mestska policia, kde su poslanci z tychto ulic?
Pre Majka | 20-12-2015 06:38:12
Len pozor, aby na Vas pan vicebajkar nepodal trestne oznamenie! Nieco si hadam najde.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign