Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Matica slovenská a otvorený list ministrovi Lajčákovi

Matica slovenská a jej otvorený list ministrovi Lajčákovi ohľadom kontroverznej stratégie zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti.

22. August 2013 / HSP

Komentáre (57)

Bratislava 22. augusta (HSP/Foto:TASR)

 

Dokument celoštátnej Stratégie je vo finálnej fáze

Dnes sa koná záverečné zasadnutie expertnej skupiny, ktorá má definitívne uzavrieť kontroverzný dokument na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom “Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku” a posunúť vláde na schválenie. 

Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, Stratégia je obsahovo závažného charakteru a má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku. Toto smerovanie potvrdil aj sám minister na svojom blogu slovami: “je už načase zbaviť sa zafixovaných stereotypov, ktoré nám bránia v smerovaní dopredu”.

Západné a severské krajiny však už prešli takýmito stratégiami a tie sa uplatnili pri redefinovaní kľúčových tradičných pojmov a hodnôt v spoločnosti, a v nastolení zákonov, ktoré, ako sa ukázalo, sú totalitného rázu a diskriminujú väčšinu.

 

Otvorený list Matice Slovenskej ministrovi pripomína, v akých absurdnostiach skončili krajiny napĺňajúce plán Stratégie a žiada, aby nesiahal na morálne dedičstvo Slovanov

Boj proti “stereotypom” sa v iných krajinách neskončil dobre, píše v liste Eva Kristínova, čestná podpredsedníčka Matice Slovenskej a upozorňuje na ne:

- tolerovanie incestu v Nórsku a tamojšej praxe pedofilného zneužívania detí vo vlastných rodinách,

- švédsky experiment výchovy, kde sa zakazujú tradičné rozprávky a nahrádzajú sa detskou od škôlky povinnou gender literatúrou, v ktorej princ hľadá princa, aby si ho vzal za muža,

- britský citovo chladný odchov detí, kde sa vysoko spoločensky cení dávať deti od 8 rokov na výchovu do internátnych škôl a stretať sa s nimi len na Vianoce a cez prázdniny,

- sexuálna výchovu zavedenú do škôl dokonca aj škôlok (na základe práva na vzdelanie a informácie) v mnohých západných štátoch (napr. v Nemecku), ktorá vedie deti k tomu aby sa sami seba intímne dotýkali a uspokojovali (právo na komplexný rozvoj dieťaťa ako sexuálnej bytosti), aby sa na prvom stupni škôl vzájomne dotýkali a učili sa používať antikoncepčné prostriedky atď., a to všetko so zapracovaním gender ideológie, čo vedie k mechanickému vnímaniu lásky a partnerstva a k sexu ako športu, k výchove umelých LGBTI ľudí, čím sa dehonestuje a nivelizuje človek, hĺbka ľudskej bytosti a najmä k deťom sa dostávajú predčasne a hrubo informácie, ktoré narušujú ich celomúdrie – teda čistotu duše i tela – ktorú v sebe skrýva tento tradičný slovanský, už takmer zabudnutý pojem;

- udeľovanie 40 dňového trestu odňatia slobody a 1000 eurových pokút v Nemecku matkám, ktoré odmietnu účasť svojich detí na vyučovaní takejto sexuálnej výchovy,

- nemecké úvahy o odporúčaní sledovania pornografických filmov ako vhodnej súčasti výchovy a vzdelávania detí,

- trendy z viacerých západných štátov po homosexualite tolerovať aj pedofíliu (súd v Holandsku dovolil pôsobenie pedofilnej organizácie, trend v niektorých štátoch uzákoniť manželstvá s deťmi), zoofíliu (stať o zoofílii v občianskom kódexe Fínska, verejné domy pre zoofilov v Nemecku) a ďalšie „netradičné“ správanie, čo sa premieta do faktu, že učebnice sexuálnej výchovy, oficiálne materiály a výchovné odporúčania preberajú pedofilnú ideológiu, definujúc dieťa ako sexuálnu bytosť s právom „užívať si“ a „rozvíjať“ fakticky od narodenia tento „osobnostný rozmer“ atď.

Ďalej matičiari upozorňujú, že „reflektovať nový vývoj problematiky ľudských práv nemusí vždy znamenať pokrok a treba zvažovať, či nastúpený trend je rozvojom alebo úpadkom ľudskej civilizácie. Je čas zastaviť sa, zvážiť a posúdiť. Ak sa hovorí o potrebe rozširovania ľudských práv pre homosexuálne a iné gender vzťahy, uvedomme si, že sa týmto obmedzujú ľudské práva tradičnej rodine a ľuďom, ktorí si želajú vychovávať deti v zdravom tradičnom hodnotovom systéme bez ohrozenia cudzorodými vplyvmi, ktoré podľa tradičných systémov môžu nezvratne poškodiť dušu dieťaťa.” Všímajú si tiež, že takto sa v krajinách nenastolil sociálny pokoj, práve naopak, “nenávisť voči LGBTI sa násilným presadzovaním ich údajných práv len vyhrocuje a to, čo spoločnosť predtým potichu tolerovala, začína nahlas odmietať”.

Znepokojujúcou je špeciálna kapitola stratégie – “6. strategická otázka: Práva LGBTI ľudí”, kde sa “zostruje dikcia tohto bodu v neprospech citlivého prístupu s ohľadom na celú spoločnosť oproti prvotnému návrhu”, a zarážajúci je najmä:

- diktátorský tón

- definovanie práv pre ďalšie skupiny s obavou o stupňujúce sa nároky

- stupňovanie požiadaviek a definovanie takých požiadaviek, ktoré potenciálne ohrozujú ľudské práva väčšiny spoločnosti

- hrozba aplikácie legislatívy umelo implementovanej podľa zahraničných vzorov, nám cudzorodej a vyvolávajúcej vnútorné spoločenské napätie

“Preto ak sa v Stratégii konštatuje, že „všetky verejné politiky by mali dôsledne vychádzať z rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, rovnosti (rovnosti pred zákonom i rovného zaobchádzania v zmysle zákazu priamej a nepriamej diskriminácie…), osobnej slobody a nezávislosti, spravodlivosti, práva zúčastniť sa na verejnom živote, osobitne pri rozhodovaní o otázkach bytostne ovplyvňujúcich vlastnú dôstojnosť, identitu a integritu“, musí to platiť aj pre tradičnú rodinu a tradičný spôsob výchovy, nie len pre menšiny, ako sú LGBTI ľudia.”

Matica na záver žiada “v súvislosti s deklarovaným trendom ratifikovať Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007, ktorý Slovenská republika podpísala 9. septembra 2009, aby SR tento dohovor neratifikovala, lebo podľa jeho 2. kapitoly sa pod rúškom zákazu diskriminácie podľa sexuálnej orientácie otvára priestor na násilné propagovanie homosexualizmu a podľa 6. kapitoly by sa musela povinne zaviesť sexuálna výchova od predškolského veku.” Upozorňuje tiež, že výzva stratégie, aby SR do svojej legislatívy zahrnula zákaz domácich telesných trestov detí, je nebezpečná, a je treba “citlivo rozlišovať mieru telesného trestu, keďže v západných štátoch dochádza z dôvodu malicherných prehreškov v tomto smere k brutálnemu a trvalému odobratiu detí z rodín, či dokonca k obchodovaniu s deťmi, kedy takýto pohyb detí prináša zisk jednotlivcom alebo inštitúciám.

 

Signatári, ktorí chcú podporiť tento list, môžu zasielať svoje mená na túto e-mailovú adresu:matica.moba1@gmail.com

 

 

 

NELEGITÍMNOSŤ LGBTI ÚV - Kontroverzné politické ciele LGBT loby, sú

  1. v priamom rozpore s programom vlády. [TU]
  2. odmietané poslancami NR SR (len 9% poslancov podporuje radikálne politické ciele LGBT). [TU]
  3. odmietané politickými stranami. Nie je taká strana, v ktorej by bola jasná zhoda v otázkach podpory pre politické ciele LGBT (vrátane SAS). [TU]

ŠKODLIVOSŤ LGBT ÚV - Politické ciele LGBT loby majú za následok:

  • PRENASLEDOVANIE A FÓBIU - Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že zavádzanie politických cieľov LGBT loby vedie ku kriminalizácii a perzekúcii občanov odmietajúcich ideologické ciele LGBT loby. (PREHĽAD,ŠTÚDIA)
  • NÁRAST HOMOSEXUÁLNEHO SPRÁVANIA - Klinické štúdie ukazujú priamu súvislosť medzi nárastom výskytu sociálne podmieneného homosexuálneho správania u mládeže a zavádzaním LGBT politiky. (ŠTÚDIE)
  • ZNEUŽÍVANIE DETÍ - Štúdie ďalej potvrdzujú psychický a morálny úpadok detí a mládeže vystavenej politickej propagande LGBT politiky. (ŠTÚDIA)  

Je zarážajúce, že napriek negatívnemu dopadu, aj jasne odmietavému postoju všetkých spoločenských a politických sfér, ÚV oficiálne propaguje politiku LGBT loby. Ide zrejme o svojvoľnú činnosť zamestnancov ÚV, keďže tieto kroky ÚV sú v priamom rozpore s vládnym programom, cieľmi strany SMER, postojom poslancov v NRSR a vôľou občanov. Napriek tomu ÚV nielen podporuje, ale aj zastrešuje a financuje kontroverzné aktivity LGBT loby na Slovensku!

Kladieme si preto oprávnené otázky. Ako je možné, že pochybná LGBT loby financovaná a organizovaná zo zahraničia ma priamy dosah na štátnu správu? Koho záujmy Úrad Vlády presadzuje, ak je zrejmé, že podporovaním LGBT loby ide proti záujmom verejnosti, proti vôle poslancov NR SR a proti programovému vyhláseniu vlády?

Vážený pán premiér, preto Vás touto cestou žiadame,

  1. Zrušte lobistický výbor pre práva LGBTI osôb
  2. Zastavte financovania LGBT loby a podporovania ich aktivít Úradom vlády ako aj ostatnými štátnymi organizáciami.
  3. Vyvoďte personálne dôsledky voči tým zamestnancom, ktorí evidentne svojvoľne zneužili svoju funkciu a autoritu ÚV a ministerstiev pre politické ciele LGBT loby na Slovensku.
  4. Vytvorte Výbor pre podporu a rozvoj pro-rodinnej politiky.

 

 

Milé maminy, milí ockovia a všetky rodiny na Slovensku,

Nie som osoba, ktorá musí byť stredobodom pozornosti, no môj materinský cit mi hovorí, že musím niečo urobiť, nesmiem byť ticho, musíme o tom vedieť všetci! Iba spoločnými silami a jednotnosťou sa nám to môže podariť! Aj vás všetkých vyzývam, pošli informácie ďalej, hovor o nich, nenechaj si ich pre seba!

Som mama ako každá z vás, tá, ktorá je smutná, keď jej dieťa niečo trápi, tá, ktorá je šťastná, keď môže zdieľať radosti a úspechy svojej ratolesti. Som presvedčená, že iba v skutočnej rodine môžu vyrásť duševne zdraví mladí ľudia, ďalšia generácia.

Je ešte stále veľa rodičov, ktorí ani netušia, čo sa chystá na Slovensku. O týchto skutočnostiach sa vôbec nehovorí v TV novinách ani rozhlasových správach. Reklamy, časopisy odvádzajú vašu pozornosť od skutočností, ktoré sú naliehavé. Žijeme v rýchlej dobe s nespočetným množstvom informácií, preto treba starostlivo vyberať dôveryhodné zdroje informácií, aby sme mali vedomosť, kde žijeme, za akých podmienok, aby sme mohli urobiť správne rozhodnutie a ochrániť si svoje rodiny a rodinný život v nich. 

Na Slovensku sa má v júni 2014 prijať novela zákona o rodine. Kvôli tomu sa nedávno uskutočnilo zasadnutie expertnej skupiny, kde rokovali o Stratégii ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku.

Za problematické sa považuje snaha o vymedzenie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa. Tie má právo vymedzovať v prvom rade rodina, a nie štát! Ide o naše deti, a kto iný než rodič to myslí so svojím dieťaťom najlepšie?!  

Zavedenie „sexuálnej“ alebo aj inak nazvanej „zdravotnej výchovy“ od predškolského veku, čo v skutočnosti znamená podľa istej definície západných EÚ krajín: „dotýkanie sa intímnych častí svojho tela“ a iné ešte zvrátenejšie praktiky, ktoré si bežný, poriadny rodič ani nedokáže predstaviť. Aké negatíva to prinieslo v krajinách EÚ v skutočnom živote je podrobne uvedené v liste: „Matica slovenská a jej otvorený list...“ (viď priložená Príloha). Nech nám to slúži ako veľká výstraha!

 

Pozor, Úrad vlády SR vyčlenil 15 tis. Eur pre Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, aby vypracovala metodické listy, učebnicu a pracovné listy. Tie sa už dostali na niektoré školy a s nimi prichádzajú do škôl aj externí lektori, ktorí deti vo vyššie uvedenom duchu sexuálnej výchovy učia.

Druhým problematickým bodom je juvenilná justícia. Iste si pamätáte prípad Ivany Boórovej a jej dvoch malých synčekov. Príbeh sa odohrával vo Veľkej Británii, našťastie so šťastným koncom a  deti sú v bezpečí doma na Slovensku. Takýchto prípadov je veľmi veľa.

Čo môže byť podnetom, aby vám natrvalo odobrali vaše deti? Takzvaná „nulová tolerancia k telesným trestom“, ktorá je tiež jedným zo spomínaných, vymedzených kritérií. To znamená, že svoje dieťa nebudete môcť symbolicky ťapnúť po zadku za niečo nesprávne. Viete si predstaviť, že ak bude u nás platiť spomínaná juvenilná justícia, do hociktorej rodiny môžu bez udania dôvodu napochodovať sociálni pracovníci v sprievode niekoľkých policajtov a vaše deti vám vytrhnú rovno z vašej náruče a odvlečú ich nevedno kam?... Môžu skončiť kdekoľvek na svete, u kohokoľvek a nikdy sa nedopátrate, či sa aspoň majú dobre, či s nimi zaobchádzajú ľudsky, a či vôbec žijú. Žiaľ, takáto je realita, a preto treba zabojovať za naše rodiny!

Masívnymi protestmi nás občanov a mimovládnych organizácií, ktoré vyvrcholili „Pochodom za život v Košiciach“ za účasti 80 tisíc ľudí, čo vôbec nie je málo,  sa tento dátum podarilo oddialiť zo septembra 2013 na spomenutý jún 2014. No treba, aby sme o tom vedeli všetci, každá jedna rodina a mohli sme sa brániť!

 Milí rodičia, takýto hrozný obsah a dosah by v sebe ukrývali tieto a ďalšie  právne normy, ktoré by sme prijali „dobrovoľne“  aj u nás na Slovensku! Nie je to povinnosť,  nutnosť ani určite nechceme byť „trendoví“ v takýchto oblastiach života. 

Preto sa nebojme, nič nie je stratené, rozširujte tieto informácie, aby sme o nich vedeli všetci a spoločne si tak uchránili život v rodinách. Príkladom nech sú nám v jednotnosti a nebojácnosti Chorváti, ktorí v takomto boji obstáli v tomto roku až dvakrát!!!

Veľa radosti z vašich detí vo vašich rodinách vám želá jedna z vás,

 

mama Lucia Koštialová                                                                                                V Seredi, 1. Októbra 2013


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
niekto | 15-10-2013 23:55:04
Po roku 1993... už nič... Pretože si už úplne mohli vydýchnuť, že nás aj tentokrát obabrali...pri rozdeľovaní spoločného štátu a majú všetko ako si to vopred prekalkulovali. V podlostiach sú majstri č. 1!
Prečo nám zostrelili M. R. Štefánika? Aj pre túto záležitosť nášho pokladu. Bolo to viac než milión amerických dolárov, zbierku zorganizoval Michal Bosák a ďalší veľmi významní Slováci v našich dejinách. No a práve generál Štefánik sa chcel na tzv. "vyparenie sa" týchto peňazí verejne opýtať Beneša! ... dalo by sa o tom veľa hovoriť...
RE:: | 07-10-2013 17:44:46
co maju cesi so zbierkou po roku 1993?????
niekto | 07-10-2013 15:04:01
Na ten poklad slovenského národa sa nepýtajte Matice slovenskej, ale bratov ČECHOV!!!!!!!
aj Slovensku tot hrozi.. | 04-10-2013 19:33:47
http://www.orol.tv/videos/stastny-den-anetky-spacilovej/
http://www.orol.tv/videos/svinstva-tzv-inaksich
neklamme sa.. | 04-10-2013 19:19:32
http://www.sIste, bolo by upokojujuce zit v doterajsom nazore, ved nic. sa nemeni, to len ti s kadejakymi konspiracnymi teoriami..
Bohuzial skutocnost je ina aj ked o tom casto (neradi) nepocujeme.
Priklady (kto nepozna historiu, padne do podobnej pasce ako minule generacie):
- Snowden: Teorie o masivnom spehovani, ovplynovani technickych noriem (za ucelom pristupu aj k sifrovaniu) sa casto stretli s vysmechom.
Dnes ked toto vyklopil priamo pracovnik us spionaznych sluzieb, informacie zverejnili uz aj najvacsie svetove media, je tento clovek dozivotne na uteku.
Wikileaks: Kauzy o zverstvach pachane regulernou armadou usa (napr. zverejnene video strlby z vrtulniku na civilistov ako na zajace)
Davnejsia minulost - nastup komunizmu - zas len cirkev "strasila", oni predsa prinasali pokrok.., zbadali vsetci az ked uz mali kormidlo moci pod kontrolou..
Plynove komory: Info vyniesli dvaja Slovaci, kt. sa podaril utek.
NIKTO tomu neveril! Az po via ako 6 mesiacoch sa s tym zacali mocnosti vaznensie zaoberat..
Tak ak si niekto mysli, ze juvenilna nusticia a "nove ludske prava" sa ho netykaju, prosim..
Len sa potom netreba cudovat, ak sa uz nasi ludia s nasledkami stretnu osobne..
gulak | 04-10-2013 16:35:28
Dnešná doba,je plná zvrátenosti-megazlodeji sú veľkopodnikatelia,buzíci si robia rôzne pochody,v niektorých štátoch buzíci môžu dokonca vychovávať deti,cirkev plná špiny,podvodu,úchylných farárov-nám chce vychovávať deti.Cigoši každodenne niekoho prepadnú,okradnú,niekedy aj zabijú-a čo na to náš poloožratý parlament-nič.
Začína tu platiť tzv. americký rasizmus-vinný je vždy len a len beloch.A ešte pre súdruhov z Matice Slovenskej-kde je ten zlatý poklad-to zlato,čo vyzbierali naši starí rodičia,naši rodičia-na tzv.ALWEG-vysutá jednokoľajka na pilieroch,ktorá mala premávať vo Vysokých Tatrách....
matica -stb | 04-10-2013 15:18:39
ontinuita estebakov
Marian Tkac, agent StB s krycim menom Krajan, vystriedal agenta StB Jozefa Markusa, krycie meno Ekonom (pozri www.upn.gov.sk). StB si skratka maticu vziat neda.Vy pan Kurbel ste mal asi slabu chvíľu pri tomto članku.
názor | 04-10-2013 13:38:05
Pán Kurbel, doteraz ste boli pre mňa najrozumnejší poslanec.

Prvé čo ma šokovalo je, že dôverujete dokumentu z Matice Slovenskej, organizácie, ktorá sama tlačila vo svojich tlačiarňach a so štátnou dotáciou pornočasopisy. Ozaj, už Matičiari ukázali ten zlatý poklad, čo sa na neho celé Slovensko skladalo a nevedeli nájsť kľúče od trezoru?

Druhá fáma je juvenilná justícia. Juvenilná justícia je HOAX - je to iba fáma na úrovni fám o tom, že američania natočili pristátie na mesiaci niekde v štúdiu alebo že svet ovládajú templári. A tej slovenke, čo zobrali v Anglicku deti dokázali, že jej druh ich sexuálne obchytkával. Bože daj, aby to aj u nás takto fungovalo - deti asociálov rôznej farby pleti aj v Seredi kradnú, predávajú drogy, navštevujú herne a fajčia, a štát to vôbec netrápi. To naozaj si myslíte, že Briti alebo Nóri sú hlupáci, čo si nechajú zobrať deti?

Gay a lesbian lobby? To je čo? Vytváranie triedneho nepriateľa? A že niekde existuje hlupák, čo má radšej kamarátov zadok ako krásne ženské telo? Chvala bohu, aspoň zostane viac nám, normálnym.
J.R.Nem. | 04-10-2013 12:27:23
Pan Kurbel,Vy ste sa uplne zblaznil.Co to tam pisete za SPROSTOSTI!
Normální a rozumný člověk | 04-10-2013 12:23:54
když čtu tyto řádky, jsem rád, že jsem čech a žiju v zemi, která má vlastní rozum a nepodléhá mocenským snahám katolické sekty...
je mi jasné, že autorka si myslí, že děti nosí čáp a jediný rozumný je bůh a pan farář, který dobře vymývá mozky svým ovečkám...
myslím si, že škodlivější než celá gay minorita celého světa je nechutná katolická církev, ta by měla být zakázána, ta podporuje pedofilii, ta napáchala v historii po celém světě zvěrstev, ve jménu ní se děly v minulosti války...
slovensko by se mělo očistit od sprostého lobbingu této firmy a sekty...
tibor | 03-10-2013 20:57:31
tak to tam je ina demagogia, uz po tych severskych statoch som prestal citat. Skuste vo wikipedii pohladat co je tzv seda propaganda...
anonym | 03-10-2013 20:57:30
Na tomto článku je vidno kto v skutočnosti vládne vo svete a kto určuje ďalšie formovanie názorov. Tieto vízie nemajú politici z vlastných hláv. Oni len čakajú na pokyny kedy s čím vyjsť na verejnosť. Prečítal som nejaké knihy o NWO, resp. o slobodomurároch a téma tohto článku mi zapadá do mozaiky. Cieľom pár hŕstky ľudí, ktorí ovládajú svet prostredníctvom politiky zo zákulisia, je rozvrátiť spoločnosť, jej doterajšie princípy, konvencie. Dosiahnutie chaosu medzi národmi, rasami a náboženstvami (multi-kulti) si dláždia cestu k vytvoreniu nového svetového poriadku. Idú na to veľmi sofistikovane a postupne. Ale idú pevne za cieľom.
fero | 03-10-2013 20:03:04
Pan Kurbel, pekny clanok ktory obsahuje ukazku rozvoja "demokracie a slobody". Viete kto presne pomenoval zvratenost kapitalistickeho zriadenia? Karol Marx a Fridrich Engels, tusim niekedy v 17. ci 18. storoci, nemeckí vzdelanci, co je az smutne groteskne pre sucasnych podvodnikov, ktori maju vela "poctivo zarobenych" penazi a aj pre vsetkych hlupakov, ktorí sliapu a pluju na vsetko, co tí nasi "sprosti a nevzdelani" otcovia a dedovia vybudovali a postavili vlastnymi rukami. To co sa deje nielen na Slovensku ale aj v mnohych krajinach na svete je vysledok vole bohatych podvodnikov a cielom pre nich bude asi zabava v podobe globalnej reality sou.
anonym | 03-10-2013 17:59:45
Je mi na grc z toho čo sa v tejto oblasti deje. Byť dnes heterosexuálom (teda normálnym) sa prezentuje ako niečo zastaralé, skostnatené a ponižujúce. Lajčák o akom bránení smerovania dopredu rozpráva? Chce ľudí presvedčiť, že tento trend je nevyhnutný a potrebný? Čo tým chcel povedať? Ideme zavádzať nové práva pre úchylných, ktorí sa nemôžu naplno prejaviť, lebo sú im uprené práva? To už je veľa. A koho zaujímajú práva zneužitých detí pedofilmi? Tie deti nemajú práva alebo nás zaujíma len to či si pedofil príde na svoje? Banda špinavá.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign