Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Aké sú fakty o zmluve s obcou Šoporňa?

Miloš MajkoDátum07. 11. 2018 12:25:37Témaobec Šoporňa
200

Diskusia pod článkami týkajúcimi sa obce Šoporňa počas posledných troch rokov viacmenej s pravidelnou periodicitou zopár trolov sústavne opakuje nezmyselné a primitívne narážky na zmluvu medzi vlastníkom média seredonline.sk a obcou Šoporňa. Sľúbil som, že včas budem obyvateľov obce informovať o tom, prečo a za akých podmienok zmluva vznikla a v akom je momentálne stave.

Ešte v minulom volebnom období nás oslovil obyvateľ obce Šoporňa, so žiadosťou o kontaktovanie zopár poslancov vo veci údajne znemožneného komunikovania poslancov v Šoporni cez webovú stránku obce. Na základe tejto žiadosti som sa stretol s niekoľkými poslancami vtedajšieho Obecného zastupiteľstva, medzi ktorými bol aj súčasný starosta Adrián Macho. Na jednom z prvých stretnutí som v záujme slobody slova a transparentnosti umožnil poslancom komunikáciu s občanmi prostredníctvom SOL s tým, že budú komunikovať výlučne pod svojimi menami a s upozornením, že pre objektivitu a vyváženosť tejto komunikácie vždy bude daná možnosť na reakciu aj vtedajšiemu starostovi obce Milanovi Vlčekovi. Tak aj bolo, starostu obce som oboznámil s týmto krokom média a umožnil som mu registráciu, ako aj slobodný prístup do novín.

Na spomenutom stretnutí som sa poslancov OZ priamo spýtal, či niektorý z nich má záujem kandidovať na post starostu obce v najbližších voľbách. Ich odpoveď bola jednoznačná - nik z nich kandidovať nebude, nejde im o vlastnú reklamu, ale o transparentnosť v obci a slobodu slova.

Históriu pridávania príspevkov, ako aj tvorby spravodajských materiálov za uplynulé obdobie popisovať nebudem, nakoľko je online k dispozícii v médiu aj dnes.

Pri tvorbe každého redakčného materiálu, ale aj po uverejnení článkov poslancov som spravidla hneď kontaktoval vtedajšieho starostu Vlčeka s možnosťou zaujatia stanoviska/vyjadrenia. Toto starosta väčšinou odmietol, resp. ponúknutú možnosť väčšinou nevyužil. Boli však situácie, kedy M. Vlček na rozhovor pristúpil, bez najmenších problémov dodržal termín stretnutia a odpovede na otázky média bez problémov poskytol.

Myslím, že netreba veľmi rozpisovať moje prekvapenie, keď som sa dozvedel o kandidatúre Eriky Ščípovej a Adriána Macha na post starostu obce, napriek ich jednoznačným vyjadreniam z minulosti, že k tomu nedôjde. Kandidátka Ščípová požiadala médium o zverejnenie svojich predvolebných materiálov, čomu sme vyhoveli. Kandidát Macho médium odignoroval.

Po voľbách, resp. prevzatí funkcie starostu obce súčasným starostom Adriánom Machom došlo k osobnému stretnutiu, na ktorom som ho informoval o mojom zámere obmedziť, resp. ukončiť diskusiu Šoporňanov v tak širokom meradle na SOL, nakoľko on sám mal v programe slobodnú diskusiu a komunikáciu s občanmi. Preto som predpokladal, že túto bude vykonávať na obecnej stránke. Adrián Macho sa však vyjadril, že ľudia sú zvyknutí na seredonline.sk a on má záujem, aby diskusia a články o Šoporni pokračovali tam. Pre ľudí znalejších problematiky netreba vysvetľovať náklady pre médium spočívajúce s neprimerane veľkej diskusie, preto som mu oznámil, že pokiaľ má záujem o diskusiu, bude nutné akceptovať spolupodieľanie sa na časti nákladov, za tieto príspevky obcou. Starosta Macho ma vyzval na prípravu zmluvy.

Spolu s návrhom zmluvy som na ďalšie stretnutie konané na Obecnom úrade priniesol štatistiku návštevnosti článkov, s počtom diskusných príspevkov (je úplne bežné, že články s obsahom týkajúcim sa obce Šoporňa postupne navštívi 10,30,50 ba dokonca vyše 100 000 ľudí). Starostovi Machovi som povedal, že zmluvu navrhujem uzatvoriť len do konca funkčného obdobia, na ktoré dostal on konkrétne mandát a zároveň navrhujem, aby zmluva  bola prerokovaná v Obecnom zastupiteľstve. Starosta Macho sa však vyjadril, že na podpísanie zmluvy zastupiteľstvo nepotrebuje, má finančné zdroje na vykrytie takýchto aktivít týkajúcich sa propagácie obce a preto podpíše zmluvu bez zastupiteľstva. Po jej prečítaní som mal pocit, že očakával podstatne vyššiu čiastku, no ja som mu povedal jasne a zrozumiteľne, že sa nejedná o žiaden biznis, ale o pokrytie časti nákladov spôsobených skutočne mimoriadne vysokou účasťou diskutujúcich v médiu. Následne štatutár obce a starosta Adrián Macho a ja sme zmluvu podpísali.

Pre tých, ktorí zmluvu nečítali, uvádzam niekoľko dôležitých faktov:

- zmluva je podpísaná na dobu určitú do konca aktuálneho volebného obdobia.

- obec si objednáva mediálny priestor na propagáciu vlastných aktivít v konkrétne určenom počte článkov, ktoré v médiu buď uverejní samostatne pod vlastnou registráciou, alebo zaslaním aj s prílohami na redakčný e-mail.

- v zmluve bola dohodnutá sankcia za porušenie zmluvných podmienok v konkrétnej výške vo finančnom vyčíslení.

 

Sankcia bola dohodnutá z dôvodu navýšenia služieb dodávateľom, na základe potrieb objednávateľa vyplývajúcich z dlhodobej skúsenosti a štatistík návštevnosti jednotlivých článkov.

Obec Šoporňa zmluvné podmienky dodržiavala niekoľko mesiacov a pravidelne materiály o obci publikovala, prípadne pri väčšom množstve fotografií boli tieto odovzdané priamo mne a to zástupcom starostu Mariánom Petrášom.

Po určitom čase starosta obce mi telefonicky oznámil, že poslanci tlačia na vypovedanie zmluvy, pretože sa im nepáči diskusia a to, že za články obec platí. Osobne som považoval takýto argument za - napíšem to slušne - mimoriadne zvláštny, nakoľko platiť za objednané služby dodávateľovi považujem za normálne a štandardné. Starosta Macho ma informoval o tom, že zmluvu plánuje vypovedať a chce sa dohodnúť. Toto som akceptoval s tým, že pravidlá výpovede, či porušenia zmluvných podmienok sú jasne a zrozumiteľne v zmluve ošetrené. Na konci roka Obecný úrad zaslal výpoveď zo zmluvy, dohodu realizovanú na osobnom stretnutí, t.j. vyplatenie sankcie však obec nedodržala. Pri mojom odchode z Obecného úradu sa starosta Macho vyjadril, že sankciu akceptuje a sú o nej poslanci uzrozumení, no následne v telefonickom rozhovore už povedal, že po porade s právnikom žiadnu sankciu platiť nebudú, zmluvu považujú za vypovedanú a radšej sa budú súdiť. Vo veci prebehlo ešte niekoľko telefonických rozhovorov, kde som sa starosu pýtal, či skutočne trvá na právnom spore, keďže záväzky zo zmluvy uzatvorenej na dobu určitú a z pohľadu nášho, teda platnej, si obec neplní. K priaznivému výsledku žiaľ nedošlo. Zmluvná strana - dodávateľ každý mesiac obci zaslal faktúru v súlade so zmluvnými podmienkami a zároveň sme priebežne informovali obec o tom, že dodávateľ si svoje povinnosti počas celého obdobia riadne plní. To, že obec, teda odberateľ dodávané služby nevyužíva nie je našim problémom, ale jej možnosťou a právom.

V diskusii sa niekoľkokrát objavili poznámky, že sme prestali z obce robiť reportáže. Toto je pochopiteľné, nakoľko v súlade so zmluvou si túto činnosť mala vykonávať obec. V prípade záujmu vyhotovenie komerčných materiálov si mohla objednať rovnako, ako ktokoľvek iný.

Pre právne neznalých čitateľov uvádzame, že vo vzťahu k obchodnému prípadu je akékoľvek uznesenie Obecného zastupiteľstva o vypovedaní zmluvy právne irelevantné. Za zmluvu, jej podpísanie, dohodnuté podmienky, ako aj ich plnenie zodpovedá štatutár obce a tým je ešte stále starosta Adrián Macho. Pokiaľ je nám známe, starosta obce v prípade uznesenia prijatého poslancami využil svoje právo uznesenie nepodpísať a tým, podľa našich informácií ani nenadobudlo právoplatnosť, takže každý kto sa odvoláva na predmetné uznesenie pravdepodobne klame.

Vo veci ma ako štatutára dodávateľa a poškodeného obcou Šoporňa mrzí prístup nielen starostu Adriána Macha, ale aj samotných poslancov, ktorých do dnešného dňa nezaujímalo okolo zmluvy vôbec nič a nevyžiadali si žiadne podklady od nás, a dokonca nás vo veci nik z nich ani neoslovil. Ak sa pred rozhodovaním v takto závažných veciach správali vo viacerých prípadoch, myslím si, že konali nezodpovedne a dá sa predpokladať, že ich rozhodnutia zodpovedajú úrovni ich vedomostí o predmetných veciach.

O zmluve som telefonicky niekoľkokrát hovoril aj s kontrolórkou obce, ktorá mi telefonicky potvrdila súlad jej názoru s mojim s tým, že starostovi niekoľkokrát povedala, že by si obec mala záväzky vyplývajúce zo zmluvy mala plniť. Či sa takéto stanovisko nachádza v niektorej z kontrol, alebo išlo len o neoficiálny rozhovor posúdiť žiaľ neviem.

Situácia k dnešnému dňu je nasledovná. Voči obci Šoporňa má spoločnosť, v ktorej som konateľom pohľadávku vo výške prevyšujúcej 6 000 Eur. V týchto dňoch advokátska kancelária pripravuje na Okresnom súde v Galante žalobu na obec Šoporňa za účelom vymoženia pohľadávky. Žaloba bude podaná pred premlčaním pohľadávky.

Je smutné, že volený zástupca a štatutár obce namiesto plnenia záväzkov, ktoré v mene obce na základe objednávky sám podpísal a opečiatkoval razítkom obce, uprednostnil súdny spor nad korektným urovnaním vzťahov v súlade so zmluvou.

Obyvatelia obce v prípade úspešnosti žaloby voči obci Šoporňa tak zaplatia nielen samotnú istinu, ale aj úroky z omeškania a príslušenstvo pozostávajúce zo súdnych trov a právneho zastúpenia oboch strán sporu.

Takto si občanmi platení volení zástupcovia predstavujú výkon svojej funkcie vo verejnom záujme?


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
lebo čo ? | 26-05-2019 21:00:08
Hubu zavri ty ! Tebe z nej smrdí ako Adríkovi. yatáhni roletu a Adríkovi mrežu na cele....
o tom | 26-05-2019 20:53:35
nikto z normálnych ľudí nepochybuje že Adík je zločinec a po práve bude sedieť v páskovanom mundúre. A potom sa príde na jeho ďaľšie zločiny a zlodejiny.
pre ty somar usaty | 26-05-2019 20:47:10
Zavri hubu a smrad sa strati.
tak je to-Adík za mreže | 26-05-2019 20:30:06
Zajtra alebo čoskoro!
Ty somár ušatý | 26-05-2019 20:21:35
Pozri si pojednávania na OS Galanta. A zajtra má ten
Tvoj miláčik o 8.30 TRESTNÉ POJEDNÁVANIE . Kapitto ?? Takže bán Bc. je už dne večer posratý od strachu. Preto je dnes s Šoporni toľko smradu. Zajtra rozsudok síce napadne ale Adík už vie že sa opäť vráti do Leopoldova. Ale nie ako bachar. Tak na pojednávanie zavolaj pol Šoporne nech vidia, aké hovado volili. Iáááá, iááááá.
pre trestny rozkaz | 26-05-2019 20:06:14
Nepi tolko, skodi ti to.
TRESTNÝ ROZKAZ NA STAROSTU MACHA | 26-05-2019 19:53:01
Pondelok 27.mája 2019. - súdne pojednávanie v Galante s obžalovaným Machom za zneužitie právomoci verejného činitela,marenie spravodlivosti-odňatie slobody,strata mandátu starostu,zákaz činnosti vo verejných funkciách atď atď. Šoporňa !!
no konecne | 12-11-2018 19:52:04
sa ludia na tomto fore zacali spravat slusne a stacilo tak malo,dat niekomu jednoznacne najavo co si ludia o nom myslia a dopadnut pri volbach na hubu dufajme,ze uz budeme mat v dedine pokoj a nebudeme okoliu na posmech.
Podakovanie | 12-11-2018 13:42:51
Obcanom Soporne,ze preukazali svoj nazor vo volbach a ukazali,ze im nieje osud dediny lahostajny a zbavili sme sa tej bezcharakternej kreatury uz nam len zostava verit,ze o tom narusenom clovekovy nebudeme vic pocut.
pripomenutie | 11-11-2018 22:57:52
no vidis Vlcko ked som TI tu prednedavnom pisal,ze k obecnym peniazom sa nikdy nedostanes tak ta to rozzurilo k nepricetnosti a mas to tu a nielen to ale aj ostudu po celej dedine ale ako Ta poznam ta ostuda je to najmensie co ta mrzi lebo pojem ako hanba Tebe nic nehovori.
pre Šoporňa go | 11-11-2018 10:39:26
Na druhej strane by sme mali poďakovať všetkým intrigánom, pretože vďaka špinavej protikampani niektorých spravodlivých Šoporňa ukázala komu verí, koho chce mať na poste starostu ďalšie štyri roky a komu nedá šancu byť ani poslancom. Druhej šanci od Boha nepomohli ani tmavší občania Šoporne, pretoža aj tí ukázali, že darmo sa s nimi istý kandidát mojká a "kamoší", za starostu ho nechcú. Som zvedavý, či ich "priateľstvo" bude pokračovať.
kte to zijes | 10-11-2018 23:35:50
opytaj sa na prokurature a sude
pre tak porovnajme | 10-11-2018 220133 | 10-11-2018 22:27:28
Heh , ak je to tak ako píšeš prečo ešte nie je v base? Veď sú odvtedy už 4 roky či nie? A áno máš pravdu, spravil viac p. Macho, síce za mega premrštené ceny, ale spravil. A nie som volič p. Vlčka. Ale ak stopil peniaze tak prečo ešte orgány nekonali? Tomu nerozumiem, vysvetli mi to.
Volebné miestnosti | 10-11-2018 22:22:15
Sa zatvorili, toľko intríg, špiny , nevraživosti, klamstiev, ohovaraciek to nikdy a nikde nebolo ako v tomto médiu, hanba hanba
tak porovnajme | 10-11-2018 22:01:33
ak nie si slepy a chodis po dedine tak si urcite postrehol co sa za 4roky vybudovalo zhruba za rovnake peniaze bez uveru a co vybudoval Vlcek a este isiel do minusu cca350tisic,vsak uz konecne napis kam isli obecne peniaze?Neodvadzaj stale debatu od podstaty!
Porovnávame | 10-11-2018 20:58:02
Ak teda porovnávame tak povedzme si kto mal a kto nemal schválený rozpočet ..a ak pán Vlček stopil peniaze prečo ešte nie je v base?
Pre nezmysel | 10-11-2018 18:07:13
ked bol Vcek pri koryte mal robit on pre obec a nedefraudovat obecne peniaze ale Ty si evidentne nepochopil otazku este raz ktory starosta urobil pre obec viac ako tento,objektivne bez urazky a nezmyselnych vypadov?
Nezmysel | 10-11-2018 17:30:14
A co urobil sucasny za vladnutia Vlceka? Len napadal a arogantne utocil..
k zmluve | 10-11-2018 17:26:16
neviem podla akych kriterii si vyberas kandidata ale ked podla realnych vysledkov tak mi napis kto pre tuto obec spravil viac ako sucastny starosta?
odpoveď k zmluve | 10-11-2018 10:20:39
Určite nebudem voliť človeka čo je odsúdený a ani súčastného starostu. A som rád, že v komentári hneď útočíš na diskutujúceho. To dosť vypovedá o tom, aký v skutočnosti si.
k zmluve | 10-11-2018 08:11:16
mohol by si mi vysvetlit v com to budu mal ludia naramne tazke,tazke to mas asi Ty lebo nevies pouzivat to co mas na krku snad nechces volit cloveka co je pravoplatne odsudeny ked nad tym rozmyslas tak to mas ozaj naramne tazke,to ako keby si dal robit do skolky pedofila a povedal by si,ze inac je to perfektny clovek on sa casom zmeni.
K zmluve | 10-11-2018 06:11:51
Po prečítaní článku je mi jasné že p. Macho a poslanci to nezvládli. Je logické že p. Majko tlačí na vyplatenie pohľadávky. Držím palce p. Majko, a p. Macho ak je toto pravda tak neviem či kandidatúra je v správny čas na správnom mieste. Len toľko. A nezastávam p. Vlčeka. Šoporňania to budú mať dnes náramne zložité.
odpoved | 09-11-2018 22:30:44
Preco? No predsa preto, ze p. Majko je "nezavisly", "nestranny" a hlavne "objektivny" :-)
Pre p.Majka | 09-11-2018 21:47:47
Len jedna otazka preco ste cakali s uvernenim tokho clanku tezne pred volbami. Ked tento problem trva dlhsie?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 09-11-2018 17:40:37
Pan Majko | 09-11-2018 16:44:48 | - autorovi prispevku bolo oznamene, preco prispevok porusil pravidla. Staci citat.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 09-11-2018 17:37:49
zmluva je, len je lepšie naprv kopať! | 09-11-2018 16:34:54 | - predpokladam, ze MM sa vo Vasom prispevku nachadza omylom.

Nie ja som totiz tvrdil, ze zmluvy nie je zverejnena.
Pan Majko | 09-11-2018 16:44:48
Prečo bol zmazaný tento príspevok ?
Je naozaj smutne, ze svoje komplexy a neuspechy sa snazite riesit takymto sposobom, ked nenapisete pravdu, ale podsuvate vase vizie a predstavy ako by to mala byt pravda a fakt. To, co ste si povedali s ludmi na osobnych stretnutiach viete iba Vy a oni a bolo by zaujimave vediet, ci ste si tieto rozhovory nahrali s ich suhlasom. Co sa tyka zmluvy, zverejnite ju. potom bude mozno aj tym, co sa v prave vyznaju menej zrejme, ze nepisete pravdu a to ani len uplnu. Ak ste podali alebo podate zalobu na obec, je to na vas. Vela casu na to uz nemate. Ved odstupenie od zmluvy Vam bolo dorucene. Jeho platnost mozete napadnut len v urcitom case. Pokial viem, tak ste si sankcie aj vyuctovali, ale z uctovneho hladiska len zalohovou fakturou a ked Vas obec vyzvala, aby ste specifikovali dovod plnenia, tak ste zalohovu fakturu neopravili a ani neposlali riadnu fakturu. Dalsia vec je, ze zmluva, ktoru s vami uzatvoril starosta, je o niecom inom ako pisete vy. A hlavne, nebola uzatvorena s vami, ale s vasou s.r.o., ktora nema podla stranky a ani podla zmluvy ziadnu spojitost so seredonline.sk. To som zvedavy, ak podate tu zalobu, ako vysvetlite sudu, ze ste s odstupenim "suhlasili" a poslali ste zalohovu fakturu, ktoru ste odmietli upravit v suladde s platnym pravnym poriadkom ... Kto tu je v omeskani? Obec alebo vasa s.r.o.? A dakujem za udaj o citatelnosti clankov o Soporni. Dotknute osoby ho uvitali pre pripad preukazania neopravneneho zasahu do ich osobnostnych prav.
zmluva je, len je lepšie naprv kopať! | 09-11-2018 16:34:54
7/2015 MajkoDesignStudio, s.r.o. 47574461 Obec Šoporňa 00306207 Zmluvy o poskytnuti sluzieb poskynutie mediálneho priestoru 200 € / mesačne 2.2.2015 3.2.2015

http://www.soporna.sk/pdf.php?file=data030

Však pán MM!
zmluva | 09-11-2018 12:44:50
je zverejnená, overujte si.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 09-11-2018 12:42:02
fakt neviem | 08-11-2018 22:30:05 | - ak zmluva nie je zverejnea, osoba povinna (teda obec) zavaznym sposobom porusuje zakon.

Za konanie obce zodpoveda jej statutar a tym je Adrian Macho.

Pokracujte vo svojich pripomienkach. A ak mate vedomosti o nezverejneni zmluv, splnte si obciansku a zakonnu povinnost a konajte.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 09-11-2018 12:38:58
pan Majko | 09-11-2018 12:12:55 | - skus svoj prispevok vlozit na SOL standardnym sposobom. Server, ktory pre anonymizaciu svojej osoby pouzivas (primitiv) je na blok liste celej civilizovanej spolocnosti. ;-) Chapem, ze u Teba je stav iny.
Pre zmluvy na stranke 2 | 09-11-2018 115032 | 09-11-2018 12:35:18
Tak si prečítaj zápisnicu zo 6 zasadnutia OZ bod 7, schválený predaj, referoval poslanec Nahácky, a paranoja sa dá liečiť
dakujeme pan Trnkoci, | 09-11-2018 12:25:54
zmluva za vase oktobrove komenty na SOLke na 1900 € uz je na obecnej stranke.
Skode, ze k nej nie je ziadna zmluva alebo objednavka.
pan Majko | 09-11-2018 12:12:55
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
zmluvy na stranke 2 | 09-11-2018 11:50:32
Zaujima ma preco su na zmluve 64/2018 pri predaji obecneho majetku iba inicialy Ing. M P
Vsimnite si tiez datum zverejnenia - 19.11.2018.
Dufam, ze sa nejedna o pribuzneho zamestnancov obecneho uradu, inac by mal Macho velky problem.

Celkovo je tam divne cislovanie v roku 2018, vela zmluv chyba. Nie su nezverejnene zmluvy neplatne nahodou??
fakt neviem | 08-11-2018 22:30:05
prečo akurát Šoporňa musela platiť za články, keď ostatní to mali zadarmo. Tiež nechápem význam sankcie za zrušenie zmluvy. Aké výdavky malo SOL, keď nerobilo žiadne reportáže, nemuselo sledovať a rušiť komentáre. Škoda, že zmluva nie je zverejnená.
čo ju osvietilo? | 08-11-2018 21:35:51
Nevie sa ani vyjadrit.
Vie len to, co jej Miro napise.

Kto ju osvietil?
Vlcek?
Vlcek... neviem ci ma klavir, ale chodila (k nemu pre rady) ako na hodiny klavira.
zabudol | 08-11-2018 21:21:54
Ako sa voláš? Bývaš v Šoporni? Asi nie.Lebo by si vedel že pani Plochanová hlasovala a kryla chrbát starostovi Machovi skoro celé volebné obdobie! Až mesiac pred volbami ju osvietilo?
A preto | 08-11-2018 21:14:54
Nevolime ani Macha ani Vlka ale p.PLochanovu
obecne auto | 08-11-2018 21:11:09
zabudolnsom aj na cierne stavby.
bez projektu, bez suhlasu zastupitelstva.
zabudol som na vymazane pocitace!
zabudol som ma uctovnictvo roku 2014!
zabudol som, ako nedokazal v zakonnej lehote odovzdat urad!

zabudol som, ze je to HAD bez chrbtovej kosti!
Anonym | 08-11-2018 21:02:13
Este si zabudol obecne auto. :-)
kto si prisiel na svoje? | 08-11-2018 20:56:33
defraudant!
kotolňa!
nezakonne vyplacanie vyssej mzdy!
o 350 000 eur precerpane provizorium!
zmarene referendum!
ODSUDENY!

UTEKY zo zastupitelstva!
zrusena sopornanska 12ka!
UDAVANIE!

kto si prisiel ja svoje?
Co urobil za 4 roky pre obec?
kde su peniaze z rozpoctu do investicii v obci?
???
však to | 08-11-2018 20:23:50
Za Macha rodinkárstvo prekvitá a Rosypalova rodina si tiež prišla na svoje. Stačilo páni.
každý to vidí inak | 08-11-2018 18:06:02
ak je tu niekto chrapún | 08-11-2018 17:20:01 - a had tak určite mačo s rosypalkom.dobre im sekunduje petras.


Je lepšie voliť týchto ,,chrapúňov,, , ako defraudanta, zlodeja, ODSÚDENÉHO za zmarené referendum, ..títo ,,chrapúni,, neutekali zo zastupiteľstva, NEvyplácali si vyššiu mzdu, ...

ROBILI pre túto obec!


Takže títo ,,chrapúni,, majú môj hlas. Majú hlas celej rodiny a pokiaľ viem, tak aj mojich známych.

Tak sa s týmto zmier a choď špiniť niekam, kde si bol doteraz.
Choď sľúbiť odpustenie daní, naďalej sľubuj to, čo si nedokázal splniť za celé 4 roky svojho volebného obdobia.
Využi druhú šancu od Boha a prestaň šíriť nepravdu a zlo.
ak je tu niekto chrapún | 08-11-2018 17:20:01
a had tak určite mačo s rosypalkom.dobre im sekunduje petras.
zmluvy na stranke 2 | 08-11-2018 16:55:15
Zaujima ma preco su na zmluve 64/2018 pri predaji obecneho majetku iba inicialy Ing. M P
Vsimnite si tiez datum zverejnenia - 19.11.2018.
Dufam, ze sa nejedna o pribuzneho zamestnancov obecneho uradu, inac by mal Macho velky problem.

Celkovo je tam divne cislovanie v roku 2018, vela zmluv chyba. Nie su nezverejnene zmluvy neplatne nahodou??
vedenie obce | 08-11-2018 15:05:07
Špekulanti podvodvodníci,predražené zákazky pre svojich bez riadneho zverejnenia.
zmluvy na stranke | 08-11-2018 14:43:01
na stranke soporna.sk v sekcii zmluvy sa nedaju otvorit niektore zmluvy (na stranke 2). konkretne cisla 64, 79 a 80.
Inac divne cislovanie, vela zmluv chyba. Nie su nezverejnene zmluvy neplatne nahodou??

Zmluvy 2018
2. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
64/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ing. M P Kúpna zmluva predaj pozemku 1800 Eur 19.11.2018
78/2018 Ing. Marta Serenčéšová-auditor SKAU 34954210 Obec Šoporňa 00306207 zmluva o poskytovaní auditorských služieb audit účtovnej závierky, overenie výroč. správy 2600 16.10.2018
79/2018 Obec Šoporňa 00306207 PEGAS EU spol. s r.o. 47061456 Zmluva o dielo č 210/2018 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a náraďovne 101318,84 s DPH 18.10.2018
80/2018 Obec Šoporňa 00306207 Stavebné práce Miloš Hracho 40895459 Zmluva o dielo č.11/2018 Chodník na Sereďskej ulici 32918,00 Uer s DPH 03.11.2018

- tiez ma zaujima preco su na zmluve 64/2018 iba inicialy Ing. M P
Vsimnite si datum zverejnenia - 19.11.2018.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 08-11-2018 14:04:36
ja to vidím takto | 08-11-2018 13:25:50 | - som skutocne rad, ze tieto informacie davate von Vy a ja tym mozem zostat len v pozicii, v ktorej dokladam fakty.

Takze fakty:

- ja som chcel diskusiu o Soporni ukoncit

- NIE JA, ale MACHO mal v PROGRAME diskusiu - takze MACHO volicom slubil nieco, co NECHCEL a ani NEUMOZNIL na obecnej stranke. Na stranke financovanej samotnymi obcanmi.

- clanky za obec vkladali pracovnici OBCE a oni si zvoli uroven diskusie. Oni samotni teda urcili, ze davaju moznost diskutovat anonymom.

- - -

Je to rovnake, ako ked urcujem diskusiu ja, ci Ivetka. Ona zpravidla pre anonymov blokuje, ja zpravidla anonymom diskutovat umoznujem.

- - -

Piste dalej, kazda informacia pre obcana je dobra a nepochybne podnetna.
ja to vidím takto | 08-11-2018 13:25:50
Som laik, neovládam žiadne právo. No podľa mňa zmluvu ktorú uzatvorím,a nie som s ňou spokojný, môžem aj hoci kedy zrušiť.Ak mali poslanci dojem, že zmluva neprináša pre obec nič dobré, dokonca sa pisatelia opĺzlo vyjadrujú, útočia do súkromia iných občanov, tak asi treba odstúpiť od zmluvy. A zas by stačilo dať iba príspevky pod vlastným menom a registrovať sa. No to by nemali noviny toľko čitateľov, nebol by príspevok od štátu...
A stačí len tak málo!!! Ťuk:
Komentáre k článku:
Komentovať môžu: registrovaní menom registrovaní nickom ›VŠETCI‹
PS: Dva dni pred voľbami!? Možno si ešte nerozhodný uvedomia, že starosta s poslancami ochraňoval súkromie svojich občanov! Tak vlastne ste mu aj nahral. Nemáte vy s terajším tajnú zmluvu? Čo článok o Šoporni, tak vždy možno aj nechtiac víťazom je Macho!!
hmmmm | 08-11-2018 13:01:01
krasne nacasovane obvinenie
konstatovanie | 08-11-2018 12:35:37
je az neuveritelne, aky "jednotny meter" pouziva p. Majko :-) Ak by v Seredi podpisal primator zmluvu bez OZ, tak by ho ukamenoval za netransparentnost. V Soporni sa nezdraha sam takuto zmluvu uzatvorit!
Ak by v Seredi sucasny primator neprisiel na verejne predstavovanie, ak by sa konalo, tak uz teraz vidim aspon 6 clankov s nadpismi: Arogancia primatora. Primator ignoruje volicov. Primator sa boji predstupit pred volicov. Primatora ludia nezaujimaju atd, atd
P. majko, keby to nebolo tragicke, tak sa to javi naozaj komicky :-) Prajem vam vsetko dobre v tomto vasom "spravodlivom" boji :-)
Pre zadubencov | 08-11-2018 12:24:32
Toto je Váš kandidát.Odrbávač ,farizej ,falošný človek,ktorý ako poslanec len štekal ako pes a hryzol len aby sa dostal k moci a potom zbohom obec.
Vtedy jazdil na 20ročnom golfe a dnes ako rozkvitol za 4 roky vo fumkcii.
Nové auto
nová predajna
nové fitko
a rozbehnute ďalšie kšefty.
Tak treba ho zvolit nech dokonči svoje kšefty ako to ma na volebnom slogane

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign