Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Výročná správa - ZOMOS 2012

Vladimír ŠpánikDátum19. 02. 2013 21:26:13TémaZOMOS
621
Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa aj v priebehu roka 2012 aktívne zapájalo do riešení samosprávnych problémov
na ktoré bolo upozornené vlastnými aktivistami,   členmi alebo po oslovení samotnými občanmi dotknutých obcí
 
 Výročná správa - ZOMOS 2012
 
 
                                    

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa  aj v priebehu roka 2012 aktívne  zapájalo do riešení samosprávnych  problémov na ktoré bolo upozornenévlastnými aktivistami, členmi alebo po oslovení samotnými občanmi dotknutých obcí.

V legislatívnom procese štátu sme sa zapojili len  do pripomienkovania a do diskusie s ministerstvom školstva pri novelách školských zákonov,  kde sme namietali  posilnenie  kompetencií samosprávy pri  rozhodovaní   s finančnými zdrojmi určenými pre  Centrá voľného času. Prezentovali sme stanovisko, že obce  resp. starostovia nie  sú kompetentní na posudzovanie   úrovne kvality mimoškolského  záujmového vzdelávania a už vôbec by im nemala prislúchať kompetencia prerozdeľovať finančné prostriedky  z podielových daní,  ktoré majú   byť po novom nasmerované priamo do rozpočtu obcí podľa  počtu v obci trvalo prihlásených detí od 3 do 15 rokov.

K tejto problematike  boli  konané 2 tlačové besedy v Dome novinárov v Bratislave  ktoré sme organizovali spolu s OZ Nová voľba  z účasti odborníkov z tejto oblasti.

Tlačové besedy sa konali v termínoch 17.7. a 2.10.2012 a mali aj patričný mediálny  ohlas.

Avizovanú petíciu za    vyhlásenie referenda    s konkrétnymi otázkami  na  zdokonalenie  školského systému bez  neprimeraných zásahov samosprávy  má organizovať OZ Nová voľba kde sme sľúbili pomoc pri zbieraní podpisov.

Pri  individuálnej pomoci občanom a zastupiteľstvám sme  boli v priebehu uplynulého obdobia v kontakte alebo priamo fyzicky vo viacerých obciach.

Snáď najväčšie  konzultácie a poradenstvo sme poskytli zastupiteľstvu v Bátorových Kosihách okr.Komárno s ktorými sme sa stretli  prvýkrát už 6.januára 2012 v kancelárii ZOMOSu a potom v priebehu roku aj priamo na pôde zastupiteľstva v obci. Problémy s netransparentným a nespolupracujúcim starostom  vyvrcholili jeho odvolaním v referende  a následným zvolením  nového starostu z radov  poslancov.

Zaujímavosťou v tomto prípade, že  o zmenu sa okrem samotných obyvateľov snažilo 8 poslancov z deviatich. V tejto obci získal ZOMOS mnoho sympatizantov.

Na základe telefonickej prosby o pomoc  občana obce  Kaluža okr.Michalovce sme  začali  riešiť  netransparentné predaje pozemkov v rekreačnej oblasti  Zemplínska Šírava v katastri obce. Na základe infozákona sme  získali informácie  o podmienkach predaja  pozemkov v obci  ktoré sme  porovnali s údajmi  ktoré obec poslala  inému žiadateľovi. Zistili sme  veľké rozdiely  nie len v podaných informáciach, ale aj  odlišnosť v realizačných cenách oproti schváleným cenám  v uzneseniach zastupiteľstva. Samozrejme, že  išlo  v prevažnej miere o zvýhodňovanie  miestnych  a regionálnych   funkcionárov  a verejných  činiteľov.

Sťažovatel, ktorí sa obrátil  na ZOMOS   je pri tom vlastníkom  viacerých nehnuteľností   a má záujem  vysporiadať pozemky pod nimi a aby mohol svoj majetok riadne užívať. Je zjavné, že vzhľadom k jeho  činnosti aktivistu   má problém so starostom obce, ktorý ovláda celé zastupiteľstvo.

Vo februári 2012 sme sa dvakrát zúčastnili aj  zasadania obecného zastupiteľstva v obci Šajdíkove Humence.V tomto prípade ide o hrubé,ale bohužiaľ veľmi bežné  zneužívanie  nedokonalosti zákona  o obecnom zriadení starostom obce.

 

Obec Gregorovce pripravovala na  základe  priameho uznesenia zastupiteľstva o odvolaní starostu referendum, a v tejto súvislosti kontaktovali  obe strany, teda   zástupca starostu aj  nespokojní poslanci, ZOMOS.

Snažili sme sa  o zmier, pretože sa  nám zdalo, že ide o nepodstatný spor, ktorý ani jedna strana nezvládala. Nezmierili sa, ale v referende   starosta odvolaný nebol pre nízku účasť voličov.

Vo februári 2012  sa začala aj s spolupráca s kontrolórom a časťou poslancov zastupiteľstva obce Bardoňovo.

ZOMOS podal trestné oznámenie  na ex starostu obce vo veci podvodného predaja   pozemkov  pre   spoločnosť Magma  Zafír,s.r.o. Bolo začaté trestné stíhanie kde sa konštatovalo, že  skutok sa stal, ale pre premlčanie bolo  konanie zastavené o čom sme dostali rozhodnutie.

V obci  prebiehal  aj spor  o zmenu   územného plánu  v prospech tejto investičnej spoločnosti. Pre  veľa podozrivých  okolností  a nejasností   v tejto agende,  ktoré  smerovali k zvýhodneniu investora na úkor niektorých vlastníkov sa konali  dve  zhromaždenia občanov obce.. Na jednom z nich  dostal slovo aj predseda ZOMOS a potvrdil oprávnenosť snahy  skupiny  poslancov o dosiahnutie nápravy  a zákonných postupov  pri tejto zmene.

Získaním  rozhodujúceho hlasu jedného z poslancov  sa starostovi podarilo nakoniec  problémovú zmenu  územného plánu presadiť. Dnes  je opäť uvedená firma  v šetrení a je podozrivá so subvenčného podvodu. Na tomto prípade je zjavná   snaha  oboch zainteresovaných starostov o nadštandardnú ústretovosť  v prospech investora, z čoho  je možné usudzovať možnosť poskytnutia nezákonnej  materiálnej odmeny   pre takto postupujúceho starostu vo všeobecnosti.

Vzhľadom k netransparentnej politike  starostu, bol ZOMOS  aktívny pri  žiadosti o vykonanie kontroly NKÚ ktorá v súčasnosti prebieha s plánovaným ukončením 7.decembra 2012.Dvaja aktéri za transparentnosť  v tejto obci sú členmi ZOMOSu.

Odbornú pomoc sme poskytli aj občanovi z obce Branč okr,.Nové Zámky pri  prieťahoch  v súvislosti s odpredajom priľahlého pozemku k rodinnému domu kde ide o zjavnú šikanu obyvateľa obce starostom.

 

Obec Melčice-Lieskové okr.Nové Mesto n/Váhom  je tiež obec  so skupinou aktivistov,(tu treba poznamenať,že sú to tri mladé dámy),  ktorá  sa obracia  o konzultácie  na ZOMOS.V októbri 2012 boli zástupcovia  ZOMOSu  už druhýkrát na zasadaní miestneho zastupiteľstva a člen správnej rady J.Kukla dostal slovo v diskusii, kde opakovane poukázal na  nezákonné postupy   starostu obce.

Do  konfliktu sme sa dostali  s našim členom Petrom Laťákom   exstarostom obce Babín, ktorý bol odvolaný    rozhodnutím občanov v referende, ktoré obecné zastupiteľstvo vyhlásilo bez petície občanov. Samozrejme sme  situáciu v obci monitorovali  na Fb stránke  ZOMOSu a tiež na stránke obce Babín kde sme  ako združenie,  rukou predsedu vyjadrili  názor, že starosta  je perfektný v snahe o získanie  finančných prostriedkov pre obec prostredníctvom   rôznych projektov a možno ho z tohto pohľadu hodnotiť  veľmi pozitívne.

Problém nastal pri hodnotení jeho spôsobu jednania s občanmi a kritikmi jeho  postupov  voči  zastupiteľstvu, čo bol pre občanov Babína hlavný dôvod  na  jeho odvolanie. Dobrý starosta,  a navyše člen ZOMOSu  musí dbať na  úroveň jednania  s občanmi a empatia musí byť  na poprednom mieste jeho  mentálnej výbavy.

Exstarosta Laťák neuspel ani v nedávnych doplňujúcich voľbách a po  vyčerpaní všetkých právnych podaní na Slovensku vo veci neplatnosti  vyhlásenia referenda a obrátil  sa na európske právne inštancie.

S primátorom Dunajskej Stredy sme  komunikovali  vo veci  väčšej podpory pre aktivistov ktorí vyčistili kus lesoparku a pre   nie moc pozitívnu diskusiu s mestom  tam  prišlo k skratom v komunikácii vo veci odvozu nazbieraného odpadu.

Mesto nereagovalo po článkoch v miestnej tlači a skôr naopak nastala patová situácia v riešení  celého problému.

Predseda ZOMOSu sa listom obrátil na  primátora, s ktorým sme si vysvetlili okolnosti tohto nedorozumenia a dospeli sme k riešeniam do budúcna tak, aby  aktivita   iniciatív občanov  bola podporovaná mestom v rámci dohodnutých pravidiel.

Priebežne monitorujeme a spolupracujeme  aj so  zastupiteľstvom obce Šoporňa okr.Galanta, kde  starosta zmaril konanie referenda o jeho odvolaní a po ďalšej sérii jeho neštandardného konania  sa podarilo  s pomocou  ZOMOSu  vo veľmi krátkom čase   dosiahnuť  výkon kontroly NKÚ  aj v tejto obci.

Podarilo sa nám  poskytnúť  zastupiteľstvu protokol  z kontroly v dostatočnom predstihu tak, aby  sa mohli  včas pripraviť na  nehorázne  spôsoby  výkladu kontroly starostom obce.

V tejto obci sa  budeme zúčastňovať aj naďalej  jednaní zastupiteľstiev a aktívne spolupracovať pri   náprave   deštrukcie samosprávneho systému v Šoporni..

V súčasnosti je aj v tejto obci vyhlásené referendum o odvolaní v starostu  ktoré budeme monitorovať. Členka  ZOMOS je  stále aj hlavnou kontrolórkou  obce Šoporňa a je prínosom pre  prácu zastupiteľstva.

Obec Ruská okr.Trebišov  a jej starosta, sa tiež zapísali veľmi negatívne do histórie slovenskej samosprávy, ktorá bohužiaľ beztrestne takéto možnosti ponúka. Dnes už poslankyňa  obecného zastupiteľstva Erika  Lakatošová, laureátka ocenenia Biela vrana 2011, ktoré získala za  príkladný postoj pri zistení, že starosta  zneužíva  obecné prostriedky vo svoj prospech,  bola prepustená zo zamestnania z Obecného úradu v Ruskej, bol jej starostom protiprávne odoprený mandát  poslankyne  v obecnom zastupiteľstve, a bola rôznym spôsobom v obci šikanovaná, sa stala tiež subjektom  našich konzultácii .

Pomáhali sme  pri formulovaní uznesení pre vyhlásenie referenda o odvolaní starostu, kde  vstúpila tiež odborná pomoc Via Iuris.

Veríme, že  aj v tejto obci si už dokážu občania  zvoliť  dobrého starostu, ktorý nebude zneužívať nedokonalosť zákonov  a poučia sa z týchto negatívnych skúseností ktoré im pripravil .

Zaujímavá je aj poradenská činnosť pre  poslancov obce  Kalná nad Hronom,kde na rozdiel od väčšiny   našich obcí je  zjavný prebytok finančných prostriedkov a tam treba skôr postrážiť aby sa zamedzilo zbytočnému plytvaniu  obecných prostriedkov, aby   nebola  utlmovaná   ostražitosť pri hospodárení v podmienkach   ktoré im môže drvivá väčšina slovenských obcí závidieť.

 

Boli sme aj pri nezákonnom  odvolaní Hl.kontrolóra vo Vrútkach, kde sme v kontakte s miestnymi  aktivistami. Tam už prokuratúra  vydala protest, ktorí ale zastupiteľstvo nerešpektovalo a na rade je  prokuratúra s podaním na  súd o neplatnosť  uznesenia o odvolaní kontrolóra, ktorý zrejme  šliapol na otlak niektorým poslancom.

Z pohľadu ZOMOS zaujal aj telefonát poslankyne  z obce  Breznička okr.Stropkov ktorá má len 116 obyvateľov a zavolala   len z dôvodu aby  sa mohla   vyrozprávať a podeliť sa s problémami v obci a činnosťou starostky tejto obce.

Na otázku ako jej môžeme pomôcť, povedala, že  zatiaľ nechce nič  zverejňovať  len sa chcela  o veciach porozprávať a dúfa, že sa nám podarí pri  ďalšej  návšteve východu Slovenska stretnúť.

Tento prípad považujeme za ďalšie dokreslenie  zlej situácie najmä v menších obciach  kde sa vládne skutočne   v niektorých prípadoch priam despotickým spôsobom.

 

Je úplne prirodzené, že reagujeme  na každú otázku občana, poslanca či aktivistu odpoveďou radou alebo sériou konzultácií.

Takto sme kontaktovali s občanmi z obcí Lúčky okr.Ružomberok,Dolné Sŕnie okr.Nové Mesto,Malý Šariš,okr.Prešov,Štítnik okr.Rožňava,Moravské Lieskové a ďalšie slovenské obce.

Samozrejme, že riešime   veci aj v našich vlastných obciach  kde sami, ako členovia ZOMOS pôsobíme ako poslanci či aktivisti.

Ako príklad  môžem uviesť  návštevu  zasadania obecného zastupiteľstva v Brunovciach   7.novembra 2012 kde  sme demonštrovali podporu  občanom Brunoviec v boji proti  slabému zastupiteľstvu a agresívnej starostke a všeobecnému  porušovaniu zákonov.

Východ ZOMOS Tour 2012

Aj tento rok  sme absolvovali   cestu po východnom Slovensku, kde sme sa stretli s našimi priaznivcami, prípadne s občanmi, ktorí potrebovali riešiť problémy vo vzťahu k svojej samospráve .Túto cestu absolvoval predseda ZOMOSu,Vladimír Špánik s Jurajom Kuklom, členom Správnej rady v dňoch  23.- 25.mája 2012  s pracovnými stretnutiami  v Ružomberku,Gregorovciach,Kaluži,Ruskej a Somotore.

V Somotore sme sa stretli  s ďalším členom Správnej rady ZOMOS pánom JUDr.Majorošom,  v diskusii o posilnení  akcieschopnosti   ZOMOS, na východe Slovenska.

Stretli sme sa  a diskutovali o spoločnom postupe v systéme kontroly samosprávy s prezidentom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, Ing. Ľudovítom  Budzákom.

Posledný deň sme absolvovali aj debatu v rámci programu Europa café za účasti nášho Ivana Rončáka a novinára  Toma Nicholsona v Košiciach, s následnou návštevou starostu obce  Jaklovce,čo je  jedna z dvoch  obcí Slovenska v nútenej správe. Druhá je už dlhodobo  mestská časť Bratislava – Devín a do nedávna aj naša slávna Zemianska Oľča. Diskusia sa   samozrejme dotýkala problémov obce  v takomto ekonomickom režime.

Posledná zastávka bola    v Nálepkove, kde sme sa stretli s našimi členmi, poslancami zastupiteľstva u pani Jany Pronskej.

Nestihli sme pre nedostatok času  plánované stretnutie  s aktivistami v obci Trnkov, kde sa nám  zdá na rozdiel  od ostatných uvádzaných obcí, že tam panuje pohoda  medzi občanmi, starostom a zastupiteľstvom. Veľmi radi by sme   zaznamenávali aj pozitívne príklady  života samosprávy v menších obciach.

 

Poznatok z tejto cesty za  našimi aktivistami je jednoznačne pozitívny a napĺňa to naše, ...podávanie nádeje!

Činnosť regiónov

 

Úspech či neúspech  pri našej činnosti je  závislí od činnosti  regionálnych zoskupení Zomosu. Máme   regionálne pôsobenia podľa  prirodzených regiónov Slovenska, kde   je činnosť našich aktivistov a klubov    kvalitatívne veľmi rozdielna.

Je pochopiteľné, že to závisí aj od  konkrétnej situácie v regióne, výskytu a medializácii  jednotlivých   prípadov porušovania  samosprávnych princípov. Napriek tomu som presvedčený, že  širším monitorovaním  obcí v regióne, kontaktovaním poslancov a miestnych aktivistov  môžeme zintenzívniť  naše možnosti pomáhať  riešiť  v samosprávach kde často chýbajú  poslancom základné  informácie o zákone 369 o obecnom zriadení, a všetkých ostatných súvisiacich zákonoch .Je to síce v dobe internetu  zarážajúca informácia, ale  často sa stretávame práve s neznalosťou  základných  práv a povinností starostu či  zastupiteľstva. Nemyslím, že by sme mali  paušálne nahrádzať krajské školiace strediská, ale určite bude v zmysle našich stanov   kontaktovanie  s poslancami, či občanmi  aspoň v obciach kde  získame informácie o nesprávnej činnosti starostu, ale aj samotných zastupiteľstiev.

Vcelku dobre je možné hodnotiť  regióny  Záhorie, Tekov.Dolná Nitra   ale aj región  okolo Nového Mesta a Trenčín.Potešila  aj aktivita na Turci, kde sme  mali zástupcu Mudr.Benčata na stretnutí s Vidieckym parlamentom a kontakty na  aktivistov vo Vrútkach v súvislosti s nezákonným odvolaním  hl.kontrolóra. Vcelku ale   stále len budujeme regionálne štruktúry a ich absenciu je najviac  cítiť práve na východe Slovenska kde sa zdá, že je aj najviac problematických obcí.

 

Aj to je dôvod  konania   každoročného  Východ ZOMOS Tour.

Je  možno pochopiteľné, že  občania, ktorí cítia krivdu a obrátia sa na ZOMOS kontaktujú predsedu, resp.kanceláriu ZOMOSu. Tu ale  samozrejme môžeme podnet, prosbu alebo naliehavú žiadosť o pomoc prevziať, vybaviť pokiaľ sa jedná len o usmernenie, ale často treba   osobný kontakt aby sa veci  dali riešiť lepšie a  v tom prípade potrebujeme niekoho priamo v teréne aby sme mohli podnet odovzdať na riešenie.

Nie sme profesionálna  záchranná služba samosprávy, ale  pokúšať sa dobre poradiť, poskytnúť radu a odporučiť  ďalšie konanie  už dnes vieme a plníme tým aj naše poslanie.

Projekt  Transparentné obce

Od septembra  2012  sme spustili projekt Transparentné obce, ktorý  realizujeme s podporou  Nadácie otvorenej spoločnosti.(OSF)Je to prvý projekt ZOMOSu  ktorý pripravil Ivan Rončák a  mal som možnosť prispieť menším podielom aj ja.

Na samotnej realizácii ale už bude spolupracovať kolektív  autorov a predpokladáme využiť materiál, ktorí sme sústredili počas  doterajších  rokov  našej činnosti. Vyhodnotenie  realizácie tohto projektu  ktorého  súčasťou  sú  aj dva trojdňové  semináre a dve  publikácie s tematikou  ochrany  verejného záujmu a obecné referendum v praxi, bude  určite súčasťou  budúcoročnej  výročnej správy ZOMOSu.

Prezentácia a média

Je potešujúce, že  je už úplne bežné, že sa média  obracajú aj na  jednotlivých predstaviteľov ZOMOSu   a registrujú nás  ako organizáciu  ktorá si už vydobila pozíciu, ktorá ju oprávňuje povedať svoj názor na dianie  v samospráve.

Tlačové správy a vyjadrenia pre vyjadrenia  pre tlač či televíziu sa stali súčasťou našej práce. Je pochopiteľné, že sa obracajú najčastejšie na  predsedu a členov správnej rady, ale je na všetkých  našich členov v regiónoch ako budeme vedieť využiť najmä regionálne média  na  propagovanie našej činnosti.

Mediálny ohlas mali naše  spoločné  tlačové  konferencie  k novelám školského zákona, kde  sa ZOMOS vyjadroval len k novým  kompetenciám  samosprávy.

Dobrá spolupráca  je s regionálnym týždenníkom  vydavateľstva SME ,MY- Nitrianske noviny.

Blogy   našich členov prenášame  cez rôzne internetové stránky tak, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu  občanov.

Na Blog SME úspešne  publikuje  člen správnej rady  J.Kukla. Pár blogov s tématikou samosprávy   má aj predseda V.Špánik.

Za  hodnotiace obdobie  sme   registrovali celkom 113 mediálnych výstupov, kde sa spomínal ZOMOS resp.  bolo zverejnené vyjadrenie alebo názor  člena ZOMOS.

Dobrá prezentácia  bola a verím, že aj v budúcnosti bude naša účasť na Trend konferenciách   Komunálny manažment, kde sa ZOMOS v uplynulom období mohol svojou prítomnosťou a účasťou v diskusii  prezentovať pred takmer stovkou starostov a primátorov so svojim kritickým postojom k súčasnej  samospráve a našli sa  aj starostovia ktorí činnosti ZOMOSu vyslovili verejnú podporu.

Zástupcovia ZOMOSu sa zúčastnili  na rôznych workshopoch  poriadaných  Via Iuris, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Splnomocnencom vlády pre pre rozvoj   občianskej  spoločnosti a KI  M.R.Štefánika.

Podporujeme   projekt  SGI-.Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Odkaz pre starostu    kde máme ambíciu rozširovať ho do malých obcí, kde  pôsobia  aktivisti  ZOMOS.

Predseda  ZOMOSu, bol hosťom  besedy pri spúšťaní  tohto projektu v Žiline.

ZMOS a ZOMOS

Vzťah  k ZMOSu  sa  napriek našej  snahe, kedy ZOMOS oslovil  na základe rozhodnutia  správnej rady  predsedu ZMOSu p.Dvonča nezlepšil aj  z dôvodu odmietnutia resp.nereagovania na dve žiadosti o stretnutie a vysvetlenie si   vzájomných postojov.

Zachovávame si aj naďalej kritický postoj k činnosti ZMOSu v oblasti   transparentnosti.

Nezhody pretrvávajú aj v pohľade na pokračovanie reformy  obecného zriadenia  a k začatiu verejnej diskusie o komunálnej reforme.Celkový stav  našej spoločnosti sa odzrkadľuje aj v úrovni  kvality riadenia našich obcí, ktorý budeme mať snahu stále zlepšovať našou aktivitou   v kontaktovaných obciach,  komunitách aktivistov  a našich členov.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Vladimír Špánik(ZOMOS) | 04-06-2013 23:21:07
Milá Zuza,(ak ste Zuza)ja neignorujem túto stránku a možno povedať,že jej fandím.
Ja len nevidím dôvod odpovedať rovnako sproste a invektívami ako niektorí chudáci ktorí sa nedokážu predstaviť a zneužívajú možnosť tejto stránky debatovať otvorene aj pod prezývkou.A nevidím,žiadny racionálny dôvod aby som debatoval s hlupákom čo tára dve na tri.
Sú ľudia na ktorých mi záleží,sú ľudia ktorí sú mi ľahostajní, ale sú samozrejme aj ľudia ktorých ozaj nemusím.
To isté cítia oni aj vo vzťahu k mojej osobe.
Tak už to je.
Pokiaľ má debata pre mňa význam,nemám problém diskutovať aj s anonymom.O takú debatu ale musia stáť vždy obe strany preto je to diskusia, a má význam len vtedy ak sa niekde posunieme.
U vás sme sa posunuli lebo som mal možnosť povedať Vám svoj dôvod na moje slová na ktoré ste reagovali.
Zuza | 04-06-2013 21:51:43
A teraz už chápete p. Špánik, prečo väčšina poslancov a vedenie mesta túto stránku ignoruje...presne pre to, prečo vy...pre neodôvodnené napádanie a škandalizovanie...preto.
Majko,Špánilk | 04-06-2013 02:16:50
Máte na seba asi telefóny. Zatelefonujte si a neotravujte internet svojimi " výplodmi". FERO
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-06-2013 22:49:13
Vlado, necuduj sa. Vacsinou to tak byva. Ked niet argumetnov k veci, nastupuje anonymne utocenie na konkretne fyzicke osoby. Pokus odvratit pozornost od merita veci za kazdu cenu. Pokus aspon na chvilu znemoznit tych, ktori systematicky poukazuju na porusovanie legislativy, na plytvanie verejnymi zdrojmi. Staci sa pozriet na Brunovce. Tym chudakom stojacim pred sudom sa da uz iba pohrdat. Ludia by na neho mali plut kadial po dedine chodi. A to 30 rokov ho zivili obzvatelia obce svojou pracou...

Je smutne, ze to nas chory system vobec dovoli...
Vladimír Špánik(ZOMOS) | 03-06-2013 22:01:30
Stále sa potvrdzuje,že mnohí ľudia nezvládajú možnosť slobodne a konštruktívne diskutovať.
Dokonca ani vtedy nie ak napádajú anonymne a je im umožnené bez odhalenia svojej identity povedať názor na problém, prípadne predkladať svoje riešenia.
Pod príspevkom ktorý je označený ako Výročná správa ZOMOS by som očakával debatu k jej obsahu.
Tu sa to mení na neodôvodnene napádanie a škandalizovanie, ktorým si pár jedincov napráva svoje ego.
Na takéto správanie sa dá reagovať podobným spôsobom,alebo ho ignorovať.Ja sa rozhodnem pre tú druhú možnosť :-)
anonym | 03-06-2013 18:46:28
Čo do toho ťaháte boľševikov? Toto je výplod ospevovanej demokracie.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 03-06-2013 17:21:36
Fakt sa bavim na tych anonymoch, ktori tak strasne radi hodnotia moralne profily konkretnych ludi. To je obcianska uvedomelost, odvaha, cest a charakter!

Boze, bolsevici ani len netusia, co s narodom za tie desatrocia krivenia moralky dokazali urobit.
Ale vlastne, uz odvtedy uplynulo stvrt storocie, ako je mozne, ze sa spolocnost od takych ludi nedokazala ocistit?

Asi by sme stravili hodne casu na hajzli s hlavou v mise, keby sme poznali pravu identitu mnohych anonymov, ze? ;-)
pre Pán Špánik | 03-06-2013 15:17:13 | 03-06-2013 17:06:23
Váš osobný morálny profil je aký, keď sa neviete ani podpísať?
Pán Špánik | 03-06-2013 15:17:13
Vy asi nepochopíte podstatu kritiky na Vašu osobu asi nikdy. Nikto nie je neprajníkom myšlienky zlepšovania samosprávy a verejného sektora. Ako sme pochoplili diskutujúceho "skúsenosť" ide vyslovene o Váš osobný morálny profil ako človeka.( veď aj Vaša reakcia bola nad očakávanie - trafená hus zagága ).
Vladimír Špánik(ZOMOS) | 01-06-2013 10:28:43
Celkom sa teším,že aj naši(moji) neprajníci sa snažia pochopiť,že treba niečo s tou samosprávou robiť.Treba ale aj pochopiť,že je to v prvom rade na samotných obyvateľoch konkrétnej obce kde často už len samotné vyjadrenie názoru pod ktorý sa nehanbí občan obce podpísať je neskutočným hrdinstvom v spoločnosti ľudí, ktorí sa ani tu v tejto diskusii nepodpíšu.
V každom prípade ďakujem za záujem o ZOMOS aj týmto ľuďom lebo každá,aj tá najstupídnejšia opozícia Vás zákonite musí posilniť vo vašej viere,že to čo robíte má zmysel.
skúsenosť | 31-05-2013 10:01:07
Ja s Tebou súhlasím. Poznám ľudí, ktorí s tým čo píšeš majú osobné skúsenosti, špeciálne s pánom Špánik - neúspešný kandidát na starostu vo Vinodole. Dnes nájdete na webe doslova hon na súčasného starostu(napr.len ozn. tabuľa) Zamyslel by som sa aj nad jeho výročnou správou. Pri najmenšej chuti mnohých menovaných a starostov je žalovateľná, ak by toto nevedel dokázať.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-05-2013 18:01:43
Stretnutie | 29-05-2013 17:32:30 | - svoje komplexy si nerieste na SOL. Nehodi sa to a vyzerate potom ako obycajny anonymny neschopak...
Stretnutie | 29-05-2013 17:32:30
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
blikač | 29-05-2013 14:28:45
napísal som len realitu, čo sa skutočne stalo. Poslanci chceli referendum za odvolanie starostu /aj občania/ a to 2x. Neuskutočnilo sa ani jedno referendum, lebo starosta ho nechcel.
Mimochodom. len jeden platený právnik Mgr, ale zato velice dobre. ˇˇSak je úspešný z pohľadu starostu. Dúfajme len, že tú neplatnosť výpovede kontrolórke neprevráti. To by už bolo prisilné kafé, hoci aj tie zmarené referendá sú do neba volajúce ostudy príslušných orgánov nášho právneho štátu
pre blikač | 29-05-2013 13:13:02
velice dobre si to napísal to hej, len teraz pouvažuj o slovnom spojení " úplatná prokuratúra - právnici platení z obecných penazí - skorumpovaný štát : a ak ti niečo v tej hlavičke zabliká, tak je OK, aj nie tak si pís tie nezmysly dalej.
blikač | 29-05-2013 12:51:36
Vážení ZOMOSáci, vo svojej hodntiacej správe robíte ramená koľkým obciam - občanom, poslancom ste pomohli v sporoch s neposlušnými starostami. Akú ste im poskytli odbornú, metodickú a ... pomoc. No ale v ŠOPORNI ste dostali KO od starostu - nováčika vo funkcii /má len pedagogické vzdelanie akrátku prax riaditeľa ZŠ/ a jeho jediného právnika Mgr. Nedokázali ste poslancom OZ v Šoporni odborne poradiť a usmerniť ich tak, aby referendum za odvolanie starostu vyhlásili v súlade s právnym poriadkom. A to dokonca referendum sa snažili vyhlásiť a uskutočniť dvakrát. A dvakrát im ho starosta zmail _ znemožnil pre právne nedostatky. Starostovi to čierne na bielom potvrdila aj Okresná prokuratúra. Ten sa teraz smeje občanom do kschtu a vyciera zubiská. Aká je teda Vaša odbornosť, aká je Vaša právna sila v poskytovaní pomoci a hájení zákonnosti. Kvákať a kvákať spoza roha môžu aj dejaké slepice. Vedieť poradiť a usmerniť činnosť niekoho správne v inteciách právneho poriadku môže len ten, kto ho dokonale ovláda a nevyhovára sa na nedokonalosti platnej legislatívy a neštandartné konanie starostu. Hlavná vec, že situáciu monitorujete, ale bordel v obecnej samospráve V Šoporni naďalej na kolečkách pokračuje.
Zomos a Špánik | 28-05-2013 23:49:09
Poznáte tohoto človeka osobne? Jeho navonok prejavujúca sa snaha o prejav lojálnosti vraj voči neprávosti? Ale kdeže!Samozvaný kazateľ spravodlivosti, ale vo svojej podstate ???Staňte sa členmi ZOMOSu a hoci ste darebák, bude stáť na Vašej strane.
pripomienka | 27-02-2013 21:36:41
predchádzajúci príspevok mi pripomína výroky a frázy pána čo si zákon vykladá podľa seba a pre seba.
pozor na ZOMOS! | 27-02-2013 12:09:20
aj ZOMOS má k demokracii ešte ďaleko, ako demokratický sa zatiaľ javí iba navonok. Jeho ciele sú jasne formulované v prospech občana a na strane spravodlivosti, ale nie je všetko zlato, čo sa blyští. Pekné stanovy ešte nie sú zárukou, že ich ciele (alebo ciele ešte skryté) budú dosahované demokratickými spôsobmi. Treba ho lepšie spoznať a nie ako ovce hneď kráčať v šíku za ním. Opatrnosti v prípade ZOMOSu nezaškodí. Treba spoznať ľudí, ktorí stoja za ním, ale aj ľudí a ich dôvody, ktorí sú proti nemu.
preste tak | 20-02-2013 08:46:08
obce a mestá by mali prestať podporovať darmožráčov, ktorí zijú z našich daní. Treba podporiť ZOMOS.- tadial vedie cesta k demokracii.
Pavol Pachník | 20-02-2013 00:13:21
Zdravím Vás ZOMOS-áci

toto sa mi vidí .. .len mu ďalej stúpajte na kurie oká, však on povolí, veď aj ja mám ten istý problém s ním . on si myslí, že je pravá ruka niekoho z vlády a preto ide po ruke a proti všetkým starostom, len sa čudujem že jeho a jeho poddaných na tej organizácií tam ešte držia tie mestá a obce a že ich ešte platia .. on sa vlastne nebije za záujmy obcí a miest .. on je pravá ruka vlády .. a vždy vykoná to čo mu nadiktujú .. z vlády .. ja by som tam na mieste starostov a primátorov už neposlal ani jeden cent .. od nikoho . tá organizácia pokiaľ sa rozprávam so starostami a primátormi nemá význam ... a je dávno prekonaná ..
p. Dvonč je kapitola sama o sebe ...

Makajte .. aj ja makám ...

Pacho


„Vzťah k ZMOSu sa napriek našej snahe, kedy ZOMOS oslovil na základe rozhodnutia správnej rady predsedu ZMOSu p.Dvonča nezlepšil aj z dôvodu odmietnutia resp.nereagovania na dve žiadosti o stretnutie a vysvetlenie si vzájomných postojov.“

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign