Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Šokujúce odhalenia kontrolórky a čo na to primátor Tomčányi?

200

Pre niekoho možno šokujúce odhalenia, pre mňa však nie sú žiadným prekvapením. Potvrdzujú len to, čo už od roku 2013 hovorím a píšem o Mestskom bytovom podniku.

Pozorne si preštudujte celú kontrolu a aj námietky voči kontrole, ktoré vzniesol Ing Káčer, konateľ Mestského bytového podniku, voči kontrole. Na poslednom zastupiteľstve na návrh kolegu JUDr Michala Irsáka sa rozhodlo, že nakoľko sa jedná o veľmi vážne porušenia zákonov, bude tejto kontrole venované samostatné zastupiteľstvo, na ktoré všetkých pozývam. Aj keď sa už dostalo na povrch, že kompetentní zisťujú, ako ho urobiť neverejným, to znamená, bez účasti občanov.  Niečo tu totiž riadne smrdí.


Priložené súbory k článku:



Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Pre demokracia | 29-09-2017 17:51:09
Aha,Ty si myslíš,že NP budú,tak snívaj ďalej!
demokracia | 29-09-2017 09:30:36
pre: Pre pre Halo | 29-09-2017 09:00:17
\"ono totizto národné podniky,už nebudú.\" - ale budu, budu,...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-09-2017 09:20:32
V meste ale nehovoríme o pravici či lavici, hlavne pri kombinácii SDKÚ a SMER SD. Že Martin...

Tu hovoríme o konkrétnych ľuďoch s menami:
Primátor Tomcanyi
Utierka na vsetko Veselicky
Poslanci s konkrétnymi menami
Prednosta ekonóm Krajčovič a ďalší vybraní uradnci

K detailom ako veci NEchcu vidieť si povieme neskôr.

Tu teda nejde o anonymov niekde ďaleko od nás, ale konkrétnych ľudí so zodpovednosťou.
gulak | 29-09-2017 09:12:14
Predavať podu cudzincom..realny sposob,ako sa stat cudzincom vo vlastnej krajine..
Pre pre Halo | 29-09-2017 09:00:17
Mne je úplne fuk,kto je u vlády,kazdy typ vlády už Slovensko zažilo,pravica,lavica,hlavne že je demokratický zvolena.Ci patri pôda Slovákovi alebo Holanďanovi,to je tiež jedno,lebo pestovať bude na nej,len keď sa mu to oplati.Ine národy sa tešia,keď sa v ich krajinách investuje,ono totizto národné podniky,už nebudú.
Pre občan | 29-09-2017 08:39:17
Presne na toto sa pýtal nižšie. Čiže sklamala a verejne. Mestský poslanci by ju mali žalovať,pripadne podať trestne oznámenie.
PS:pokiaľ nebude podmienkou mať hmotnú zodpovednosť ,ziadna verejná funkcia nebude vykonávaná zodpovedne. Česť výnimkám.
pre Halo | 28-09-2017 21:07:53
Myslíte si, že naša krajina nie je na okraji priepasti? No veru je. Na ktorom mieste je naša krajina čo sa týka vyhodnotenia buď v ekonomike, školstve...? Takmer na samom chvoste. Máte obavu, že sa tu vlády zmocní opozícia? Skôr sa obávajme toho, že všetko bude patriť cudzincom. Veď len v Seredi, koľko najúrodnejšej ornej pôdy predali naši radní páni LIDL-u a AMAZON-u? To nie je len u nás, ale v celej republike. Nato musíme stavať dialnice, aby sme doviezli liter mlieka, smotany, parenej knedle z Čiech?
občan | 28-09-2017 14:49:07
Tak som si hovoril, kde bola kontrolórka tak dlho. A ona naozaj kontrolovala. Pozrite si jej správu z 29.09.2016.

\"Uznesením č. 161/2013 MsZ poverilo konateľa Mestského bytového podniku spol. s r.o.
na rokovanie s víťazom verejného ponukového konania o prenájme aktív spoločnosti,
v prípade neúspechu rokovania jednať so záujemcom, ktorý skončil druhý v poradí
a uložilo konateľovi Mestského bytového podniku spol. s r.o. pripraviť zmluvu na nájom aktív
spoločnosti so záujemcom, na základe výsledkov rokovania. Nájomná zmluva bola podpísaná
dňa 12.11.2013.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:
Podpísaním nájomnej zmluvy nepeňažný vklad jediného spoločníka Mesta Sereď do
obchodnej spoločnosti zostal nezmenený. Spoločnosť MsBP s.r.o Sereď je vlastníkom
nehnuteľností – nepeňažného vkladu, ktorým bolo zvýšené ZI spoločnosti.
Konateľ podpísal nájomnú zmluvu v súlade s čl. 4 bod 4.2 ods. 4 písm.c) Stanov spoločnosti
a to po predchádzajúcom súhlase Valného zhromaždenia.
Uznesením č. 220/2013 MsZ rozhodlo o založení obchodnej spoločnosti Naša domová správa
s.r.o. s majetkovou účasťou mesta Sereď vo výške 15% a Mestského bytového podniku 85%.
Na základe uvedeného konštatujem:
Obchodná spoločnosť bola založená v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:
• Porovnanie zámerov v čase založenia spoločnosti so skutočným stavom ich plnenia
v súčasnom období
Mestský bytový podnik v čase založenia vykonával všetky činnosti v zmysle predmetu činnosti
uvedeného v obchodnom registri v čase jeho založenia.
Prenájmom tepelného hospodárstva a založením obchodnej spoločnosti Naša domová správa
s.r.o v súčasnej dobe Mestský bytový podnik nevykonáva žiadnu z činností, ktoré tvorili
predmet podnikania v čase založenia spoločnosti. V súčasnosti vykonáva prenájom
nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení, ako činnosti predmetu podnikania, ktorými bol
predmet činnosti rozšírený a zapísaný do obchodného registra v roku 2008.
Vykonanou kontrolou dodržiavania § 21 VZN č. 1/2006 o nakladaní a hospodárení
s majetkom mesta a § 13 zásad hospodárenia s majetkom mesta účinnými od 01.05.2013
nebolo zistené porušenie ustanovení platných predpisov pri nakladaní s majetkom
a majetkovými právami spoločnosti, o ktorých môže rozhodnúť VZ len v znení uznesenia MsZ,
ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie, rozhodovalo o nakladaní s majetkom spoločnosti a majetkovými
právami v súlade s predpismi platnými v čase nakladania s týmto majetkom, v ktorých bolo
a je presne vymedzené, ktoré rozhodnutia Valného zhromaždenia môžu byť vykonané len
v znení uznesenia MsZ, ktoré predchádza rozhodnutiu VZ.\"

Veď tam jasne píše, že zastupiteľstvo dalo konateľovi pripraviť zmluvu a nie ju podpísať. Ďalej hovorí, že nezistila porušenie platných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami spoločnosti o ktorých môže rozhodnúť valné zhromaždenie na základe uznesenia zastupiteľstva. Tak sa pýtam, ako dôsledne vtedy kontrolovala pani kontrolórka?

Podľa platných zásad hospodárenia mesta Sereď sa v § 13 píše:

Obchodná spoločnosť , v ktorej je mesto jediným spoločníkom
1) Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach, v ktorých je mesto jediným
spoločníkom, vykonáva primátor mesta.
2) Primátor pri výkone právomocí valného zhromaždenia rozhodne v znení uznesenia mestského
zastupiteľstva, ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia vo veci v prípade
a) schvaľovania zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti ako aj ich zmien;
10
b) schvaľovania riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovania o
rozdelení zisku alebo úhrade strát;
c) rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania;
d) rozhodovania o peňažnom a nepeňažnom vklade;
e) vymenovania a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov;
f) schvaľovania pravidiel odmeňovania konateľov a členov dozornej rady;
g) rozhodovania o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo o zmene právnej formy;
h) získavania a scudzovania účasti na iných spoločnostiach;
i) kúpy, predaja, zaťaženie nehnuteľností;
j) prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov;
k) prevzatia ručiteľských záväzkov;
l) rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom
tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku.

Čo teda kontrolovala?

http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20161110/05/B/01/20161110_05B01_kontrola.pdf
gulak | 28-09-2017 12:03:39
Štát,ktorý nedokáže ochraniť majetok občanov,v ktorom sa často občania nevedia dovolať svojich práv..je obyčajný.. Zlodejštat..Tí,ktorí v mene štatu pomohli zlodejom obohatiť sa,su vlastne spolupachatelia..Štát bez spravodlivosti,je len obyčajný lúpežný podnik..je vidieť,že kecy o nezavislom súdnictve je,len zahmlievanie reality..
k tomu trestaniu sudcov | 28-09-2017 11:03:33
na nich je aj minister krátky lebo spadajú pod disciplinárny senát,t.j.rozhodujú o nich ich vlastní kolegovia.
Neviem ako je to teray,ale v minulosti sa s tým trestaním svojich kolegov moc neponáhľali viď starší článok:
\"Disciplinárne senáty, ktoré majú riešiť prehrešky sudcov, prestali fungovať.
V tomto roku podľa výkazu Najvyššieho súdu za porušenie povinností nepotrestali ani jedného sudcu. Ministerstvo spravodlivosti sa s riešením situácie neponáhľa.
Od začiatku tohto roka bolo naplánovaných 16 disciplinárnych pojednávaní, z toho jedenásť sa vôbec nekonalo, lebo boli zrušené.
V zostávajúcich prípadoch senát rozhodoval napríklad o vylúčení sudcu z konania či pozastavení výkonu funkcie sudcu, na ktorého bol podaný disciplinárny návrh.
V ďalšej kauze súd zrušil prvostupňový verdikt a vrátil ju na opätovné prejednanie. V januári disciplinárny senát rozhodol o zahladení trestu špeciálnemu sudcovi Jánovi Hrubalovi, ktorý v júli 2005 havaroval a odmietol skúšku na alkohol.\"
https://domov.sme.sk/c/6875030/sudcovia-nechcu-zadarmo-rozhodovat-o-kolegoch-sudy-sa-nehybu.html

P.S.neviem či sa odvtedy veci nejako extra zmenili
Halo | 28-09-2017 10:29:38
Nie je všetko tak ako by malo byť,to je pravda,ale prosím Vás pekne nerobte z krajiny ,akoby by bola na okraji priepasti,a nič jej už nepomôže,len to,že sa zmocní moci terajšia opozícia.Tak to nie je!!!!!Zmrdi sú všetci aj Tí,ktorí volia takúto reč,je to urážka,pre všetkých, aj statočných ľudí v legistlative.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 28-09-2017 10:27:38
Dôležitá je rýchlosť riesenia sudnych sporov a nulová tolerancia verejnosti voči korupcii. Nie jej tolerované vtedy, keď to vyhovuje sebe a rodine.

Ľudia sa musia verejné postaviť na odpor pri protizakonnej voľbe kontrolórov, verejnom zneužívaní zastupiteľstva a klamaní primátorom, nekonani poslancov, zvyšovaní poplatkov za MS, nevýhodných zmluvách pre mesto či nenormálne vysokých odmenách svojim kamarátom. Pri diskriminovaní tých, ktorí poukazujú na špinavosti.

Jedinec veľa nedokáže, ak áno, tak to dlho trvá. Veľa ľudí mení aj vlády a dokonca aj politické zriadenia takmer na počkanie.

Vyžaduje vyšetrenie káuz v meste a potrestanie vinníkov. Padni komu padni. Inak naše deti nebudú mať motiváciu žiť na Slovensku.
demokracia | 28-09-2017 09:56:24
...povedal by som, ze nie ze ludia nevedia, ale ludia nechcu riesit veci verejne, lebo vedia, ze nikam to nevedie - vedia, ze ti zmrdi i tak nebudu odsudeni resp. nijako potrestani a za toto uz mozu sudy!
-pytam sa naco su okresne sudy, ked skoro kazdy zavaznejsi sudny spor ide na krajsky a dalej, lebo je to zlocincom umoznene sudcami
-pytam sa, preco ked je zlocin odhaleny, uplne jasny, preco ma zlocinec narok odvolat sa na vyssi sud, ktory to vrati spat na krajsky resp. okresny???!!! - toto je ine kocurkovo!
-a prave pre vyssie uvedene, ludia nemaju chut nieco riesit!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 28-09-2017 09:33:55
Zmrdi sú tí, ktorí za takmer 30 rokov doviedli štát do stavu, že viac ako tretina mladých ani len neuvažuje nad tým, že by na Slovensku zostala žiť a tvoriť hodnoty. A je úplne jedno, či sú v NR SR, VUC, alebo v meste či ktorejkoľvek obci.
havran | 28-09-2017 09:22:48
Podľa teba zvolení poslanci sú zmrdi,asi aj ty sa tak cítiš,keď ideš kandidovať do VÚC.Budeš oponovať,že to je komunálna politika.Ale ako vidíme sami a aj z tvojich príspevkov a hodnotení aj tam sú zmrdi.Tak veľa úspechov a buď jedným z nich.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 28-09-2017 09:10:19
Chcete riešiť sudcov a pritom 99 percent občanov nevie, alebo nie je ochotných vyriešiť tunelara starostu či primátora v dedine kde žijú.

Zmena buď začne zdola, alebo nebude úspešná.

A sudcov musí riešiť minister. Na všetko je potrebná legislatíva a tu tvoria to zmrdi, ktorých ľudia zvolili aj neúčasťou na voľbách...
demokracia | 28-09-2017 08:30:39
Vazeni!
...a nie je uz cas na to, aby sa uz niekto pozrel aj na sudcov v SR???!!!
-robia si co chcu, lebo su nedotknutelni
-rozhoduju ako sa im chce, lebo sa boja
-maju dozivotne funkcie
Pisem to preto, lebo ma uz vazne stve tento system, kedy su pachatelia dolapeni, ci odhaleni, ale nie potrestani!!!
Dovolim si povedat, ze keby sudy ihned rozhodovali bez zbytocnych prietahov a hlavne trestali, bol by poriadok.
Trestat navrhujem aj mladistvych - aky to mladistvy, ked dokaze prizabit alebo i len okradnut cloveka?!
Je tu bordel a hnus, sudcovia su nerozhodni, zijuci mimo realny zivot vacsiny obyvatelov, podobne ako politici!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-09-2017 23:57:52
Peter, ja sa pod clanky a príspevky VZDY podpisujem. Takže identifikácia by ťažká byť nemala.
trestné oznámenie | 27-09-2017 21:56:23
Aj keby sa podalo trestné oznámenie, neviem,ako by to dopadlo, ako by súd skončil. Hovorím to preto, lebo máme možnosť vidieť ako to vo väčšine prípadoch končí. Málo kedy je vinník podľa zásluhy potrestaný. Väčšinou sú potretaní iba obyčajní ľudia, ale honorácia odchádza bez ujmy. Robia si čo chcú.
Peter | 27-09-2017 15:01:33
Pán Majko, piaty odstavec.Nerozumiem.To ste písal Vy?
onanym | 27-09-2017 12:48:49
Nie je toho bordelu okolo nas nejak privela?! Hnus....
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-09-2017 22:47:49
Utajenie rokovania MsZ NEprichadza do uvahy - uz to, ze o tom uvazuju svedci o snahe pred obcanmi utajit dolezite nezakonne veci, na ktore verejne poukazujeme niekolko rokov.
- - -

Pre: s.i.n. | 26-09-2017 18:46:14 | - co sa tyka verejneho urazania, osocovania a ponizovania, uzil som si rovnako s Kurbelom.

Za sirenie pravdy, faktov a prace vo verejnom zaujme. Ostatne nasledky kazdy urcite pozna.
Napriek tomu nelutujem a sloboda a principialnost v takto vaznych veciach maju pre mna vyssiu hodnotu ako peniaze alebo podpalene auto. A myslim si, ze Kurbel je na tom rovnako.

Co sa tyka ostatneho - napr. zneuziteho rokovania OZ a ponizovania poslancami, to bude mat samozrejme dohru - vsetko ma svoj cas.

Pripominam, ze keby nebolo slobody a aj anonymnej diskusie na SOL, velmi vela vec by v Seredi a okolotych dedinach vyzeralo inak a ludia by dost pravdepodobne neriesili ani tuto kauzu.

Bezne si obcan neuvedomuje, co mu a demokracii vseobecne SOL dava. Skuste sa pobavit s ludmi po Slovensku, ktori obdobne moznosti nemaju. Ja mam tyzdenne niekolko telefonatov s prosbami, aby sme obdobu SOL urobili v ich regione.

Teraz ale je tema vysledky kontroly a ludia by sa mali pytat poslancov a primatora, preco nekonali a preco sa tupo podielali na osocovani tych, ktori na problemy (dnes to potvrdili aj ich vlastni ludia) OPRAVNENE upozornovali niekolko rokov.

O systematickej diskriminacii SOL a nasich projektov pre obcanov a nase deti konkretne vedenim mesta a konkretnou osobou, si tak isto povieme v samostatnom materiali.
Pre p. Kurbela | 26-09-2017 21:55:21
Ak hľadajú možnosti, že rokovanie zastupiteľstva bude neverejné, tak tú možnosť nemajú. Rokovania sú verejné a ani obchodné tajomstvo nie je dôvodom na jeho neverejné. Prednosť tu má zákon informáciách,nakoľko bytový podnik je obecný, teda verejný majetok. Nedajte sa,nech je to prístupné občanom Serede.
Pre seredena | 26-09-2017 20:13:41
Keď niekto tú ľudovú múdrosť vymyslel , ani nevedel aká je pravdivá. Žiaľ :-(. Tibor toho ma za ušami viac, on to má totiž v sebe. Falošný a len osobný prospech. Utopil by hoci koho. Jeden typ: vyregulovanie vykurovacieho systému na Fandlyho. Direktor s malým platom choper, Tibor výlet po Indonézii. Ide mu chalanov
pre s.i.n. | 26-09-2017 19:46:17
Myslím ze Palovi Kurbelovi sa netreba ospravedlňovať. Bude zadosťučinením, keď toho prerasteného prasiaka budú po najbližších voľbách hnať z úradu. Ako aj jeho viceriťopicha.
LACO | 26-09-2017 19:36:11
Bola schvalena nova konatelka. Tak nech zacne konat a poda podnet na NKU, do banky, ktora poskytla uvery a organom cinnym v trestnom konani. Ak toto nespravi, tak nech sa prace aj ona ako jej kamos prednosta. Este bude dobre sledovat co pan Marko. Za neho ruku do ohna tiez nedam.
pre seredan | 26-09-2017 19:07:06
napísal ste:Martin ma okolo seba zopár veľmi falošných ľudí .

Jedna ľudová múdrosť hovorí: vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Myslíte, že to v tomto prípade platí?
Registrovaný s.i.n. s.i.n. | 26-09-2017 18:46:14
Všetci havkáči a chrapúni, ktorí ste bez potrebných a doložených argumentov útočili na poslanca Kurbela za to, že upozorňoval na neprávosti ktoré sa dlhý čas diali, kde ste?
adminovi: kto sa ospravedlní za tie posmešné urážky a slovné napadnutia, adresované poslancovi Kurbelovi vďaka anonymnému prístupu v diskusii?
Spravodlivosť | 26-09-2017 17:59:43
Kde sa vytratila suverenita zodpovedných zástupcov Mesta, prečo ešte nebolo podané trestné oznámenie? Je úplne jedno kto takýto krok vykoná. Vážený pán primátor, zástupca primátora, prednosta, hlavná kontrolórka vzhľadom na Vaše postavenie je Vašou psou povinnosťou ak sa dozviete o skutočnostiach, ktoré sú uvedené v správe o výsledku kontroly konať v prospech občanov Mesta a podať takéto oznámenie. Chýba odvaha? Prečo?
Netreba čakať na prerokovanie tejto správy v zastupiteľstve. Treba konečne začať konať, aby prípadné hroziace škody boli minimalizované. Táto povinnosť vyplýva aj pre samotných poslancov. Netreba strkať hlavu do piesku a vyčkávať.
Pri všetkých týchto zverejnených absurditách vyplýva pre poctivých občanov tohto mesta jedna pozitívna skutočnosť, že pomaly, ale isto začínajú ťažké chvíle pre futbal v našom meste.
Je bez chrbtovej kosti | 26-09-2017 16:45:22
Otrasne co sa tu udialo a to som Martina upozornoval osobne pred nastupom do uradu primatora aby dal pozor na to aby nebolo mesto a jeho obyvatelia odrbane o MsBP a geovrt. Vtedy mi povedal ze to sa nestane. Vidim ze uz vtedy ma o***** a uz mal pravdepodobne plan na tuto kulehu. Nechapem ako sa moze obyvatelom pozriet do oci a ci vobec ma este aspon štipku sudnosti. Treba nastartovat reverzny proces navratenia tohoto majetku mesta a vyvodit zodpovednost za daný stav.
Martin | 26-09-2017 16:19:37
si vybral Krajcovica, ako ho nazval, lokalpatriota, ktory nevahal zobrat desatisicove odmeny a dalsie v stovkach tisic rozdat a ten dotiahol kamosa Kacera, ktory zakladal majetok mesta, rucil za pozicky a mnoho ineho a vobec na to nemal pravo. Dobre zohrana hra, len nebyt niekolko odvazlivcov a sudneho sporu. Zmluvy zverejnene neboli a nikto by sa o nich nikdy nedozvedel. Ktovi co este...
Pre obyvateľ 1 | 26-09-2017 15:52:29
Veď som jasne napísal, že Martina treba riešiť. Nie je obeť
fero | 26-09-2017 15:45:23
letáky do schránok každému občanovi
postarajme | 26-09-2017 15:19:46
sa o to, aby aj tí čo nechodia na internet sa o tomto dozvedeli. Najmä dôchodcovia, to sú jeho voliči.
občan | 26-09-2017 13:07:47
Podľa aktuálneho listu vlastníctva je na kotolne K1,2,3 a K5 záložné právo v prospech UniCredit banky.
Adam | 26-09-2017 12:13:59
Dufam, ze sprava z kontroly a tento clanok od p. Hanusa bude uverejneny v Seredskych novinkach, aby sa o tom dozvedeli aj ti obcania Serede, co nemaju internet. V Seredskych novinkach bola uverejnena aj sprava o byvalom MsBP, ktora bola ucelova, aby sa p. Kacer, p.Marko,...dostali k moci. Prisli na podnet mesta vykonat kontrolu, napisali, ze MsBP nieje schopny a zrazu z kontrolorov boli konatelia. Su to priatelia p.Krajcovica.
fero | 26-09-2017 12:06:09
Tomčányi nie je žiadna obeť, Tomčányi to celé riadil
Pavol Kurbel | 26-09-2017 12:00:04
Hlavou celého je Tomčányi a nesie plnú, aj trestno právnu zodpovednosť.
Michal Hanus | 26-09-2017 11:38:41
Reakcia na zverejnenie kontroly.


Píše sa rok 2013 a konateľom MsBP v Seredi sa stáva Ing. Káčer. Kamarát prednostu Ing. Krajčoviča, ktorého do funkcie dosadil primátor mesta Martin Tomčányi. Má to byť nový vietor do plachiet MsBP. Pán Káčer sa ujíma funkcie a podpisuje zmluvu so spoločnosťou V.I. Trade o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, a teda o prenájme tepelného hospodárstva v meste Sereď. Nakoľko dochádza k pochybnostiam o prenájme tepelného hospodárstva zo strany poslanca Kurbela, začína sa jeho dlhá cesta a boj za spravodlivosť, a preto pátra po detailoch a upozorňuje na nedostatky. Zisťuje, že konateľ Káčer bez súhlasu valného zhromaždenia a mestského zastupiteľstva podpísal dodatky k zmluvám, kde sa MsBP stáva spoluručiteľom úverov v prípade, že tieto bude čerpať Energetika Sereď. Kroky, ktoré poslanec Kurbel urobil viedli k žalobe zo strany primátora Tomčányiho na poslanca Kurbela a k zastupiteľstvu, ktoré bolo zvolané pre údajnú diskreditáciu mesta Sereď. Počas pojednávania na OS v Galante dochádza poslanec Kurbel na základe svojich otázok smerovaných na konateľa Káčera k zisteniu, že MsBP požičal peniaze spoločnosti Energetika Sereď, a to v celkovej výške niekoľko 100 000,-€. O týchto pôžičkách sa nevedelo, pretože dodatky k zmluvám, kde bolo toto uvedené boli podpísané bez vedomia mestského zastupiteľstva a neboli ani zverejnené na stránke MsBP, ako to ukladá zákon. Áno, požičali sme peniaze spoločnosti, ktorá prišla, aby z červených čísel vytrhla práve nás. K tomu, že nezverejnená zmluva je neplatná sa ešte dostanem. Následne sa rozbehol kolotoč a pod váhou pochybností mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo kontrolu na MsBP, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta Sereď. Záver kontroly hovorí sám za seba. Nezverejnené zmluvy, konanie konateľa spoločnosti v zásadných otázkach bez súhlasu valného zhromaždenia a bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva, porušenie zásad hospodárenia mesta, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o majetku obce, obchodného zákonníka a platných stanov MsBP. K lepšej orientácii je potrebné dodať, že MsBP je v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorá je povinná informácie sprístupňovať. Teda musí povinne zverejňovať zmluvy. Podľa občianskeho zákonníka, : „ ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“ Pritom povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona. Už pri podpise zmluvy o nájme tepelného hospodárstva, ktorá bola podpísaná 12.11.2013 a bola zverejnená 28.11.2013 prišlo k nedostatku a je na posúdení, či je zmluva platnou. Opakované zverejnenie zmluvy bolo 28.04.2014 s poznámkou, že prvé zverejnenie zmluvy bolo dňa 28.11.2013, avšak sa mal zrútiť systém administrácie stránky a bolo potrebné znovu zverejňovať zmluvy. Aj na toto zákon pamätal, ale pán konateľ nie. Mal zvoliť alternatívu, ktorú zákon ukladá. Dodatok č. 1 k tejto zmluve bol zverejnený po štyroch mesiacoch a kontrolórka konštatuje že nastal stav, že zmluva je neplatná. Ing. Káčer 06.11.2014 podpísal rámcovú zmluvu o pôžičke so spoločnosťou Energetika Sereď, kde MsBP požičal Energetike Sereď postupne 50 000,-€, 80 000,-€, 70 000,-€, 100 000,-€ a 70 000,-€. K zverejneniu zmlúv prišlo až o 2,5 roka neskôr, 10.04.2017. Toto sa udialo bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia a nebol ani predložený materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, čo si vyžadujú platné stanovy spoločnosti. Prvá z pôžičiek Energetike prišla 6.11.2015, teda len dva týždne po tom, ako si MsBP zobral úver z banky v hodnote 800 000,-€. O ďalšie dva mesiace požičal opäť Energetike Sereď 80 000,-€ a 70 000,-€ a v tom istom roku ďalších 100 000,-€. O prevzatí alebo poskytnutí pôžičky a úveru v zmysle zásad hospodárenia v znení uznesenia MsZ, ktoré predchádzalo valnému zhromaždeniu rozhoduje primátor pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. To sa nestalo a týmto je zmluva neplatná. Ani pri úvere 800 000,-€ neprišlo k súhlasu valného zhromaždenia a súhlasu MsZ. Zmluva bola opäť zverejnená neskoro, až v mesiaci júl 2017. O tomto úvere sa v kontrole nehovorí. Dňa 28.01.2015 podpísal konateľ Káčer zmluvu o úvere, ktorá bola mimochodom zverejnená 03.07.2017, teda zasa 2,5 roka neskôr, kde sa MsBP stal spoluručiteľom úveru, ktorý bol poskytnutý Energetike Sereď vo výške 500 000,-€ s dobou splatnosti do roku 2025. Opäť bez rokovania MsZ, bez súhlasu valného zhromaždenia a kontrolórke nezostalo nič iné, ako konštatovať, že zmluva je neplatná. Otázne je, ako sa k zmluve postaví banka, keď spoluručiteľom je ten, ktorý tak urobil aj napriek tomu, že tak urobiť nemal a nemohol. Ako pri čerpaní úveru pre MsBP. Je množstvo otázok a následky konania konateľa Káčera, ktorý sa vzdal výkonu funkcie konateľa, budú ktovie aké. Takýmto spôsobom sa prišlo na uzavretie mnohých zmlúv, na hospodárenie v MsBP v Seredi. Aj napriek vykonanej kontrole a závažných zisteniach hlavnej kontrolórky mesta Sereď sme mali možnosť na zastupiteľstve dňa 21.09.2017 z úst primátora Tomčányiho počuť, ako je dobre, že konateľom MsBP bol práve Ing. Káčer. Obávam sa, že niektorý jednotlivci majú tendenciu zľahčovať vzniknutý stav, avšak dôsledky môžu byť závažnejšie, ako sa zdá. Nový konateľ MsBP sa veľmi zapotí a veru, nezávidím mu to. Jedna vec má byť ekonomická výhodnosť ale vecou druhou je zákonnosť.
obyvatel 1 | 26-09-2017 11:36:52
pre Seredan | 26-09-2017 11:25:08 nesuhlasim, Martin si ich vybral a aj konkretne Krajcovica tak asi dobre vedel preco si ho vybral. Je to cele na zodpovednosti Martina a netreba tu robit z neho obeť to urcite nie lebo dobre vedel a vie ocom sa to točí.
Dobry den, | 26-09-2017 11:36:22
pan Kurbel, velka vdaka Vam. Ste jeden z poslancov, ktory si zastanete obyvatelov Serede. Keby takto rozmyslali aj ostatni poslanci, nemusel sa zrusit byvaly MsBP, ktory pracoval v prospech obyvatelov a v zmsle predpisov. Ceny tepla boli primerane, nie ako teraz. Dufam, ze aj tento clanok
Seredan | 26-09-2017 11:25:08
Martin ma okolo seba zopár veľmi falošných ľudí . Samozrejme nesie zodpovednosť to je bez debaty. Tibor sa môže usmievať . Za všetkými špekuláciámi je on. Kacer je jeho človek . Mozno sa budú zabávať v Indonézii n výlete,kam sa chystajú v dohľadnej dobe. Martin sa bude potit.
obyvatel 1 | 26-09-2017 11:17:15
Na tom zmanipulovanom mimoriadnom zastupitelstve ohladom MsBP chcel primator poslanca Kurbeka verejne ponizit a mozno priam ukamenovat ci rovno obesit. Ale ako sa ukazalo a asi je uz kazdemu jasne tak prave Kurbel mal ako jediný zdravy rozum a odvahu sa postavit tejto primatorom a spol. zmanipulovanej mašinérie a ich planom toto mesto a teda nas obyvatelov kompletne orabovat o MsBP vcetne geotermalneho vrtu. Vtedy bola deklarovana a garantovana primatorom spokojnost pre obyvatelstvo. Bohu zial to tak nie je a treba vyvodit zodpovednost. Okrem Kurbela kde su dalsi poslanci ???
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-09-2017 10:34:38
Netreba zabudat na nasledovne:

- eserocky vlastnene mestom nie su az tak uplne klasickymi eserockami, v ktorych si onatel moze robit co chce.
Prave dolezitu ulohu tu hra primaror a statutar mesta.

Mala drobnost - majetok takejto eserocky vlastni mesto - teda \"vsetci\" - kedze eserocka ma jedineho vlastnika - mesto, teda \"obcanov\".

- poslanec Kurbel na nevyhodnost zmluvy a mimoriadne zvlastne postupy vo veci tepelneho hospodarstva upozornuje niekolko rokov.

Primator mesta zneuzil MESTSKE ZASTUPITELSTVO, na ktorom z Kurbela verejne chcel urobit debila, ktory nevie, o com hovori. Verejne ho ponizoval a primator mesta Tomcanyi niekolko krat klamal aj vo vztahu k mojej osobe.

Poslanci ako ovecky stadovito odsuhlasili pravne kroky voci Kurbelovi, ak neprestane vystupovat v danej veci

Pravne kroky Tomcanyi aj vykonal. Smutne, no mimoriadne dolezite pre vsetko dalsie, co sa bude vo veci robit.

- Kurbel dlhodobo upozornoval, ziadal kontroly a podaval trestne oznamenia a podnety na prokuraturu.

NEkonanie, alebo NEdostatocne konanie kompetentnych ale aj poslancov MsZ napoveda, ze asi az tak velmi nebol zaujem pravdu odhalovat, ba dokonca o veciach hovorit.

- vysledok: v podstate katastrofa pod taktovou tych, ktori sa dlhe roky citili byt nedotknutelnymi a jedinymi vyvolenymi urcovat osudy nas vsetkych.

Keby si poslanci plnili funkciu a slub ktory VEREJNE OBCANOM ZLOZILI, mali moznost zabranit konaniu, ktore je popisane v sprave hlavnej kontrolorky.

Mame tu PRIAMU ZODPOVEDNOST VACSINY POSLANCOV hlasujucich vsak JEDNOTLIVO A INDIVIDUALNE.

POZOR!! Vsetci voleni zastupcovia svojimi rozhodnutiami nakladaju s majetkom nas vsetkych.

Pytam sa, kedy si konecne zacnu organy cinne v trestnom konani plnit ulohu danu im zakonom a povinnosti, za ktore ich my obcania platime?
Majkl | 26-09-2017 10:06:33
Niekto má zlé oči alebo prázdnu hlavu? Veď je jasne vidieť, čo sa stalo. Káčer si robil čo chcel a čo sa bude teraz diať bude \"veselé\". Chudák budúci konateľ.
Johnny | 26-09-2017 09:59:32
No myslím že je najvyšší čas aby sa o to začala zaujímať aj polícia. Onenko totiž postupne všetko vyjde najavo
Pavol Kurbel | 26-09-2017 09:51:03
Gulak
Ak si prečítate správu hlavnej kontrolórky, dôkazov je viac ako dosť. A príde aj na to čo hovoríte, nemusíte sa obávať.
otázka pre pani kontrolórku | 26-09-2017 09:51:01
Prečo na to prišla až teraz? Veď aj v minulosti kontrolovala a kontrolovala....
gulak | 26-09-2017 09:18:31
Ved to..kedy a kým..ešte raz,ked má niekto dokazy..tak nech poda trestne oznamenie..aspon tak by som to urobil..
Jozef | 26-09-2017 09:15:33
kuk sem
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20170921/interpelacie.pdf
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-09-2017 09:11:17
gulak | 26-09-2017 09:07:27 | - v sprave hlavnej kontrolorky myslim, ze je dostatocne jasne a zrozumitelne porusenie zakonov rozpisane.

Miera zavinenia, tolerovania, nezamedzdenia takemuto konaniu nepochybne bude zistovana. Otazka je, kedy a kym.
gulak | 26-09-2017 09:07:27
Ak si je niekto istý,že primator a spol. porušili zakon,nech poda trestne oznamenie..inak je to,len bu..bu..bu..
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-09-2017 08:58:07
Ludia, uz fakt nebudte ako ovce. Zodpovednost za nakladanie s majetkom mesta a chod mesta nesu:

- poslanci MsZ
- statutar mesta - primator

V pripade MsBP a tepelneho hospodarstva konanie konatela Kacera VEREJNE a niekolko krat OBHAJOVAL OSOBNE PRIMATOR TOMCANYI.

A poslanci MsZ o veciach nerozhodovali.

Teda, nie ze by neboli spoluzodpovedni - su a hodne. Tym, ze toto primatorovi dovolili.

Ostatne v samostatnom clanku.
kauza MsBP | 26-09-2017 08:41:28
kľúčovým faktorom bude,či k porušeniu zákona prišlo zo strany štatutára mesta,alebo štatutára spoločnosti
ardon | 26-09-2017 08:29:09
ak bude vsetko v ramci zakona,Tomcanyi nebude nic vysvetlovat.Stareho lisiaka na hruskach tazko niekto nachyta.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 26-09-2017 08:10:17
Pan primator Martin Tomcanyi bude musiat hoooodne vysvetlovat.
Myslim si, ze dnes este ani netusi - kolko.
Jozef | 26-09-2017 08:00:09
..no teraz si vybral spatny smer asi p. Kacer.
Pozri si interpelacie poslancov z minula, ked sa p.Kurbel pytal Martina na nejasnosti okolo byt. podniku. Vsetko bolo v poradecku, az do vtedy kym sa konatel nerozhodol odist. Či?
smer | 26-09-2017 07:51:17
asi aj v Seredi platí to, čo je na transparentne v článku vyššie. A síce: MÁME BLBÝ SMER.
Jozef | 26-09-2017 06:35:42
a coze, coze? Hydina sa rozhodla prestat znasat zlate vajicka a gazdovia rybnika sa nasr...dili?
Skutok sa nestal... | 26-09-2017 01:28:45
Necudoval by som sa, keby znela odpoved primatora asi takto: Postupovali sme podla zakona. Boli tam sice nejake nedostatky ale to si doriesime. ....No ale nepredbiehajme udalosti :DD

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign