Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Kam vlani odišlo viac ako sto tisíc korún?

Na túto otázku sme dostali odpoveď na rokovaní MsZ 27.10.2009 v správe hlavnej kontrolórky mesta, ktorá kontrolovala obsah dohôd o vykonaní práce, uzatvorených v roku 2008 a v prvom ½-roku 2009. V roku 2008 bolo uzatvorených 175 dohôd celkom vo finančnom vyjadrení 1.447.062.- Sk. V prvom polroku kontrolovaný subjekt uzatvoril 128 dohôd celkom vo finančnom vyjadrení 14.687,35 € /442.460,52 Sk/. Na množstve a výške vyplatených súm by nebolo nič zvláštne, pretože išlo v drvivej väčšine o práce pre mesto potrebné a prospešné. No z hľadiska opodstatnenosti niektorých, boli v správe uvedené aj také, ktorých nevyhnutnosť, či opodostatnenosť kontrolórka spochybnila odporúčaním, aby sa v budúcnosti takého dohody neuzatvárali. Konkrétne: Na pokosenie priestorov klubu dôchodcov, úprava okolia, orezanie kríkov, iné záhradné úpravy, vykonávanie remeselných prác a drobné úpravy bolo treba 240 hodín a 19.200.- Sk, pričom úžitky a plody zo záhrad, ktoré tvoria súčasť objektov klubov poberajú výlučne členovia klubu dôchodcov. Ešte pikantnejšie vyznieva obsah dohody na kontrolné práce na úseku údržby mesta Sereď vo výške 31.752.- Sk, a dohoda na kontrolu súčinnosti pri dodávkach prác, pri ktorých sa používajú stroje, zariadenia, pri osádzaní vianočných stromčekov, či inštalovaní vianočnej výzdoby vo výške 15.926.- Sk. V rozprave som preto položil otázku: Čo potom robil pracovník, ktorý vykonával a následne aj podpísal vecnú kontrolu faktúr? Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach mimo pracovného pomeru, súčasťou ktorých je aj dohoda o vykonaní práce. Vecná a obsahová kontrola faktúr je štandardnou úlohou konkrétnych pracovníkov mesta. Preto som pri prerokovaní tohto materiálu podal návrh na prijatie tohto uznesenia: MsZ konštatuje, že hlavná kontrolórka mesta v správe o vykonanej kontrole na Vypracovanie dohôd o vykonaní práce /ďalej už len „Dohôd“/ – Zákon o sociálnom poistení špecifikovala niekoľko dohôd, ktorých uzatvorenie v budúcnosti neodporúčala. MsZ prijalo zistenie a záver hlavnej kontrolórky a konštatuje, že v kontrolovanom období primátor mesta Mgr. V.Vranovič podpísal 4 dohody na 60 hodín kosenia priestorov klubu dôchodcov, úpravu okolia na 19.200.- Sk, 1 dohodu na kontrolu výkonu pri údržbe mesta vo výške 31.752.- Sk, 1 dohodu na kontrolu montáže vianočnej výzdoby vo výške 15.926.- Sk, 4 x dohody á 55h na zorganizovanie slávnostného posedenia v priestoroch klubov dôchodcov, administratívne práce.... celkom vo výške 26.206.- Sk. 4 x dohody á 60h na Upratovanie klubov dôchodcov celkom vo výške 18.144.- Sk. MsZ konštatuje, že v uvedených prípadoch boli finančné prostriedky v celkovej čiastke 111 228,- Sk vynaložené neefektívne a odporúča primátorovi mesta, aby v budúcnosti nedával pokyn na vypracovanie takýchto dohôd, alebo aby ich nepodpisoval. Môj návrh získal iba podporu iba šiestich poslancov. Ostatní dali svojim hlasovaním primátorovi aj pre ďalšie obdobie zelenú na nerešpektovanie ustanovení Zákonníka práce a vyplácanie odmien aj za také práce, ktoré sú pomenované v pracovných náplniach kmeňových zamestnancov Mesta Sereď. Informácia pre členov môjho fanklubu: Reagovať budem iba na neanonymné príspevky.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Budúci dôchodca | 31-10-2009 18:09:25
Súhlasím s tým aby si posedenia s občersvením, rovnako ako iní občania financovali zo svojich príjmov aj dôchodci v KD. Účelom stretávania sa v klube dôchodcov nie je iba občersvenie. Je to hlavne možnosť byť v spoločnosti známych, porozprávať sa, nebyť sám.
občianka, | 31-10-2009 08:46:29
Mne osobne sa nepáčia posedenia,ktoré sa robia pre členov KD.Ak si chcú posediet,ich vec,ale prečo to má platit mesto?Nepoviem,ked majú sviatok,DEN ÚCTY K STARŠÍM,ale ostatné?Apre deti sa tu niečo organizuje?Nič.Ani DEN DETÍ,ani na MIKULÁŠA.Vlastne na MIKULÁŠA áno.V DK.Ale vstupné si musia rodičia zaplatit,akože dobrovolným vstupným.A tiež je trápne,ked detičky vystupujú na DEN MATIEK, mamička musí zaplatit za to,že chce vidiet ako jej dcéra alebo syn vystupuje.A prečo?No,lebo.......K tej vianočnej výzdobe možem povedat len jedno FUJ.Ten úbohý strom,čo stojí pred OD JEDNOTA,no to je niečo strašné.A tie žiarovky čo tam visia,modré a neviem aké,na tie sa zdržím komentára.
Dušan Slahučka | 30-10-2009 19:24:54
Báseň Dedova mísa, nádhera a hlavne poučná. Dovolím si ju zverejniť na tomto DF JAN NERUDA: DĚDOVA MÍSA V kamnech praská, dědek každou chvíli svadlé ruce sobě zahřívá, kolo vrčí, syn si s prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá. Kolečko si divnou píseň šumí, vnoučeti se očka kmitají - "Hele, co náš táta všecko umí, jak mu tříšťky z rukou létají! Dřevo ukradl jsi v panském lese - komu děláš z něho koryto? "Dědovi; - již se mu ruka třese, nádobí už všechno rozbito." "Nauč mne to!" - "Vida toho kluka, nač by tvá to ruka uměla?!" "Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!" V kamnech praská, dědek shrben pláče, svadlé ruce syn mu zulíbá, kolo mlčí, vnouče kolem skáče - "Táto, proč se kolo nehýbá?" Knihy veršů (1968) Starých ľudí si treba vážiť a nie zneužívať. Rozdávať peniaze daňových poplatníkov pre potreby starých ľudí na svoju predvolebnú kampaň, to je zvrátenosť. Ak niekto chce byť opäť zvolený do MsZ, VÚC alebo za primátora, nech si kampaň robí za svoje peniaze a nie za peniaze nás, daňových poplatníkov.
všetkým kritikom dochodcov | 30-10-2009 16:17:32
doporučujem:Jan Neruda,Dědova mísa velice poučné čítanie!
gregor | 30-10-2009 12:01:26
pre diuréza: netvrdím, že je to pre tento prípad - ale mňa skorej napadla iná prípona pri zdržaní sa hlasovania: nie zdrží či zadrží - ale obdrží!
diuréza | 30-10-2009 09:50:18
niekto sa zdrží pri hlasovaní,iný poslanec zadrží pri hlasovaní :-)
anonym | 30-10-2009 09:21:39
Pán Veselický spomína klub dôchodcov, nie domov dôchodcov. Do takýchto klubov chodia aj napr. 60 roční ľudia, ktorí sú eštev plnej sile. Robia si posedenia na fašiangy, deň matiek, MDŽ, mikuláš, vianoce, silvester...Na tieto posedenia si robia pohostenia, ktoré im mesto prepláca. OK, toto beriem, ale platiť im upratovačku, "záhradníka", organizátorku, tak to je trošku priveľa.
gregor | 30-10-2009 09:08:06
viem, že poslanec má právo zdržať sa - ale vysvetlí mi niekto načo tam potom je uvedený poslanec? ja osobne si myslím, že tento spôsob hlasovania sa "zdržať sa" sa má využívať vtedy, ak sa hlasovanie týka osoby hlasujúceho, resp. jeho zainteresovnia sa v nejakej veci či jeho známych či rodinných príslušníkov. Môže sa zdržať pri nevedomosti či nedostatku času na preštudovaní materiálov o ktorých sa hlasuje. Ale to v týchto prípadoch je asi smiešne pre mňa. Ak sa to netýka mojej peňaenky - plaťme donemoty naďalej. Osobne som neni proti organzovaniu akcií pre dôchodcov - ale bral by som to skorej, keby to zo sovjich peňazí dal primátor či zo svojej rezervy - prípadne podľa dlašieho duchaprítomnému návrhu primátora či viceprimátora. ja by som navrhoval uvedené priestory DD dať do opatery pre prípad kosenia či iných údržieb, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si sami svojimi ľuďmi a to potrestaným v meste na základe zistení našej Mestskej políciea - za parkovanie, rušenie kľudu či iné drobné priestupky, ktoré by boli isto väčším trestom pre postihnutých * ale hlavne osožnejším pre občanov tohoto mesta. každému z nás a môže stať, že zle zaparkuje či si vypije a v návale vášní a radosti niečo vyvedie.
ja | 30-10-2009 07:33:51
výborne, len tak ďalej...Občania, je najvyšší čas zhodiť primátora z "kráľovského kresla" dosť bolo vyhadzovania našich peňazí na "chujoviny" *no*
Peter Sabo | 29-10-2009 19:37:31
Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 7. - tlač č. c - Správa o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II.polrok 2009 ( Poznámka: Uznesenie - procedurálny návrh - Bc. Ľ.Veselický ) Antónia Bánovská ZA Ing. Bystrík Horváth ZDRŽAL SA JUDr. Michal Irsák PROTI Michal Koričanský ZA RSDr. Jozef Kovarovič ZDRŽAL SA Ing. arch. Róbert Kráľ NEPRÍTOMNÝ Pavol Kurbel ZDRŽAL SA Ing. Ľubomír Kyselý ZA Mgr. Marta Némethová ZDRŽAL SA MUDr. Tibor Plézel ZDRŽAL SA Ing. Jozef Prívozník PROTI Mgr. Peter Rampašek PROTI Róbert Stareček ZDRŽAL SA Róbert Šipka ZDRŽAL SA Ing. Martin Tomčányi ZA Mgr. Marek Tóth ZA Stanislav Tvrdík ZA Bc. Ľubomír Veselický ZA Božena Vydarená PROTI
anonym | 29-10-2009 19:31:00
A koľko dohôd bolo za čias kontrolóra Veselického ?
anonym | 29-10-2009 19:28:13
A aké bolo stanovisko primátora?
anonym | 29-10-2009 18:58:31
môžete zverejniť ktory poslanec ako hlasoval?
občan ktorý pojde voliť do VUC | 29-10-2009 18:49:39
tak toto je este väčšia sila ako ten stlp. Kontrola montáže vianočnej výzdoby stála 15.000 Sk! *headbang* , to ktorý primátorov známy dostal? To akože na úrade nie je nikto kto by skontroloval výzdobu a zadarmo? Dalšie - 220 hodín niekto pripravoval posedenie pre dôchodcov za 26.000,-Sk ! však dôchodci, vo svojom klube si majú zorganizovať sami a nie aby im niekto za to platil. Další dôkaz toho, že primátor od nástupu do funkcie si prijal a vytvoril bez organizačnej štruktúry 2 pracovné miesta a to prijal pracovníka na kontrolu úseku životného prostredia (zbytočná funkcia, lebo dupluje úradníkov) a teraz ešte aj podpísal niekomu dohodu za 31.752,-Sk znova na kontrolu niečoho. Hl.kontrolorka niečo zistila a teraz sa ukázali aj poslanci, že im nezáleží na financiách, ked súhlasia s primátorom. Ale čo, však dajme dôchodcom kluby , všetko im platme(to je OK) a ešte im platme aj za to, že si tam porozhadzujú a zaplatíme im za to, aby to po sebe upratali. Je načase že sa blížia komunálne voľby a volby do VUC.
zvedavy | 29-10-2009 17:05:33
to iba 6 boli "za"? akoze ostatni poslanci su spokojni s vyhadzovanim penazi obcanov von oknom? nech tie dohody zaplatia oni aj s primatorom, ked je taki stedry !!! (a ze MsU - urad bez korupcie) ... *no*

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign