Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Zverejňovanie dokumentov v súlade so zákonmi - ako na to

Miloš MajkoDátum21. 01. 2012 17:09:56TémaEkonomika
200

Vážená redakcia,
Po tom ako som si pozrel video zo Starovstovského dňa v Šoporni a vypočul názory a argumenty pracovníčok Obecného úradu na zverejňovanie dokumentov, dovolil som si dať dokopy pár myšlienok a praktických skúseností zo zverejňovania objednávok, faktúr  a zmlúv, čo ako povinnosť obci ukladá zákon od začiatku minulého roka.
Samozrejme plne chápem pracovníčky, že nemajú dostatok odborných vedomostí v tejto oblasti, keďže aj z mojich skúseností  jedno, dve školenia pre ekonómku obecného úradu jednoducho nestačí. Ide už o odbornejšie veci a na školeniach o zverejňovaní dokumentov sa z oblasti výpočtovej techniky,  elektronického spracovania údajov nič nedozvedia. Mnohé veci im prinesie až prax a nadobudnutie skúseností, či už vlastných alebo diskusiami s kolegami a kolegyňami, kde sa častokrát naučia oveľa viac ako na samotných školeniach, ktoré nie zriedka sú iba čítaním zákona. Vyjadrenia jednej z pracovníčok obecného úradu k nezverejňovaniu niektorých dokumentov v elektronickej podobe to len potvrdzuje.
Verím, že moje skúsenosti z tejto oblasti pomôžu hlavne pracovníkom a pracovníčkam na malých obecných úradoch, ktoré objektívne nemajú dostatok potrebných informácií a ich pravidelnému vzdelávaniu sa nevenuje dostatok pozornosti. Následne sa z ich strany nevedomky robia chyby a zverejňované dokumenty majú mnohé  nedostatky a častokrát  nespĺňajú zákonom stanovené parametre.
Ak ako redakcia uznáte za vhodné, môžete tento článok zverejniť na internetových stránkach www.seredonline.sk  Aj keď bude článok asi veľmi dlhý, verím, že niektorým môže poslúžiť ako užitočný zdroj informácií.

S pozdravom, prajem príjemný deň

Ing. Michal Kubala


- - -

Ako na zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv


Povinnosť zverejňovať tieto dokumenty povinnou osobou, teda aj obcou bola zavedená narýchlo prijatým zákonom v decembri 2010 s účinnosťou hneď od januára 2011. Na prípravu na túto povinnosť  obce nemali veľa času. Navyše predstavitelia mnohých miest a obcí nemali „v krvi“ takú samozrejmosť ako je zverejňovať informácie o tom, ako sa narába verejnými financiami, teda peniazmi nás všetkých. Mnohí to prijali s nevôľou nielen preto, že zrazu bolo jasné, že sa ktokoľvek môže pozrieť na to, ako a na čo sa míňajú obecné peniaze, ale i z toho pohľadu, že mali pocit, že zasa ktosi pridáva úradníkom prácu.
Objektívne však treba zasa priznať, že aj keď myšlienka zákona o zverejňovaní týchto dokumentov bola viac než dobrá, neboli domyslené niektoré veci (napr. boj tohto zákona so zákonom na ochranu osobných údajov), zákon bol prijatý veľmi rýchlo a ako sa v priebehu roka ukázalo, muselo prísť k niektorým zmenám. Najmenej domyslená podľa môjho názoru bola účinnosť stanovená na 1.1.2011, keď bol zákon o povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv prijatý len v decembri, čo mnohí zaregistrovali až na poslednú chvíľu. Takže času pripraviť sa na to, že množstvo dokumentov sa bude musieť zverejňovať, že s tým bude naozaj kopu práce, že bude treba aktualizovať internetovú stránku po funkčnej stránke a podobne, nebolo veľa.
Hneď na začiatku roka 2011 sa ukázalo viac nejasností ako objednávky, faktúry a zmluvy zverejňovať. Otvárali sa najmä otázky či stačí zverejniť len zoznam objednávok a faktúr so všetkými dôležitými údajmi ako objednávateľ, dodávateľ, predmet, suma,... alebo musí byť zverejnená komplet celá objednávka a faktúra, tak ako vyzerá.  Zákon hovoril, že zverejniť treba objednávku a faktúru, nikde v zákone nebolo napísané, že je možné zverejniť len zoznam objednávok či faktúr s dôležitými údajmi. Keď sa však na to človek pozrel „zdravým sedliackym“ rozumom a snažil sa pochopiť, prečo zákonodarca „vymyslel“ takýto zákon, tak logika hovorila niečo iné. Zverejňovať sa malo preto, aby občan vedel na čo sa míňajú „obecné“ peniaze, teda aby vedel, kto, kedy, komu, za čo a koľko zaplatil. To by malo občanovi stačiť ako prvotná informácia a aj tak z faktúry viac nevyčíta. Takže aj ja som sa v tej dobe prikláňal k názoru, že stačí výpis z účtovníckeho softvéru so všetkými týmito podstatnými údajmi (hoci zákon to presne nehovoril) a občanovi by to malo stačiť na to, aby vedel, na čo obec míňa financie. A ak mu to predsa len nestačí a potrebuje vidieť papierovú faktúru alebo objednávku, nech sa zastaví v učtárni obecného úradu, kde mu ju dajú k nahliadnutiu.    
Avšak výklad zákona odborníkmi na rôznych školeniach bol taký, že zákon toto neumožňuje, pretože jasne hovorí, že sa zverejňujú faktúry a objednávky a nie zoznamy a výpisy údajov z faktúr a objednávok. Samozrejme  ale s takýmto výkladom zákona prišli odborníci až na jar 2011 a dovtedy obce zverejňovali tak, ako zákon pochopili, ak sa vôbec už „zobudili“ a začali so zverejňovaním. To, že so zverejňovaním kompletných obsahov prišli mnohé problémy, ako veľká pracnosť pri skenovaní, zabratie veľkého priestoru na serveri,... môžu potvrdiť na väčších mestách, kde sú mesačne stovky faktúr a objednávok a samozrejme aj desiatky zmlúv.
S objednávkami väčšinou také problémy obce nemali, keďže objednávky sa vystavovali softvérovo a väčšinou nebol problém exportovať danú objednávku do PDF súboru. Menšie obce samozrejme na tom takto odborne neboli a pracne skenovali aj objednávky.
Zákonodarcovia nakoniec vypočuli najskôr v polovici roka, že je zbytočné zverejňovať všetky objednávky a faktúry aj na pár eúr a stanovili hranicu 1000€ bez DPH, čo však pre obce nebola až taká výhra, hlavne pre tie väčšie, lebo zasa bolo treba filtrovať, ktoré sú pod a nad stanovenou hranicou a tak radšej v rámci transparentnosti zverejňovali faktúry a objednávky nezávisle na tom, že zákon im už nenariaďovať striktne, že musia zverejňovať všetky faktúry a objednávky. Zmena, ktorá odbremenila úradníkov od pracného skenovania množstva faktúr prišla až od 1.1.2012, odkedy stačí zverejniť zoznam faktúr a objednávok s dôležitými údajmi pre občana a nemusia byť zverejnené naskenované dokumenty. Čo je naozaj pomoc, pretože to úradníka odbremení aj na viac ako hodinu denne a môže tento čas venovať občanovi v inej forme ako pracným skenovaním dokumentov.
 Zatiaľ som zámerne nepomínal zmluvy, ktoré je potrebné takisto zverejňovať, dokonca je to prísnejšie ako pri objednávkach a faktúrach. Ak nebudú zverejnené objednávky a faktúry v stanovenej lehote (nestačí raz za čas) porušuje obec zákon, ale má to vplyv možno tak na pokutu pri nejakej kontrole. Pri zmluvách je to oveľa horšie.
Zmluva musí byť zverejnená na internetovej stránke povinnej osoby, teda  obce, ak ju samozrejme obec má (ak nie rieši zákon aj túto skutočnosť - vtedy obec zverejňuje zmluvy inde). Zmluvu teda jednoznačne musí v každom prípade zverejniť. Zákon nedomyslel však  túto skutočnosť  pri faktúrach a objednávkach. Pretože ak obec nemá svoju internetovú stránku, kde jej zákon káže zverejňovať objednávky a faktúry, nemá ich kde zverejňovať a teda nič sa nestane, ak zverejnené nebudú. Túto skutočnosť niektoré povinné osoby (základné školy, materské školy) aj využili a radšej zrušili svoje internetové stránky. Od povinnosti zverejňovať zmluvy ich to však neochránilo.
Zmluva ak nie je zverejnená, nie je účinná. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení. Ak zmluva nie je ani do 30 dní zverejnená, tak táto zmluva nie je ani platná, teda akoby ani nebola uzavretá a neexistovala by. Ak sa teda následne vykoná napr. platba a lebo čokoľvek iné podľa takejto zmluvy, ktorá nebola zverejnená a nenadobudla účinnosť, v krajnom prípade ani nie je platná, teda ako by neexistovala, ide o porušenie zákona a napr. o nezákonne vyplatenie finančných prostriedkov.  
Zmena vo zverejňovaní zmlúv nastala k 1.1.2012 tiež. Zákon umožnil nezverejňovať zmluvy zo sociálnej oblasti, čo je logické a bolo to jasné už dávno všetkým, ktorí s takýmito zmluvami pracovali od začiatku. Zasa zdraví rozum hovorí, že zverejňovať informácie, že o niekoho sa treba starať, opatrovať ho lebo je nevládny, alebo, že sme v istom zariadení umožnili bývať týranej matke s deťmi, ktorá uteká pred svojim násilníckym partnerom, nie je celkom dobré aj keď na druhej strane nezverejníme, že aj na takéto veci obec používa financie. Samozrejme jedným dychom treba dodať, že osobné údaje v takýchto, ale aj iných zmluvách, musia byť (podľa iného zákona) anonymizované.  Od nového roku zákon umožňuje takéto zmluvy už nezverejňovať.
Takže keď to zhrniem. V roku 2011 bolo povinnosťou obce najneskôr do 10 dní zverejniť faktúru a objednávku, teda komplet takú aká je, nestačil výpis údajov z týchto dokumentov. Najskôr bola povinnosť zverejňovať úplne všetky, neskôr stačilo len tie, ktoré boli nad 1000€ bez DPH. Od 1.1.2012 stačí, ak bude zverejnený zoznam objednávok a  faktúr so všetkými dôležitými informáciami, teda, mal by byť uvedený dodávateľ, odberateľ, objednávaný a dodaný tovar alebo služba, suma, a myslím ešte dátum a  číslo objednávky či faktúry.
Pokiaľ ide o zmluvy treba, aby boli zverejnené komplet, teda nielen základné informácie zo zmluvy ale i obsah zmluvy. Tu pozor, pokiaľ zmluva nie je zverejnená (hoci je oboma stranami podpísaná) nenadobudla účinnosť (účinnosť nadobudne, ak v zmluve nie je stanovený neskorší termín nasledujúci kalendárny deň po zverejnení). Ak nie je zmluva zverejnená ani do 30 dní, zmluva akoby nebola a nie je možné na základe nej čokoľvek a akokoľvek konať. Zmluvu nestačí zverejniť ako súbor ale spolu s ňou (platí to obdobne aj pre faktúry a objednávky ak sa zverejňujú ako súbor a nie ako zoznam) treba zverejniť základné popisné údaje, aby občan mal informáciu o čo ide, skôr než si dokument otvorí.
Pokiaľ ide o formu zverejnenia, aj toto nemôže byť úplne ľubovoľné aj na toto sú príslušné predpisy a metodické usmernenia. Sú vydané štandardy, ktoré jasne hovoria aké typy dokumentov môžu byť obcou zverejnené. Napríklad nemôže byť zverejnený dokument uložený vo „wordovskom“ formáte (typ .doc alebo .docx, teda v istých prípadoch ako dvojička áno) a tých príkladov by bolo veľmi veľa, píše sa o tom vo vydaných štandardoch na niekoľkých stranách.  Dokumenty, ktoré obec nemá v elektronickej podobe ale iba na papieri, typicky sú to dodávateľské faktúry, nemá inú alebo ľahšiu možnosť ako ich do elektronickej podoby previesť skenerom. Ale aj tu treba dať pozor, pretože aj pre naskenované dokumenty sú dané pravidla, ak ich chce obec zverejniť.
Skenery skenujú do súboru, ktorý pre zverejnenie nemôže byť hocijaký. Nemôže byť zverejnený napríklad zoskenovaný dokument v JPG formáte (teda ako obrázok), čo skenery robia, hlavne sieťové multifunkčné zariadenia. Väčšinou alebo našťastie sú mnohé prednastavené, že skenujú do PDF formátu, čo je prípustný formát pre zverejnenie, ale zasa pozor, nie hocijaký PDF dokument môže byť zverejnený. Musí ísť o textový PDF súbor a nie o obrázkový, to sa dá veľmi rýchlo rozpoznať podľa toho či sa dá označiť v PDF dokumente časť textu ako blok. Ak to skenery nedokážu, potom musí vykonať prácu tzv. OCR program, ktorý dokáže previesť naskenovaný dokument do textovej podoby.
To však nie je všetko. Pre naskenované dokumenty, ktoré majú byť zverejnené je daných ďalších niekoľko podmienok, ako napr. veľkosť minimálneho dpi, maximálny sklon naskenovaného dokumentu, ....
A aby toho ešte nebolo málo sú vydané metodické pokyny Ministerstva financií SR, kde je dané aké popisné údaje majú byť zverejnené spolu s naskenovanou faktúrou, objednávkou, zverejnenou zmluvou. Takisto musí byť napr. zo zverejnenej zmluvy jasné, že zmluva bola oboma stranami podpísaná, pretože podľa výkladu odborníkov nepodpísaná zmluva nie je zmluvou. Zverejniť však pečiatky a podpisy na zmluve je riziko, pretože by obec takto umožnila teoreticky možné zneužitie podpisov a pečiatok a je povinná tomuto ak nie zabrániť tak to maximálne sťažiť. Tu treba pečiatky a podpisy buď čiastočne prekryť alebo stačí tak ako je zaužívané v krajinách EÚ na mieste podpisu uviesť slovko „podpísané“. Samozrejme občan má možnosť prísť na obecný úrad a overiť si, či zmluva takto označená je skutočne aj podpísaná. Zabrániť možnému zneužitiu pečiatky a podpisov samozrejme treba aj na skenovaných faktúrach, prípadne podpísaných a opečiatkovaných objednávkach.
No a k tomu všetkému, ešte pred zverejnením treba vo všetkých týchto dokumentoch anonymizovať osobné údaje, ktoré nesmú byť zverejnené.  
Takže vidíte, že so zverejňovaním dokumentov obcou to nie je také ľahké, nestačí len „hodiť“ dokument do skenera a následne zverejniť, treba splniť množstvo podmienok, ktoré si nevymyslela obec  a preto ak som  písal, že skenovaním a zverejňovaním dokumentov bežne úradník strávi denne aj viac ako hodinu, v mestách aj viac, teraz to je možno viac jasnejšie prečo.
Samozrejme ak na úrade nie je dobre vyškolený človek, ak nemá okrem informácií o povinnom zverejňovaní dokumentov a údajov aj isté  vedomosti z oblasti výpočtovej techniky, ukladania súborov, typov súborov, ... môže nastať nedorozumenie a problémy. Na malých obciach nie je možne zamestnať naozaj kvalitného odborníka, pretože obec nie je schopná si ho zaplatiť. Ja všeobecne som toho názoru, že na obecných úradoch až na výnimky, nemôžu pracovať špičkoví odborníci, pretože si ich obec jednoducho, aj keby chcela, nedokáže zaplatiť.  Buď stavia mantinely v odmeňovaní zákon a predpisy, alebo zaužívaný názor, že úradník „nemôže“ veľa zarobiť  alebo jednoducho nemá na to obec dostatok finančných  zdrojov,  aby si odborníka zaplatila a tak odborník ak sa na úrade aj „objaví“ veľmi rýchlo si nájde iného zamestnávateľa, u ktorého zarobí aj viac ako dvojnásobok toho, čo mu môže obec ako zamestnávateľ ponúknuť.
To som trošku odbočil, takže späť k zverejňovaniu dokumentov.
Na záver, ak ste dočítali až sem, moje malé doporučenie z praxe: Ak nemusíte skenovať, neskenujte. Je to časovo náročná práca, zaberie naozaj veľmi veľa času. Preto, ak sa dá, vyhnite sa mu. Väčšinu dokumentov, ak si to uvedomíme, predsa už v elektronickej forme máme. Vytvárame ich v počítači a tak previesť ich do správnej formy a typu súboru je neporovnateľne menej časovo náročné ako pracné skenovanie a to ešte častokrát sa používajú skenery bez automatického podávača.
ZMLUVY :  Ak ju vypracovávate na úrade, nechajte ju štatutármi podpísať a tú, ktorú máte v počítači doplňte na mieste podpisu slovkom „podpísané“ na jednej aj druhej zmluvnej strane a následne ju uložte v PDF formáte. Ak ju píšete v programe Word, čo je asi najčastejší prípad, od verzie 2007 a vyššie takáto možnosť je priamo v danom programe. Ak používate na písanie nižšiu verziu Wordu alebo iný softvér, ktorý priamo ukladanie do PDF neumožňuje, stačí nainštalovať virtuálnu PDF tlačiareň (program je zdarma) a dokument jednoducho necháte vytlačiť na takejto tlačiarni, čím sa zabezpečí, že sa uloží do textového PDF formátu, čo je formát, ktorý môžete zverejniť. Ak zmluvu netvoríte vy ale dodávateľ, dohodnite ako podmienku už pri uzatváraní zmluvy, že ešte pred jej podpisom vám ju dodá v dodávateľ elektronickej podobe (formát aký vám vyhovuje, prípadne rovno v textovom PDF súbore).
OBJEDNÁVKY: Dnes už myslím každý obecný úrad vystavuje objednávky pomocou  výpočtovej techniky a časy, kedy sa vypisovalo „šeftácke tlačivko“ sú už preč. Takže v tomto prípade je ľahká cesta. Ak váš softvér neumožňuje export do PDF (ak áno nie je čo riešiť) použite virtuálnu tlačiareň PDF a tak ako dáte objednávku vytlačiť na klasickú tlačiareň, vytlačíte ju aj na virtuálnej tlačiarni a máte PDF súbor s danou objednávkou, ktorý môžete rovno zverejniť.
FAKTÚRY:  Tu je to asi najzložitejšie, lebo tu sa skenovaniu častokrát nevyhnete. Niektorí dodávatelia jednoducho nie sú schopní (alebo ochotní) vám poslať elektronickú faktúru. Ak je však na obci šikovný starosta a má dobré vzťahy s dodávateľskými firmami bude vedieť vyjednať podmienku, že do vzťahu s danou firmou pôjde obec len za predpokladu, že dodávateľ dodá elektronickú faktúru. Dodávateľ s vystavením elektronickej faktúry, ak bude mať samozrejme záujem, s tým až taký veľký problém nemôže mať, pretože faktúru vo svojej firme vystavuje pomocou počítača a elektronicky ju vlastne už má. Niektoré firmy už aj dnes pristúpili k vystavovaniu a zasielaniu elektronických faktúr,  čím šetria čas, energiu i papier. Ak však faktúru máte len v papierovej forme neostáva nič iné, len ju naskenovať samozrejme za pravidiel, ktoré sú stanovené, pre následné zverejnenie takéhoto dokumentu na internetovej stránke obce.
Našťastie, ak sa chcete pracnému skenovaniu vyhnúť od 1.1.2012 stačí, ak budete zverejňovať iba zoznam faktúr a objednávok s príslušnými údajmi. Ak však vaša obec chce byť viac transparentná a nezverejňovať len to, čo jej ukladá zákon, môže aj naďalej vo zverejňovaní objednávok a faktúr pokračovať systémom ako v roku 2011.
Pokiaľ ide o zmluvu, naďalej obec musí zverejňovať kompletný obsah zmluvy, samozrejme  nej anonymizuje osobné údaje a iné informácie, ktoré podliehajú tajomstvu a a je dané zákonom, že sa nezverejňujú. Zmluvu však treba zverejniť v každom prípade, inak nenadobudne nikdy účinnosť.

Pracovníkom obecných úradov želám veľa trpezlivosti, možno niekedy aj pevných nervov pri dodržiavaní všetkých predpisov spojených so zverejňovaním dokumentov a občanom, návštevníkom obecnej stránky zasa veľa pochopenia pre prácu pracovníkom obecného úradu pri pripravovaní a zverejňovaní potrebných informácií.

- - -

Michalovi  ďakujeme a radi jeho odborné rady uverejňujeme. Už len treba veriť, že na "úrodnú pôdu" padnú tam, kde to je pre verejnú kontrolu samospráv občanmi najpotrebnejšie.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Registrovaný Michal Kubala Michal Kubala | 23-01-2012 16:15:20
Pán Varga, plne s vami súhlasím, je to na mnohých samosprávach o tom, že sa zverejňuje len to, čo sa "musí", je to jednoducho robota navyše a chce to čas a všetko čo je nasilu sa ľahko neujíma. Ja osobne som bol vždy toho názoru, že obec by mala zverejniť všetko, čo sa len dá, hneď ako má informáciu "v ruke". Je to výhodné aj pre obec, lebo keď občan na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám od obce niečo žiada, nemusí potom pracovník obce pracne informáciu vyhľadávať (a občania často pýtajú aj údaje z pred piatich rokov), ale občanovi pošle iba link s tým, že požadovaná informácia je už zverejnená a keď si občan zvykne, že informácie sú na internetovej stránke obce, nebude zaťažovať pracovníkov obecného úradu s požiadavkami na informáciu, lebo si ju nájde ne internete. Samozrejme to je ideálny stav, ktorý asi nenastane, lebo to by si žiadalo jedného úradníka navyše, ktorý by sa tomu venoval a toho treba zaplatiť z obecných peňazí.
ZAujímavú informáciu som sa dnes dočítal v tlači, o tom ako mesto Galanta (ktoré je nám často dávané za vzor) nezverejňuje materiály Mestského zastupiteľstva, hoci ich má elektronicky spracované a dáva ich poslancom na USB kľúči. Prednostka MU sa vyjadrila, že im to žiadny zákon neukladá (ja by som sa pozrel na č.2011/200 Z.z. §5, ods.6), mne sa však zdá, že by to mesto zverejňovať malo ( a nemyslím tým preto, lebo to ukladá, či neukladá mestu zákon). To, že tvrdí, ža sa na to už pracuje, to môžem potvrdiť. Boli to osobne so mnou konzultovať túto skutočnosť minulý rok, takže je pravdepodobné, že sa tým zaoberajú.
Varga | 22-01-2012 15:10:35
Rád som si prečítal tento článok a je super. Veľmi presne napísané ako dokážu niektorí pracovníci úradu poňať informácie zákonom dané a prispôsobiť si ich tak, ako im čo najjednoduchšie pasovali.A to je práve ten problém. Prečo vždy len to zverejňovať čo stanovuje zákon.Veď to je len krajné minimum, aby už konečne ľudia vedeli ako sa narába s ich peniazmi. A verím že toto je vážny problém pre veľa pracovníkov úradov. A vždy hľadajú tú cestu, ako sa to nedá.Je jasné, že čím viac zverejňovania, o to menej rozkrádania a tunelovania a následne na to nutnosť ďalšieho zvyšovania daní a poplatkov pre občanov.A vôbec netreba ani ďaleko chodiť. Pravdepodobne Šoporňa je toho dôkazom, že sa to deje a nie len tam.
Registrovaný Michal Kubala Michal Kubala | 21-01-2012 19:32:47
Ospravedlňujem sa za preklep v počet dní pri zmluvách. Neplatí 30 dní ale 3 mesiace, teda ak zmluva nebude zverejnená ani po 3 mesiacoch (nie 30 dní) berie sa akoby neexistovala.
Ešte raz sa ospravedlňujem, tých 30 dní je lehota pri faktúrach a objednávkach, keby musia byť najneskoršie zverejnené.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign