Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Otázky na kandidátov na post primátora položené redakciou seredonline

Vo video rozhovoroch s kandidátmi na post primátora mesta Sereď sme Vás už oboznámili, že sme kandidátom, ktorý sa natáčania zúčastnili, odovzdali 23 otázok, na ktoré sme požiadali odpovedať. Odpovedať mohli len formou ÁNO / NIE. Otázky a odpovede uverejňujeme. - - - 1. Mesto Sereď má mimoriadne výbornú geografickú polohu. Takmer centrom mesta tečie rieka Váh, poza mestom ide rýchlostná komunikácia spájajúca západ s východom Slovenska. Máme blízko do Bratislavy i metropol dvoch susedných štátov. Myslíte si, že za ostatných dvadsať rokov bola táto poloha mesta využitá dostatočne? ÁNO /NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : 0 NIE : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, 2. Myslíte si , že cestovný ruch je vhodným zdrojom príjmov a ako áno budete rozvoj cestovné-ho ruchu podporovať? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 3. Chod úradu musí byť transparentný. Aby sa predišlo možnej korupcii a zvýhodňovaniu napríklad spriaznených firiem či firiem rodinných príslušníkov pri zadávaní zákaziek, ste ochotný všetky zákazky zadávané MsÚ zverejňovať vopred a to minimálne s týždňovým predstihom aj cez SOL? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 4. Jednoznačnou kontrolou verejnosti sa rozumie napríklad bezodkladné uverejňovanie všetkých zmlúv a faktúr týkajúcich sa chodu MsÚ a s chodom spojených činností na internete. Súhlasíte s týmto tvrdením a ste ochotný zaviesť túto prax hneď po nástupe do funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : S.Kramárová 5. Finančné zdroje na podporu športu sú obmedzené. Ste za ich proporcionálne rozdeľovanie medzi všetky kluby v meste a rovnocenne medzi všetky druhy športov? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV: ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 6. Môžete verejne vyhlásiť, že nebudete žiaden druh športu uprednostňovať pred iným? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 7. Úradníci by pri svojej práci mali vychádzať v ústrety občanom. Aj pri vybavovaní bežných záležitostí občanov na úrade by mali poradiť, pomôcť, vysvetliť a všemožne vyjsť občanom v ústrety. Súhlasíte s týmto názorom? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 8. Vážnym problémom v meste sú neplatiči v mestských soc. bytoch na Trnavskej ulici. Podobná situácia je i s dlhmi za služby v komplexe rodinných domov prevažne rómskych obyvateľov na Cukrovarskej ulici. . Ide o problém, ktorý nebol v niektorých prípadoch riešený (minimálne bol obchádzaný a zjednodušovaný) viacej ako sedem rokov. Mesto – teda my všetci, prišlo nekonaním kompetentných ľudí o nemalé finančné prostriedky. Aby sa predišlo špekuláciám, vykonáte potrebné právne kroky, ktoré by objektívne posúdili mieru zavinenia v daných prípadoch, resp. aby bolo objektívne posúdené, či neprišlo k zanedbaniu si povinností pri správe cudzieho majetku konkrétnymi osobami? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 9. Za uplynulé obdobie sme na viacerých prácach v meste (rekonštrukcia ciest, chodníkov a pod.) zaznamenali mimoriadne zlú kvalitu odvedených prác. Niektoré práce museli byť opravované prakticky hneď po ich realizácii. Napriek tomu, kolaudácia vykonaných diel prebehla a firmy dostali za prácu zaplatené. Pripúšťate možnosť zlyhania kontrolnej funkcie konkrétnej osoby na MsÚ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 10. Ak zlyhanie kontrolného mechanizmu pripúšťate, vykonáte všetko preto, aby ste odhalili kto zlyhal a aký na to mal dôvod? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 11. Ste ochotný a schopný vykonať opatrenia, ktoré zamedzia preberaniu nekvalitne odvedených prác dodávateľskými firmami a tým plytvaniu s finančnými prostriedkami nás všetkých? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 12. Zaväzujete sa všetky práce objednávané MsÚ zadávať formou verejného obstarávania a teda maximálne transparentne? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 OTÁZKU UPRAVIL : ODPOVEĎ NIE JE MOŽNÉ UZNAŤ - J.TROJÁK 13. Už viacej krát sme boli svedkami vyhlásení, že niektorí vedúci odborov si svoju prácu nevykonávajú dostatočne kvalitne a zlyhávajú aj ich organizačné schopnosti. Jedným z najvhodnejších a zároveň transparentným a spravodlivým riešením je vypísanie výberových konaní na obsadenie všetkých riadiacich funkcií na MsÚ a v organizáciách, ktoré pod MsÚ spadajú. Súhlasíte s takýmto tvrdením? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 14. Ak s tým súhlasíte, ste ochotný zaviazať sa, že výberové konania vyhlásite do 3 mesiacov od nástupu do funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL : J.Himpán 15. Podľa viacerých názorov, je na MsÚ prezamestnanosť . Plánujete obmedziť počet zamestnancov úradu a jeho chod zefektívniť? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M.Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL : J.Himpán 16. Prepustenie aj neschopného zamestnanca je veľmi citlivou otázkou. Pre vedúceho pracovníka však v záujme šetrenia finančných zdrojov sú aj takéto opatrenia nevyhnutnosťou. Ste ochotný postupovať aj takto radikálne? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE: 0 17. Veľakrát opakovanou teóriou je, že volení zástupcovia a úradníci majú byť služobníkmi občanov. Súhlasíte s týmto tvrdením? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL - J.Himpán 18. Prijímate verejnú kontrolu občanov prostredníctvom médií ako štandardný prvok demokracie a transparentnosti? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 19. Myslíte si, že SeredOnLine.sk za ostatné takmer tri roky prispeli ku zvýšeniu transparentnosti a verejnej kontroly nad činnosťou MsÚ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 20. Myslíte si, že SOL – noviny tvorené občanmi mesta dokázali nestranne, objektívne a dostatočne promptne informovať verejnosť o činnosti MsÚ a o živote v meste ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 21. Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne raz mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na MsÚ, o jeho smerovaní a dôležitých činnostiach? Ste ochotný zaviazať sa, že budete úrad viesť tak, aby bol sústavne k dispozícii občanom ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 22. Myslíte si, že SOL je vhodným on line informačným prostriedkom vo vzťahu mesto -občan? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 23. Zastávate názor, že neplnenie sľubov daných občanom pred voľbami je dôvod na odstúpenie voleného zástupcu z funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Miloš Majko | 22-11-2010 23:30:33
Pan Kurbel - ako som Vam uz povedal, vyckajte. Dozviete sa viac, ked nastane na to cas. Zatial je to dobre tak, ako to je. Kandidatom sa to krati a blizi sa sobota neskory vecer, kedy sa carovna skrinka otvori a budeme mudrejsi. Urcite vsak cas, kedy sa dozviete fakty bude zavisiet aj od toho, co sa v skrinke najde ;-)
igi digi | 22-11-2010 20:08:15
( Autor dlhodobo nerespektuje pravidla diskusneho fora v súkromnom internetovom mediu a to napriek viacerym upozorneniam. Nevyuzil ponuknutu moznost tvorcov novin, za svoje nemiestne spravanie ospravedlnit sa. Preto su a do prisposobenia sa stanovenym pravidlam diskusie, aj budu jeho prispevky zmazavane. )
Pavol Kurbel | 22-11-2010 22:33:45
Pre pána Horváta. Nemám problém so žiadnou otázkou. Ak nemáte čas mi zavolať, aby som vám vec vysvetlil, len malý príklad. Otázka č 4 4. Jednoznačnou kontrolou verejnosti sa rozumie napríklad bezodkladné uverejňovanie všetkých zmlúv a faktúr týkajúcich sa chodu MsÚ a s chodom spojených činností na internete. Súhlasíte s týmto tvrdením a ste ochotný zaviesť túto prax hneď po nástupe do funkcie? ÁNO/NIE Súhlasíte s týmto tvrdením a ste ochotný zaviesť túto prax... Odpoveď áno, nie je nijak záväzná. Len sa tak tvári. V skutočnosti je možných veľa výhovoriek. Chcem to, ale pre to, či ono to nejde. Po odstánení problému si nájdem iný problém, hoci aj veľmi logický a dôveryhodný. Otázka typu, Dávate verejný prísľub, že všetky zmluvy od roku ..... zverejníte do .....mesiacov od nástupu do funkcie a že budete zverejňovať všeky nové zmluvy.... odpoveď: Áno, dávam verejný prísľub. Verejný prísľub je vec právne čistá a aj vymáhateľná. Súhlasíte a ste ochotný nie.
Robo Horvat | 22-11-2010 21:55:35
Pan Kurbel, kludne sem dajte par otazok, mozno to zaujme aj vasich volicov,co by ste sa pytali. Dakujem ak bude trochu viac casu ozvem sa.
Pavol Kurbel | 22-11-2010 21:35:42
0905 626236
Pavol Kurbel pre pána Horváta | 22-11-2010 21:32:49
Ste jeden z mála, kto sa podpisuje. To si vážim, aj keď s vami niekedy nesúhlasím. Bol by so potešený, ak by ste mi poslal SMS s vašim číslom a ja by som vám zavolal späť, aby som vám vysvetlil môj postoj. Vypisovať všetko je na dlho. Ak naozaj máte záujem rád vám odpoviem na vašu otázku.
Robo Horvat | 22-11-2010 20:53:11
*yes* mame tu nieco co tu doteraz nebolo.Jasne otazky,jasna odpoved,jasna kontrola,zverejnovanie.Podla mna dobry zaciatok a zavezok kandidatov.Toho, ze co by chceli urodit som sa uz napocuval za tie roky dost. Pan Kurbel nie som si isty ci by ste dali otazky č.3,4,12,13,14,ale vlastne ste mali moznost polozit otazky a dokonca ste tam aj boli len neviem ci ako ochrankar alebo zdravotak. SOL odomna mate *yes* ,
Jaro trojak | 22-11-2010 19:48:46
Acylpyrín.Nikomu to neublížilo ani nepomohlo.Mam pocit že sa začíname točiť dokola.
anonym | 22-11-2010 19:30:48
Ak si prečítam odpovede k otázkam č. 19, 20 a 22, nevidím tam žiadny verejný záväzok potenciálneho primátora. Ak si kandidát na primátora napr. myslí, že SOL je vhodným online informačným prostriedkom, k čomu sa zaviazal? :-O
anonym | 22-11-2010 16:43:40
Prečítal som si otázky aj odpovede, opýtaní sa odpovediam nevyhýbali, teda nikto z kandidátov nemal vôbec žiadne problémy odpovedat, tak prečo otázky a odpovede kandidátov na primátora vadia práve vám pán Kurbel, nechápem *headbang*
seredan | 22-11-2010 15:25:59
Ja teda mám taký pcit že chápem plne otázky. Jasné z zrozumiteľné a hlavne bolo dobré že nie je možná vyhýbavá odpoveď. P.Majko má pravdu. Planých sľubov sme za roky od primátorov dostali veľa. A čo dodržali? *headbang* *headbang* Toto sa nepodarili nikomu!!!! Kandidáti sľúbili a asi viem ako sa budú pozerať keď, nebudú sľuby plniť :-D Pre SOL: 1:0 *yes* *yes* *yes*
Miloš Majko | 22-11-2010 14:38:49
Pan Kurbel, boli ste po celu dobu pritomny rozhovorom. Moja posledna otazka bola, či sa kandidáti verejne zaväzujú spolupracovať s médiami a slovom som nespomenul SOL. Zato kandidati ano. Toto sme von ani nepustili. Znovu opakujem, otazky sme volili zamerne tak ako sme ich volili a pozornemu citatelovi povedia ovela viacej, ako slub kandidata ze sa napr. pricini o cistejsie mesto ci o to, aby sa na travnikoch nenachadzali psie ho_na, ci ine vseobecne sluby, na ktore sme si uz zial zvylki viacej ako si uvedomujeme. Skuste znovu precitat otazky - nic nikoho nezavazuje spolupracovat zo SOL. Hodnoti sa minulost a nacrtuje sa buducnost - transparentnost. Ospravedlnujem sa, ze som nemenoval niektoru televiziu, ci ine napr. printove medium. Nemozem za to, no SOL mi je predsa len trochu blizsie.
Pavol Kurbel | 22-11-2010 14:25:22
Pán Majko, myslím, že mám s Vami korektné vzťahy a dúfam, že takými zostanú aj po tom, čo kliknem na tlačidlo klávesnice s príkazom odoslať. Absolútne súhlasím so všetkými diskutujúcimi podomnou. Na všetky otázky pozná odpoveď každý čitateľ SOL. Trochu ste nás podcenil. Aby sa médium pýtalo samé na seba, tak to je naozaj sila. To je taký profesionálny prešľap, že ani neviem k čomu by som to prirovnal. ˇUplne jasne to napísal pán Lehocký. Za poslednú vetu jeho príspevku by som len dopísal: zaväzujem sa spolupracovať so SOL. Myslím si, že žiaden primátor si nebude môcť dovoliť nespolupracovať s médiami. Rozumný politik nevedie vojnu so siedmou veľmocou, ak sa správa korektne. Keby ste sa aspoň boli pýtali všeobecne na médiá, nebolo by to také okaté a zároveň by to bolo správe. Vaše médium som považoval za médium patriace do tohoto mesta, hlavne pre aktuálnosť a doteraz prezentovanú nestrannosť. Mrzí ma, že som toto musel napísať, ale nemôžem mlčať, keď boli otázky kladené tak, ako boli kladené.
Miloš Majko | 22-11-2010 14:25:05
Spravne. Otazky boli myslene presne tak, ako boli napisane.
ja | 22-11-2010 14:10:54
hlavne sa treba zamysliet nad skutocnym ucelom otazok 19. a 20. :-D
Miloš Majko | 22-11-2010 13:42:40
Igor, prosim Ta, ako chces ludi naucit "mysliet", ked im navod vopred napises. ;-)
Igor Lehocky | 22-11-2010 13:27:34
Netreba opomínať, že aj zdanlivo jednoduché otázky a odpovede pre kandidátov na primátora, sú prejavy osôb. Nech je to akokoľvek populisticky ponímané, je to správa pre voliča od konkrétneho kandidáta na post primátora a jeden z kandidátov primátorom proste bude a môžte si byť istý, že bude konfrontovaný s týmito "jednoduchými sľubmi". Naopak, zdanlivo nič neznamenajúce zakrúžkované ANO alebo NIE je verejný záväzok potenciálneho primátora a to bez najmenších pochybností!
Miloš Majko | 22-11-2010 13:26:03
Pocital som s nepochopenim zmyslu a sposobu kladenia otazok, no ze sa nad podstatou nezamysli uplne nik, ma skutocne prekvapilo. Skuste znovu porozmyslat. Mozno aj Vas napadne to, co nas pri tvorbe otazok a volbe sposobu ich kladenia. ;-)
MIRO | 22-11-2010 13:17:14
to co boli za trapne otazky?male decko by tak isto odpovedalo.a zabezpecovali ste si buducu pracu s primatorom ohladom info?nepekne.fuj!
anonym | 22-11-2010 13:13:37
To bola skôr anketa, ktorá voličovi nič nedala, ale aspoň kandidáti na primátora spoznali samých seba.
otázka č.15 | 22-11-2010 12:37:19
úžasné! na otázku neodpovedal p.Himpán, lebo jeho terajšia funkcia bola a je vymyslená p.primátorom! vôbec nie je zahrnutá v org.štruktúre! a súhlasím s 1.diskutujúcim, otázky veľmi zle položené.
zvonar | 22-11-2010 11:14:07
za snahu *yes* , ale toto nie su skolske noviny...cize snahou efekt skoncil *no*
ja | 22-11-2010 11:07:10
presne tak otazky velmi zle polozene, ziadne o smerovani mesta, len populisticke a propagujuce SOL, je to skoda, snad video bude lepsie
Podľa nevhodné možnosti na odpovede | 22-11-2010 08:53:34
Ak mali kandidáti možnosť odpovedať iba ÁNO-NIE, dalo sa predpokladať, že všetci bok po boku budú odpovedať takto rovnako. Dokonca myslím, že aj ja by som vedela na 100% dopredu odhadnúť, ako budú odpovedať. Takéto niečo - teda otázky i odpovede voličovi nepomohli pri jeho rozhodovaní. Otázky typu, budete dobrým primátorom, budete počúvať hlas voliča, budete sa starať občana, budete múdro hospodáriť, ... nebudete klamať, nebudete podvádzať, nebudete zatajovať, ... a pod. o ničom nehovoria a nič o kandidátovi neprezradia. Ale oceňujem snahu Sereďonline o informovanie, aj keď takto ... hmmm ... enchám na posúdenei občana-voliča.
anonym | 24-11-2010 16:37:22
pan majko co je na tom ze ste jedneho kandidata nekontaktovali,a s toho dovodu nebol pritomny?
Miloš Majko | 24-11-2010 23:19:04
Ano, je to pravda. S vacsinou kandidatov sa poznam osobne, s niektorymi dlhe roky a teda mam na nich kontakty. Jedine na pana Dr.Hanusa som kontakt nemal a nepoznam ho ani osobne. Volal som na MsU, kde mi kontakt poskytla pani Funtalova. Zial pan Dr. Hanus mobil nedvihal. Snazil som sa ho kontaktovat nasledne a aj cez jeho syna - podrobnosti nie su podstatne. Zial v danej chvili ani on telefon nedvihal a na zanechany odkaz nereagoval. Pan Dr. Hanus ma kontaktoval az v pondelok rano, kedy som ho o postupe a teda dovode preco sa veci mali ako sa mali oboznamil. Zaroven vsak musim pripomenut, ze osobny alebo telefonicky kontakt prakticky nevyhnutny nebol - na SOL bolo 2 x zavcasu oznamene, kedy a kde sa rozhovory s verejnym nahravanim uskutocnia. Este v den konania sa rozhovorov, presnejsie kratko po polnoci som osobne uverejnil oznam s pozvankou a pripomenutim. Prisli aj ludia, ktori pozvani neboli, takze akcia sa tajne evidentne nekonala. Osobne ma mrzi, ze pan Dr. Hanus sa rozhovorov nezucastnil a ani inou formou sa na SOL neprezentoval. Musim vsak zaroven povedat, ze to je jeho vecou a nie je v moznostiach ani silach kohokolvek nas niekoho nutit k vlastnej prezentacii na SOL. Pre dokreslenie situacie este poznamenam, ze jeden telefonicky osloveny kandidat ihned ucast odmietol a jeden ju prislubil, no nakoniec nepisiel.
Jaro trojak | 25-11-2010 00:49:53
Myslím že voličom tieto odpovede pri rozhodovaní nepomohli.Moju ponuku na predvolebnú debatu medzi kandidátmi neprijal nik.Debata sa rozprúdila až keď zhasli kamery.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign