Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Trenčiansky 71. peší pluk a vzbura slovenských vojakov v Kragujevaci.

Stanislav NovosadDátum24. 10. 2014 15:07:56TémaHistória
1055

Mesiac po tom, ako 28. júna 1914 v Sarajeve spáchali atentát na následníka habsburského trónu, arcikniežaťa Františka Ferdinanda a jeho manželku kňažnú Žofiu Chotkovú, vypukla uprostred horúceho leta 1914 prvá svetová vojna.

Rakúsko – Uhorsko predložilo Srbsku ultimátum, ktoré obsahovalo preň neprijateľné požiadavky a podmienky. Odmietnutie ultimáta použilo Rakúsko – Uhorsko ako dôvod na vypovedanie vojny Srbsku 28.jJúla 1914.To vyvolalo reťazovú reakciu. Rusko zviazané dohodou so Srbskom vyhlásilo 30. júla všeobecnú mobilizáciu. Nemecko to považovalo za nepriateľský akt a 31. júla vypovedalo vojnu Rusku a 3. augusta Francúzsku. V ten deň vkročili Nemecké vojská do Belgicka. Narušenie neutrality Belgicka bolo dôvodom na vstup Veľkej Británie 4. augusta 1914 i jej domínií do vojny. Dňa 6. augusta 1914 vstúpila do vojny na strane dohody Čierna Hora, 23. augusta 1914 Japonsko a 17. decembra 1914 Egypt. K centrálnym mocnostiam sa 29. októbra 1914 pridalo Turecko a 23. mája 1915 prešlo na stranu Dohody Taliansko.14. októbra 1915 sa  k centrálnym mocnostiam pripojilo Bulharsko. Ďalšie štáty vstúpili do vojny v neskorších rokoch. Rumunsko 27. Augusta 1916 a USA 6. Apríla 1917 na strane Dohody. Do vojnového konfliktu – prvej svetovej vojny – bolo zavlečených 33 krajín s poldruha miliardou obyvateľstva. V uniformách Rakúsko – Uhorskej armády na bojiskách prvej svetovej vojny bojovalo aj asi 400 – 450 tisíc Slovenských mužov, teda asi sedmina vtedajšieho obyvateľstva Slovenska. Slovenskí vojaci tvorili 4 % Rakúsko – Uhorskej armády. Bojovali vo všetkých zbraniach Rakúsko – Uhorskej armády – v pechote, jazdectve, delostrelectve, ženijnom vojsku, v špeciálnych jednotkách i vo vojenskom námorníctve. Najviac Slovákov bojovalo v najväčšom  Slovenskom pluku v Trenčianskom 71. pešom pluku . Po vyhlásení mobilizácie v r. 1914 nastúpil taký počet príslušníkov, čo oveľa prevyšovalo stavy ostatných plukov monarchie – okrem doplňovacieho okruhu Viedne a Budapešti.Po vyhlásení mobilizácie 28. júla 1914 sústredil 71. peší Trenčiansky pluk až asi 8 tisíc záložníkov.  

71. peší pluk bol sformovaný v r. 1860 v Benátkach z častí 8. brnenského, 12.  komárňanského  a 54. pešieho pluku z Olomouca. Z Benátok ho premiestnili do Padovy, potom do Este i iných talianskych miest. V r. 1860 – 1864 mal svoju posádku v Petrovaradíne. Zúčastnil sa Prusko – Rakúskej vojny v roku 1866 a utrpel citeľné straty pri Tovačove a Dube. Po uzavretí mieru mal posádky v Terezíne, Brne, Klosterneburgu a vo Viedni. Pluk sa zúčastnil v r. 1878 na okupácii Bosny a Hercegoviny. Prvým majiteľom pluku sa stal Leopold II. vojvoda toskánsky. V r. 1870 prevzal vlastníctvo pluku barón Rudolph Freiherr von Rossbacher. Od r. 1889 ho vlastnil pruský poľný maršal Helmuth von Moltke. Posledným majiteľom pluku sa v r. 1891 stal podmaršal Anton von Galgótzy. Od r.1882 /okrem rokov 1893 – 1901/ až do 1.svetovej vojny stálym sídlom veliteľstva pluku, jeho dvoch práporov, náhradného práporu i doplňovacieho veliteľstva pluku bol Trenčín. V mieri i počas vojny sa pluk doplňoval prostredníctvom doplňovacieho veliteľstva vždy z troch žúp: Trenčianskej, Oravskej, Turčianskej. Práve z národnostného zloženia pluku, z umiestnenia sídla veliteľstva pluku, zo skutočnosti odkiaľ príslušníci pluku pochádzali a dokonca akým remeslom sa živili vznikla tradícia, že o 71. Pešom pluku sa hovorilo ako o trenčianskom 71. „drotárskom“ pešom pluku. V r. 1914 predstavovali Slováci v tomto pluku cca 85% z celkového počtu stavu mužstva. 71.peší pluk bol do stavu najvyššej pohotovosti uvedení 6. Augusta 1914. Z 8 tis. záložníkov odišla polovica na východný front už 8. augusta. Druhá polovica ho nasledovala onedlho. Pred ich odchodom na front bola odslúžená omša poľným kurátom Dr. Jozefom Tisom. 71. trenčiansky peší pluk spolu s bratislavským 72. peším plukom  bol zaradený do 1. armády generála Viktora Dankla – v radoch 27. Brigády, 14.pešej divízie V. zboru. Už 23. Augusta 1914 boli nasadení v bitke smerom na Lublin – proti ruskej armáde. Už prvý deň Rakúsko – Uhorskej ofenzívy sa dostali do ťažkých bojov o výšinu pri Polichne a do vyčerpávajúceho trojdňového boja pri Krasniku. S obrovskými stratami si pluk vybojoval víťazstvo pri Krasniku.  Neskôr sa pluk zúčastnil zimných bojov v Karpatoch.Práve tu sa do ruského zajatia dostala väčšina slovenských vojakov, ktorí sa neskôr vrátili a boli zaradení do náhradného pluku v Kragujevaci. Ku konci vojny bojovali na talianskom fronte napr. aj na Piave. Po skončení vojny a vytvorení Československej republiky pluk obnovil svoju činnosť v Trenčíne a stal sa súčasťou Československej armády. Zúčastnil sa bojov proti maďarským boľševikom na južnom Slovensku. Nakoniec bol v roku 1920 premenovaný na Peší pluk č. 17, ktorý zostal naďalej dislokovaný v Trenčíne.

V roku 1918 bol náhradný prápor 71. pešieho pluku dislokovaný v Srbskom meste Kragujevac. Mužstvo náhradného práporu tvorili nováčikovia, staré mužstvo a navrátilci, ktorí zohrali rozhodujúcu úlohu vo  vzbure v júni 1918. Súčasťou Brestlitevského mieru, ktorí bol uzatvorení medzi Rakúsko – Uhorskom a Ruskom bola i dohoda o výmene zajatcov. Na základe tejto dohody sa k 71. Pešiemu pluku vrátilo do konca júna 1918 asi 3000 navrátilcov z Ruského zajatia. Navrátilci boli zo situácie, ktorá vládla v Rakúsko – Uhorsku po ich návrate hlboko sklamaní. Najprv museli prejsť preberacími stanicami, odkiaľ ich potom posieľali do táborov. Absolvovali tu tzv. disciplinárne doškolovanie a tvrdý dril. Potom ich cesta viedla cez výmenné zberné stanice k náhradnému práporu vlastnej jednotky, kde ich podrobili tzv. ospravedlňovaciemu konaniu. Účelom tohto konania bolo zistiť, či je vojak dostatočne dôveryhodný. Rakúsko – Uhorské orgány sa báli šírenia revolučných myšlienok, ktoré by mohli narušiť disciplínu armády. V náhradných práporoch svojich bývalých útvarov po krátkej dovolenke mali byť precvičení, sformovaní a odoslaní späť na front. Tam sa však chcelo málokomu. Na krátkej dovolenke pri svojich rodinách poznali biedu, ktorá panovala v zázemí. Zdroje Rakúsko – Uhorska sa po troch rokoch vojny vyčerpali a vo viacerých oblastiach  krajiny panoval hlad. Vojaci dúfali v koniec vojny a každý deň strávený mimo front im dával nádej , že už nebudú musieť bojovať. Mnohí z nich z tohto dôvodu dezertovali do zázemia. Práve odpor k vojne, jej nezmyselnosť, neochota bojovať , znechutenosť stavom armády, túžba po mieri, pokoji a rodine boli hnacou silou rebélie vojakov. Napriek všetkému nič  nedokázalo vzbudiť nervozitu a napätie medzi navrátilcami 71. Pešieho pluku, ako hroziaci odchod na Taliansky front. Slovenský navrátilci boli zaradení do siedmich stotín XLI. pochodovej formácie . Táto mala odísť  na taliansky front, na Piavu, kde sa mala uskutočniť ofenzíva Rakúsko – Uhorskej armády a Nemeckej armády.

Dňa 2. júna 1918 asi o pol desiatej večer sa niekoľko vojakov – navrátilcov vracajúcich sa z nedeľnej vychádzky dostalo do konfliktu so službu konajúcim poddôstojníkom a dozorným dôstojníkom útvaru, ktorý bol v potýčke  ťažko ranený. Na krik sa zobudili aj ostatní  vojaci, ktorí už spali. Začala sa vzbura, vznikol chaos. Postupne sa však navrátilci usporiadali a vyčlenili sa z nich organizátori. Vzbúrení vojaci zakrátko obsadili kasárne, kde sa v sklade zmocnili asi 500 pušiek, ale len malého množstva streliva. Vzbúrenci tiež vyrabovali kantínu a vtrhli do kancelárií stotín, kde zničili dokumenty, najmä o evidencii mužstva, narazili pritom  na pokladnicu III. náhradnej roty, kde bolo asi 100 000 korún. Asi 100 vzbúrencov sa neúspešne pokúsilo obsadiť železničnú stanicu a zabrániť tak rýchlemu prísunu posíl. Zlyhala aj snaha o obsadenie Kragujevackého arzenálu a oslobodenie srbských komitačov uväznených na okresnom veliteľstve. Okolo polnoci z 2. na 3. júna zorganizoval veliteľ práporu pplk. Marx útok na kasárne. Obrancom kasární však veľmi rýchlo začali dochádzať náboje a o 1. hodine v noci ich odpor veľmi rýchlo slabol. Pred piatou hodinou rannou sa jednotkám pplk. Marxa podarilo obsadiť kasárne. Ešte do rána sa mestom Kragujevac ozývali ojedinelé výstrely. Vzbura slovenských  navrátilcov náhradného práporu 71. pešieho trenčianskeho  pluku z 2. na 3. júna 1918 bola neúspešná a už v zárodku potlačená. Vzbúrenci mali 5  padlých a 10 zranených, na strane potlačujúcich síl sa uvádzajú traja ranení. Po nastolení poriadku sa začalo vyšetrovanie. Vzbúrencov dali nastúpiť na kasárenský dvor, aby vyzradili mená organizátorov.  Ak sa nikto neprihlási, bude podľa rozkazu veliteľa náhradného práporu za trest zastrelený každý desiaty vojak. V kasárňach bolo 5000 mužov, čo by znamenalo 500 mŕtvych. Rozkaz bol však zakrátko zrušený. Stanný súd začal zasadať 6. Júna 1918. Obvinil 59 obžalovaných. Pre nedostatok dôkazov 15 obvinených vylúčili pred konaním pred voj. súdom. Hlavné pojednávanie sa konalo v budove Oblastného riaditeľstva dňa 8. júna 1918  o 8. hodine ráno. Predvedených bolo 44 obžalovaných slovenských vojakov. Boli odsúdení na degradáciu, odobratie vyznamenaní a trest smrti zastrelením. Odviedli ich späť do vezenia, kde mali poslednú možnosť napísať listy na rozlúčku. – Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc píše pred popravou poslednú Feldpostkartu – píše : Drahá mama, ja ich syn Janko, sa odoberám od mojej láskou vrelou milovanej mamičky, od zvlášť milovanej sestry a od milovaného bratríčka Otka, lebo mňa 8. Júna poobede zastrelia. Tu im posielam 39 korún. Polovicu dajte na kostol a polovicu žobrákom. Takže sa s nimi rozlučujem, i s celou rodinou. Zbohom...  Potom ich čakal už len smutný sprievod mestom a poprava na Stanovljanskom poli, kde boli odsúdenci zastrelení v dvoch skupinách po 22 mužov. Poprava účastníkov Kragujevackej vzbury bola najmasovejšou exekúciou vykonanou v Rakúsko – Uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny. Poprava bola naplánovaná na 14. hodinu 8. júna 1918. Najväčším problémom pre  veliteľské miesta bolo zostavenie popravčej čaty. Všetci príslušníci náhradného práporu 71. Pešieho pluku odmietli zúčastniť sa na poprave svojich druhov. Museli však vykopať jamu pre svojich popravených kamarátov. Napokon  sa popravčiu čatu v počte 80 mužov  podarilo zostaviť zo 6. Práporu 1. bosensko – hercegovinského pluku. Museli sa napokon aj tu hádzať kocky, na ktorého vojaka to padne. Vojaci mali povinnosť na základe rozkazu zúčastniť sa na poprave, rovnako ako domáce Srbské obyvateľstvo. Na Stanovljanskom poli bolo 44 Slovenských vojakov Rakúsko – Uhorskej armady  príslušníkov náhradného práporu 71. Pešieho pluku popravených zastrelením, pretože sa v Kragujevaci vzbúrili proti nezmyselnej vojne a utlačovaniu.

Štatariálnym rozsudkom z 8. Júna 1918 boli odsúdení za zločin vzbury k trestu smrti zastrelením a popravení :

Ján Pittner – Trenčianske Teplice, Pavol Kubica – Zborov, Štefan Bednárik – Beckov, Pavol Šalaga – Vrútky, Jozef Hoťko – Horná Súča, Jozef Laššo – Petrova Lehota, Ján Fabo – Kubrá, Štefan Rác – Kubrica, Viktor Kolibík – Dlhé Pole, František Ďurkáč – Turzovka, Ondrej Balát – Považský Chlmec, Ondrej Smrtník – Považská Bystrica, Martin Riljak – Horná Maríková,m Alfonz Gál – Kolárovice, Adam Daniš – Kolárovice, Martin Kulíšek – Štiavnik, Štefan Sokolík – Štiavnik, Vincent Rakovan – Štiavnik, Valentín Miko – Udiča, Jozef Hojdík – Papradno, Alojz Vojár – Zákopčie, Peter Platoš – Zákopčie, Alojz Šeliga – Bolešov, Ján Gohr – Uhrovec, Gregor Dvorský – Krásna Ves, Anton Mikuš – Rybany, Matej Frniak – Belá, Martin Cingel – Terchová, Ondrej Brveník – Kraľovany, Ondrej Kišš – Krpeľany, Ondrej Jariabka – Čremošné, Štefan Snovák – Hruštín, Štefan Radzo – Hruštín, Karol Miklušičák –Námestovo, Dionýz Jesenský – Turčianske Jaseno, Vincent Čimbora – Krásno, Ján Hudec – Riečnica, Jozef Žoviak –Riečnica, Ján Križan – Chocholná – Velčice, Adam Bičánek – Olešná, Ján Kašper – Sklené, Jan Slezák – Kunov, Jozef Čuraj – Veľký Divin, Pavol Kleniar- Krupina.

Počas protiobrany boli títo vzbúrenci zabití :

Desiatnik Juraj Ridzi, pešiak Juraj Olšanik, pešiak Pavol Sýkora, domobranec pešiak Ján Štrbka, domobranec pešiak Ján Domanický. Deň  po vzbure zastrelila na mieste stráž pešiaka Pavla Kozlára pre pokračujúce odmietanie poslušnosti a protivenie. Celkový počet mŕtvych  vzbúrencov tak narástol na päťdesiat mužov.

 

Použitá literatúra: Marian Hronský – Vzbura Slovenských vojakov v Kragujevaci.

 

V Šoporni 5. Jún 2014

Ing. Novosad Stanislav                                     


Fotogaléria k článku:

1055
Autor: Stanislav Novosad
1055
Autor: Stanislav Novosad

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Jozef | 07-03-2015 13:25:54
Každý článok, ktorý sa týka trenčianskych plukov ma zaujme, obyčajne sa vždy dozviem niečo nové.
71. peší pluk je najviac publikovaný slovenský pluk(väčšina vojakov boli Slováci)
Ešte som sa nestretol z obsiahlejším príspevkom o pôsobení tohoto pluku vo frontovej línii na území Slovenska. Rád by som si na túto tému vymenil poznatky.
dôchodca | 29-10-2014 18:10:27
Dufam,ze z tejto historie vcera aj v ZS dejepisarka aspon nieco detom vysvetlila,bolo vyrocie vzniku CSR.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-10-2014 09:24:37
Pan Novosad, nemyslim si, ze by ste sa mali za niekoho hanbit. Jedine ze by sa hanbil on sam, jeho rodicia, pripadne ucitelia, ktori z neho urobili cloveka nerozumieceho odbornej teme a pohrdajuceho historiou.

Zial, nielen v Soporni ludia nie su schopni komunikovat civilizovane. Utocia anonymne a ked, tak mne je smutno. Nelutujem ich, ale seba, ze musim vidiet do toho, kto na koho a vediet aj preco... ;-)

Cesta je skutocne vo vzdelanosti, rozhlade a schopnosti vidiet dalej, ako na koniec chotara obce, v ktorej clovek zije.

Neriesim, kto by bol dobry starosta, ci ktory z kandidatov ma ake sance. Vidim len, ze viacerym nejde o obec ako taku, teda obyvatelov, ale o poziciu za kazdu cenu. A to je 25 rokov po revolucii smutne...

orim. | 29-10-2014 09:06:18
Myalel som si, že téma o Trenčianskom pluku bude zaujímať i osobu ,ktorú ho sem dala.No všíma si celkom iné.Stano, čím viac si všímaš výpady, tým viac ťa majú" radi" a tým viac sa zabávajú.Má niekto vedomoť o ďalších dvoch účastníkoch v pluku.Nevedia o nch Vaši rodinný príslušníci?
Novosad | 28-10-2014 20:22:42
Každý rozumný a súdny človek si určite utvorí obraz aj o mne aj o Vás.Zatiaľ som tu písal slušne a nikoho som neurážal, na rozdiel od Vás.Nie je slušné a medzi slušnými ľudmi je zaužívané, najprv sa predstaviť a až potom komunikovať.Ale potom by ste nemohli urážať.Ja som tu písal historické články a vôbec som si nemyslel že ľudia Vášho typu budú takto arogantne reagovať.Vás nezaujíma obsah článku.Bohužiaľ.A to čo ste adresovali mne to podľa Vášho vyjadrovania patrí Vám a Vám podobný. Ste obyčajný zakomplexovaný zbabelec.Hanbím sa aj za Vás.
xxxy | 28-10-2014 15:48:58
NNemusite sa vzdavat v nikoho prospech-jedine vo vas prospech by to bolo.
pre Novosad | 28-10-2014 15:16:51
jediny zadubeny ste tu Vy. teraz vazne. ste jeden arogantny hulvat! s vami sa bavit? to rradsej s idiotom. vy ste ho uz davno predbehol. ste namysleny, povysenecky, zadubeny a nechcite, aby som to napisal aj priamo tu najhorsiu urazku, ktoru ste neraz na svoju osobu dostal! s pozdravom, Pavol.
Novosad | 28-10-2014 12:27:47
To síce nepatrí do tohoto bloku a k tejto téme ale napíšte mi prosím v prospech koho by som sa mal vzdať kandidatúry na starostu a prečo podľa Vás? Lebo som schopnejší, skúsenejší a priechodnejší,ako Ten Váš kandidát?A šte prosím čitateľov tohoto bloku " Histŕia ",že som to sem napísal.Viem nepatrí to sem.A tiež prosím budúcich potencionálnych pisateľov anonymov,ktorí chcú kydať hnoj na moju hlavu tak nech to píšu v inom bloku - rubrike,aby nezaťažovali svojimi invektívami slušných ľudí,ktorí si chcú prečítať niečo z našej histórie.
Novosad | 28-10-2014 11:58:57
Pre pána či paniu čo napísal " pre Novosad ".Verte mi že som sa zasmial na tom čo píšete v komentári.To môže napísať len človek čo trpí pocitom menejcennosti.Slušný a suverénny človek sa podpíše a nepíše ako anonym.To robia len zúfalci a zakomplexovaní ľudia, čo v živote nič poriadne sami nedokázali.Ale verím tomu že tento a podobné články čítajú aj slušní ľudia a nie takí zadubenci, ako ste Vy čo ste ten primitívny komentár napísal.
orim | 28-10-2014 11:42:21
V tomto pluku boli i Šoporńania. Boli štyria .Jeden z nich bol pradedko Adrina, Ičko Macho, druhý Ševčík /býval ako sa ide na hrisko/.O ďalších dvoch neviem prakticky nič.
pre p. Novosad | 28-10-2014 08:50:10
/Ak sa chcete zviditeľniť, skúste to ako občan - kronikár./
Toto sú témy ušité na Vás. Venujte sa im naďalej.
Ale so stiahnutím kandidatúry to myslím vážne. Nerobte zo seba vola. Takto Vás budú ľudia vnímať pozitívnejšie.
shelley | 25-10-2014 06:55:50
Zaujímavé - veď bol aj film natočený o tejto vzbure. Pekný článok ( až na pár hrúbok v texte ).

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign