Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

21.12. 2012

Miloš MajkoDátum21. 12. 2012 01:03:21TémaAktuálne témy

Dnes teda nastal deň, ktorého sa obávali a ešte stále aj obávajú státisíce ľudí. Hlavne rôzne sekty naozaj už roky hovoria o apokalypse, ktorá sa má dnes odohrať. Mnohí ľudia si zabezpečili  pobyť v protiatómových bunkroch, iní sa dnes zdržujú na miestach, ktoré označili za "bezpečné".  Do jedného zo  100%  bezpečného mestečka  nachádzajúceho  sa vo  Francúzsku, polícia zakázala  vstup turistom už pred mesiacom.

Čo o tomto dátume nájdeme na  Wikipedii?

Fenomén roku 2012 je kulturní fenomén, který je tvořen z historických i současných předpokladů. Podle těchto předpokladů dojde na den zimního slunovratu v roce 2012 ke kvalitativně zásadní proměně světa, rozchází se však názory na povahu této proměny. Očekávání se pohybují od ničivé apokalypsy až po duchovní obrodu světa.[1] Tyto předpoklady však nemají žádné vědecké podklady a fenomén roku 2012 je přirovnáván například k dřívějším katastrofickým scénářům spojeným například s fenoménem Y2K.

Mayský kalendář

Fragment mayského kalendáře

Úvahy o možném konci světa jsou odvozovány od předpokladu, že 21. prosince 2012[p 2] skončí po třinácti několikasetletých cyklech (baktunech) mayský kalendář, též zvaný Velký počet. O významu konce cyklu pro Maye však v současnosti nemáme žádné přesvědčivé informace a varianta konce světa je proto spekulací.[1] Jediný objevený mayský text, který rok 2012 zmiňuje, je tzv. Monument 6 z jihomexického naleziště Tortuguero ve státě Tabasco. Poškození textu ale neumožňuje jeho jednoznačnou interpretaci.[1][2]

Rok 2012 podle současných Mayů

Dnešní potomci Mayů nicméně říkají, že v období kolem roku 2012[p 2] podle jejich tradice skutečně dojde ke světovým změnám, nikoliv však k záhubě. Jsou pobouřeni manipulacemi s jejich starými proroctvími a nepřejí si, aby se po světě dále šířil strach z přicházejících změn. Datum 21. prosince 2012[p 2] symbolizuje jen konec jednoho světového cyklu, konec třináctého, posledního baktúnu (jednotka používaná v Mayském kalendáři dlouhá 144 000 dnů), po kterém dojde jen k přetočení cyklu zpět na bod "0", který Mayové považují za posvátný.[3]

V Mayských proroctvích se sice vyskytují proroctví upozorňující na možnost zvýšení četnosti a intenzity přírodních katastrof, které by v období kolem roku 2012 mohly zasáhnout Zemi, ovšem zvláštní důraz se klade především na začátek nové světové éry, který má rokem 2012 odstartovat. Takže strachuplné teorie, že Mayové nám pro naši dobu předpovídají definitivní záhubu, nejsou založené na pravdě a pramení z poměrně rozsáhlých manipulací s mayskými proroctvími.[3]

Carlos Barrios, potomek dnešních Mayů z Guatemaly, o novém cyklu mayského kalendáře po roce 2012:

"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.”[3]

Dnešní Mayové tvrdí, že kolektivní myšlenky i činy lidstva se mohou vzájemně provazovat a tím ovlivňovat svět jako celek. Takže podle jejich tradice – pokud v našem kolektivu bude mnoho strachu, vytvoříme si svět plný strachu. Stejně tak to ale platí o opačných emocích. Proto nás Mayové vyzývají, abychom již dnes pod vlivem stupňujících se světových změn změnili svůj způsob myšlení. Věří, že pokud lidé pokoří strach z přicházejících změn, jež mají vyvrcholit "novými začátky", přičemž opustí materiální hodnoty a vrátí se k lásce a vzájemné harmonii, projde celý svět pozitivní revolucí. Pokud tato změna proběhne včas, můžeme prý získat příležitost dojít do nové světové éry bez zbytečných bolestí a ztrát.[3]

Don Alejandro, další z potomků Mayů, říká:

„Nechceme žádné další války, žádnou další smrt, žádné další jaderné zkoušky, žádné další chemikálie, protože ničení naší planety je neúnosné! Pokud nezměníme své chování a nenastane-li změna v našem myšlení, dříve nebo později přijde úder, který bude mít za následek miliony a miliony ztracených životů.“ – Jak zlá může být doba kolem roku 2012, tedy do jisté míry záleží na nás samotných.

„… Čas, který přichází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye), to je o radosti a štěstí…“[3]

Mayové tedy nevidí důvod, proč se z nadcházejících změn strachovat. Rok 2012 pro ně představuje jen konec jedné éry se zahleděním na hmotné hodnoty a postup Země a obyvatel na ní do vyšší úrovně bytí, která bude charakteristická pro dobu po roce 2012.[3]

Další proroci o době světového přelomu nebo apokalypsy

Kromě odkazů na kalendář mezoamerických Mayů se však často v souvislosti s fenoménem 2012 objevují i odkazy na starověké Egypťany, Maory, proroctví Matky Shiptonové, indiány kmene Hopi, indické Védy, Bibli a její část Zjevení Janovo či proroka Nostradama, kteří údajně ve svých vizích shodně očekávají v době kolem roku 2012 určitý druh světového přelomu nebo apokalypsu. Využívány jsou též vzácné astronomické fenomény či fakt, že čas od času dochází k přepólování magnetického pole Země. Další variantou je údajný střet Země s mytickou planetou Nibiru (Planet X, Eris atd.), pro což však nejsou žádné důkazy.[4]

Jedna z interpretací uvádí, že Zemi zasáhnou celosvětové katastrofy, např. přepólování Země, velké klimatické změny, třetí světová válka či zhroucení infrastruktur. Americká NASA však uvádí, že k přepólování Země v určitých intervalech běžně dochází (v průměru každých 400 000 let) a případné přepólování není žádným nebezpečím pro pozemský život.[5] Na druhé straně se ovšem objevili lidé (kteří fenomén 2012 studují amatérsky), kteří výroky NASA zpochybňují s tvrzením, že jde o účelovou lež pod záminkou nevyvolat paniku.[6]

Další interpretace říká, že nepůjde o definitivní konec světa, nýbrž o významný bod v životě na Zemi, který budou katastrofy jen doprovázet a vše vyústí ve změnu vnímání každého člověka (mluví se zpravidla o jakési „transformaci vědomí“, během které prý člověk zduchovní, nebo přehodnotí svůj žebříček hodnot)[7] a přechod do Nového světa, v němž se lidstvo odprostí od majetku, hmoty a vrátí se ke starým hodnotám. Například Matka Shiptonová předpokládá po katastrofách nástup Zlatého věku.

Shodně se na vývoj světa dívají Védy, podle kterých dnes žijeme v Železném věku (Káli-juze), což je v interpretaci Véd věk poslední (cyklus se skládá z Krta-jugy, Tretá-jugy, Dvápara-jugy a Káli-jugy). Po něm nastává zlom a „přetočení“ celého cyklu zpět na začátek – ke Krta-juze – Zlatému věku, který bude prý už velmi brzy následovat.

V souvislosti s fenoménem 2012 je často uváděna Bible a zejména Zjevení Janovo neboli Apokalypsa. Podle Bible má přijít tzv. druhý příchod Kristův doprovázený katastrofickými událostmi a zánikem současného světa. Interpretace Apokalypsy a dalších eschatologických pasáží se však různí, od barvitých popisů posledního soudu až po přesvědčení, že Zjevení Janovo o těchto věcech nepojednává vůbec (k interpretacím Zjevení Janova viz heslo o této knize). Jisté je jen to, že na několika místech v Bibli (Mt 24,36; Sk 1,7) je jednoznačně popřeno, že by někdo mohl znát čas Kristova druhého příchodu. Přesto se některé skupiny, např. Svědkové Jehovovi o předpovědi data konce světa založené na interpretaci Bible pokoušejí.

Stejně jako spousta jiných kultur, které vlastnily prorocké dovednosti, i indiáni z kmene Hopi předpovídají vlnu katastrof jen jako doprovodný jev Očisty, která vymýtí zlo a potom začne nový, „Pátý“ svět s novými začátky pro „Matku Zemi“, jak naši planetu tradičně nazývají: „Nový svět bude dokonalý a Matka Země znovu rozkvete“.[8]

Vrchol všeho by měl tvořit právě datum 21. 12. 2012, kdy podle zastánců fenoménu roku 2012 dojde k výjimečnému postavení planet ve vesmíru – Země, Slunce a střed Mléčné dráhy by měl ležet v přesné přímce. K tomuto výjimečnému postavení planet dochází jen jednou za 25 800 let a podle některých zdrojů může být toto postavení znakem ukončení tak zvaného světového cyklu, po kterém dojde k obrodě světa a začátku cyklu nového. Právě v tomto dni by podle mnohých mělo skončit všechno zlé a odstartovat nová éra Země. I Mayové, kteří střed Mléčné dráhy nazývali „Vesmírná matka“, ukončením svého kalendáře 21.12.2012 odkazují podle mnohých badatelů jako např. J. M. Jenkinse právě na toto výjimečné planetární postavení. Astronomové ovšem tuto teorii nemohou podpořit, protože pro velkou vzdálenost středu Mléčné dráhy od Sluneční soustavy je těžké určit přesnou polohu středu Mléčné dráhy, a tudíž i přesnou dobu, kdy k protnutí této přímky dojde. Obecně se nicméně spekuluje, že k tomu má dojít někdy v této době. Některé interpretace tvrdí, že k tomu již došlo roku 1998, jiné se opírají o jiné roky jako třeba právě 2012. Astronomové naopak astronomickou vyjímečnost roku 2012 popírají, navíc žádná výrazná konjunkce planet onoho dne nastat nemá, planety mají být rozeseté po celé obloze.[9]

„Změnu světa“ (nikoliv definitivní záhubu) předpovídá pro naši dobu také spousta astrologů, kteří v nejbližší době očekávají přechod z věku Ryb do věku Vodnáře.[10] Přechod lidstva do dalšího astrologického věku jako do období míru a lásky od časů válek a chaosu se však zmiňuje už minimálně několik desítek let a existují četné předpovědi, kdy má tento věk nastat, což je nejspíše dáno tím, že tento přechod „z věku do věku“ má být postupný – mluví se o několika desítkách, až stovkách let.

Proroctví o roce 2012 a současnost

Během roku 2010 se na internetu objevila také řada názorů, že řada katastrof, která postihla četná místa na Zemi (silná zemětřesení, opakující se povodně ve střední Evropě, bezprecedentní horka a požáry v Rusku apod.) již souvisí se stupňujícími se změnami do roku 2012. Vědci však mluví o jiných příčinách těchto katastrof a teorie o blížícím se zvratu 2012 nepodporují.

Fenomén roku 2012 v kultuře

Fenomén roku 2012 je v relativně často používán v popkultuře, a to ve filmech, literatuře i hudbě. Odkazy na rok 2012 se objevily v řadě seriálů (např.: Simpsonovi, Griffinovi, Futurama, Teorie velkého třesku, Městečko South Park aj.). Velkorozpočtový film na toto téma natočil režisér Roland Emmerich s názvem 2012, objevily se ale i další filmy, převážně určené pro video trh, většinou nevalné kvality (např.: 2012: Soudný den – režie: Nick Everhart). O fenoménu vznikla také řada dokumentů.

Tématem se zabývá také řada knih např.: 2012 – Mayové, jejich civilizace a zánik světa (Miloslav Stingl), 2012 Budíček lidstva – Svět míří do nového Zlatého věku (Diana Cooper), 2012: Konec světa (Tibor Zelikovics), Apokalypsa 2012 (Kurt-J. Heering a Jo Müller) a mnoho dalších.

Zdroj: Wikipedia

- - -

Je jedna hodina po polnoci. A ešte stále žijeme...


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Koniec zdraviu v Seredi | 25-12-2012 17:28:47
Miloš Majko | 25-12-2012 16:24:42 | - áno, je to skutočne tak..
Na dverách lekárne je oznam o pohotovosti v Galante..
Popri tom všetkom je zahanbujúce, že aspoň.. takýto oznam, nevisí aj na webe mesta - priamo s odkazom na rozpis v Galante, či niekde inde..
Je to naozaj smutné, ako určite niekoľko ľudí zanedbá svoje povinnosti, ako poslúžiť potrebách tým, pre ktorých by mali plniť svoje poslanie (od lekární cez povinnosti mesta informovať až po vedenie vrátane poslancov).
Nuž do nového roku po školstve dať patričné miesto aj tejto priorite - zdravotníctvo.

Nakoniec si v duchu týchto dní dovolím pripomenúť, že musíme to zlé prevažiť dobrým, nedať sa vmanipulovať do role protivníkov-nepriateľov, potrebujeme však do popredia posunúť to dobré a tých správnych ľudí (nemýliť s populistami, lebo niektoré zodpovedné a dobré rozhodnutia môžu byť dočasne boľavé) kt. sa nebudú musieť neskôr za svoje rozhodnutia hanbiť.
Nech tie chyby a ľudí kt. za nimi stoja (nevedome aj tých vedomých..) odsunie budúci rok (ďalšie ?) do histórie.
Nakoniec po rokoch práve história a Najvyšší posúdi tieto rozhodnutia, za kt. každý zo zúčastnených nesie svoj diel zodpovednosti.
Tieto dni nám pripomínajú, že ako to malé bezbranné dobro nakoniec môže prerásť chyby a zlo minulosti.

Na záver jeden povzbudivý príbeh, kt. som dnes videl z ťažkej vojnovej doby:

http://youtu.be/SwXDtwrk9s4
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 25-12-2012 16:24:42
Koniec zdraviu v Seredi | 25-12-2012 15:52:24 | - plne s Vami suhlasim, je to chyba a to nielen samotnych prevadzkovatelov lekarni. Je to chyba aj tych, ktori sa o potreby obcanov zaviazali starat a v tejto oblasti tak necinia.

Co sa tyka informacie o pohotovostnych sluzbach lekarni - kedze media platene z dani obcanov maju ine priority v informovanosti svojich chlebodarcov, sukromne osoby zo svojich penazi zaplatili naprogramovanie modulu na tuto sluzbu obcanom. Problemom je, ze niet informovat o com. Sluzby maju totiz iba lekarne v mestach, ktore sa asi mestami povazuju aj v starostlivosti o zdravie svojich obcanov:

Trnava, Dunajska Streda, Galanta, Hlohovec, Piestany, Senica a Skalica.
Aj tu su vsak pohotovostne casy vyrazne obmedzene.

Sluzby lekarni urcuje a zverejnuje VUC. Sered vypadla UPLNE presne tak, ako z POHOTOVOSTNEJ LEKARSKEJ SLUZBY.

Presne ako ste povedali, v tomto case sa k urcitym veciam nevyjadrujme. Napriklad k tomu, preco tu lekarsku pohotovost nemame a to este aj bez sankcii.

Mam obavy, ze v nasom meste obcanom ostava uz iba citat, co kedy a kde bude spoplatnene pripadne prisnejsie kontrolovane a este vyraznejsie spoplatnene (parkoviska, reklamne tabule a pod.) a na ostatne obcana akosi nepotrebujeme. Kedze o vsetkom dolezitom (aj o tom ci Vase dieta bude mat potrebne lieky vcas) rozhoduje 19 ludi bez zistenia a nasledneho zhodnotenia potrieb obcanov - volicov.

... stale mi vrta v hlave ta rychlost dokazana na MsZ, ako je mozne tam kde je vola jednotlivcov vykonat aj mesiace prezentovane ako nemozne ...
Koniec zdraviu v Seredi | 25-12-2012 15:52:24
No tak sme sa vďaka Bohu dožili aj Vianoc 2012,
len už horšie to je, ak niekomu zdravie neslúži.
To že nemáme tuná zdravotnú pohotovosť sme si už asi museli zvyknúť (dôvody a zodpovedných v tento slávnostný deň nebudeme rozoberať..),
len ma trochu zarazilo, keď sme dnes potrebovali navštíviť lekáreň, lebo akoby tu už žiadne neboli (teda nepočítam čoskoro spoplatnené všetky tie tabule :)
- žiadne info (tuná nedostupné - zrejme preberané z ofic. zdroja) dokonca ani na stránke sered.sk, vyhrabali sme aj ofic. tlačené Seredské Novinky, už ani náznak..
Tak prajem príjemné Vianočné sviatky a najmä pevné zdravie, fyzické aj psychické - v tomto meste zvlášť nevyhnutnosť :D
Jozef | 24-12-2012 17:27:05
pssst
prezradim Vam tajomstvo. Ale len medzi nami:
Koniec sveta uz bol davno. Toto, co teraz zijeme - si len Pan pusta REPLAY.
koniec sveta je .... | 24-12-2012 14:11:52
len dobry biznis...nic viac..Pokojne pozehnane vianoce vsetkym..:-)
anonym | 23-12-2012 07:38:16
Facebok,ty musis mat riadne komplexy.
facebook | 23-12-2012 07:00:31
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-12-2012 00:18:30
No, kedze sme ten koniec sveta predsa len nejako prezili, podme sa trapit dalej...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 21-12-2012 23:55:55
Fiiiiha, este aby sme prezili 5 minut a budeme mat vyhrane... ;-)
anonym | 21-12-2012 15:12:06
Na Slovensku bude koniec sveta až o 20 rokov, nakoľko naša republika je 20 rokov pozadu.
seredan | 21-12-2012 14:19:59
v Seredi to už začalo :D http://www.youtube.com/watch?v=vWjEa1lNiNA&feature=share
konie... | 21-12-2012 08:17:17
koniec sveta bude, ked sa tak rozhodnu USA
zvonar | 21-12-2012 07:33:04
Aj na Slovensku je par bezpecnych miest na prezitie, citujem:

/Pridze konec šveta do Trebišova a tak kuka, kuka, i sebe hutori...."Šak tu som už bul"/

ale zase ina sprava hovori o tom, ze: "Podla Mayskeho kalendara bude travit Chuck Norris Vianoce sam..."

Tak si ten KS uzite :)
Ja... | 21-12-2012 01:59:41
No kym tieto bludy docitam tak 5x zaspim...... Dobru noc :) a vela darcekov na jeziska :)))

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign