Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Zákon o obecnom zriadení v praxi

Miloš MajkoDátum14. 03. 2013 10:49:54Témaobec Šoporňa

Zákon o obecnom zriadení v praxi

06.03.2013 09:09

Autor: Pavol Strmenský

Vo štvrtok 28.februára 2013 sa v obci Šoporňa konalo dlho očakávané zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konalo sa o 13.30 hod. bez prítomnosti starostu obce, ktorý bol v tom čase pracovne zaneprázdnený. Ťažko hľadať racionálne dôvody, ktoré viedli starostu obce zvolať obecné zastupiteľstvo na túto nezvyčajnú hodinu a prečo nevyhovel žiadosti poslancov o zmenu času na neskoršiu hodinu. I napriek tomu si poslanci na rozdiel od starostu zariadili svoj čas tak, aby sa zasadnutia mohli zúčastniť.

Verejnosť z radov obyvateľov obce, zástupcov občianskych združení a regionálnych médií sa s neutíchajúcim údivom počas celej schôdze dozvedala skutočnosti, ktoré oprávnene vyvolávajú otázky o tom, či Slovensko je skutočne právny štát a či pravidlá pre výkon územnej samosprávy sú nastavené správne a postačujúcim spôsobom.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol doslova nabitý bodmi, ktorých dôležitosť by za normálnych okolností presahovala časové možnosti jedneho zasadnutia. Okrem povinnosti zastupiteľstva vyhlásiť nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, malo zastupiteľstvo prerokovať a schváliť napríklad návrhy viacerých nariadení obce, záverečný účet obce za rok 2011 a návrh rozpočtu obce na roky 2013 až 2015. Takýto rozsah programu iba svedčí o tom, že v obci Šoporňa je práce dosť a problémov, ktoré treba riešiť, je ešte viac. Na to, aby poslanci mohli rokovať, nestačí však iba existencia programu. Program musí obsahovo zodpovedať predloženým podkladom a návrhom na uznesenia, vrátane prípadných dôvodových správ, analýz, projektov atď. Program zasadnutia môže byť teda plný dôležitých bodov, ale keď nie sú k nim doručené podklady v náležitej forme a včas, nie je vlastne o čom rokovať, tobôž hlasovať. Ak by tomu bolo inak, znamenalo by to, že poslanci hlasujú o veciach, o ktorých nie sú dostatočne alebo vôbec informovaní, alebo im jednoducho nezáleží na kvalite svojich rozhodnutí. Poslanecký mandát nespočíva iba v práve hlasovať, ale hlavne v práve diskutovať o návrhoch, predkladať vlastné návrhy a v spolupráci s ostatnými poslancami, starostom obce a v neposlednom rade aj s obyvateľmi obce hľadať najlepšie riešenia vedúce k zlepšovaniu kvality života v obci. Výkon mandátu poslanca je služba obci a jej obyvateľom a ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Zodpovednosť nekončí uplynutím funkčného obdobia. Zodpovednosť za prijaté rozhodnutia trvá a bude konkrétnemu poslancovi (poslancom) prisudzovaná ešte dlhé roky potom.

Poslanci v obci Šoporňa, ako sa zdá, si zodpovednosť uvedomujú veľmi dobre. Svedčí o tom fakt, že odmietli rokovať o návrhoch nariadení obce, o návrhu záverečného účtu obce a o návrhu rozpočtu obce z dôvodu, že mali nedostatočné alebo nemali vôbec žiadne podklady na rokovanie. Na strane druhej, poslanci si splnili povinnosť a vyhlásili nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca i napriek tomu, že si neboli istí, ktorý z poslancov a k akému dátumu sa vzdal svojho mandátu. Vychádzali aj z toho, že ak sám starosta obce navrhol zaradiť do programu zasadania tento bod, tak asi je pravdou, že niektorý z poslancov sa poslaneckého mandátu vzdal. To, že poslanci v tomto prípade urobili dobré rozhodnutie, sa ukázalo na záver zasadnutia, keď sa podľa programu poslanci oboznamovali s došlou poštou. Medzi predloženými listinami totiž objavili aj list od poslanca, ktorým sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu a to k 30.septembru 2012. Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, nastúpenie náhradníka má obecné zastupiteľstvo vyhlásiť do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil mandát v obecnom zastupiteľstve. Tým, že sa tak stalo až 28.februára 2013, došlo k jasnému porušeniu zákona. Ako je však možné, že poslanci sa dozvedeli o zániku mandátu jedného zo svojich kolegov až po piatich mesiacoch? Prečo starosta obce alebo obecný úrad neinformovali obecné zastupiteľstvo skôr?

Perličkou medzi bodmi programu bol návrh, aby sa poslanci vzdali nároku na odmeny za výkon poslaneckej funkcie. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby takýto návrh dali samotní poslanci, navrhovateľom bol ale starosta. Čo viedlo starostu obce k predloženiu takéhoto návrhu? Úsporné opatrenia? Podľa informácií od poslancov, na odmeny všetkým poslancom ide ročne spolu len okolo jeden tisíc EUR... Už súčasná výška odmien zrejme nezodpovedá práci a času, ktoré poslanci venujú výkonu svojej funkcie a návrhy na vzdanie sa akejkoľvek odmeny už možno vnímať za pokus o dehonestáciou poslaneckej funkcie a nie za spravodlivý záujem niečo ušetriť. Naproti tomu, o možnosti šetrenia napríklad na plate starostu jeho poberateľ mlčí.

Na dedine je vždy zle, keď niekto povie iný názor než starosta. Ešte horšie je, ak ho povie poslanec a úplne najhoršie je, ak ten poslanec nie je sám. Po Šoporni sa šepká, že starosta obce sa obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období už nezúčastní. Bolo by to v prospech alebo na škodu obyvateľov Šoporne?


Viac tu: http://vlachynahlas.meu.zoznam.sk/news/zakon-o-obecnom-zriadeni-v-praxi/

Materiál je na SOL  uverejnený na žiadosť jeho autora. Ďakujeme za nestranný názor.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
zástupca | 29-08-2013 02:58:21
načo zástupcu starostu, keď ON má svojich verných radcov a riťolízačov na čele s mladším Beňom, Piršlom starým aj mladým Ušákom Lipovským ..., určitých vyvolených poskokov a udavačov ich mená si viete doplniť podľa vlastného úsudku, zážitku a pocítenia
dedinčan | 27-08-2013 19:59:56
a kto je teraz zástupcom starostu, ked Hulák odstupil?? ale sak my nepotrebujeme nikoho, sak ket pán starosta neví, že je statutár obce, tak nemôže vedet ze by mal mať zástupcu, ale kto by ho tak robil?, asi Hipsová, tá mu je zaviazaná najviac.
počet poslancov OZ | 07-06-2013 06:43:20
webová stránka obce Šoporňa nám predstavuje deväť poslancov miestneho obecného zastupiteľstva, najvyššieho orgánu v riadení obce. Pôvodne bolo poslancov jedenásť, jeden sa vzdal poslaneckého mandátu v septembri, druhý neviem kedy. Kedy bude opäť 11 poslancov OZ. Myslím si, že aj túto problematiku jasne upravuje zákon. Alebo, že by v Šoporni, za tak morálne vysoko uvedomelého starostu zákon neplatil?
Aj časť webstránky obce vyhradená pre zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva roku 2013 je zatiaľ veľmi skromná. Žeby sa zasadnutia OZ nekonali? veď aj to upravuje zákon.Snáď sa nevyhotovujú zápisnice zo zasadnutí? Čo na to hovorí náš veľký LeNon - starosta Vlčák, je toto zákonné, toto môže byť??? , keď referendá pre porušenie zákona nemohli byť!!!
úsporné opatrenia | 07-06-2013 06:23:30
já vím, starosta je ešte pomerne mladý človek. On ráno medzi štvrtú a pátú hodinu tvrdo spí jako poleno. Ovšem ked mu to jeho svedomí dovolí. Má tam šak tých dvoch starých chrenov /alebo Trnka to už nerobí, nevím/ a tí by mohli vedet kedy začína denné= svetlo. Veru sa nemmsí pouličnými lampámi svítit tak jako neská až do 4.35 hod. To polhodinov=é svítení do denného svetla asi aj volačo stojí a za 30-31 dní v mesáci náklady na toto zbytečné svítení by hádam hodili velice slušnú odmenu za údržbu a starost o verejné osvetlení. Ná šak hádam nastavení toho automatu na zapínaní a vypínaní toho osvetlená neni až taká namáhavá robota . Chce to len chcet a venovat tomu trošku pzornosti a mýslím, že néčo aj ušetríme a tam, kde sa to dá bez nejakých zvlásť vymýšlancov. Čúlek to nastaví na leto ná a potom níkedy koncom augusta to zas o kúsek posune. A je to.
novak | 28-03-2013 22:13:23
Šoporňanci,bojujte.Starosta je múdrejší než všetci poslanci?Je povinný konať podľa vôle poslancov,nie podľa tej svojej.Je to blcha vo vašom kožuchu.Nedajte sa vyciciavať jeho nezákonnými aktivitami,nedajte sa odradiť bezzubými zákonmi tejto tzv. republiky!
anonym | 26-03-2013 20:53:15
ŠÚ SR vyhlásil priemernú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR
za rok 2012 vo výške 805 eur!!!!
Od tejto sumy sa určuje plat starostov a primátorov obcí,
každé OZ raz ročne môže prejednať výšku platu starostu resp. primátora !!!
brigáda v Šoporni | 21-03-2013 18:09:23
Na stránke obce Šoporňa je zverejnený oznam o konaní brigády na priehrade. Zraz účastníkov je o 10,00 hod. v reštaurácii na Šaľskej ulici. Na tejto ulici sú 3 reštaurácie, ktorá reštaurácia to je, kde máme prísť?
sopornan | 18-03-2013 20:17:29
hadam sa dockáme, ......spravodlivosti
kde sedi? | 18-03-2013 03:37:42
V praci nesedi... tak by mohol v Leopoldove.
zuzka | 17-03-2013 17:53:51
pre zaujimave:
ale ani nas najvyssi, ked zvolava zastupitelstvo nepride....
kde sedi on? ... alebo kde by mal sediet?
.JA. | 16-03-2013 12:39:49
pre zaujmímavé:

Keby ste predtým ako niečo napíšete aj troch rozmýšľali, tak sa Vám nemôže stať, že napíšete takúto hovadinu. Existujú ľudia, ktorým záleží na obci, ale bohužiaľ majú aj pracovné povinnosti. Normálny človek nezvolá Obecné zastupiteľstvo cez pracovný deň o 13.30 keď väčšina obyvateľov je ešte v práci!!!
zaujimave | 15-03-2013 18:32:11
je ozaj zaujimave, že cudzí clovek sa zaujíma o sopornu, a sopornania na to kašlú, nepríde nikto na zastupitelstvo, kazdy zaleze domov, alebo do šenku, a potom ze volakomu sa tu dobre kradne.
komentár | 15-03-2013 11:15:05
Dobre napísaný článok. Tak, ako sa práva starosta, nespráva sa ani najväčší debil. To svedčí aj o arogancii ktorú prejavuje celej obci, a neprináša to ani dobré meno. Takto sa zviditeľniť celému Slovensku je skôr na hanbu.
Toto čo robí nie je ani ľudské. Neviem však, ako sa vlček zachová, ak dostane vlka. Či pôjde k lekárovi či niekam inam.
dôchodca | 14-03-2013 19:41:15
Tak to je už ozaj vrchol arogancie,drzosti a ani sa už nedá nazvať nejako slušnejšie.Čo zastupiteľstvo schváli neplní,ale robí na vlastné triko veci ,ktoré by mali byť schválené zastupiteľstvom.To tu už ozaj budeme mať Sodomu a Gomoru či máme novodobého cisára Nera?
.JA. | 14-03-2013 11:01:51
Na toto sa dá povedať len jedno: "ON" je v Šoporni zákon, ako "ON" povie tak bude. Nezaujíma ho prospech a napredovanie obce ale len vlastné záujmy. Ak sa rozhodol, že 4 roky bude nám občanom strpčovať život, tak si môžeme byť istí, že urobí všetko pre to, aby tento sľub dodržal.
Je však smutné, že neexistuje nikto a nič čo by pretlačilo spravodlivosť v našej obci cez jeho aroganciu...

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign