Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Vlastivedné múzeum v Galante si v týchto dňoch pripomína 40. výročie založenia. *video*

Marek KollerDátum11. 10. 2009 01:03:00TémaSpravodajstvo
GALANTA | V úvode slávnostného pripomenutia si štyridsaťročného pôsobenia Vlastivendného múzea v Galante, ktoré sa uskutočnilo 7. októbra 2009 v Renesančnom kaštieli v Galante, si Jozef Keppert, riaditeľ tejto inštitúcie, vo svojom príhovore zaspomínal aká neľahká cesta bolo dosiahnuť dnešnú podobu múzejníctva v meste Galanta. Taktiež pripomenul prebiehajúce a minulé úspešné projekty múzea alebo aj činnosť vo viacerých kultúrnych aktivitách a vyzdvihol vynikajúcu spoluprácu s mnohými obcami, mestami a predovšetkým spoluprácu s mestom Galanta. Taktiež kladne zhodnotil spoluprácu s partnerskými múzeami na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku i Maďarsku. Ako podpredseda Klastra cestovného ruchu Trnavského samosprávneho kraja, prisľúbil, že bude presadzovať primerané záujmy múzeí v cestovnom ruchu, dodal, že občianske regionálne združenie pre cestovný ruch vzniklo aj za pomoci múzea a v budúcnosti by jeho činnosť mala mať v tomto združení nezastupiteľné miesto. Záver príhovoru patril vyjadreniam vďaky a slovám uznania tak ako kolegom z múzea, riaditelom múzeí Trnavského samosprávneho kraja /TTSK/, primátorom a starostom a všetkým ostatným, ktorí sú nápomocní pri činnosti Vlastivedného múzea. osobité poďakovanie patrilo ministerstvu kultúry SR, za nastúpenú koncepčnú prácu a schválenie projektov múzea, ktoré sú potrebné k zveľaďovaniu spravovaného majetku TTSK a pripomenul, že Zväz múzeí na Slovensku je dobrým zastrešením odborných muzeiných činností. Úprimné slová vďaky Jozefa Kepperta nakoniec smerovali k predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi, za všestranú podporu kultúry, za finančnú podporu a za priestor k rozvoju múzeiníctva v TTSK ako i ocenenie práce pracovníkov. Tibor Mikuš, predseda TTSK vo svojom príhovore vyzdvihol 40 ročnú systematickú prácu múzea, ktorá smeruje k zachovaniu kultúry a artefaktov pripomínajúcich činnosť našich predkov. Zhodnotil fakt, že múzeum je ekumenické a významným spôsobom prispieva aj k formovaniu národnej a národnostnej identity a prostredníctvom týchto identít k formovaniu vlastenectva. Ďalej ocenil vzdelávanie mládeže, alebo muzeálnych odborníkov, Takiež skonštatoval že toto múzeum prispieva šíreniu dobrého mena TTSK v zahraničí, čo následne prirovnal k regionálnemu marketingu a taktiež ohodnotil aktivitu ako je príspevok cestovnému ruchu v hľadaní možností nielen vo vysokoprofesnej praci, ale využiť podstatu svojej práce k prospechu iných. Pri príležitosti tohto jubilejného výročia sa rozhodli TTSK a Vlastivedné múzeum v Galante oceniť jednotlivcov a inštitúcie, pamätnými listami, ktoré obdržali: Za rozvoj a podporu činnosti VM v GA: - Ministerstvo kultúry SR - Mesto Galanta - Mesto Sereď - Obec Tomášikovo - Obec Jelka - Obec Veľká Mača - Obec Veľké Úľany - Obec Matúškovo Za tvorivý prínos pri budovaní a za trvalý podiel na práci vlastivedného krúžku domu osvety v Galante: - Dr. Eduard Oravský /In Memoriam/ zakladateľ vlastivedného krúžku a autor myšlienky založenia Múzea v Galante - Štefan Sekáč /In Memoriam/ zakladajúci člen vlastivedného krúžku Za dlhoročný tvorivý prínos pri rozvoji Vlastivedného múzea v Galante a budovaní jeho zbierkového fondu: - Ján Sokol /In Memoriam/, dlhoročný riaditeľ Vlastivedného Múzea v Galante - Viera Mocková - Jozef Izsóf Ocenenia odborným pracovníkom múzea: - Eva Boťanská, historička - Izabela Danterová, etnologičke - Viera Szárazová, konzervátorke Za dlhoročnú spoluprácu pamäťových inštitúcií v oblasti múzejníctva: - Slovenské národné múzeum - Zväz Muzeí Slovenska - Múzeum Jánosa Xantusa /Gőyr, Maďarsko/ - Balneologické Múzeum v Piešťanoch - Vlastivedné Múzeum v Hlohovci - Záhorské Múzeum v Skalici - Západoslovenské Múzeum v Trnave - Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede - Gabriela Kvetanová, riaditeľka pamiatkového úradu v Trnave Za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, správy majetku, hospodársku, ekonomickú a personálnu prácu: - Margita Jurášová, ekonómka múzea Mesto Galanta z príležitosti 40. výročia udelilo ďakovný list za dlhoročnú aktívnu činnosť pamiatkového a muzeálneho charakteru, z dôvodu, že múzeum pri rôznych investičných akciách v meste Galanta, dlhé roky svojou archeoligickou prácou dokumentuje a mapuje históriu predošlých generácií a nebrzdí pri tom rozvoj, ale snaží sa o vzájomnú dohodu a spoluprácu s jednotlivými investormi. Popri múzejnej činnosti sa začalo múzeum venovať múzejnej pedagogike a systemetickej práci s umelcami. Ako regionálna pamäťová inštitúcia spolupracuje aj s občianskymi združeniami, spoločenskými inštitúciami a zariadeniami. Vlastivedné múzeum bolo iniciátorom spoločnej kultúrnej činnosti v meste Galanta a následné podielanie sa na publikáciách. Vďaka podpore TTSK prebieha rekonštrukcia budovy Múzea čím sa prispieva k zveľadeniu hlavnej ulice mesta. Múzeum sa taktiež stalo významným konzultačným miestom pre študentov, pomáha im pri diplomových a seminárnych prácach. Jednou z najvýznamnejších činností múzea bolo podrobné zmapovanie muzeálnej zbierky depozitu, ktorá ráta viac ako 20tisíc položiek a jej presťahovanie do vyhovujúcejších skladových priestorov. Cenu Mesta Galanta do rúk riaditeľa Múzea, Jozefa Kepperta, predal primátor mesta Galanta, Ing. Alexander Mézes.

Fotogaléria k článku:

 odovzdanie pamätného listu Margite Jurášovej
Popis: odovzdanie pamätného listu Margite Jurášovej

 odovzdanie pamätného listu Viere Szárazovej
Popis: odovzdanie pamätného listu Viere Szárazovej

Zobraziť všetky fotografie


 odovzdanie pamätného listu Balneologickému múzeu v Piešťanoch
Popis: odovzdanie pamätného listu Balneologickému múzeu v Piešťanoch

 odovzdanie pamätného listu obci Jelka
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Jelka prevzatie pamatného listu pre Jána Sokola /In Memoriam/, cenu prevzala jeho manželka
Popis: prevzatie pamatného listu pre Jána Sokola /In Memoriam/, cenu prevzala jeho manželka
 odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača
 prevzatie pamatného listu pre Jána Sokola /In Memoriam/, cenu prevzala jeho manželka
Popis: prevzatie pamatného listu pre Jána Sokola /In Memoriam/, cenu prevzala jeho manželka

 odovzdanie pamätného listu Balneologickému múzeu v Piešťanoch
Popis: odovzdanie pamätného listu Balneologickému múzeu v Piešťanoch

 odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača


 odovzdanie pamätného listu Západoslovenskému múzeu v Trnave
Popis: odovzdanie pamätného listu Západoslovenskému múzeu v Trnave
 odovzdanie pamätného listu mestu Galanta
Popis: odovzdanie pamätného listu mestu Galanta

 odovzdanie pamätného listu Eve Boťanskej
Popis: odovzdanie pamätného listu Eve Boťanskej

 odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany


 odovzdanie pamätného listu Záhorskému múzeu v Skalici
Popis: odovzdanie pamätného listu Záhorskému múzeu v Skalici odovzdanie pamätného listu Vlastivednému múzeu v Hlohovci
Popis: odovzdanie pamätného listu Vlastivednému múzeu v Hlohovci


 odovzdanie pamätného listu Slovenskému národnému Múzeu
Popis: odovzdanie pamätného listu Slovenskému národnému Múzeu
 odovzdanie pamätného listu obci Matúškovo
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Matúškovo
 odovzdanie pamätného listu Viere Mockovej
Popis: odovzdanie pamätného listu Viere Mockovej


 odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľká Mača


 odovzdanie pamätného listu Žitnoostrovnému múzeu v Dunajskej Strede
Popis: odovzdanie pamätného listu Žitnoostrovnému múzeu v Dunajskej Strede
 odovzdanie pamätného listu Ivete Lenickej
Popis: odovzdanie pamätného listu Ivete Lenickej


 odovzdanie pamätného listu mestu Galanta
Popis: odovzdanie pamätného listu mestu Galanta
 odovzdanie pamätného listu obci Jelka
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Jelka
 odovzdanie pamätného listu riaditeľke pamiatkového úradu v Trnave, Gabriele Kvetanovej
Popis: odovzdanie pamätného listu riaditeľke pamiatkového úradu v Trnave, Gabriele Kvetanovej

 odovzdanie pamätného listu Izabele Danterovej
Popis: odovzdanie pamätného listu Izabele Danterovej

 odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany

 odovzdanie pamätného listu obci Matúškovo
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Matúškovo
 odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany
Popis: odovzdanie pamätného listu obci Veľké Úľany
 odovzdanie pamätného listu Izabele Danterovej
Popis: odovzdanie pamätného listu Izabele Danterovej

 odovzdanie pamätného listu riaditeľke pamiatkového úradu v Trnave, Gabriele Kvetanovej
Popis: odovzdanie pamätného listu riaditeľke pamiatkového úradu v Trnave, Gabriele Kvetanovej

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
j.keppert | 18-10-2009 20:08:06
Ďakujem Vám, s pozdravom Jozef
J.Keppert | 09-10-2009 11:47:27
V mene tímu zamestnancov múzea úprimne ďakujeme, že ste tejto pre nás významnej udalosti venovali pozornosť. Vašej zodpovednej práci želám veľa ďalších úspechov. Jozef Keppert, riaditeľ VMGa :-)

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign