Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Bol Krajským súdom v Bratislave priznaný odkladný účinok rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.) zákonný?

redakcia SOLDátum06. 08. 2018 09:24:05TémaRybári

Dňa 4.7.2018 bol na Krajský súd v Bratislave odoslaný návrh obce Dolná Streda na zrušenie odkladného opatrenia k rozhodnutiu MŽP SR  č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.). V závere návrhu sa uvádza, že obec Dolná Streda má zato, že žalobca dostatočne nepreukázal vznik možných reálnych dopadov a ujmy, ktorá mu má vzniknúť odobratím OR Dolnostredského, hlavne po tom čo žalobca súd vedome zaviedol.

Tvrdenie obce Dolná Streda sme doložili súdu aj s dôkazovým materiálom a na rozdiel od žalobcu sme nezostali len vo fáze tvrdenia.

Žalobca nedoložil výšku ujmy dôkazmi a ani nemohol, ak niekto uvedie nepravdu, nemal by mať z toho prospech ani v súdnom konaní. Preto sme navrhli neodkladné opatrenie podľa § 189 SSP zrušiť.

O zvláštnych okolnostiach, za ktorých Krajský súd rozhodoval sa dočítate TU. Článok obsahuje aj skeny súvisiacich dokumentov a dôkazov.

 

zdroj: www.dolnastreda.sk


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
dobrá správa všetkým rybárom. | 07-03-2019 17:07:50
Demagogickej sebranke okolo ritiera Šúryho odzvonilo hneď potom, ako ich opustili oligarchovia. Možno je to jeden z prvých náznakov návratu spravodlivosti. Ale ešte lepšie sa bude v Serdehéli žiť, keď toho nenažranca konečne zavrú. Peniaze, ktoré vysal z daňových príjmov obce, aby ulahodil svojim chtíčom by mal vrátiť z vlastného vrecka, teda by mal do odsúdenia vracať svoju starostovskú výplatu do rozpočtu, nech sa tu už konečne začne plniť spoločenská objednávka občanov. A ostatní členovia OZ Dolnostredan by radšej ani nemali vychádzať z domov.
Dobrá správa sereďským rybárom | 07-03-2019 13:17:29
Sereďský rybári!
Krajský súd zrušil rozhodnutie ministerstva o odňatí vody Dolnostredského ramena MO SRZ Sereď pre Dolnú Stredu.
Takže rameno je platne nadaľej v správe SRZ - MO Sereď!
A aj zostane!
Tešme sa, spravodlivosť vyhrala, nerozumnosť achamtivosť prehrala!
iný názor | 20-02-2019 08:38:53
Keď som si ten prípad dobre pozrel, tak to je niečo ako krádež majetku (pozemkov) konkrétnych vlastníkov. SRZ v podstate prinútil kataster aby vlastníkov obral o ich práva. Tak toto je niečo neskutočné. To len tak nevymyslíš. Za označením SRZ sú ale konkretny ľudia čo ten podvod spáchali a tých by mala prokuratúra obviniť z podvodu. Iniciátorom má byť poškodená strana a táto musí byť odškodnená.Štatutári SRZ zo Serede a Rady v Žiline v spolupráci s Katastrom Galanta sú tí čo spáchali podvod. Potrestaní musia byť všetci.
Pre obyvateľ | 20-02-2019 07:16:57
Pan starosta sa stará o svoje osobne veci z ktorych má prospech . Nikdy to inak nebolo a ani nebude.w
Ďalšia novinka ohľadom OR Dolnostredské | 19-02-2019 22:14:24
Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor zrušil na základe protestu prokurátora vecné bremeno zapísane nezákonným spôsobom v prospech SRZ

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/okresny-urad-galanta-katastralny-odbor-zrusil-na-zaklade-protestu-prokuratora-vecne-bremeno-zapisane-nezakonnym-sposobom-v-prospech-srz/
ach tá karma | 18-02-2019 22:03:49
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo správne konanie o inom správnom delikte voči znalcovi prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi. DrSc.

https://www.dolnostredan.sk/news/ministerstvu-spravodlivosti-slovenskej-republikyzacalo-dna-2-11-2018-spravne-konanie-o-inom-spravnom-delikte-voci-znalcovi-prof-ing-jaroslavovi-antalovi-drsc/
Karma | 17-12-2018 06:50:57
Nie, iba konštatujem holý fakt.
Pozorovateľ | 17-12-2018 06:35:26
Vyhrazas sa privatizer nic ine nevies ohovaracky,vyhrazhy,osocovacky dilino
Karma | 16-12-2018 20:52:22
zdarma ešte len bude,dočkáš sa jej pán pozorovateľ.
Pozorovateľ | 16-12-2018 18:21:14
Ty si chyteny neda ti to ze si si to nezheabol pre seba aj s oz karma zdarma privatizer
Novinky | 16-12-2018 12:35:49
MŽP SR podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov vo veci preskúmani

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave z ktorého vyberáme:Žalovaný si dovoľuje poukázať na § 187 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), podľa ktorého cit.: „Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. a), je povinný o nej rozhodnúť do šiestich mesiacov od vydania uznesenia o priznaní odkladného účinku.“Žalovaný považuje Uznesenie za nezákonné z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie v zmysle § 185 písm. a) SSP, v zmysle ktorého správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, ....Žalovaný poukazuje na skutočnosť, že žalobcovia v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe nepreukázali konajúcemu súdu hrozbu závažnej ujmy, značnej hospodárskej či finančnej škody, závažnej ujmy na životnom prostredí ani iného vážneho nenapraviteľného následku, o ktorých nepredložili konajúcemu súdu žiadne dôkazy.Konajúci súd pritom závažnosť ujmy iba tvrdenej žalobcami (t. j. bez predloženia akýchkoľvek dôkazov) vôbec neposudzoval. Konajúci súd len skonštatoval, že nepriznanie odkladného účinku správnej žalobe by bolo spôsobilé privodiť žalobcom závažnú ujmu napr. vo forme straty rybárskeho práva a vydávania povolení na rybolov za odplatu. Tieto skutočnosti uvádzané konajúcim súdom sú však legálnymi následkami každého rozhodnutia ministerstva vydaného podľa § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve)Ešte zarážajúcejšie je odôvodnenie konajúceho súdu vo vzťahu k druhému dôvodu, pre ktorý priznal odkladný účinok správnej žalobe žalobcov, keď konajúci súd opäť iba skonštatoval, že nepriznanie odkladného účinku správnej žalobe by bolo spôsobilé privodiť žalobcom i iný ťažko napraviteľný následok napr. keď doposiaľ žalobcami zarybňovanú vodnú plochu dňa 04.05.2018 zarybnila Obec Dolná Streda.Zarybnenie predmetnej ostatnej vodnej plochy zo strany Obce Dolná Streda, ktorý už nastal pred vydaním Uznesenia. Podľa názoru žalovaného práve priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov skomplikovalo skutkový a právny stav v súvislosti s OR Dolnostredské, a to vrátane finančného vyrovnania. Konajúci súd totiž priznaním odkladného účinku správnej žalobe žalobcov umožnil, aby žalobcovia profitovali zo zarybnenia Obcou Dolná Streda.Obec Dolná Streda (napriek absentujúcej výzve zo strany konajúceho súdu) sa na konajúci súd sama obrátila s uvedením skutočností, ktoré mali byť zo strany konajúceho súdu pri rozhodovaní o návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe zohľadňované a pomerované (investície Obce Dolná Streda ako právoplatného užívateľa OR Dolnostredské, a to ešte pred rozhodnutím konajúceho súdu o návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe). V Uznesení pritom nie je ani zmienka o tomto podaní Obce Dolná Streda, pričom investícia (zarybnenie) zo strany Obce Dolná Streda prekvapivo „poslúžilo“ konajúcemu súdu ako jeden z dôvodov pre priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov.Okresný súd Galanta odôvodnil zamietnutie návrhu žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia tým, že mu žalobcovia nepredložili žiadne dôkazy o nebezpečenstve bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa názoru žalovaného je zarážajúce, že konajúci súd (na rozdiel od Okresného súdu Galanta a Krajského súdu v Trnave) vyhovel návrhu žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bez predloženia akýchkoľvek dôkazov, iba s poukazom na tvrdenia žalobcov, ktoré si konajúci súd osvojil bez vyjadrenia akejkoľvek vlastnej právnej úvahy, pričom sa nevysporiadal ani so žiadnou z námietok žalovaného.Vzhľadom na vyššie uvedené, závažnosť takéhoto rozhodnutia, ktoré musí byť náležite odôvodnené, ako aj na skutočnosť, že konajúci súd iba v jedinom odseku na str. 4 Uznesenia odôvodňuje priznanie odkladného účinku správnej žalobe žalobcov, považuje žalovaný Uznesenie za arbitrárne, nemajúce oporu v skutkovom stave a v príslušných právnych predpisoch, a preto za nezákonné. Okrem toho žalovaný upozorňuje, že táto právna vec nebude rozhodnutá do šiestich mesiacov od vydania Uznesenia. Žalovaný preto opätovne navrhuje konajúcemu súdu, aby uznesenie sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S/50/2018 – 283 zo dňa 27.07.2018 z r u š i l.Celý návrh si môžete pozrieť tu:Návrh na zrušenie uznesenia sp. zn. 6S_50_2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 v znení uznesenia sp. zn. 6S_50_2018 – 283.pdf (472845)Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/mzp-sr-podalo-navrh-na-zrusenie-uznesenia-krajskeho-sudu-v-bratislave-sp-zn-6s-50-2018-198-zo-dna-11-06-2018-v-zneni-uznesenia-sp-zn-6s-50-2018-283-zo-dna-27-07-2018-ktorym-bol-priznany-odkladny-ucinok-spravnej-zalobe-zalobcov-vo-veci-preskumani/
hlavne | 25-11-2018 12:26:05
že sa darí s tým fetom
otazka | 25-11-2018 11:21:17
Pre odpoved ty patris do ktoreho spolku? Do toho co vcera vecer pod ruskou krestanstva sa hladkali a opeknovali na kostolnej party?Neviem preco tu pises na nejakeho Buchtu ty traged tam chod za rytierom a podaj hlasenie.Ja som Dolnostredan nie ako ten rytier zapredany z ciganom a tebou ty tupelo.A tvoj rybnik opakujem plny hoven mi je ukradnuty ako aj ty !!!! Deti nemaju poriadne ihrisko ani ale budu sa tu vyhadzovat peniaze na take veci ktore budu prospesne len pre nenazranych pristahovalcov.A to auticko co prezentoval rytier burka je kde teraz? cesty zajebane chodniky preco nejazdi ci nema triezveho sofera???Vsak oni tam nepiju nieeeee to len jeden berie lieky na tlak a druhy kaskader co rozbil dve policajne auta len tak vypada.treti aj z tou jeho krasavicou co sa pokusa odletiet na metle este nepozna ktora je prava a lava strana
Moja otázka | 24-11-2018 10:37:50
pre otazka | 24-11-2018 09:27:50

Buchta tým nás myslíš aj svoju ženu, ktorá chcela vyčistiť obecný úrad so sloganom voľte mňa idem proti starostovi ???
odpoveď | 24-11-2018 10:33:26
my občania Dolnej Stredy veľmi dobre vieme prečo to starosta robí pre nás, jednoduché vysvetlenie veď je starosta Dolnej Stredy a nie Seredi. To tvoje osočovanie si strč za klobúk. Tvrdiť že si dolnostredan a kopeš za sered je mi trošku smiešne.
otazka | 24-11-2018 09:27:50
Nas obcanov Dolnej Stredy by zaujimalo preco asi ten Starosta bojuje za tu vodu plnu hoven??? Zeby pozemky okolo a uz rozparcelovane na hausbody???Len jedno si zelam aby to zostalo Seredanom a potom sa pozorne budeme zaujimat kto zaplati vsetko okolo toho zeby rytier z ciganom???
asi takto | 22-11-2018 09:48:15
tá partička sa stará nielen o oddychovú zónu ale trošku aj o detičky
https://www.dolnostredan.sk/news/mdd-na-zelenke/
Bombónik je táto starostlivosť | 22-11-2018 09:45:25
takto sa postarali apači o rameno

https://www.dolnostredan.sk/news/or-dolnostredske-skala-dnes/

a potom to občania dolnej stredy museli upratať lebo srz sa o to nestará

https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/417#novinka
Ale čoby | 22-11-2018 09:42:07
on má na mysli tento úhyn o ktorý sa museli postarať dolnostredania a alina zato na nich podal trestné oznámenie

https://ulozto.sk/live/!xMEJjmJQJY3S/mpeg-zbieranie-uhynutych-ryb-avi

https://ulozto.sk/live/!oB5NmUPNa2s1/mpeg-zozbierane-uhynute-ryby-avi
Alebo myslíš toto | 22-11-2018 09:38:50
https://www.dolnostredan.sk/news/oznam-o-zarybneni/

NOVÍ PLAVCI V RYBNÍKU

https://www.youtube.com/watch?v=Nm09TS9fzeQ
Máš na mysli | 22-11-2018 09:30:45
http://www.seredonline.sk/clanky/chranene-vtacie-uzemie-bolo-zdevastovane/
dolnostredan pre Dusan | 22-11-2018 08:46:51
Ved predsa 'vyvoleni' pani z nasej dediny vedia vsetko najlepsie. Podarilo sa im najlepsie znicit zelenku- odrovnali najvacsie neresisko na Vahu v sirokom okoli, kde zahrnuli casti vodnej plochy a postavali nezmyselne mostiky, aby aj posledne kusy kludnej prirody (polostrovy na oboch stranach) boli celorocne vyrusovane.
Taktiez dolnostredske rameno by nikto tak neodrovnal, ako sa podarilo tymto fesakom. Po kratkom casovom useku hospodarenia OZ na tomto reviry stihli krasne zarast brehy, voda. Uprava cesty ziadna a nasada ryb? Pani tvrdili ze nasadili cca 2kg kaprov, ktory im asi putovali hned do igelitovych tasiek, pretoze ich skoro nikto nevidel, ba dokonca o nich ani nebolo pocut. Mimochodom to ze OZ vobec nezalezi na hospodareni s vodou dosvedcuje aj rozhodnutie zalovat seredanov za prebagrovanie par plytkych casti ramena (podla mna rozumny tah, najma kvoli rybej osadke, -chcelo by to spravit na viacerych vodach).
Velmi dobre im ide aj vymyslanie si vlastnych zakonov a osocovanie ludi. Ja sa velmi cudujem ze niekto tymto panom stale veri ze chcu konat dobro. Pekny den
Dušan | 21-11-2018 11:01:17
Tak im došla reč.Nepriznajú si omyl vo výklade zákona.Zhrňme: Pán starosta a prívŕženci"OZ Dolnostredan majú to právo naštudované lepšie ako vedenie SRZ Sereď spolu s právnickou firmou.
Novinky | 20-11-2018 18:04:11
Informácia o vznesení obvinenia z prečinu PYTLIACTVO, podľa § 310 ods.1 trestného zákona

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/informacia-o-vzneseni-obvinenia-z-precinu-pytliactvo%2c-podla-%c2%a7-310-ods-1-trestneho-zakona/
Pre len , aby sa vedelo | 20-11-2018 16:55:27
Ak si to aj niekto pozrel aj toľko krát to neznamená , že ho to aj zaujíma. Druhá vec je tá , že tento nekonečný spor vedie len k tomu , že budú väčšie dane , aby sa to malo z čoho platiť. Z toho vyplýva , že ja ako ne rybár mám z toho veľké h..
Len aby sa vedelo | 20-11-2018 08:51:07
včera to asi nezaujímalo 776 ľudí , ktorí si to pozreli
Nikoho | 19-11-2018 20:41:30
ale teba zjavne ÁNO.
Pozorovateľ | 19-11-2018 17:47:37
Si trapny nikoho to nezaujima
Vyhon si ego inde
Novinky | 19-11-2018 15:58:54
Obec Dolná Streda vyhrala prvostupňový súd so SRZ
19.11.2018 15:00

Dňa 15. októbra 2018 sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde v Galante, v rámci súdneho konania, ktorým žalobcovia SRZ - Rada Žilina a SRZ - Mestská organizácia Sereď žiadali určiť nájomnú zmluvu medzi Slovenským pozemkovým fondom a obcou Dolná Streda za neplatnú.

Súd žalobu rozsudkom zamietol a určil žalobcom SRZ - Rada Žilina a SRZ - Mestská organizácia Sereď, uhradiť obci Dolná Streda trovy konania v plnom rozsahu.

Rozsudok v úplnom znení Vám prinášame tu:

Dolná Streda SRZ Rozsudok_zo_d_a_15.10.2018___podpisane_osobne.pdf (256405)

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/obec-dolna-streda-vyhrala-prvostupnovy-sud-so-srz/
Novinky | 13-11-2018 18:13:48
Dňa 13.11.2018 bolo doručené obci Dolná Streda predvolanie na pojednávanie na Krajskom súde v Bratislave vo veci žaloby SRZ proti rozhodnutiu MŽP SR ohľadom OR Dolnostredské, termín pojednávania bol stanovený na deň 06.12.2018 o 10 00 hod.

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/krajsky-sud-v-bratislave-predvolanie/
Prehratí súd | 16-10-2018 11:13:34
Rada SRZ a SRZ MsO Sereď prehrali na OS v Galante ďalší súdny spor s obcou Dolná Streda. Samozrejme že budú musieť zaplatiť aj súdne trovy. Stavím sa že sa odvolajú a tým tie trovy ešte navýšia a Vy rybári ich budete musieť zaplatiť.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign