Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Bude aj nedávno prijaté VZN o MP napadnuté prokurátorom?

Miloš MajkoDátum05. 02. 2013 01:34:39TémaINFOSLOBODA
24

Sereď     |   Iba nedávno Mestské zastupiteľstvo v  Seredi na svojom zasadaní schválilo  VZN týkajúce sa fungovania  Mestskej polície. Ide v podstate o štatút  MP.

Podľa našich informácií, takmer v zápätí bolo  Pavlom Pachníkom napadnuté  podnetom na  Okresnú prokuratúru v Galante, nakoľko podľa  Pachníka obsahuje  "množstvo vyslovene nezmyslov  a absurdít odporujúcich zákonom SR".

Preto na včerajšom stretnutí občanov mesta s jeho vedením, sme sa spýtali náčelníka  MP na to, či je predmetné  VZN v súlade s platnou legislatívou. Jeho odpoveď prinášame vo videu.

Následne  sme oslovili  Pavla Pachníka s otázkami týkajúcimi sa predmetného  VZN. Viac v nasledujúcom rozhovore:

Pan Pachnik,

Iba pred nedávnom bolo  Mestským zastupiteľstvom v Seredi schválené  VZN týkajúce sa  Mestskej polície  v Seredi. Má ísť o štatút MP, podľa ktorého v súčasnosti  MP funguje.

Dopočuli sme sa, že predmetné  VZN nie je v súlade s platnou legislatívou  Slovenskej republiky.

Môžete nám vysvetliť základné rozpory, ktoré v predmetnom  VZN Vy vidíte?

Odpoveď:

Zákon 564/1991 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 o obecnej polícii ..  so Zmenou:105/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2011 taxatívne uvádza v ustanovení :

§-u 2

Ods.  (2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.1) 1)§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Z čoho je zrejmé, že obec je zákonom zmocnená IBA . . zriadiť a zrušiť obecnú/mestskú  políciu

Ďalej v tomto zákone je zmocňovacie ustanovenie v zmysle § 22 Rovnošata príslušníkov obecnej polície ... ods. 3 .. Príslušník obecnej polície môže používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v odseku 2 aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii.

To je všetko .. čo si OBEC .. môže dovoliť v zmysle zákonných ustanovení .. ktoré ju zmocňujú k určovaniu úprave a vykonávaniu v podzákonnej norme ..

Nakoľko však OBEC SEREĎ takto široko upravila skutočnosti (30 článkov !!! vo VZN) ... v podzákonnej norme, ktoré jej neprináležia ani len „hodnotiť“.. v žiadnom .. ani len internom normatívnom akte .. (INA) ..

a OBEC je rigidne, prísne a taxatívne povinná .. IBA vykonať zákon .. avšak nie prepisovaním ustanovení zákona .. do podzákonnej normy .. nemá takéto VZN ani len minimálne opodstatnenie .. a nemá hlavne

zákonné zmocnenie .. čo mi už potvrdila predtým nie jedna prokuratúra !!!  (cca 10 prokuratúr)

Zákon o obecnom zriadení .. § 6 ods. 1 a ods. 2 .. NEPUSTÍ !!!

Nakoľko však OBEC upravila skutočnosti .. ktoré nie je zmocnená upraviť v podzákonnej norme ....  citujem :

Postavenie a pôsobnosť mestskej polície

Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii

Vznik pracovného pomeru

Zmena pracovného pomeru

atď ...

a následne až po ustanovenie čl. 30 Záverečné a zrušovacie ustanovenia .. tohto VZN ..

sú všetko články upravované týmto VZN ako podzákonnou normou .. nad rámec zákona , ktoré nemá zákonné zmocnenie podzákonná norma absolútne čo upravovať ..

jednak preto nie .. že tieto právne skutočnosti ....  si určil a vyhradil zákonodarca v zákonnej norme .. ktorý jediný je oprávnený určovať a upravovať tieto skutočnosti .. v zákonnej norme a zároveň aj preto ich nemôže upravovať podzákonná norma OBCE ... nakoľko podzákonná norma nemá silu zákona .. odkazujem na Ústavu SR .. čl. 2 ods. 3 ... (3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.  ..

a zároveň odkazujem na príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení .. kde nie je žiadne ustanovenie v tomto zákone .. ktoré by zmocňovalo OBEC .. ku prepisovaniu .. celých či čiastkových zákonných úprav do podzákonnej normy ..  odkazujem na Ústavu SR .. čl. 2 ods. 2 ... Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

nakoľko dochádza ku absurdnej situácií .. kedy obecné zastupiteľstvo .. vlastne hlasuje .. o ustanoveniach zákona .. prepísaných do podzákonných noriem . . čo je v príkrom rozpore s čl. 6 ods. 1 a 2  zákona o obecnom zriadení .. a zároveň s príslušnými článkami Ústavy SR . . najmä .. čl. 2 ods. 3 .. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá .. teda ..

AK PODZÁKONNÁ NORMA NIE JE ZÁKON (čo teda nie je) .. .. nemá silu zákona .. a teda nemôže kopírovať ustanovenia zákona do svojich ustanovení podzákonnej normy .. nakoľko jediný zákonodarný zbor v tomto štáte .. je .. pokiaľ je mi známe .. IBA NR SR ... a teda ...

ak poslanci obecného zastupiteľstva hlasujú o ustanoveniach zákona .. prepísaných do podzákonnej normy ... vlastne sa dopúšťajú  .. neoprávneného hlasovania .. o ustanoveniach ZÁKONA . . o ktorých ustanoveniach NEMôŽU HLASOVAŤ .. tieto ustanovenia každého ZÁKONA ... sú rigidné a taxatívne určené pre každého .. Ústava SR !!!

a OBEC (obecné zastupiteľstvo) už o takýchto zákonných ustanoveniach nemôže hlasovať !!!

Poukazujem na Nálezy ÚS SR .. ktoré si môže každý vygúgliť ... či vyhľadať !!!

 

Koľko  podnetov na protizákonné  VzN  platné v Seredi ste poslali na prokuratúru ?

Celkom osem  a dva podnety sú pripravené na podanie. Prokurátor zatial  protestom napadol  6  VZN a dve sú v konaní.

No, tak to sa teda dá považovať za  Váš úspech, keďže ste zatiaľ prakticky všetky  VZN-ká prijaté  zastupiteľmi v meste ohodnotili tak, ako následne prokurátor.

Ponúkol ste vedeniu mesta spoluprácu, využilo ju? Ak nie, nie je minimálne zvláštne, že stále MsZ prijíma protizákonné  VZN-ká? 

Áno ponúkol v lete minulý rok .. nemalo záujem .. teraz sa však snaží  využiť vtedy ponúknutú spoluprácu z mojej strany.    Naozaj zvláštnym spôsobom. Rád poradím, no už len cez pripravovaný projekt pomoci samosprávam. Bude pozostávať zo série školení, ktoré pripravujeme.

K samotnému  VZN  o  MP ste sa vyjadrili dosť podrobne. Ako je možné, že niečo takého môže byť v jednom meste navrhnuté a schválené?

Veľkosť EGA a sila vôle je nekonečná !!!

Ďakujem za rozhovor.


Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Juraj Kukla ZOMOS | 07-02-2013 22:59:18
Všeobecne záväzným nariadením (VZN), uvaľujú miestni diktátori povinnosti na občanov. Katastrofálne to je najmä na obciach, kde vládnu ľudu aj somári bez vzdelania. Nesplnenie tzv. VZN máva za následok aj súdnu exekúciu na občana. VZN sú často v rozpore so zákonom viď.asi 500 zrušených VZN, ktoré napadol Pachník. Tak o čom sa tu vlastne bavíme? No bavíme sa o novej totalite, ako držať ľud pod krkom cez,predĺženú ruku vlády, pod názvom "miestna samospráva- samovláda". Hovoríme o neo-feudálnom systéme Slovenska, ktorý robí z občanov poddaných, ktorí musia poslúchať blbosti a svojvôľu mocipánov. A viete čo urobila prokuratúra mocipánom ktorí na základe protizákonných VZN šikanujú ľudí? Nič! Poprosila ich upozornením prokurátora "aby sa polepšili a viac nezhrešili". Sú to starostovia, primátori požívajúci nepísanú trestnú imunitu" - "čo je dovolené Bohom nieje dovolené volom" Toto je demokracia na Slovensku. A viete kto im npr. tieto VZN vyrába? Jedna ich organizácia, ktorej platia na každú hlavu občana poplatok, či chceme alebo nechceme. Asi takto: "prišlo nám takéto VZN o mosíme to schválit" .
gorila | 07-02-2013 17:52:22
pýtam sa načo sú nám poslanci s právnickým vzdelaním a hlavná kontrolórka mesta /pardon tá viem načo je - dúfam, že bude zvolená aj ďalšie funkčné obdobie/.
sandokan | 05-02-2013 20:11:24
tie závady v schodnosti chodníkov sa robia, v cechach to uz prevalcovali cez súdy, a rozhodli ze to je protiustavne, u nas to je tiez zakotvene v ustave ze ide o nutene prace ktore su nepripustne, akurat nie je generalny prokurator, ktory by podal podnet na ustavny sud, u nas k tomu treba dlhsi boj, ale co viem pachnik v tom robi a nie je to len tak aby sa to mavnutim ruky urobilo, pachnik nie je zázrak, ktorý robí nemožné na pockanie a zázraky do troch dni , aj on musi makat na tom aby to preslo , to nie je len kecy kecy kecy, ale to je denne zasielanie info a podnetov a ziadosti, ktore si clovek nevie predstavit, keby len bolo viac takych pachnikov, zivot by bol omnoho lahsi a krajsi
a co toto | 05-02-2013 19:43:02
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-02-2013 18:27:54
shelley | 05-02-2013 14:40:18 | - obec toho moze strasne vela. Nic vsak nad ramec zakona presne tak, ako Vy alebo ja.

Ak by sme prijali za spravnu a akceptovatelnu teoriu, ktoru si verim ze radi osvojili starostovia a primatori, stali by sme sa krajinou tretieho sveta, kde sa vladne macetou a systemom silnejsi pes je**. S Ustavou SR by sme si mohli vytriet prdele na najblizsej toalete a zakony by si kazdy ohybal tak, ako sa mu chce, ako mu v danej chvili vyhovuje a prokuraturu, sudy i policiu by sme kludne mohli rozpustit.

Pachnikovi nejde o nic ine, ako o respektovanie zakonov a Ustavy SR krajiny, v ktorej zijeme.

Mozno si to bezny clovek neuvedomuje, ale Pachnik za tri roky napravil nezakonnost v desiatkach obci a v stovkach VZN, ktorymi sa bez hanby riadili obecne a mestske policie, uradnici, primatori. Na zaklade protizakonnych VZN boli udelene tisice pokut obcanom - nechcem tym povedat, ze obcania neporusili zakon! Len nemozno sankcionovat porusovatela zakona porusovatelom zakona. Teda, ako sme boli svedkami na Slovensku po dlhe roky - mozno. Ale vysledky tohto stavu zacinajuceho na najnizsej urovni vidime na urovni najvyssej. Ozaj., aj Vy sa niekdey hanbite za to, co za Vase peniaze stavarju ti, ktori Vam maju ist prikladom? Ja v poslednej dobe denne...
hornbach | 05-02-2013 18:16:56
však sem napíšte kolko im ich este idete odfajcit, nech sa pokocháme s rovnými a rovnejšími
shelley | 05-02-2013 14:40:18
Obec nič nemôže? Tak to potom tak aj vyzerá. Asi podobne ako v Šoporni? Samospráva je republika v republike? Ach, právnici! Im sa nemôže nič stať, lebo to je "iný právny názor"! K**va fix!
Filip | 05-02-2013 10:02:44
Ak má niekto pred menom titul Judr, navrhne VZN - ko, nechápem ako môže byť napadnitelné. Nie je v súlade s ústavou????Alebo, že by to robil len diletant s vlastnej hlavy? To Judr nebolo náhodou robené na nejakej univerzite tak bokom? Ja už raz neviem????
jozef | 05-02-2013 09:30:01
to ako ozaj?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign