Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Bude nákladná doprava presmerovaná na ulicu Železničnú, následne za záhrady domov na ul. Fraňa Krála a Krásnej?

Miloš MajkoDátum14. 04. 2014 21:30:17TémaDoprava
200

Niekoľko krát sme upozorňovali na to, ako dôležité je zaujímať sa o veci verejné. O dianie, ktoré môže komfort nášho života ovplyvniť napríklad aj na najbližších 20 či 50 rokov.

V súčasnej dobe prebieha tvorba a pripomienkovanie nového územného plánu mesta. Málokto z bežných občanov si uvedomuje, čo územný plán je, na čo slúži a čo všetko pre ktorého koľvek občana môže spôsobiť.

Napríklad, presmerovanie nákladnej dopravy z pred okien obyvateľov jednej ulice, pred okná obyvateľov ulice druhej.

A o tom je práve reč. Už zajtra na rokovaní  MsZ , by mali byť poslancami MsZ vykonané ďallšie reálne kroky v presmerovaní nielen nákladnej dopravy z ulice Čepeňskej na ulicu  Železničnú, z nej ďalej pozza záhrady rodinných domov postavených na ulici Fraňa Kráľa a Krásnej, s vyústením niekde v oblasti fabriky  ZIPP.

Dnes som sa stretol s viacerými obyvateľmi ulice Krásna - každý na mňa pozeral ako vyoraná myš a to nebolo potrebné ani zložito rozoberať podrobnosti chystanej zmeny. O ničom totiž nik z oslovených ľudí nič nevedel a to sa jedná priamo o nich a o ich nehnuteľnosti, resp. situáciu v tesnej blízkosti.

Pýtam sa, je to normálne?

- - -

Kontaktoval ma Dušan Slahučka, ktorý  spolu s Ivanom Sklenárom tento stav sledujú už dlhšiu dobu. Vo veci územného plánu dali aj pripomienky, ktoré však akceptované neboli. Práve Dušan Slahučka posledné dni venoval získavaniu podpisov pod petíciu, ktorá by to aspoň čiastočne zvrátila.

Niečo z jeho vyjadrenia, samotnú petíciu a tiež video rozhovor s ním, prinášame. Názor na opätovné správanie sa vedenia mesta a poslancov MsZ voči občanom ktorí ich  platia, si môžete urobiť sami.

V rámci vypracovania nového Územného plánu mesta Sereď – Koncept, spracovateľský tím Územného plánu mesta Sereď v spolupráci s členmi Komisie na obstarávanie územného plánu mesta a pracovníčkami Odboru územného plánovania a stavebného poriadku, Mestský úrad Sereď navrhli presmerovať ťažkú nákladnú dopravu z obytného územia ulíc Šulekovská, Čepeňská, SNP a Nám. slobody do obytného územia ul. Železničná, časti ul. A. Hlinku a ul. Pažitná

Podľa tohto návrhu má byť ťažká nákladná doprava vedená od svetelnej križovatky po Železničnej ul., až po Železničnú stanicu kde sa má napojiť na novo vybudovanú časť cesty, ktorá bude pokračovať pozdĺž železničnej trate a vyústi do križovatky ulíc Krásna a Šulekovská.

Uvedením riešením sa má znížiť nepriaznivý vplyv tranzitnej dopravy na obytné územie.

- - -

Vážení spouobčania, znovu sme svedkami stavu, kedy v médiách platených nami občanmi čítame o budovateľských úspechoch, lúštime krížovky či nachádzame reklamy, na ktorých zarába firma, ktorá SN tlačí. Znovu v SN nachádzame palcové titulky na vyplnenie priestoru - len veci, ktoré sa nás všetkých významne dotýkajú, tak povediac  vysvetlené "po lopate"  v tomto médiu NENÁJDEME!  Ako je to možné? Dokedy budú informácie občanom podávané účelovo a to vo forme, ktorá je pre bežného smrteľníka úplne nezrozumiteľná?

Dnes sme sedeli spolu s Igorom Lehockým. Povedal - prečo sa o tom nedočítam v SN? Alebo na  SOL? Vlastne, keď by to aj bolo napísané tak, ako je to na mestskej stránke, tak by si to asi sotva kto všimol.

Ja sa pýtam, nie je to zámerne napísané tak, aby to upútalo čo najmenej ľudií?

- - -

Dušan Slahučka poslancom MsZ a vedeiu mesta zaslal takýto e-mail:

 

Vážený primátor, poslankyne, poslanci,          

    Na zasadnutí MsZ v Seredi konanom dňa 15.04.2014 vám bude na prerokovanie predložený materiál Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď.

     Touto cestou vás chcem požiadať, aby ste pokračovanie ÚPM – Sereď v etape Návrhu, ktorý má byť vypracovaný len  invariantne, podmienili tým, že preložka nákladnej dopravy nebude vedená cez obytné územie ul. Železničná, časti ul. A. Hlinku a ul. Pažitná (variant A)

      Preložku nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta v etape Návrhu je možné riešiť vo variante „B“ (UPM Sereď Koncept) t.j. ako je riešená v existujúcom UPM mesta, resp. vypracovať nový variant preložky nákladnej dopravy mimo obytné územie mesta a to aj za cenu nových posudkov a hodnotení nového variantu.

      Zároveň v prílohe zasielam scan petície proti presmerovaniu ťažkej nákladnej dopravy do obytného územia ulice Železničná, časti ulíc Pažitná a A. Hlinku podanej na podateľni MsU v Seredi dňa 14.04.2014, ktorou občania mesta vyjadrujú svoj nesúhlas zo zámerom mesta  presmerovať ťažkú nákladnú dopravu do obytného územia ulice Železničná, časti ulíc Pažitná a A. Hlinku – preložka mestskej zbernej komunikácie (cesta III/513004) Koncept územného plánu mesta Sereď – variant „A“.

      Preložka mestskej zbernej komunikácie (cesta III/513004) bola hodnotená v Záverečnom stanovisku (č.OU-GA-OSZP-2014/00071) z posúdenia Správy o hodnotení strategického dokumentu „ Územný plán mesta Sereď – Koncept“ http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20140415/index.html.Nižšie v texte uvádzam hodnotenia preložky nákladnej dopravy a podmienky za akých je variant „A“ odporúčaný a ktoré nie sú v  Súbornom stanovisku ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď zohľadnené.

             Kap. III OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA bod 5. tretia odrážka str.7

„Prínosom návrhu je snaha vymiestniť ťažkú nákladnú dopravu z línie ul. Šulekovská, Čepeňská, Kúpeľné nám., ul. SNP a nám. Slobody, ktoré pre tento druh frekventovanej dopravy a jej účinky (hluk, prach, vibrácie, bezpečnosť) nie sú dimenzované. Z toho dôvodu a vzhľadom na preferovanie variantu A vo veci presmerovania nákladnej dopravy (návrh preložky cesty III/5134 pozdĺž železnice) a nejednoznačnosť účinkov tohto návrhu (trasa končí na ul. Šintavská, alebo M. R. Štefánika a iba priestorovo presúva problém na iné miesto), je potrebné dôsledne analyzovať súčasný stav, porovnať účinky oboch variantov a váhu ich dôsledkov. Konštatovanie, že preložka cesty k trati č. 133 je vhodnejšia, pretože preložka do medzihrádzia Váhu bude v kolízii s prvkom ÚSES, nepovažujeme za vhodné a dôvodné.Primárne musí ísť o zmenu stavu vo vzťahu k obyvateľom mesta.“ Odborný posudok vypracovaný RNDr. Pavlom Ištokom.RNDr. Pavol Ištok je zároveň aj člen pracovnej Komisie na obstarávanie územného plánu mesta Sereď.

 Kap. VI. ZÁVERY bod 2. Odporúčaný variant prvá odrážka str.22

-       odborne posúdiť, porovnať účinky a preukázať vyššiu vhodnosť preložky cesty III/5134 do priestoru v súbehu s traťou č. 133. Tento návrh prípadne modifikovať a zaradiť do etapy výhľadu aj na základe komplexných výstupov z Generelu dopravy mesta Sereď;

  

S pozdravom                                                                          Ing. Dušan Slahučka

 

- - -

Ostatné je na nich a následne na nás. Čo myslíte?

 

 


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
lajos | 18-05-2014 22:27:24
nebojte sa žiadna kamionová doprava cez železničnu nepôjde.býva tam dosť silny občan,ktorý tomu zabráni.
anonym | 18-05-2014 14:54:58

Kde sa da vycitat z noveho uzemneho planu mesta percentualny regulativ zastavania,zatravnenia,výškového zastavania a pod. udaje pre dane zóny?
gumka | 12-05-2014 21:13:23
teda ešte jeden nápad: vybudovať vjazd do Serede a aj výjazd z R1 na úrovni bývalého Milexu, označenie vjazdu/výjazdu z mesta tabuľami priamo na R1 a odľahčená bude aj premávka na Trnavskej ulici. eurofondy+projekt+dobrá vôľa
gumka | 12-05-2014 20:55:23
síce absolútne netuším, čo by mohol stáť taký "špás" ako je delenie kamiónovej dopravy na oba uzle: čepenská+železničná, ale veď žijeme v 21-om storočí!! váhy, ktoré by registrovali počet prejdených kamiónov nám dokáže urobiť sereďská firma sídliaca v bývalej niklovke a program, ktorý by reguloval počty a delenie kamiónov medzi ulicami čepenská a železničná taktiež seredská firma sídliaca na pažitnej. a či by sa jednalo o regulovanie podľa počtu prejdených súprav, alebo podľa tonáže, je skutočne záležitosťou jednoduchého programu pre počítač!! doprava by bola regulovaná a zaťaženie ulíc by sa vyrovnalo bez miliónových investícii
gumka | 12-05-2014 20:42:42
neviem či som niečo nepostrehol v slovných "prestrelkách" ale: kamiónová doprava do mesta jednoznačne NEPATRÍ a je úplne jedno, či sa jedná o čepenskú ul. alebo železničnú, ak sa jedná o tranzit! na to slúži R1. ak ide o prepravy v rámci firiem, jediná, ktorá je orientovaná na nešťastnom mieste je ZIPP-ka-a tá má frekvenciu nákladnej dopravy únosnú čo do počtu pre obe riešenia. ak sa jedná o ostatné firmy, väčšina z nich je situovaná na ulici Trnavská, kde by bolo jednoduchým riešením na R1-tke v súčinnosti so štátnou správou osadiť smerové tabule a vyznačiť vjazd do mesta od Nitry výjazdom k bývalému Milexu a od Trnavy klasicky zjazdom Sereď-sever tak, aby dopravu v meste nijako neobmedzovali. Ešte pripadá do úvahy Cukrovar, ale repná kampaň je sezónna záležitosť a hlavne mestu prospešná, teda vjazd kamiónov do mesta by som nijako neobmedzoval počas nej. Skôr by som riešil obojstranný výjazd zo Serede v smere na Veľkú Maču, kde je nezmyselne zakázané odbočenie na R1 smer Trnava a nie je vybudovaný ani odbočovací pruh a tým núti kamióny jazdiť cez mesto.
Robo Horvath :( | 18-04-2014 19:25:25
Pre:anonym | 18-04-2014 18:34:04
Nechapem naco sa tu znovu do tejto debaty montujes. Ake argumenty? Ze sa nakladna doprava presunie z jednej ulice na druhu pre mna nie je argument a riesenie. Nakolko sa nakladna doprava presunie na hlavnu svetelnu a potom co? Kamiony iduce smer Nitra pôjdu dolava smer kostol a znovu centrum a druha krizovatka Lidl? Alebo ich na Nitru pustime po Cukrovarskej na Dolnu stredu? To bude tiez fajn ze zatazime este aj Cukrovarsku plus Dolnu stredu asi nam vzdaju vdaku za taketo riesenie. Alebo to pustime od križovatky na žel. most nech to viac turuju na most nech maju radost aj obyvatelia cinziakov na D.Štúra?
Takze toto su realne moznosti ktore nastanu po realizacii navrhu A a to su akoze argumenty ktore maju byt na prospech obyvatelov nasho mesta? Prosim vas ved to je chore. Dajte si povedat pokial je este cas to prehodnotit. Co sme tu uz nacisto stratili rozum ked sa tu schvaluje takato blbost a to hlavne bez moznosti spolocenskej verejnej diskusie tak to tu v tomto meste je uz v totalnej prdeli !
anonym | 18-04-2014 18:34:04
Horváth ešte ti nedošlo, že si skutočne trápny? Je niekto povinný pristúpiť na tvoju ponuku? Prečo si to myslíš? Nevadí ti akú mienku majú o tebe čitatelia SOL? Len sa čudujem M. Motyčákovi akú má s tebou trpezlivosť a klobúk dole pred ním, že on vie aj hodiť argumenty. Pretože on vie o čom píše. Na rozdiel od teba.
Robo Horvath :) | 18-04-2014 14:01:43
Mirko vidim ze môj navrh pre teba nema vôňu a u teba ani vôlu. Ja na rozdiel od teba nemam problem ak obyvatelia uznaju v prieskume ze variant A alebo B aj tebou obhajovany je pre obyvatelov nasho mesta prospesnejsí pre kvalitu ich života a lepší ako virtualny navrh C,sa tu verejne ospravedlnim za môj nazor a este aj darujem mestu z môjho rodinneho rozpoctu 100 eur na opravu vytlkov a este to podmienim aby si ty urcil na ktorej ulici by si chcel aby tie peniaze boli použité. Dufam ze ta moja ponuka nenahnevala a robim ju v maximalne cistom a nezištnom umysle pre obyvatelov našho mesta.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 18-04-2014 11:10:40
Mily Robko.
Rob ako uznas za vhodne. Len to pomoze konecne sa dozvediet co si mysli o tom laicka verejnost. Tak isto rob ako myslis, aj s tvojimi peniazmi.
Len musim ta upravit v tom, ze pre mna to nieje vec vyhry, alebo prehry, len som povedal co si myslim. A to ze sa moj nazor nebude stotoznovat s nazorom vacsiny ludi ma byt dovodom toho, ze sa mam ospravedlnovat za svoj nazor? To je taka absurdita, ako keby som sa mal ospravedlnovat napr. za to ze som nevolil Smer, len preto ze ho volila vo volbach vacsina ludi. Stale verim, ze pluralita nazorov je na dobro veci, tak nechapem logiku preco by sa ten co si mysli nieco ine, ako pripadna vacsina mal za svoj nazor ospravedlnovat. Lebo to, ze nejaky navrh vyhra v ankete neznamena automaticky ze to zlepsi kvalitu zivota v meste. Je to je vyjadrenie nazoru ludi, co je podla nich lepsie, ale tvrdit, ze to zlepsi zivot v meste to co povie vacsina je podla mna velmi naivne tvrdenie. Takze rob ako uznas za vhodne, si svojpravny clovek. Teda dufam. :))
Robo Horvath :) | 18-04-2014 09:57:35
Pre: občan | 18-04-2014 09:18:54
Necitaj moje komentare a mas problem v tvojej hlave vyrieseny.
A preto este raz. To co tu odkazujes na moju adresu si hovor na toho kto ta splodil a mozno dospejes k zaveru ze akt tvojho zapocatia mal radsej tvoj otec urobit samostatne v sprche a pod tečúcou vodou.
občan | 18-04-2014 09:18:54
Robert Horvath, tých 100. € čo ponúkaš použi na opravu výtlku čo máš vo svojej hlave. Tvoje komentáre sú komentármi blbca, ale ako si sám písal asi sa cítiš cool.
Robo Horvath :) | 18-04-2014 09:08:06
Pre: občan | 18-04-2014 07:57:34
To co tu odkazujes mne si hovor na toho kto ta splodil.
Pre p.Mira M, | 18-04-2014 08:41:25
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1391819/Nechcete-ist-poradit-ako-dostavat-obchvat-Bratislavy--Dostanete-6-1-miliona-EUR-
občan | 18-04-2014 07:57:34
P. Motyčák , obdivujem Vašu trpezlivosť s anonymným blbcom , čo sa podpisuje Robo Horváth . Tento všeodborník patrí do cvokárne.
Robo Horvath :) | 18-04-2014 01:13:24
Mirko navrhujem prieskum na SOL alebo kde chces len nie v SN :)) kde budu jednoduche otazky pre obyvatelov nasho mesta.
Ste za variant A alebo B alebo nenavrhnuty C o ktorom tu ja pisem a uvidime co obyvatelia Serede chcu.
Co na to hovoris?
Ak v prieskume vyhra tvoj preferovany variant A darujem dalsich 100 euro na opravu aspon vytlkov na niektorej ceste v nasom meste.
Alebo vies co, spravim gesto a 100 eur darujem ak vyhra aj variant B poza hradzu co je tiez blbost ale ze si to ty tak spravim ponuku možnej tvojej vyhry 2(AaleboB):1(C)
Ale ak v prieskume vyhra navrh C teda od cepena k dialnici tak sa tu len obyvatelom ospravedlniš ze uz viac nebudes obhajovat nieco co im nezlepsi kvalitu ich zivota v tomto meste.
Mirko co hovoris na moju ponuku? Dufam ze je ferova voci tebe narozdiel od toho co ponuka mesto obyvatelom vo variante A a B :))
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 17-04-2014 17:37:37
@ kader:
Bez urazky, ale to viete, alebo si to len myslite? Architektov z jedneho kosickeho atelieru, ktori sa venuju profesionalne tvorbe uzemnych planov poznam osobne a tak viem, ako sa riesi kazdy uzemny plan. Ma to cast, ktora sa vola prieskumy a vtedy prave chodia po meste, fotia si, zaznamenavaju typy domov, napr aj typ strechy vysky a pod informacie a tak prejdu cele mesto, ulicu po ulici. Ale predpokladam, ze tito to teda konkretne tak nerobili, nikdy tu neboli a cele to urobili len z kancelarie odniekial zo severu slovenska vdaka streetview a leteckych fotomap a Vam o tom povedali a vy ste sa s nami o ten fakt podelili. :))


BTW mozem odporucit ich stranku
www.uzemneplany.sk
kde sa daju pozeret jednotlive uzemne plany miest a pre pripadnych zaujemcov aj sa dozvedet viac o tom, co vlastne UPN su a aka je ich uloha.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 17-04-2014 17:28:57
Ale Robko.
Neblazni. Opat ti mam ja dokazovat svoju odbornost? Kedze si teda starsi clovek, tak sa patri najprv dat prednost starsim a hned potom, ako mi ty ukazes tvoje veci co si urobil, tak sa rad pochvalim tymi co som robil ja. Je pravda, ze som mlady, ale ja sa nepasujem za ziadneho odbornika, hovorim svoj nazor na zaklade vzdelania, ktore som dosiahol a myslim si, ze ked mam statnicu z urbanizmu, tak asi aspon tie teoreticke vedomosti by som mohol mat. Ale predpokladam, ze budes spochybnovat teraz uroven nasho skolstva a aj keby som sa teada chcel prezentovat svojimi pracami, tak by zas neboli natolko dobre, aby som sa mohol k niecomu vyjadrit.
Na s tymi architektmi co riesili nas UPN to je asi tak, ze keby boli zo Seredi, tak to je rodinkarstvo a tvrdil by si ze by to mal byt niekto nezavisly, kto nieje napojeny na nikoho odtialto a ked to je clovek z druhej strany republiky, tak je zrazu zle, lebo nevie kde nas tlaci topanka. A samozrejme vsetko to urobili na zakazku ako im niekto dopredu nakreslil. Nevies si predstavit ake je casovo narocna vec vypracovanie uzemneho planu, ale nezazlievam ti to. Si laik a nemas o tom potuchy co vsetko to obnasa. Ja by som to spracovat nevedel, lebo je to dost komplikovane veci a su archittekti a urbanisti co sa specializuju iba na uzemne plany. Ja viem povedat len svoj osobny nazor na zaklade teoretickych vedomosti z tejto oblasti a to som presne robil. Nikomu som nic nenutil, ani som nikomu nenadaval do magorov, ani sa nepotrebujem hrat na nejakeho truhlika co vsetkemu rozumie a ku kazdej teme presne vie, ako to ma byt a na vsetko je odbornik. Ale mozno si sa minul toho svojho tajomneho povolania a mal si ist radsej robit architekturu alebo uzemne planovanie a mesta u nas by urcite vyzerali o 100 levelov lepsie. Urcite urcite..len skoda ze o to budeme ukrateny a nikdy sa to nestane. Fnuk. :(
káder | 17-04-2014 17:14:35
chyba je aj tam ze taky pan projektant sa nevytrepe ani von z kancelarie a potom to tak aj vyzera este ked aj nepozna dane mesto.
anonym | 17-04-2014 15:57:07
Robo Horváth, v toľkých príspevkoch som očakával aj nejaký naozaj logický argument, ale nič. Tvoje argumenty sú typu "určite na Železničnej niekoho zramuje kamión" alebo "Galanta by bola o 100 levelov inde", pričom mi nie je jasný mechanizmus ako si sa k týmto vedeckým výsledkom dopracoval. Svojou konfrontáciou s M. Motyčákom sa iba zosmiešňuješ, lebo on na rozdiel od teba aj rozumie tomu čo píše. Ako píše pisateľ podo mnou, keby sa čo napísalo, vždy budeš tvrdiť opak. Ja neviem čo ty si za človeka, či si mal ťažké detstvo alebo si utrpel nejakú traumu.
pre M.Motycak | 17-04-2014 15:35:34
Su to vyborne a logicky podlozene argumenty,ale s dotycnymi panmi sa vobec neoplati diskutovat.U Horvatha je to jedno s cim sa argumentuje a co noveho a lepsieho sa moze v Seredi vytvorit,on bude vzdy tvrdit opak.Vsetko vie,vsetkemu sa rozumie.Keby bolo po nom,tak by nas priviedol do :prvotnepospolnej spolocnosti:No a o gulagovi nenapisem radsej nicht,lebo ma zasype nadavkami,ze sa to budem hanbit citat.
Robo Horvath :) | 17-04-2014 12:24:34
samozrejme gulak, len Mirka to takto ucili v skole a je este malo v praxi tak zatial je len teoretik. Mirko vekom by si mohol byt mojim synom ale rad sa pozriem co si ak nie v tomto meste tak v inom navrhol a aj postavil alebo zrealizoval. Ked sa pasujes za fundovaneho odbornika. Samozrejme diskusiou sa ma najst kompromis a najrozumnejsie riesenie pre obyvatelov toho daneho mesta alebo regionu. A nie ak vobec diskusia k uz hotovej nezvratnej veci teda projektu v tomto pripade. TAKTO TO SKRATKA NEMOZE FUNGOVAT. A mozno je prave na skodu ze sa ide na to opacne a projektant nie je z tohoto mesta, teda dostatocne znalý kde obyvatelov tlačí topanka a po jeho odbornom a nemennom navrhu budu obyvatelia dozivotne este aj v blate. Ja len dufam ze to nebolo tak ze odbornik dostal zakazku uz aj s niekoho navrhom. Lebo zatial tu nevidim odbornost,potrebu,logiku skratka nic co by nie len mna ale asi aj dalsich obyvatelov presvedcilo o odbornosti, ale len o nizkonakladovej nutnosti, mozno v niekoho prospech zakazky alebo nejakeho podobneho charakteru ale skutocne nic viac co by obyvatelom CELEHO MESTA pomohlo.
gulak | 17-04-2014 11:40:38
To moje provnávanie,je presne také isté,ako ked Vy ked poukazujete na mestá,kde je autobusová stanica pri železničnej stanici-každe mesto má svoju špecifickú polohu a podľa toho aj umiestňuje autobusovú stanicu,ale v Seredi premiestniť autobusko k železničnej stanici,je ako vravia Česi-mímo mísu-chýba tomu zdravý rozum a reálny pohľad...
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 17-04-2014 10:14:38
Danko moj takto:
1. A prave o tom to je spocitat si obe strany rovnice a na zaklade toho odborne rozhodnut a nie na zaklade emocii, alebo toho co povedia ludia, ktori si to nespocitaju ale len babka tam byva tak to urcite nie! Cize to je na odbornikoch, aby sa tym realne zaoberali a predlozili realne porovnatelne vystupy na posudenie.

2. Toto je bohuzial vec celej ludskej historie. Tak ako boli v dobe svojho vzniku zatracovane mnohe stavby a dnes su symbolom mesta. Inak SND je podla mna kontroverznou hlavne pre to financovanie a nie pre svoje kvality, lebo od autorov viem, ze sucasni uzivatelia su z funkcneho hladiska spokojnejsi, ako v minulej budove. Ale je otazne, ci bolo aj nieco take co sa za komunizmu vybudovalo a nebolo v tej dobe ospevovane?

3. mne tiez. Ale su vecne argumenty to, vypytovat sa kde byvam a na podobnu otazku z mojej strany sa skryvat za tu svoju vymyslenu anonymitu? A su vecne argumenty to, ze kamiony budu ramovat deticky? Alebo porovnavat infrastrukturu mesta nie na zaklade geografie a cestnej siete v jeho okoli ale na zaklade poctu obyvatelov? Podla mna nie.

4. Opat by som zopakoval to na co vela diskutujucich zabuda a len poukazuje na zlu informovanost ohladom toho co vlastne UPN je. UPN nieje vec sucasnosti ani par najblizsich rokov. Je to skor dokument, akym smerom sa ma mesto vyvijat v najblizsich desatrociach. To ze bude v UPN ze sa ma autobusova stanica presunut k zeleznicnej neznamena, ze za rok sa bude stavat nova. Ale skor o to, ze ked o 20 rokov bude vsade fungovat IDS a v Seredi nie kvoli vzdialenosti oboch dopravnych uzlov, tak sa budeme skrabat za usami, ze by sa nam hodilo ich mat vedla seba..len uz tam na tu stanicu nieje miesto. A bude sa opat nadavat, ze co to robili pred tymi 20 rokmi, ze s tym nepocitali. Verim, ze to je len nedostatkom informacii o tom na co vlastne UPN sluzi a ake su jeho ulohy a nie nejakou kratkozrakostou, ze sa staramae len o sucasnost a nie na to, aby sme premyslame, kam sa bude posuvat nasa spolocnost a byt z urbanistickeho hladiska na tu buducnost pripraveny.

Co sa tyka tej diskusie tak s tebou suhlasim a viackrat som to aj sam povedal, ze uplne zlyhava informovanost o takychto veciach a ked aj s komentarov vidiet, ze ludia absolutne netusia funkciu a sposob spracovania UPN. Ale v konecnom dosledku to je skor vina nepodania tych informacii, ako nejake nepochopenie.

@gulak:
Porovnavate bohuzial dve nesuvisiace veci. Aj ked bude stanice na marse tie budovy tam ostanu a budu rovnako skarede. Ale to nieje vec ani UPN, ale len vizitkou zlej kvality projektanta, alebo architekta, ktory ich navrhol.
Ale co sa tyka umiestnenia niektorych budov, tak je to trochu aj vdaka chybajucemu UPN a kedze mesto nema platny UPN, tak nema na zaklade coho upravovat vystavbu. Prezeniem to, ale keby prisiel nejaky sejk, ze chce postavit na namesti 200m mrakodrap, tak pri chybajucom UPN sa mu to nema ako zakazat, kedze niesu pravidla ktore musi dodrziavat, tak neexistuje cesta ako mu v tom zabranit.
gulak | 17-04-2014 09:26:48
V minulosti(za komančov) na železničnej stanici stávalo pár dedinských autobusov,ale vtedy bola iná doba a zamestnanosť bola 100percentná a o urbanizácii mesta radšej treba mlčať,niektorí páni tzv.podnikatelia si postavili nové budovy,ako chceli-si myslíte,že ked premiestnite autobusovú stanicu,že tie novo postavené ohavy budú krajšie.
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 17-04-2014 07:52:01
pre Mira a Roba:
vzdy si rad precitam Vase nazory, lebo viete presne pomenovat problem. Ironiou a vzajomnym dotahovanim veci nepomozete, ale dobre sa na tom aspon bavim :)
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 17-04-2014 07:49:46
1. odmietanie zmien je prirodzenou ludskou vlastnostou. Otazkou vsak je, ci presadenie akejkolvek zmeny ma realny prinos pre viac ludi, ako pocet ludi, ktorym situaciu zhorsi. Napriek vseobecnemu odmietaniu zmeny.

2. pohlad na architekturu a urbanizmus je kompromisom medzi praktickostou, funkcnostou, logikou, umeleckym citenim a kulturou. Vsetky faktory su zavisle od cloveka, ktory o nich hovori a su velmi ovplyvnene dobou, v ktorej sa realizuju. Vid socialisticke stavby "storocia", ktore boli za socializmu ospevovane a dnes su velmi kontrovezne. Napr. nova budova SND.

3. ak niekto diskutuje vecne, je mi jedno, ci je to anonym, poloanonym alebo stotozneny clovek. Zaoberajme sa skor tym, kto co hovori a ci to ma zmysle. A nezaoberajme sa tym, kto, kde, s kym, kedy. Rozumna pripomienka: sem s nou. Blba pripomienka: vdaka, stacilo.

Zaverom: dnes je preferovana "neviditelna ruka trhu", ktora sposobuje to, ze autobusove spoje nenadvazuju s vlakmi, primestska doprava v podstate neexistuje a pod. Preto hovorit o presune AS, a pritom nebrat do uvahy nazory realne cestujucej verejnosti je zvratene. Nebrat do uvahy nazory anonymov z dovodu, ze to su anonymi je kratkozrake, priam az nezmyselne.

Pokus o vyvolanie diskusie tym, ze sa urobi nastenka na MsU s komentarom "pridte sa pozriet, co sme navrhli a budeme o tom rozhodovat", je, pre mna, na rovnakej urovni ako pokus o vyvolanie diskusie o rekonstrukcii namestia (v podstate uz len obhajobou realizacie rozbehnuteho projektu).
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 17-04-2014 00:24:51
Mily Robko.
Toho dvojtvareho despotu z teba nerobim ja, ale ty svojim hrdinskym bojom s nastrahami systemu skryvanim sa za rozne nicky. Asi preto, ze sa hanbis pred svojim okolim prezentovanim svojich nazorov, alebo len si to proste nemozes dovolit, lebo by si nemal take vyhody ake mas. Ale kazdy sme nejaky, ja som sa narozdiel od teba nepokakal predtym nahlas povedat svoj nazor, ked sa mi nieco nepacilo, ci uz sa jednalo o tu akoze sutaz v davnej minulosti a aj Martinovi a aj p. Veselickemu som povedal co sa mi nepacilo. Na rozdiel od teba niesom len hrdina za klavesnicou, ktory vsak v reale cusi jak vos pod chrastou a len "slabucko hryzka". :))

Ty si komik. Neviem, kto vymyslel facepalm, ale mam pocit, ze ten ta rozhodne musel osobne poznat. :D Lebo po Cepenskej a Sulekovskej chodia ludia po kanaloch, alebo sa vznasaju? A kolko ludi tam tie kamoniony zramovali? To uz su take argumenty zo zakladnej skoly, ale len ukazuju tvoju neznalost takych zakladnych veci, ako su pesie tahy. Kludne sa s tebou stavim, ze po Cepenskej prejde denne viac ludi, ako po Zeleznicnej a nikoho tam tie kamiony neramuju, tak prosim nevyvolavaj hysteriu ako uputavka na krimi noviny.

Tak este raz. Nikomu nenutim svoj nazor, neviem kde si na to prisiel. Koniec koncov na to rozhodnutie nemam ziadny vplyv, tak nechapem ako mozes taku blbost aj povedat. Ja len hovorim, to co hovorim od zaciatku, ze to je navrhnute, tak ako by to asi vacsina urbanistov spravila. Osobne si myslim ,ze odborne rozhodnutia maju robit odbornici. Kazdy sme na nieco odbornici, niekto na tvorbu miest, niekto napriklad na hudbu a niekto na trolovanie pod vymyslenymi identitami na internetovych forach. :))
Nijak nespochybnujem, aby sa k tomu ludia vyjadrovali, ale stale si myslim, ze ma vzniknut hlavne diskusia a ludom vysvetlilt preco to je tak ako to je a nie tu davat do plena argumenty o tom, ze tam kamiony mozu niekoho zramovat.
Mozno by sme sa mohli opytat obyvatelov, ci by chceli mat pred hokejkou ludia cestu, alebo radsej pesiu zonu. Predpokladam, ze kazdy by hned chcel radsej pesiu zonu, ale asi by to nebolo najlepsie pre samotne mesto. Len nazorna ukazka, ze odborne rozhodnutia maju robit odbornici a nie na zaklade rozhodnutia ludi. Ludia by mali byt na druhej strane stola a pytat sa preco to je navrhnute tak a preco tak a rozvinutou diskusiou dospiet mozno aj ku kompromisu. To ze nevznikla diskusia je uz ine tema a nie prave pozitivnou vizitkou ludi zodpovednych za vytvorenie tej diskusie.
A predpokladam, ze "magorovi" co toto navrhol by si to do tvare taktiez nepovedal. Dufam ze by si sa hanbil aspon tak ako sa hanbis za svoje vlastne nazory, ked sa musis skryvat. :))
Robo Horvath:( | 16-04-2014 23:48:36
Mirko Motyčák nerob tu zo mna dvojtvarneho despotu:)
"A uz viaceri boli taki, ze dostali tu funkciu, tak vela veci bolo inak. Hlavne ich otocenie spravania sa a zmena pohladu na pracu MsU, ktori predtym tak kritizovali a ked sa tam dostali, tak zrazu uz nedokazu prijimat kritiku. :))"
No schvalne daj mena nech sa pozriem ci si len hrdina za klavesnicou

Mirko vies si predstavit ze po Železničnej chodi po chodnikoch dost vela studentov a obyvatelov na stanicu a spät a kamiony vedla frcia a co ak ich tam niekolko zramuju?
Na to zatazenie peších a kamionov to nieje riziko?
Podla mna tu obhajujes blbost a tvoj nazor. A co keby sme sa opytali obyvatelov co by chceli? Nebolo by to ferovejsie voci obyvatelom? Alebo im ideme nanutit tvoj nazor a toho magora co toto navrhol a asi za nie male peniaze? Ja by som sa za takýto navrh hanbil.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 16-04-2014 19:45:10
Mily Robko:)
Takze funkcia by sa ti zachcelo. :)) A uz viaceri boli taki, ze dostali tu funkciu, tak vela veci bolo inak. Hlavne ich otocenie spravania sa a zmena pohladu na pracu MsU, ktori predtym tak kritizovali a ked sa tam dostali, tak zrazu uz nedokazu prijimat kritiku. :))
A ja to kde ty byvas riesit nemam, ale ty to kde byvam ja riesis a vydavas to za akysi dovod preco tvrdim to co tvrdim? Dozadujess sa odomna odpovedi na otazky, ale sam na tie polozene na tebe neodpovedas. Dalsi internetovy hrdina, co je drsny za klavesnicou, ale v realite sa mozno stretas s ludmim z mesta a nadavas na tych hnusnych anonymov na SOL? :D

A este naposledy zopakujem aj moj nazor na to riesenie tranzitu. Podla mna su sice 3 moznosti, ale kedze ten obchvat, alebo aj variant B je len vlhky sen par ludi ( nieco ako Seredske vodne dielo), ktory sa nikdy bohuzial nebude realizovat. A preto si myslim, ze mame na vyber len dve moznosti, bud ostane zachovane status quo, alebo sa to potiahne po zeleznicnej a popri trati a kedze podla mojho nazoru sa to bude negativne dotykat menej ludi, ako sa to dotyka v sucasnoti, tak je to podla mojho iba trochu odborneho pohladu lepsie riesenie aj pre mesto, aj pre vacsinu ludi.
Co sa tyka samotneho premiestnenia autobusove stanice, tak si myslim, ze z ldhodobeho hladiska je by to bolo napravenie chyba, ked sa autbuska umiestnila do centra mesta vedla namestia, co je z urbanistickeho hladiska hlupost.
Ale je ludskou prirodzenostou, bat sa zmien a kazda nova vec je zpociatku prijimana z nevolou a v podstate aj dobre riesenie je vzdy niekym ofrflane. Takze mozno pre ludi je lepsie nic nemenit a nechat vsekto tak, ako su zvyknuty, ale nie vzdy je to co sa ludom zda ako najlepsie aj tym najlepsim riesenim pre mesto z toho urbanistickeho hladiska.
Robo Horvath :) | 16-04-2014 14:15:01
Pan Motyčák moje meno ber s humorom :)alebo važnejsie :( ale v podstate je to len fooor a vieš toto meno je na meste cool len škoda že tam nemam aj ja funkciu :)potom by vela veci bolo inak :)

Nerieš kde ja byvam,to nie je podstatne na to sa vykašli.
Podstatne je co pisem a ver ze nemam a ani nechcem mat ziadny prospech z nicoho o com pisem.

Ako variant skvalitnenia a do buducna možneho efektivnejsieho využitia kamionovej prekladky a nakladky pre kombinaciu zeleznice to beriem ale ako hlavna nakladna dopravna tepna s kombinaciou a premiestnenia SAD je to blbost najväčšejho zrna co obyvatelom nepomôze ale len ich to viac zatazi a skomplikuje im to zivot.
Možno sa treba trosku zamysliet, ze co ak nahodou maju obyvatelia ineho nazoru trosku aj pravdu?
Peter Klokner | 16-04-2014 12:27:16
Napriek tomu alebo skôr vďaka tomu že nemám s urbanizmom nič spoločné, ako bývalý (chvalabohu) seredčan pripojím zopár faktických poznámok.
Autobusová stanica - len tak na okraj ÚAN Zvonařka v Brne je v tesnej blízkosti hlavnej žel.stanice, roky som tam cestoval. V Seredi v roku 1992 takmer všetky prímestské autobusy mali v CP aj žel.stanicu. To parkovisko pred budovou bolo vždy plné autobusov, fungovalo to a to bola frekvencia liniek hodne vyššia lebo bol vysoký deficit idiotov, ktorí by našli odvahu rušiť spoje verejnej dopravy pre nerentabilnosť. To je moderné iba dnes a tak si seredčania musia kupovať na dopravu do napríklad Sládkovičova vlastné auto ale majú dobrý pocit, že z Blavy do Košíc pridajú denne dva rýchliky.
Ale zasa máte raritu ako je námestie tvorené autobusovou stanicou a tak z lavičiek v Semmellrock-parku cez cestu je po vyklčovaní obťažujúcej buriny a krásnych líp pre počerných parazitov radosť sledovať ako sa iná časť populácie ktorá ich svojou prácou živí dopravila na svoje pracoviská v rentabilných dopravných prostriedkoch.
Odklon nákladnej dopravy cez Železničnú - amen tma pre tých, čo budú vychádzat z oboch ulíc Pažitná a od Narelu. O svetelnej križovatke a taktovaní signalizácie radšej ani nič nehovoriť.
Ale zasa aspoň bude prča - možno to bol hlavný motív pri plánovaní zmien ÚP.
Ale má to aj pozitívne stránky. Viete ako prudko stúpnu ceny záhrad pri trati? Nebuďme naivní, peniaze vyliečia každú krivdu a stavbychtivých je stále neúrekom.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 16-04-2014 12:18:57
Milý Robo.
Teda keď Robo Horvath:) a Robo Horvath:( je ten istý pisateľ. To, že nemas gule, aby si sa podpísal jak slusny človek je tvoja vec, ale prosím ta to je vazne taký problém sa stále podpisovat rovnako? Ďakujem. :)

Ale k veci. Ked si z mojich postov dostal pocit, že sa ta snazim presvedčiť, že Galanta ma lepšiu polohu ako Sered, tak máš asi vazny problém s chapanim pisaneho textu. Tak ešte raz a pomaly. Skus si to možno precitat viackrát, aby si to pochopil. Tie mesta su geografiou a infrastrukturnou sieťou úplne odlišne a tak sa snazit ich porovnavat sa prilis nedá.
Lebo porovnavat dane v podobne veľkých mestách je niečo iné, ako porovnavat ich urbanizmus a geografickú polohu.
V Galante som bol asi pred mesiacom, tak viem ako to tam vyzera. Ale zabudol si ty mne odpovedať, kde byvas, keď už si chcel moju vzdialenosť od cesty potnat. Ale na seba si opat zabidol. Dufam, že to napravis, aj keď je otazne, ako sa sa overiť relevantnosť tej odpovede, ked si v utajeni. :)
Robo Horvath :) | 16-04-2014 11:01:10
Motyčák mne stači ze tvoje pisanie je super. Kedy si bol naposledy pozriet ako ide Galanta? O tom ze Galanta ma lepsiu polohu ako Sered ma urcite nepresvedcis, len doporucujem aby si sa isiel pozriet ako si riesi tento problem Galanta.
Prevez sa smer Matuškovo,Mostová,Javorinka. Obchvat Nebojsa po Šalskú je ok a ako idu pekne dalej sa chod pozriet.
A ked chceme porovnavat dane s Galantou tak porovnavajme aj logiku ako to robi Galanta.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 16-04-2014 00:26:07
Mily Pan Robo.
Ked uz sme si teda potykali, tak dom mojich rodicov a dokonca aj moja detska izba v ktorej som byval vyse 20 rokov, kedze ju mam do zahrady je od Sulekovskej cca 70-80m. A musim sa priznat, ze o tych autach prilis neviem a to mame plastove okna len asi 2 roky a cez tie stare by to mozno aj bolo pocut, ale akosi som to nikdy nevnimal. Ale to ze na stanicu prisiel vlak, alebo ked v noci prechadzal som pocul vzdy a to je pritom vzdusnou ciarou cca 250m. Prave preto si myslim, ze tvarit sa ze byvanie na Zeleznicnej je pohodove byvanicko v tichucku a zrazu sa im tam bude "valit kamion za kamionom" a robit hluk je proste pre mna komicka predstava. Moja babka v TT byvala na prednadrazi, asi 100 m od zeleznice a presne viem, ake je to byvat pri trati.

Ked si myslis, ze to co hovorim, hovorim preto, lebo sa mato nejak dotyka a nie preto, lebo si to skutocne myslim, ze to je tak spravne, tak ma mrzi, ze mas o mne taku mienku. Na druhej strane ako sa hovori..podla seba sudim teba a asi tak uvazujes ty. A podla toho asi byvas na Zeleznicnej. :)))
Skoda, ze sa nepodelis aj ty s tym, kde byvas, aby som mohol odhalit konspiraciu toho preco sa vyjadrujes tak ako sa vyjadrujes.

Co sa tyka Galanty, tak je to s MHD asi ako s tou nasou, ale uz je to pre teba zrazu mensi problem a pritom ta vzdialennost v Galante a v Seredi od sidlisk by bola podobna, mozno este lepsie u nas, kedze najvacsie galantske sidlisko je na opacnej strane mesta, ako su obe stanice.

A to ze urbanista pracuje za peniaze? Ty pracujes zadarmo? Preco by niekto kto pracuje za peniaze, mal nieco nerobit najlepsie ako si mysli, ze to ma byt? Nechapem tu logiku. Cize keby to robil zadarmo, tak by to spravil dobre?

Porovnavanie polohy Galanty a Serede si akosi nepochopil, alebo nevies na to nic rozumne napisat, tak spustis nejake klasicke krcmove reci o zaostalosti Seredi? Ako to suvisi s geografickou polohou a cestnou sietou v okoli Galanty a Serede? Nemam problem sa porozpravat s kymkolvek o urbanizme miest a krajinnom planovani, ale ked reagujes tymi ohranymi pesnickami o tom, kde by bola Galanta keby bola. Vela ludi by ti na to zacala ukrivdene plakat nad tym, ze niesme okresom, ale podla mna to nieje o tom, ze by bola Galanta nejak extra vpredu, ale skor Sered bola spomalena dlhe roky.
Ale nemyslim, ze je Galanta taka super, ze keby bola na brehu Vahu, tak je zrazu z nej druha Budapest. :)
Robo Horvath :( | 16-04-2014 00:02:40
Jozef pokial som pocul tak to ma ist popri štreke ako je teraz ta brana dozadu na tej zakrute stanicnej rovno tak neviem ci to znarodnovanie bude nutne ale zato znehodnotenie majetku obyvatelom co tam byvaju alebo maju tie zahrady bude viac ako iste
Jozef | 15-04-2014 23:51:11
Robo, ked uz pocitas vzdusnu ciaru, spocitaj aj vzdialenost domov od zeleznice, kade by mala viest cesta. (Krasna a F.Krala - 50 - 80 m?) A to su sukromne zahrady.
Zase znarodnenie?
Robo Horvath :) | 15-04-2014 23:45:37
Pan Motyčák mam malu otazku. Kolko je vzdušnou čiarou vzdialena zahrada a dom tvojich rodičov od terajsieho stavu nakladnej dopravy teda ako sa povie co ide za humnom?

Pokial fuguje mestska doprava tak je to mozno mensi problem pokial je SAD na okraji pri zel.stanici ako v Galante, ale pokial to chce niekto dat obyvatelom od ruky ako to navrhuje tak je to chore a o tom by si mali rozhodnut obyvatelia ci to tak chcu alebo nie. A nie niekto kto to navrhuje za peniaze. Jemu to asi az tak nevadi a verim ze to co navrhne on požívať plody navrhnuteho a zasadeneho stromu nebude ale za to obyvatelia nasho mesta ano.

A prirovnavat polohu Galanty a nasho mesta tak radsej budem ticho. Lebo keby Galanta mala taku super polohu ako ma Sered tak by bola uz o niekolko levelov teda 100 rokov vpredu a kde sme teraz oproti Galante?
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 22:04:35
S tymi cislami je to trochu komplikovanejsie a je to trochu skreslene. Tak ako sa neda pocitat cele Namestie slobody, tak by sa nemala pocitat ani cela Cepenska, lebo ta zadna bytovka vo vnutrobloku by uz asi s tym nemala problem. Takisto pocitat do tej druhej skupiny celu Pazitnu, alebo Andreja Hlinku. Niektorych bytoviek na Jesenskeho by sa to dotklo, ale opat sa nedaju pocitat vsetky, lebo Jesenskeho je dost rozvetvena. Takze s tym pocitanim ludi to nieje take jednoduche a skor by sa museli spocitat konkretne cisla obyvatelov dotknutych domov v nejakom pase, ktory by ten hluk zasiahol.

@Dano:
Cesty su dimenzovane na rovnake dopravne zatazenie. Lisia sa len sirkou a riesenim krajnice, cize v tom by problem nebol.
Ten isty argument o tom, ze vedeli do coho idu sa da pouzit aj na Zeleznicnu a Frana Krala lebo ked si stavas dom pri zeleznicnej trati a stanici, kde brzdia vlaky a posunuju sa vlaky, tak s hlukom a prasnostou musis pocitat, takze reci o znehodnoteni nehnutelnosti su trochu prehnane.

Aj ked si osobne myslim, ze v case ked sa tie domy stavali, tak nikto nevedel, ako to za 50 rokov bude s dopravou,takze ten argument, ze vedeli ako to bude za 50 rokov podla mna neobstoji, lebo tym padom by sme mohli povedat, ze kto sa nastahuje do mesta musi pocitat s hlukom a dopravou a aj tak by chcel kazdy mat tichucko a cisty vzduch ako na lazoch, ale byvat na namesti zbehnut si do kaviarne v papuckach. :)
Jozef | 15-04-2014 21:15:46
Ivetka, do tej druhej skupiny treba pridat aj Pribinovu, D.Stura a Jesenskeho.
Či?
Registrovaný Dušan Slahučka Dušan Slahučka | 15-04-2014 20:33:09
Pán Motyčak, v koľkých bytoch a domoch sú teraz prekročené prípustné hodnoty hluku a exhalátov na ul. Šulekovská, Čepeňská, SNP a Nám. slobody ?

V koľkých bytoch a domoch sa predpokladá, že budú prekročené prípustné hodnoty hluku a exhalátov vo variante A? .

Možno ten počet občanov dotknutých negatívnymi účinkami nákladnej dopravy bude v neprospech navrhovanej Varianty A napr. o 20 % ( vid. A.Hlinku 1150/1,2.). Stačila by analýza.
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 15-04-2014 20:25:40
Dakujem Ivetka, ja som sa tych cisiel chytil a spocital som nasledovne:
sucasny stav: 1420 (vratane celeho Namestia Slobody) navrhovany stav: 1215

Cize navrhovany stav znizi bremeno o 15%, pricom Zeleznicna ulica, podla mna, nebola dimenzovana na take dopravne zatazenie. Narozdiel od Cepenskej a Sulekovskej. Zaroven, ked si ludia stavali domy na Cepenskej a Sulekovskej, tak o tejto "zatazi" vedeli = ze tadial budu chodit kamiony. Zatial co Zeleznicna, Frana Krala a Krasna o tom nevedli a pride aj k znehodnoteniu ich investicii(domov)...
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 20:23:37
Dufam, ze ked uz bol clovek podpisujuci sa ako Horvath porovnavat Galantu, tak sa bol aj pozriet na polohu autobusovej a zeleznicnej stanice tam. Obidve na okraji mesta a na pocudovanie vedla seba. Ked uz teda chcel byt korektny. :)

Ale teraz vazne. Porovnat podobne velke mesta v takych veciach ako su poplatky je asi fer, ale porovnavat ich infrastrukturu je podla mna bud naivne, alebo ucelovo manipulujuce. Ved Sered a Galanta sa z tychto hladisk absolutne nedaju porovnavat. Lezi Galanta na kraji nejakej velkej rieky, ktora ju priestorovo limituje? Je Galanta na kraji rychlostnej cesty, alebo dialnice, ktoru ju taktiez priestorovo limituje? Tiez nie. Tak ake porovnavanie. Sered a Galanta su z hladiska dopravy a dopravnych tahov uplne rozdielne mesta a preto ich porovnavat ze jedno ma obchvat a druhe nie je uplne zcestne. Ten obchvat, ktory buduje Galanta je v Seredi davno vybudovany vo forme R1. A obchvat z druhej strany mesta je prakticky nemozny. Takze, ked chceme porovnavat, tak radsej nieco s cim sa to da skutocne porovnat. Aj ked kazde mesto je tak specificke, ze v tomto hladisku sa velmi neda porovnavat, lebo jeho geograficka poloha a dopravne tahy ma kazde mesto uplne ine.
Robo Horvath :( | 15-04-2014 19:40:45
Na porovnanie dani a poplatkov tu mame casto porovnavanie s Galantou tak by mozno nebolo zle sa pozriet na budujuci sa obchvat Galanty. Doporucujem sa ist pozriet a asi aj Motyčák zmeni nazor. Toto co sa tu prezentuje je kratkozrake riesenie ktore nas dobehne na zapchach a kolonach od svetelnej az k stanici a potom kamiony iduce smer Nitra pôjdu cez mesto?
Ved to je chore riesenie.
Registrovaný Iveta Tóthová Iveta Tóthová | 15-04-2014 19:27:59
P.Slahučka, odpoviem za p. Motyčáka: počet obyvateľov s trvalým bydliskom na uliciach, ktoré ste vymenovali sú uverejnené na str. eGOV.

Šulekovská 92
Čepeňská 626
SNP 32
Nám. slobody 670

Železničná 282
A. Hlinku 374
Pažitná 559

No presne sa nedá určiť počet obyvateľov, ktorých sa kamionová doprava priamo dotýka, lebo napr. ulica nám.Slobody je aj za LIDLOM a tých sa takáto doprava až tak netýka.

Dúfam, že som aspoň trošku s tými číslami pomohla :)
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 19:17:51
@Dusan Slahucka:
Dobry den.
Kedze niesom spracovatelom UPN mesta tak takymi cislami bohuzial nedisponujem a pocitat sa mi to podla mapy akosi nechce:)) Vychadzam na zaklade takeho obycajneho pozorovania. Ked sa prejdem existujucim stavom a Variantom A, tak kazdy pozorny clovek si musi spocitat ze ten variant A sa v konecnom dosledku dotkne mensieho poctu obyvatelov. Ci uz sa tyka mensieho poctu domov, ale aj napr. ulicnej ciary na ulici Zeleznicna a napr. na ulici Cepenska a v podstate polovica Zeleznicnej ulice je zastavana len z jednej strany, cize mi to akosi vychadza, ze na tejto trase je menej domov a tym padom menej obyvatelov.

Variant B je podla mna taky vlhky sen, ktory sa kludne mozme tvarit, ze sa vybuduje nejaky obchvat mesta a bude sa s nim pocitat do buducnosti, ale k jeho realnej vystavbe neprijde a budeme tu dalsich 30 rokov mat ten existujuci stav. Znovu opakujem, ze Sered nema taky vypukly problem s tranzitom, aby sa na budovanie akehosi obchvatu nasli peniaze.

Cize ten Variant A mi pride ako realne riesenie, ktore sa da spravit a sice presunie ten problem inam, ale dotkne sa mensieho poctu ludi, akeho sa dotyka v sucasnosti. Nic nieje perfektne, ale podla mojho nazoru z tych realnych navrhov je to asi najlepsia moznost, lebo v konecnom dosledku nepriaznivo zasiahne mensi pocet ludi.

@Dano:
Podla mna ide len o to, ze sa ten problem s dopravou presunie na "okraj mesta", kde sa to dotyka mensieho poctu ludi. Trepnem, ale ked sa teraz tranzit dotyka trebars 300 domov, tak po tej druhej trase by sa dotykal trebars 150, lebo Zeleznicna je menej husto zastavana, ako ulice Cepenska a Sulekovska, ktora boli hlavne tahy cez mesto a odklonenim nakladnej dopravy na Zeleznicnu a tu novu cestu vedla zeleznice sa len docieli znizenie ich zatazenia. Cize ten variant A mi pride ako lepsim zo zlych rieseni. Lebo ked uz ma ist tranzit nakladnej dopravy cez mesto, tak radsej menej husto zastavanym uzemim, lebo sa to v celkovom sucte dotkne menej ludi.

Inak cely ten tranzit mestom v tomto smere ide cez Horny Cepen a Surovce a nepocul som o tom, ze by oni pozadovali nejaky obchvat dediny a bojkot dopravy, lebo by bol ten tranzit pre nich neunosny, ale mozno sa mylim. :)
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 15-04-2014 18:30:07
Miro: ak teda nie je v nasom meste naozaj taka kriticka situacia s nakladnou dopravou (v com s Tebou suhlasim), tak naco vobec riesit prekladku z jednej casti mesta do inej?
Registrovaný Dušan Slahučka Dušan Slahučka | 15-04-2014 17:41:30
Dobrý deň p. Motyčák

Poprosím nejaké konkrétne čísla napr.:

Počet obyvateľov ul. Šulekovská, Čepeňská, SNP a Nám. slobody, ktorých sa dotýkajú negatívne účinky (hluk, prach, vibrácie) od nákladnej dopravy – existujúci stav.

Počet obyvateľov ul. Železničná, časti ul. A. Hlinku a ul. Pažitná, ktorých sa dotýkajú negatívne účinky (hluk, prach, vibrácie) od nákladnej dopravy - variant A.

Počet obyvateľov, ktorých sa dotýkajú negatívne účinky (hluk, prach, vibrácie) od nákladnej dopravy - variant B.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 17:26:12
@ jozef:
Viem o ochrannom pasme. Ale to sa vztahuje len na stavby bez povolenka zeleznic. Len v praxi to funguje tak, ze pokial by mesto, alebo sprava ciest, alebo neviem kto by tu cestu staval vypytal povolenie od zeleznic, tak si moze postavit cestu, lebo myslim, ze by mu nerobili nejake problemy, ako keby si to riesil ako sukromnik. Cestujem vlakom dost casto na trati KE-TT a tam je tolko ciest a dokocna aj dialnic, ktore toto akoze ochranne pasmo nesplnaju, ze predpokladam, ze ani v tomto pripade by to nebol problem, kedze by sa to charakterizovalo ako cesta pre tranzitnu dopravu.

@ Robo Horvath:(:
Zeleznice a autobusy nemaju byt konkurencia! Maju sa vzajomne doplnat a u nas sme trochu pozadu, ale vsade vo vyspelych krajinach sa postupne viac a viac ludi presada z aut do hromadnej dopravy. A na to aby mohla tato dobre fungovat ta sa musia zavadzat IDS ( integrovane dopravne systemy). Podmienkou ich dobreho fungovania je ich zdruzovat k sebe, aby bolo zjednodusene prestupovanie z jedneho druhu na druhy. U nas sme momentalne v takom mentalnom nastaveni, ze kto nema auto a cestuje vlakom je socka, ale myslim ,ze postupnym zdrazovanim pohonnych hmot pomaly dojde k vacsiemu vyuzivaniu hromadnej dopravy a ubytku individualnej dopravy.

Vela ludi si neuvedomuje, ze UPN nieje vec najblizscich 5 rokov, to je plan podla ktoreho by sa nase mesto malo rozvijat dalsie desiatky rokov. Premyslat o obchvate mesta je podla mna naivne, lebo proste nase mesto je prilis male a nema potencial tak narast, aby ho potrebovalo. Nema kam rast a preto by sa tranzitne cesty nakladnych aut mali dostavat z obytnych zon na okraj tychto zon.

Inak niekedy mam pocit, ze vacsina ludi, ako keby ani nebola dalej jak v krajskom meste. Tu traznzitnu dopravu som nikdy nejak nepocital, ale stale mame v Seredi uplne zanedbatelny tranzit oproti inym mestam a dedinam na celom Slovensku. Tak sa netvarme, ze tieto zahrady a Zeleznicna ulica by trpela nejakym kamionovym peklom. Len by sa tam presunuli tie auta, ktore teraz chodia po Cepenske a Sulekovskej a nikto nad tym nebedaka, ze tym ludom to tam ide popred okna.

gulak | 15-04-2014 17:05:54
Dalšie boľševické maniere,premiestniť autobusovú dopravu,spomeňte si koľko expresov ubudlo,ked sa urobil obchvat Serede,študáci,ľudia,čo denno denne dochádzajú za prácou istotne budú nadšení takýmto návrhom-je to výplod chorého mozgu,je to fakt zvýšenie kultúry cestovania-garantujem Vám,že ked to urobíte a kopec ľudí príde o prácu,len kvôli cestovaniu,tak Vás z mestskáho úradu vyženú palicami...
Robo Horvath :( | 15-04-2014 16:23:19
Momentalne je dopravna zataz rozlozena. Autodopravna na jednej strane a vlakova na druhej. Potom bude vsetko na jednej strane a pocitam ze obyvatelia a vlastnici v tejto casti mesta vam budu dozivotne vdacní za ten hluk,smog a celkovu zataž co im tam presmerujete. Aj tak neviem kam by ste chceli napratat autobusove zastavky. Treba povedat ze sa vyrazne zredukovalo parkovanie nočných a víkendových autobusov na namestí co je fajn oproti tomu co tam bolo,naco som tu uz davno upozornoval. Treba povedat aj to ze ludia to maju momentalne po ruke v centre a je otazne ci budu spokojnejsi ak budu musiet slapat az na zel. stanicu na bus. Zeleznice a SAD je konkurencia. Nakolko sa coraz viac redukuju spoje u oboch je zrejme ze ich vytazenie ma klesajucu tendenciu. Niektore veci je mozno lepsie nemenit ale skôr by bolo lepsie sa venovat aj možnosti obchvatu co navrhuju obyvatelia a pan Sklenár.Je pravda ze by to bol financne nakladnejsi variant ale urcite by bol do buducna najspokojnejsi pre cele mesto. Ma to sluziť obyvatelom tak preco sa ich neopytať najskôr verejne na ich nazor, navrh a respektovat ich.
Jozef | 15-04-2014 15:55:55
Miro, pokial sa nemylim, tak ochranne pasmo pri kolaji je cca 60m.
Pozri si vzdialenosti od trate po domy na dotknutych uliciach.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 15:39:37
@jozef:
A este ako sa k tomu stavaju ludia z Cepenskej a Sulekovskej, ze sa tych kamionov zbavia. :)))

V podstate pri kazdom tranzite cez mesto sa najdu nejaki obyvatelia, ktorym pojdu kamiony popod okna. Kto chce snivat o nejakom obchvate, moze, ale Sered je prilis bezvyznamna a tie tranzity su take male v porovnani s inymi mestami, ze na to nikto neda peniaze. Ta cesta popri zeleznici nieje ziadna spasonosne riesenie, ktore odbremeni vsetkych. Iba znizuje pocet obyvatelov, ktorych sa to dotkne a osobne si myslim, ze je lepsie mat cestu medzi kolajiskom a zahradou, ako ju mat medzi rodinnymi domami. Ale je otazne, ci by sa nemuselo nieco robit so Zeleznicnou, nakolko sa mi zda, ze je uzsia ako Sulekovska.
UPN je hlavne vec buducnosti a rozvoja. Toto riesenie ma istotu, ze sa nebude zvysovat pocet ludi, ktorych bude ta dorpava rusit, nakolko ide z jednej strany popri zelezici, kde sa logicky uz stavat nic ine neda. Neviem, ako to maju domyslene s pozemkami, ale predpokladam, ze UPN spracovavali s podkladov z katastra a je tam na tu cestu miesto. Lebo po skusenosti z inej casti mesta, to ze ma niekto ohradenu zahradu este neznamena, ze to je jeho pozemok. :)
Jozef | 15-04-2014 15:01:05
a ako sa k tomu stavaju ludia na Krasnej a F.Krala, ze im cez zahrady a popod kuchyne pojdu kamiony?
A to uz nespominam vyjazd na Zeleznicnu z Pazitnej, Pribinovej, A.Hlinku a Jesenskeho.
Martin Blasko | 15-04-2014 14:52:07
Mozu poslanci dopravu premiestnovat kam chcu,vsade to bude problem.Doprave sa vyhnut neda,je nasou sucastou,mozno obmedzit vjazd do mesta po urcitej hodine,napriklad od 22 do 6 hod.Pani s videa maju pravdu,zmena vobec nic neriesi,len presuva problem o kilometer inde.
anonym | 15-04-2014 14:51:49
V súčasnosti už nemá zmysel koncentrovať železničnú aj autobusovú dopravu na jedno miesto, pretože počet vlakových spojov vedúcich cez Sereď je zanedbateľný. O žiadnej nadväznosti z busu na vlak alebo naopak nemôže byť ani reči. Takže zbytočne.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-04-2014 14:50:00
sawubona | 15-04-2014 12:56:02 | - podla Vasej logiky, by busy sice do Bratislavy chodili, no pomerne prazdne. Dopravna spolocnost vyzdvihne zakaznikov tam, kde na nu budu cakat. To je proste obchod...
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 14:04:54
@sawubona:
Vazne si myslite, ze dopravcovia navrhuju svoje linky podla vzdialenosti stanice od dialnice, ci rychlostnej cesty? Podla mna to je skor o tom, kde maju potencionalnych zakaznikov. Neviem, kolko mate najazdene dialkovym autobusom po Slovensku, ale podla tohto vasho logickeho zaveru by polovica miest nemala ziadne dialkove linky.
sawubona | 15-04-2014 12:56:02
No neviem, ale premiestnením autobusovej stanice k železnici asi ubudnú expresné autobusy z a do Bratislavy. Prepravcovia využijú možnosť ísť po diaľnici a cestujúci stratia možnosť prepravy - prípadne tých autobusov cez Sereď výrazne ubudne.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 15-04-2014 11:15:44
Pan Sklenar s BA a Brnom mate pravdu, aj ked prave v Brne sa jedna o presune stanice, aby boli vedla seba, aj ked je tam ine developerske pozadie. V BA vam chodi kazdych 12 minut priamy spoj ( trolejbus 210) zo zeleznicnej na autobusovu stanicu. A v podstate to dokazuje, ze nielen v Seredi to pohnojili. Ale vacsina miest ich ma zdruzene vedla seba, lebo je to tak spravne a lepsie riesenie, ako ich mat daleko od seba.

Podla mna sme si len zvykli na sucasny stav a tym padom sa nam kazda pripadna zmena zda zla. Osobne si myslim, ze by to ludom co pravidelne cestuju len pomohlo a pomohlo by to mozno tym, ktory doteraz nemozu kombinovat zeleznicnu a autobusovu dopravu kvoli tej ich vzajomnej vzdialenosti. Par rokov som dochadzal aj do TT a aj do BA a kedze som byal na dolnocepenskej, tak som to mal na zeleznicnu asi 7 min a na autobusovu cca 15 min. A viackrkat sa mi stalo, ze som zmeskal vlak a kym som sa dostal na autobusovu, tak som si pekne popremyslal nad tym dovodom, preco su od seba tak daleko. Este za mojich cias na skole som v ramci predmetu Urbanizmus riesil Sered, kde sme museli hladat problemy mesta, jeho limity a potencionalne miesta rozvoja. A ked sme to tak skupinovo konzultovali tak vsetci sa zhodli, ze ta vzdialenost dvoch uzlov dopravy je zla a povazovana za jeden z problemov mesta.

Chapem, ze ten kto byva na namesti a dochadza do BA kazde den, tak mu akakolvek zmena pride zla, ale Sered nieje len o ludoch v panelakoch, ale aj o ludoch v blizkych dedinach a prave aj pre tych by to bola pomoc v dochadzani do skoly alebo prace do inych miest.

Ale ako spomenul Milos, chyba je jednoznacne v tom, ze sa tieto varianty a navrhy obcanov riesia v internetovej diskusii a v case o 5 minut 12. A to nieje bohuzial prvy krat a bojim sa ze ani nie posledny krat. A prave ta odborna diskusia a zapojenie aj verejnosti je dovodom, preco vacsina rozhodnuti potom vyzera ako rozhodnutie nejakeho vsevedka, ktory nepotrebuje nikoho ineho, aby mu poradil lepsie riesenie. Ale takym chovanim si len chlapci a dievcata na MsU pilia po sebou konar.
Uz sa tesim na tie pekne plagatiky na jesen pred komunalnymi volbami! :)
Ivan | 15-04-2014 10:13:07
Keď bola autobusová stanica pred železničnou stanicou(50-60 rokov dozadu,)po Železničnej ul.,obrazne povedané, premávali iba autobusy a konské povozy...
pre motycak | 15-04-2014 09:15:35
Tal,len pre Vasu informaciu,autobusy stavali odjakziva na namesti,ale chodili aj na zel.stanicu
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 15-04-2014 09:13:25
Existencia staníc autobusovej a vlakovej má svoju logiku. Avšak v mnohých mestách vznikali vlakové stanice oveľa skôr, ako autobusové. Preto je dosť aj veľkých miest, kde sú tieto centrá verejnej hromadnej dopravy od seba vzdialené (BA, Brno. Mali by sa preto brať v úvahu historické súvislosti ich vzniku ako aj situovanie komunikácií po ktorých jazdia. Hlavná cestná os v Seredi pretína železnicu mimoúrovňovo a vidím to tak, že priblíženie oboch staníc by situáciu riadne skomplikovalo. Preto pravidlo, ktoré tu spomenul M. Motyčák, nemôže byť všade uplatnené. Ak sa vrátim k napojeniu št. cesty od Šulekova do Serede, tak ani jeden z variantov nie je dobrý! Dá sa dlhodobo predpokladať, že osobné autá prichádzajúce z tohoto smeru nespôsobia ani dnes a ani v budúcnosti v meste žiadny kolaps. A tranzitujúce kamióny do mesta nepatria! V pripomienkach som sa stretol s riešením odkloniť túto dopravu v mieste H.Čepeňa na už nefunkčnú časť cesty na Trnavskej ulici. Tento variant by bol asi najmenej bolestivý pre všetkých. Čo tu však zásadne chýba, je OCHOTA RADNICE POČÚVAŤ názory svojich občanov. Za také sa sotva dajú považovať stretnutia s občanmi v prvý pondelok v mesiaci.
tibor | 15-04-2014 08:29:15
ten presun zeleznicnej stanici je fakt uzasni. Ked sa zamyslite kolko autobusov denne trazituje cez sered. A teraz vsetky budu odbacat na svetelnej krizovatke. A budu behat po zeleznicnej ulici tam a spat a pokracovat dalej smer Trnava/Nitra.
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 15-04-2014 08:28:36
osobne mi v oboch variantoch chyba logika:

variant B vedie obchvat zaplavovou oblastou, cize budovat hlavnu komunikaciu v zaplavovej oblasti urcite dava zmysel...

variant A vedie cez ulicu, kde je 90° zakruta, sirka cesty ledvaj vyhovuje osobnym autam. Vedie cez vlecku na vlakovej stanici, ale pozor perlicka este len pride: vedie cez viacere SUKROMNE POZEMKY, na ktorych su stavby a priemyselna vyroba.

Natiskaju sa mi teda viacere otazky:
k variantu B:
1. ad Miro Motycak: ano je urcite vyhodnejsie, aby bola autobusova stanica pri vlakovej. To je jednoznacny fakt. Preco ale tento variant nepocita s akoukolvek upravou dalsich suvisiacich komunikacii? Zvysi sa predsa hustota dopravy - pribudnu autobusy a auta cestujucich.

2. prelozka nakladnej dopravy je v tomto variante riesena cez zaplavovu oblast, alebo sa mylim? Ako financne by bolo narocne postavit cestu v zaplavovej oblasti tak, aby bola uzivatelna aj pocas zaplav?

k variantu A:
1. preco je riesena len cast, od napojenia pri zeleznicnej stanici? Co suvisiaca komunikacia a jej parametre?

2. ako sa mesto vysporiada s tym, ze variant vedie prelozku cez sukromne pozemky a vyrobu?

3. preco su zachytne parkoviska riesene na sukromnych pozemkoch?

Ostava mi dufat, ze rozhodnutie a zvoleny koncept bude naozaj v prospech VACSINY obcanov a nie jednotlivcov.

P.S.: obchvat (prelozka cesty) Trnavy, Galanty, Spisskej Novej Vsi, Rajeckych Teplic je rieseny uplne mimo zastavaneho uzemia. Zver, nech uz si citatel urobi sam.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-04-2014 08:25:31
Stano | 15-04-2014 08:01:05 | - co uviedol Miro Motycak (inak s lokalizaciou autobusky a vlakovej stanice v civilizovanych mestach) ma pravdu. To, co ste uviedli Vy aj Miro, by malo byt dane na pripomienkovanie verejnosti. Odborne argumenty predlozene odbornikmi, vyhody aj nevyhody. Alternativy. A obcan - nech si vyberie.

Len to by chcelo svoje navrhy OBHAJOVAT verejne a na to nema kazdy "gule". Totiz komunikacia s ludmi je narocna prave pre ich nazory a roznorodost postojov.

Ale len vzajomnou komunikaciou o veciach verejnych, sa posunieme dalej.
Stano | 15-04-2014 08:01:05
Nemyslim si ze by presun v podstate celkom novej autobusovej stanici k zeleznicnej stanici bola nejaka vyhra. Akurat by sme nezmyselne skoncentrovali vystupny bod pre mnozstvo ludi odchadzajucich kazdy den za pracou a studiom do jedneho miesta kam bude z vacsiny mesta daleko kazdemu. Navyse vlak aj bus pokryvaju tie iste ciele a castokrat v tych istych casoch takze sa nedoplnaju ale konkuruju si.
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 14-04-2014 23:34:41
Z urbanistickeho hladiska je autobusova stanica najlepsie pri zeleznicnej stanici. Vsade na svete sa to tak robi, len v Seredi sa soudruzi rozhodli, ze to bude lepsie ked to bude namiesto namestia v centre mesta. To, ze tym znicili akukolvek navaznost primestkej dopravy, alebo zavedenie nejakeho integrovaneho systemu dopravy medzi zeleznicnocnou a autobusovou dopravou ich vtedy velmi nezaujimalo. Preto si myslim, ze presun autobusovej stanice k zeleznicnej by bolo len napravenim urbanistickej chyby z minulosti.

Co sa tyka toho presunu tranzitu z Cepenskej a Sulekovskej na Zeleznicnu a novo vybudovanu cestu popri zelenici, tak je to trochu kontroverzny pocin. Ale ked do toho nepozerate optikou nezainteresovaneho pozorovatela a na misky vah si dat pocet obyvatelov, ktorych sa ten tranzit dotyka teraz a ktorych by sa dotykal po tom presune, tak podla mojho skromneho nazoru by potom presune tranzitu otravboval mensi pocet ludi, ako je tomu v sucasnosti. Cize cisto matematicky to vyzera na zlepsenie sucasnej situacie.
Ale mozno sa mylim, ale pocitovo mam pocit, ze je Zeleznicna uzsia, ako Cepenska a Sulekovska.

Podla mna je pozitivom, ze autori niesu Seredcania a pozeraju na mesto cisto odborne a neriesia nejake veci cez emociu toho, ze nebudeme presuvat autobusovu stanicu, lebo moja dcera to ma blizsie na bus do skoly, ale snazia sa to navrhnut tak, ako sa to malo urobit uz povodne pred niekolkymi desatrociami a aby to konecne bolo spravne.

To, ze sa o tom dozvedia ludia den pred hlasovanim aj to len zo SOL je uz taka nasa "klasika". Este ked som bol clenom tej komisie na spracovanie UPN, tak p. Halabrinova hovorila, ze by chcela do toho zapojit co najviac obcanov a spravit nejake akcie v zasadacke na oboznamenie sirokej verejnosti s vyznamom UPN, aby mali ludia o tom vacsiu informovanost a vedeli co sa vlastne bude diat. Kde to skrachovalo neviem, ale rozhodne si myslim, ze je skoda, ze sa nic take nekonalo a teraz zrazu ludia musia riesit nejake peticie, lebo sa deje nieco ako poza ich chrbat.
Drahoš Ujlaky | 14-04-2014 22:57:47
Kde môžem podpísať tú petíciu ?
martina | 14-04-2014 22:57:31
žeby dalsia herna? krcma? cinan?
alebo pre zmenu nieco luxusne, lukrativne? :o)
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-04-2014 22:52:42
Martinka, zaujimavy pozemok... Sleduj, dalsie kroky.
martina | 14-04-2014 22:45:33
no pekne, ze funkcia obcianskej vybavenosti....
treba zastrcit autobusko panu bohu za chrbat a nie do centra mesta...
Registrovaný Iveta Tóthová Iveta Tóthová | 14-04-2014 21:54:04
dávam do pozornosti, že vo variante "B" je zase spomenuté, že bude premiestnená autobusová stanica: autobusová stanica je navrhnutá na jej severozápadný koniec k železničnej stanici, medzi Hviezdoslavovu a Komenského ul. Plocha súčasnej autobusovej stanice v centre je navrhnutá na funkciu občianskej vybavenosti. --- http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20140415/19/stanovisko.pdf

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign