Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Mesto občanov o projekte Námestia slobody informovalo

Od 30.9.2011 sa v diskusiach k článkom týkajúcich sa projektu revitalizácie malého parku na Námesti slobody objavili aj výčitky, že mesto  v roku 2009 dostatočne neinformovalo občanov o tomto projekte. Fakty o podaných informáciách sú tieto:

1. 27.5.2009 - Verejne prístupné rokovanie zastupiteľstva, na ktorom bola schválená architektonicko-urbanistická štúdia s pešou zónou  so zvláštnym režimom ako východiskový materiál pre vypracovanie realizačného projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď“ Poznámka: Rokovanie každého zastupiteľstva je na úradnej tabuli zverejnené vždy vopred aj s obsahom programu rokovania.

 2. 29.5.2009 – Zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli mesta - Oznámenie o prerokovaní architektonicko-urbanistickej štúdie „Revitalizácia Námestia slobody Sereď – CMZ“ spolu s pôdorysným nákresom . Zvesené 11.6.2009. 

3. 3.6.2009– 10.6.2009 - webová stránka mesta –  citácia z obsahu: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na mimoriadnom zasadnutí schválilo architektonicko-urbanistickú štúdiu – rekonštrukcia a revitalizácie Námestia slobody s pešou zónou so zvláštnym režimom. Mesto Sereď oboznamuje verejnosť, že môže podať pripomienky a návrhy k predloženému riešeniu. 

4. 9.6.2011  - prerokovanie námietok skupiny vlastníkov priľahlých nehnuteľností, ktorí petíciou namietali zánik parkovacích miest. V zápisnici z prerokovania obsahu petície je na záver uvedené toto. Po oboznámení sa s navrhnutým riešením v PD prítomní nemajú výhrady a požadujú riešiť parkovacie miest v lokalite iným vhodným riešením. (Mesto údajne na pripomienky občanov vôbec nereagovalo!)

5.10.6.2009 – Júnové vydanie Seredských noviniek strana 1, 2 a 4 – informácie o priebehu a obsahu mimoriadneho rokovanie z 27.5.2009 k Revitalizácii Námestia slobody Sereď – CMZ. vrátane zobrazenia budúceho vzhľadu tejto lokality. Novinky boli distribuované do všetkých domácnosti mesta.

6. 15.6.2009 – Písomné vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania architektonicko-urbanistickej štúdie „„Revitalizácia Námestia slobody Sereď – CMZ“ Námietky podali Ing. Marek Tamaškovič, Miloš Lukáč, Ivan Sklenár, Miro Motyčák a občania ,ktorí podali petíciu voči zániku parkovacích miest. 

7.  16.6.2009Verejne prístupné rokovanie zastupiteľstva, na ktorom boli uznesením č. 109 prerokované pripomienky k architektonicko - urbanistickej štúdii „Revitalizácia Námestia slobody Sereď - CMZ“ 

8.   22. - 29.6.2009   informácia  pod názvom Rekoštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď  na webovej stránke mesta. 

9.  22. - 29.6.2009  Zverejnenie verejného obstarávania na dodávateľa na webovej stránke mesta http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20090622194737.pdf

 Z uvedeného vyplýva, že mesto na poskytnutie rozhodujúcich informácii k „Revitalizácii Námestia slobody Sereď - CMZ“ využilo v roku 2009 tri informačné kanály – webovú stránku mestaSeredské novinky  úradnú tabuľu mesta.

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 16-10-2011 21:52:47
Aj Banská Bystrica sa rozhodla vylepšiť svoj image. Tu je príklad, ako sa malo postupovať aj v Seredi:

" Pripravovaná rekonštrukcia Mestského parku
Mestský park v Banskej Bystrici na Tajovského ulici (bývalý Leninov park) bol v minulosti miestom oddychu, príjemných prechádzok a posedení, vzájomného stretávania sa rodín, ale aj koncertov v centrálnom altánku. V súčasnosti je však tento vzácny priestor dosť zanedbaný a bystričanmi málo navštevovaný. Mesto B. Bystrica chce pristúpiť k jeho rekonštrukcii, obnoviť jeho atraktivitu a vytvoriť miesto pohody pre svojich občanov.
Pre túto aktivitu bola vytvorená pracovná skupina, ktorej lídrom sú Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ( ZAaRES ) - ako správca verejnej zelene na území mesta, ďalej Útvar hlavného architekta (ÚHA), Krajský pamiatkový ústav (KPÚ), stavebný úrad a zástupcovia poslancov mestského zastupiteľstva.
K tomu, aby plánovaná rekonštrukcia dopadla čo najlepšie a zohľadňovala aj predstavy obyvateľov mesta, a zároveň aby sme získali aj inšpiráciu pre spracovateľa dokumentácie, vypracovali sme dotazník prostredníctvom ktorého sa môžete k pripravovanej rekonštrukcii vyjadriť.

Vyplnenú anketu (dotazník) prosíme vrátiť do 31. 10. 2011. Môžete si zvoliť niektorý zo spôsobov:......"

Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 14-10-2011 13:45:04
Pán Fraňo! To je všetko pekné, akurát ťažko porovnateľné. Pozemky pod parkom na Račianskom mýte patria cirkvi. To ešte môže byť problém v prípade stavieb, ak nejaké v tom parku plánujú. Z informácií na http://racko.zanovemesto.sk/ nie je zrejmé, či Rača ide cez Europrojekty, alebo cestou úveru. Ak nevlastnia pozemky pod parkom dosť ťažkou budú môcť požiadať o schválenie projektu a financovanie cez Europrojekty. Určite pôjde o finančne náročný projekt a zrejme preto nikde nie je uverejnený ani len náznak, kedy by ten nový park mal stáť. Náš bude hotový v máji 2012.
Registrovaný Matej Fraňo Matej Fraňo | 14-10-2011 11:01:52
Bratislava - Nové Mesto žiada občanov, aby im pomohli vybrať vzhľad parku na Račianskom mýte:

http://racko.zanovemesto.sk/
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 14:34:38
Vážený pán Sklenár! Som veľmi rád, že ste sa odhodlali diskutovať, pretože ste jedným z mála občanov Serede, ktorý je v tejto veci od začiatku zorientovaný. Neviem prečo si myslíte, že som sa voči SOL názorovo obrátil. Vám nemusím, ale ostatným čitateľom chcem zdokumentovať jedno. Na rokovaní MsZ 27.5.2009, kedy bol predstavený návrh na Revitalizáciu malého parku vystúpili vystúpili s pripomienkou nedostatočnej informovanosti občanov o projekte dvaja ľudia. SN to zachytili takto: Na zasadnutí MsZ dostali slovo aj občania mesta: Pán Sklenár pripomienkoval, že na vyjadrenie sa verejnosti k štúdii je málo časového priestoru.
Pán Veselický kriticky ohodnotil chýbajúce skoršie oboznámenie verejnosti s návrhom projektu revitalizácie námestia a hodnotil túto situáciu ako nedostatočnú.
Navrhol vystaviť a zverejniť projekt okamžite, tak,
aby si ho občianska verejnosť všimla.
To bolo 27.5.2009. Po tomto dátume nasledovalo ďalších 7 krokov mesta, ktoré túto nedostatočnú informovanosť napravili v miere, akou ju v júni 2009 verejnosť bola schopná a ochotná prijať. Pán Sklenár! Predpokladám, že viete, že dnes nám už takýto informačný deficit voči občanom nehrozí. Viete ako som reagoval na Vaše dva návrhy týkajúce sa premiestnenia pamätníka obetiam I.svetovej vojny a nové architektonické prvky. Výzvy boli zverejnené. K odbornej úrovni projektu by sa naozaj mali vyjadriť odborníci. Žiadna skupina architektov doteraz o nahliadnutie do projektu ani len nepožiadala. Je pravdou, že sme mali k dispozícii iba návrh Ing. arch. R.Kráľa, ale prepáčte, veď aj on je odborník. Ja netvrdím, že niekto iný by nedokázal nakresliť iný vizuál. Ale posúdiť, či je lepší ten, alebo ten je zasa iba vecou odborníkov. Do 27.12.2010 stál na poste primátora mesta pán Mgr. Vranovič. Riadil mesto v čase vzniku výzvy, v priebehu procesu vzniku návrhu na nový vzhľad malého parku i v čase prerokúvania návrhov na ďalší postup. Ako poslanec som mal snahu veci pomôcť a Vy to dobre viete. Ja Vám vôbec nevyčítam, že ste vyslovili verejne svoj názor na projekt i proces jeho schvaľovania. Vyčítam SOL iba to, že oproti Vám neposadil autora projektu, ktorý mohol mnohé veci vysvetliť. Nakoniec sám priznávate, že to čo sa nakoniec udialo v diskusii nebolo vôbec vecné a slušné. Ale to sa týka všetkých diskusií k článkom na túto tému.
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 12-10-2011 13:40:22
Váž. pán Veselický,
pôvodne som mal úmysel nevstupovať do tejto diskusie ku Vášmu článku v ktorom sa zmieňujete o rozpútaní hystérie proti vedeniu mesta na stránkach SoL. Chápem Váš názorový obrat a postoj ku SoL, ktorý nastal po voľbách po tom, čo zastávate terajšiu funkciu. Ani Vám to nezazlievam. Veď nie nadarmo sa hovorí „Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj“. Nechce sa mi prehrabávať v rôznych diskusných príspevkoch, ktoré majú spoločného menovateľa“ Revitalizácia CMZ“ aby som Vám pripomenul niektoré fakty. Nepopieram, že niektoré z príspevkov mohli byť napísané s menšími emóciami a s väčšou kultúrou. Ale akiste nebudete popierať ani Vy skutočnosť, že všetka kritika bola zameraná na dve podstatné skutočnosti:
a) odborná úroveň projektu
b) forma a hlavne spôsob, akým bol tento projekt robený od jeho samého začiatku.
K odbornej úrovni by sa mali vyjadrovať predovšetkým odborníci. Lenže tí, ako dobre viete, zo strany mesta prizvaní neboli. Tak ich nahradila aspoň laická verejnosť, ktorej nie je jedno, v akom prostredí žije a ako sa míňajú peniaze na verejné účely. Ale jej hlas, ako som to už napísal niekoľko krát, nebol braný v úvahu s výnimkou problému pešej zóny a z toho vyplývajúceho prístupu na súkromné pozemky. Tam to totiž zaváňalo žalobou. A toto ste myslím, doteraz nedokázal pochopiť, čo mi je dosť ľúto. Dookola sa spomína na obhajobu predstaviteľov mesta (neviem prečo to vzťahujete len na súčasné vedenie) skutočnosť, že na prípravu projektu nebol čas. Od konca mája (27.5.09) kedy bola prezentovaná štúdia do polovice augusta (ešte pred 15.8.09) kedy bolo vydané územné rozhodnutie, neubehli ani celé tri mesiace. Ten zvyšok času až po dnes, naozaj bol treba na to, aby sa projekt povaľoval niekde po úradoch? Ak by sa pred jeho schválením (na úrovni stavebného úradu v Seredi) predostrel verejnosti na diskusiu a v nej by bola ochota počúvať občanov – voličov, dnes s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, by ste nemal dôvod napísať článok, v diskusii limitovanej len pre registrovaných čitateľov. Myslím, že obaja vieme prečo. Niekto tu raz rozumne napísal že, citujem „naša minulosť nás dobehne“. Ani som netušil, že tak rýchlo.
Prajem pekný zvyšok dňa.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-10-2011 13:20:22
Lubos, priznam sa - zatial sa vzdavam. Myslim si, ze vsetko podstatne zatial odo mna povedane bolo.

Snad jedina pripomienka - sme jediny, kto je verejne kontrolovatelny, kto ma odblokovany nezavisly audit v ktorom sa moze pohrabat uplne kazdy - denna navstevnost, tyzdenna a mesacna navstevnost, unikatne pristupy, kompletne navstevy a vela pre bezneho cloveka nepodstatnych faktov. Je malo medii, ktore vobec navstevnost zverejnuju beznej verejnosti. Preco asi?
K tym nesledovacom - pocul som to od desiatok ludi - na caffee ti ukazem foto SOL na ich monitoroch :-)
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 13:06:29
Miloš! Je normálne, že sú veci, na ktoré sa naše pohľady rôznia. Ale to je dobre,lebo inak by sme išli (obecne) možno úplne zlou cestou. Komunikácia s verejnosťou? Nikto ju nepodceňuje a najmä dnes sa snažíme o to, aby bola čo najväčšia. Jedna vec je štatistika, druhá realita. Jedna vec je počet oprávnených voličov, ktorí majú internet, druhá koľkí z nich pravidelne navštevujú SOL, tretia, koľkí z tých, čo SOL sledujú idú voliť. Druhé médium RTV KREA. Jedna vec je koľkí ju v káblovke majú, druhá, koľkí si ju prepnú, tretia, koľkí čo RVT KREA sledujú idú voliť. Tretie médium SN. Jedna vec, že ju dostanú voliči do schránok, druhá, koľkí si ich prečítajú, tretia, koľkí z čitateľov voličov ide k voľbám. Prečo akcentujem ako posledné voličov vieš sám dobre. Iba títo, čo informácie majú, lebo ich mať chcú sú zorientovaní a účasťou na voľbách môžu ovplyvniť vývoj mesta. Vždy som tvrdil, že najväčšou príčinou neúčasti na voľbách je nezáujem o mesto, neinformovanosť o činnosti poslancov, neznalosť základných princípov samosprávy. Zatiaľ sa takto "sebavražedne" správa viac ako 8,5 tisíca Seredčanov vo veku od 18 rokov.
Početnosť a frekvencia informácií na SOL o tom, čo sa v meste deje je neoddiskutovateľná. SOL je súkromné médium a má svoj okruh čitateľov. Či ich je 500 alebo 5000 to neviem. Viem ale, že žiaden z mojich susedov ich napríklad nečíta.
Ako som napísal, nemáme vo všetkom rovnaký názor. Preto považujem Tvoju výzvu "Vazeni obcania, mali ste a mate svojich volenych zastupcov - poslancov - obradte sa na nich! Nech Vam povedia kde vidia priority a preco s Vami doteraz nielenze korektne o projekte nediskutovali ale Vas dodnes o nom v podstate ani len neinformovali." za viac provokačnú ako informačnú. Máme poslaneckú kanceláriu, kde sa občania môžu s poslancami stretnúť. Záujem minimálny. Tvoja výzva akoby kládla otázku: Prečo nechodia poslanci po domácnostiach a nevysvetľujú zámery mesta? Toto hádam nemyslíš vážne? Máme verejné prerokúvanie všetkých otázok na MsZ. Sú verejnosti prístupné. Máme webovú stránku mesta a od januára budú vychádzať SN desaťkrát do roka. Naozaj si myslíš, že je to málo?
A píš koľko chceš! Som na zdravotnej dovolenke.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-10-2011 12:53:07
Lubos - "Ak niekto má dôkaz o tom, že na tento rozhovor oficiálne pozval napr. Ing.arch.R.Kráľa ako autora projektu, ktorý je odborne najkompetentneší, primátora, či mňa, nech ho preukáže. Stále tvrdím, že to video vnímam ako jednostrannú informáciu. Nešpekulujem o tom, či bola takto spracovaná zámerne."

- architekt sa vyjadril v projekte a v prezentacii. Mesto v akceptovani projektu jeho a schvaleni - nasledne v samotnom podpise zmluvy na realizaciu. Jediny kto sa nevyjadroval boli prave obcania. Ti nemali moznost nic ovplyvnit.
Ziadost op rozhovor dotknutych obcanov bola legitimna a opravnena. Nevidim dovod a nebudem ho vidiet ani v buducnosti, aby k rozhovoru s dvomi obcanmi bola pozvana druha strana. Ide o zachytenie ich nazoru a nasledne Vam bolo ponuknute to iste - odmietli ste! Vasa vec, my priestor poskytujeme rovnocenne kazdemu.

Mali ste moznost navrhnut okruhly stol s verejnostou - mame na to predsa studio. Robo nas mohol oslovit a do hodiny mohlo byt vonku jeho dalsie vyjadrenie. Nikdy sme nic neodmietli a verim ze nebudeme dotlaceni do situacioe, ze sa toto zmeni.

Co sa tyka poslednej Tvojej vety v citopvanom prispevku - prosim nespekuluj o tom, to by sa neviem ci Ivetky, no mna dotklo urcite. Vies dobre, ze su hranice, za ktore ja nikdy nepojdem. Vies to, nie raz si si to potvrdil.

Tvoje vyjadrenie iste myslene dobre: "ľudia majú moc iba v deň volieb. Po voľbách ju delegujú na poslancov. Je iba múdrosťou alebo nemúdrosťou poslancov, že očakávania svojich voličov plniť chcú alebo nechcú." - urcite komentovat nebudem. Keby mi demokraciu takto niekto nutil, moju reakciu by aj v tychto novinach admin musel vypipat.
Registrovaný Jozef Drottner Jozef Drottner | 12-10-2011 12:33:54
Pan Veselicky, s Vasim rozhodnutim nereagovat na "anonymov " suhlasim. Vyjadril som to pod inym clankom:

"A teraz k situacii: kto z Vas sa bol, okrem Ivana Sklenara, pytat sa na nejake info na Mestskom urade? Kto z Vas pod svojim skutocnym menom sa stazoval na postup panov radnych?
Tu na Sol, anonymne okiadzate vsetko a vsetkych. Ale vysledok toho je len ten, ze uz ani ti z poslancov, ktori sem prispievali sa neodvazia prispiet, aby ste neosrali (srry) aj ich babky."

A ktomu delegovaniu moci: ano mate pravdu, ale. Je tu aj to ALE. Pokial ti, ktori tuto moc delegovali nie su spokojni s tymi, ktorych si vybrali(zvolili), maju plne pravo ich poslat prec.


ale ine som chcel, dovolim si sem vlozit vase slova z uz citovanych SN z "toho obdobia":

Pán Veselický
kriticky ohodnotil chýbajúce skoršie oboznámenie
verejnosti s návrhom projektu revitalizácie námestia
a hodnotil túto situáciu ako nedostatočnú.
Navrhol vystaviť a zverejniť projekt okamžite, tak,
aby si ho občianska verejnosť všimla.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 12:23:29
Pán Drottner! Onoho času som vyhlásil, že do žiadnej diskusie prístupnej všetkým sa nebudem zapájať. Preto môj príspevok, k žiadnemu článku o malom parku a projekte nenájdete. Odmietam diskutovať s anonymnými diskutérmi. Žiaľ dopláca na to malá časť z nich, ktorá i keď je anonymná je slušná.
Oproti Vašej predstave o postavení sluhov ľudu Vám otvorene poviem, že ľudia majú moc iba v deň volieb. Po voľbách ju delegujú na poslancov. Je iba múdrosťou alebo nemúdrosťou poslancov, že očakávania svojich voličov plniť chcú alebo nechcú.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-10-2011 12:07:56
Lubos, nic "sa" nejestvuje. Vzdy vsetko vykonava niekto konkretny, same asi tazko. A vsetko ma svoje priciny. Ty si vsak problem z mojho pohladu pojal od konca. Bolo by vhodne radsej od zaciatku.

Poanas ma dobre a vies, ze nemam problem s vyjadrenim svojho nazoru pod svojim menom nech je akokolvek a pre kohokolvek neakceptovatelny. Tak tomu je aj teraz a ja len znovu opakujem a zdoraznujem: - vedenie mesta ako minule tak aj sucasne vyslovene podcenilo a sustavne podcenuje komunikaciu s verejnostopu. Mozno by vystiznejsie v niektorych pripadoch bolo pomenovanie - ignoruje nazory verejnosti, i ked rozdiel medzi vedenim starym a novym je naozaj diametralne odlisny. A ja to posudit fakt viem asi najlepsie. :-)

Takze preco od konca? Nie obcania su ti, ktori su na vine sucasnej situacii. Obcania sa citia podvedeni a neinformovani. Ide o jednu z najzavaznejsich veci v zasahu do architektury a teda vzhladu mesta asi dvoch volebnych obdobi s dosledkami na mozno najblizsich desat ci dvadsat volebnych obdobi. Ukazat Seredske novinky z 2009 roku kde na dvoch stranach bolo nieco o takomto zavaznom projekte napisane je zufalo malo. MsZ ako by neboli - ucast obcanov pozname obaja. A vyveska pred MsU ako som uz niekolkokrat povedal je sice zakonom stanovenou nahradou normalnej aktivnej komunikacie s obcanmi, no jej opodstatnenie v praxi by som videl tak v 70. tych rokoch minuleho storocia. Dovolim si jemne pripomenut, ze mame 2011 a s praxou socializmu kedy bolo vsetko vopred nalinkovane sme sa pomerne uspesne rozlucili v roku 1989.

Mozno by sa patrilo skromne povedat ze trosku, no ja si po dvadsiatich publikovanych materialoch na SOL dovolim neskromne vyhlasit ze patrilo by sa jasne a verejne priznat, ze jediny kto v informovanosti verejnosti nesklamal a bez predpojatosti si splnil informacnu ulohu je prave SOL. Jeho ludia a zo svojich penazi platili pre verejnost to, za co iní beru nemale peniaze po dlhe roky a s problemom efektivneho informovania sirokej verejnosti sa jednoducho vysporiadat nevedia, nedokazu alebo nechcu. Asi im to tak vyhovuje, pripadne to vyhovuje niekomu inemu, no nastastie su medzi ludmi i taki, ktori sa s takymto stavom nevysporiadaju a su jednoznacne proti. Komunikacia volenych funkcionarov s obcanmi aj mimo dvojmesacneho obdobia pred volbami a spatna vazba na ich nazory je v demokratickej spolocnosti nevyhnutnostou. Kto to pochopi medzi prvymi vyhrava a boduje. Kto nie, zpravidla konci na smetisku dejin. To nam dokazal vyvoj davnejsi i ten uplne posledny.


K tomuto som sa vyjadril uz davnejsie takto:

"Miloš Majko | 06-10-2011 12:01:40 |
Dnes som vytvoril novu rubriku Revitalizacia Námestia Slobody. Do nej som popresuval urcite vacsinu (dufam ze vsetky) materialy tykajuce sa temy. Pre lepsiu orientaciu. Prosim vsimnite si moj clanok z roku 2009 s titulom: "Informovanosť občanov bola nedostatočná II. - reakcia vedenia mesta" a zaroven dalsi s titulom: "Pozajtra môže byť neskoro!" z mája 2009. Ivan Sklenar mal v dvoch prispevkoch uz v roku 2009 vazne vyhrady k projektu. My sme v nocnych hodninach nahrali prezentaciu R.Krala a okamzite sme ju uverejnili.
Pytajte sa, co v tom case robili pre odprezentovanie projektu Seredske novinky a regionalne televizie. Co je vlastne prioritou medii, ktore su financovanez nasich spolocnych penazi. Pytajte sa, kde boli vtedy, kde ostatne takmer tri roky a kde sú teraz! Seredske novinky vysli pomaly dva tyzdne pred utorokovym poslednym konanim na MsU - ako to ze v novinkach sa namiesto prezentacie samotneho projektu a pozvanky pre obcanov objavila jedna strana receptov na kolace a jedna strana krizovky? Toto su priority, o ktorych mesto potrebuje informovat obcanov?
Hovorite o nezaujatych a nestrannych odbornikoch. Suhlasim s Vami. Kde su? Preco ich investor pre objektivitu nepoziadal o vyjadrenie od roku 2009? Ved ako stare, tak nove vedenie mesta vie o nevoli obcanov a ich namietkach. Co urobili vedenia mesta preto, aby svojim obcanom - volicom a chlebodarcom vysvetlili svoje zamery? A co preto robi autor projektu?

Vazeni obcania, mali ste a mate svojich volenych zastupcov - poslancov - obradte sa na nich! Nech Vam povedia kde vidia priority a preco s Vami doteraz nielenze korektne o projekte nediskutovali ale Vas dodnes o nom v podstate ani len neinformovali."

Pripadne v samostatnom članku: "Nie je dôležitý názor jedinca, ale rozhodnutia v prospech väčšiny"

Dalsie upresnenia nazorov najdes priamo pod clankom v diskusii.

SOL sa k problemu postavilo ako jedine medium tak, ako sme sa postavili ku vsetkym kauzam, problemom a veciam v meste pocas takmer 4 rokov. To som slubil a tak to bude. Nie sme na ziadnej strane - iba inform,ujeme a vytvarame podmienky na informovanie. Kazdemu a bez rozdielu ci ide funkcionara MsU, VUC, OU, verejneho sektoru, skol ale aj samotnych obcanov. Nikto nie je diskriminovany a prosim - diskusiu sem neplet. Keby som pri nej netravil hodiny a systematicky by sme spolu na diskutujucich neposobili ako na soplave deti, tak by to tu bola ina zumpa...

A ze niektore nazory nie su prijemne? Ani mne sa nieco nepaci a musim sa s tym vysporiadat. A to som nikam nekandidoval a nic som nechcel ovladat. Ste voleni funkcionari, mate obcanom sluzit a ste povinni ich potrebam a nazorom nacuvat! Tu mate moznost. Namiesto zatracovania ju vyuzite. Pomoze to ako Vam, tak nam vsetkym. Pretoze v podstate nam vsetkym ide viac menej o spolocnu vec - posunut mesto tam, kde malo byt uz desatrocie.

Co sa tyka mojho nazoru na to ako dopadne cela vec, publikoval som ho uz davno - bez moznosti zmeny, projekt je schvaleny. Bud bude alebo nie. A spytaj sa architekta Krala, co som mu povedal po natoceni jeho zaverecneho vyjadrenia pre noviny na konci stretnutia na MsU.

Lubos, korektnou komunikaciou s obcanmi by sa dostali do obrazu a vyhli by sme sa vsetci hodinam a hodinam zbytocnych problemov a prace. A vysledny efekt by bol aspon pocitovo iny.

Fuuuu, to som sa rozpisal... :-(
Registrovaný Jozef Drottner Jozef Drottner | 12-10-2011 12:05:53
Pan Veselicky,
aby som to uviedol na spravnu mieru:
Ja som uveril p.Mederlyovej a jej studii o chorych lipach, ja som za tento projekt. Ci je spravny a dobry to posudim az po jeho realizacii.
Ale, ked sa tu objavili prve clanky o nesuhlase z vyrubom a o nekompetentnosti projektu, tak ako prvy mal reagovat autor projektu a obhajit si ho.
ako som to napisal uz pod inym clankom:
"A neda mi este etse jedno: pre pana Ing. architekta Krala :
pre Boha ziveho, obhajuj svoj projekt. Ale tu ,pred ludmi.
Nie vo schvalovacom procese mesta. Takto to vyzera na stret zaujmov. A to ludi serie (srry).
A pre vsetkych: uvedomte si, ze pani radni su nasi sluhovia, nie nasi vladcovia. My sme si ich zvolili, my ich mozme poslat do prec."
A k tej pozn.redakcii, si pockam na vyjadrenie niekoho zo SOL.
Prajem pekny den:
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 11:46:20
Pán Drottner! A čo je na tej vete zlé? Je dobrým zvykom, otázkou korektnosti a slušnosti vždy, ak sa na verejnom fóre rieši otázka, ktorá sa týka dvoch subjektov, obe strany sú oslovené. O predmetnom videu som sa telefonicky dozvedel vtedy, keď už bolo natočené. Ponuku vyjadriť sa k jeho obsahu som odmietol, pretože odkazy cez médiá nepovažujem za normálnu cestu. Normálnou cestou je rokovací stôl alebo diskusia pri okrúhlom stole. Možnože pán primátor bol informovaný už 30.9.2011, ale o tom by som asi vedel.
Pán Drottner! Ak niekto má dôkaz o tom, že na tento rozhovor oficiálne pozval napr. Ing.arch.R.Kráľa ako autora projektu, ktorý je odborne najkompetentneší, primátora, či mňa, nech ho preukáže. Stále tvrdím, že to video vnímam ako jednostrannú informáciu. Nešpekulujem o tom, či bola takto spracovaná zámerne.
Registrovaný Matej Fraňo Matej Fraňo | 12-10-2011 11:33:37
Som presvedčený, že existujú postupy, ako by sa presne tomuto dalo zabrániť. Osobne som rád, že sa ide niečo robiť a nehovorím nie už len z princípov konzervativizmu, vo svojej práci často vidím prirodzený odpor k zmenám či novým postupom - aj takí sme my, ľudia.

Zodpovednosť za to, že sa zo SOL stala "platforma verbálnej nevyhlásenej vojny voči mestu a jeho voleným zástupcom" je z časti aj na pleciach mesta. Ak by ste vyšli najskôr so svojimi argumentami, nemusela byť diskusia jednostranná. Vy ste s tými argumentami síce vyšli, ale tam, kde tí ľudia neboli...
Registrovaný Jozef Drottner Jozef Drottner | 12-10-2011 11:20:09
Lubomir,
...skusim nesuhlasit s Vasou vetou:
"Jedna vec je nazvať video informáciou a druhá vec je pozvať k stolu aj tú stranu, ktorej sa vec týka. To sa nestalo."
1.10.2011 clanok I. Sklenara:

pozn.redakcie : vzhľadom k nestrannosti novín sme kontaktovali vedenie mesta s možnosťou vyjadriť sa k danej problematike. No do tejto chvíle nám vyjadrenie nikto neposkytol.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 11:18:16
Vážený pán Fraňo!
Úradná tabuľa je nosič informácií zo zákona. Myslím, si, že ak v roku 2009 boli občania informovaní tromi informačnými kanálmi mesto trikrát splnilo povinnosť informovať ich. Neberte to ako ironizovanie Vášho vstupu, pretože Vás v odbore informácii nepovažujem za neodborníka, ale našim občanom by možno najlepšie vyhovovalo, aby sme o všetkých rozhodnutiach informovali každého osobitným listom. Všetko sa dá. Stačí zdvojnásobiť miestne dane, prijať dve sily, a tony informácií v hrubých obálkach budú putovať do rúk štrnástim tisícom oprávnených voličov v Seredi možno aj každý mesiac. Určite uznáte, že toto nie je cesta. Je to ako s reklamným plagátom v schránke. Deväťdesiat ľudí zo sto ho praští rovno do odpadu a desiati si ho prečítajú. Kto chce, ten sa k informácii dostane. Problémom údajnej slabej neinformovanosti väčšiny našich občanov nie je nedokonalosť informačných tokov, ale väčšinový nezáujem populácie o dianí v meste.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 11:01:28
Miloš. Výstižnejšie by možno bolo napísať vypestovala sa, ale mne sa to zvratné "sa" nepáči. Stačí si prečítať výroky anonymných diskutérov na adresu poslancov, autora projektu a musí to byť jasné. Jedna vec je nazvať video informáciou a druhá vec je pozvať k stolu aj tú stranu, ktorej sa vec týka. To sa nestalo. Netvrdím, že zámerom SOL pri nakrúcaní rozhovoru s pánom Sklenárom a pánom Melicherom bolo práve vyvolanie emócií, ale k tomu došlo. Od uverejnenia prvého článku 30.9.2011 až do 10.10.2011 sa z diskusného fóra k článkom na túto tému stala platforma verbálnej nevyhlásenej vojny voči mestu a jeho voleným zástupcom. Jediným dôvodom prečo je: "Za lipy!!!" Výzva na pripútanie sa k stromom to už bol iba úsmevný exces, ale tých nadávok a hanobení je tam príliš veľa, aby ich normálne vnímajúci človek mohol prehliadnuť. Všetky články týkajúce sa realizácie projektu boli čistými informáciami. O tom vôbec nepochybujem. No diskusia k nim, to bola znôška zbabelosti, zlomyseľnosti, hlúpych a dehonestujúcich výrokov len a len na vedenie mesta. Tvoje pokusy o umravnenie diskusie sa dokonale míňali účinkom a vyvolávali iba ďalšie hlúpe reakcie. Lincoln povedal, že dav je slepý. Vôbec sa nemýlil. Teória o združovaní hovorí, že najľahšie zlanáriteľní sú tí, ktorí sú s niečim nespokojní. V diskusnom fóre SOL dostali ponuku angažovať sa za niečo. Tak na to skočili. Stali sa slepými ochrancami chorých líp. A začali dúchať do jedného vreca, z ktorého hučalo iba to aké zlé a škodlivé rozhodnutie pre mesto urobili zvolení funkcionári. Dnes je po všetkom, témou dňa je pád vlády, a po zrealizovaní projektu nastane v máji 2012 úplne iná situácia.
Registrovaný Matej Fraňo Matej Fraňo | 12-10-2011 10:47:06
Podľa prieskumu agentúry Focus, na otázku "Opatrenia napomáhajúce obmedzeniu korupcie na miestnej úrovni" sa najviac, 45% respondentov, vyjadrilo za "Zverejňovanie informácií o činnosti a nakladaní s majetkom a financiami obce/mesta".

Jasne ste preukázali, že mesto o tomto informovalo. Napriek tomu to občania tak necítia. Chybu vidím v zlom výbere nosičov správ.

Úradnú tabuľa mesta za masový komunikačný nástroj považovať nemôžem, webová stránka mesta je zastaralá a forma príspevkov v PDF je hlúpa, navyše s chybami (napr. je tam zavádzajúca informácia, že viceprimátor je pán Rampašek). Efekt tlačového média (SN) je znižovaný počtom vhadzovaných reklamných médií do schránok. Prekvapilo ma, že mesto nevyužilo platenú "spoluprácu na vysielaní" s RTV Krea (k čomu sa však nemôžem bližšie vyjadriť, pretože program RTV Krea nemám.
Registrovaný Jozef Drottner Jozef Drottner | 12-10-2011 10:08:41
..kedysi tu, na tomto fore, isty poslanec, pod menom L.Veselicky, pisal blogy, pokusy o vesele historky, kritizoval vsetko co sa mu na praci minuleho vedenia mesta nepacilo. Dokonca tu vznikol aj akysi jeho "fanklub".
Ako jediny, alebo ako jeden z mala poslancov nas informoval o tom co sa varilo v kuchyni mesta.
Pamatam si, ze bol SOL za tuto moznost vdacny.
Dnes sa mu noviny zdaju tendencne a veduce akusi cielenu kampan proti mestu.
Alebo sa mi to len zda?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-10-2011 09:58:19
Lubos, prosim specifikuj cast svojho vyjadrenia:

"Okolo tohto projektu bola na SOL cielene vypestovaná masová histéria, ktorej výsledkom bol pokus o diskreditáciu dnešného vedenia mesta." - dakujem.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 09:54:27
Ospravedlňujem sa za hrubku v slove hystéria.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-10-2011 09:51:50
Vážená pani Bauer! Je pravda, že o odstránení časti dnešných stromov z malého parku na Námestí slobody v informácii zverejnenej v SN nenájdete doslovne napríklad toto: V rámci realizácie projektu bude časť zelene - stromov a kríkov odstránená a nahradená novou výsadbou. Nosičom tejto informácie bola štvrtá strana SN, kde z troch vizuálizácií budúceho vzhľadu tohto parku zreteľne vyplýva, že projekt ráta iba s časťou dnešnej zelene. Ak budete súhlasiť pošlem Vám fotokópie dokumentov pod č.4 a 6 a sama sa presvedčíte, čoho sa vznesené pripomienky občanov k projektu týkali. Oznamiť (polopate), že lipová alej bude zlikvidovaná nebolo možné, pretože to nie je celá pravda. Ing. arch. Kráľ predsa pre prezentácii jasne povedal, že tento koridor ostáva zachovaný a bude poskytovať výhľad na vchod do veľkého parku. Priestor dnešného asfaltového chodníka bude iný. Odstránená bude časť stromoradia, ktoré okrem troch stromov poškodených do 15 % ( a týmto môžeme ešte hovoriť zdravé) sú všetky ostatné v horšom a zlom stave. Dosadené budú zdravé stromy - lipa malolistá. Toto sú fakty. Je zlé a atomsfére v meste to skutočne neprospelo, ak niekoľko ľudí dookola opakovalo iba "likvidujú lipy" a na fakt ich zlého zdravotného stavu, ktorý im umožňuje už iba niekoľko rokov života, výsadbu 47 nových stromov, kríkov, trvaliek, úpravu viac ako 4 tisícok metrov štvorcových trávnatých plôch sa ani len nepokúsili prihliadnuť. Okolo tohto projektu bola na SOL cielene vypestovaná masová histéria, ktorej výsledkom bol pokus o diskreditáciu dnešného vedenia mesta. Čaká nás ešte 6-7 mesiacov hádzania špiny na tento projekt a potom príde vytriezvenie. Nové čisté esteticky a aj architektonicky oveľa krajšie riešené námestíčko spĺňajúce svoju pôvodnú funkciu.
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 11-10-2011 21:50:05
Zúčastnila som sa prezentácie projektu!
Pri vstupe do zasadačky nám boli hneď podané Seredské novinky z roku 2009 s komentárom, že ich dostalo niekoľko tisíc seredských domácností( myslela som si, že sa v nich doslova dočítam o plánovanej likvidácii lipovej aleje). Článok, ktorý komentujem je písaný vlastne v tom duchu, že občania boli o projekte informovaní až tromi informačnými kanálmi. A neprotestovali! Čo sa teraz búria?
Zo zverejnených dokumentov totižto málokto vyčíta, že lipová alej bude skoro zlikvidovaná a nahradená vzrastlými lipami(sľúbili, že tie naše budú rásť rýchlejšie ako pri kaplnke). Keby v tom čase bolo polopate zverejnené, že realizáciou projektu bude lipová alej zlikvidovaná, určite by sa občania ozvali a projekt mnohí pripomienkovali. Najväčšia chyba bola, že štúdia bola len jedna a nevyberalo sa! Ževraj nebolo času! Vedenie mesta malo súťaž vyhlásiť a určite by aj viacerí architekti ponúkli svoje varianty na posúdenie. Možno by nám viac líp zostalo!
Teraz sa už naozaj nič nedá robiť! Prišli by sme o peniaze a aj možnosť niečo v centre mesta zmeniť. Lebo v schválenom projekte sa už v tomto štádiu nedá zmeniť ani čiarka!

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign