Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Gymnázium Janka Matúšku má 65 rokov

Marek KollerDátum27. 11. 2010 21:15:46TémaSpravodajstvo
 Metod Špaček
GALANTA | V Gymnáziu Janka Matúšku v Galante si 5. novembra slávnostne pripomenuli 65. výročie jeho vzniku. Gymnázium je najstaršou strednou školou v Galante, ktorá svoju činnosť začala v školskom roku 1945 / 1946. Slávnosti sa zúčastnili poslanci NR SR, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, mesta Galanta, bývalí a súčasní pedagógovia absolventi gymnázia ako aj hostia z partnerského mesta Mikulov a riaditelia škôl a inštitúcií v správe TTSK pôsobiacich na území mesta Galanta. V slávnostnom programe vystúpil Ivan Ožvát, sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave a členovia Speváckeho zboru Gaudium pri gymnáziu v Mikulove. Súčasne bola na škole otvorená galéria histórie gymnázia. Pri príležitosti tohto výročia sa primátor mesta Galanta Ing. Alexander Mézeš rozhodol udeliť Ďakovné listy primátora mesta Galanta osobnostiam školy. Za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese bola cena udelená Mgr. Eve Pomšahárovej a za dlhoročné výsledky na poste riaditeľa školy, odborné vedenie pracovníkov a vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese dostal ďakovný list PaedDr. Peter Černý. Ďalej bol riaditeľ školy ocenený ďakovným listom za úspešné plnenie úloh vo výchovno-vzdelávacom procese a riadicej práci, ktorý mu udelila Mária Gašparíková, prednostka Krajského školského úradu v Trnave. Úctu a vďaku za vykonanú pedagogickú prácu ocenil Peter Černý, riaditeľ školy, udelením Pamätnej medaily Jána Amosa Komenského a ďakovného listu bývalým a súčasným pedagógom školy. Pamätné listy ďalej udelil aj úspešným absolventom školy.
Gymnázium Janka Matúšku je najstaršou strednou školou v Galante. Svoju činnosť začalo v školskom roku 1945 / 1946. Oddelením sa od Gymnázia v Trnave vznikla jedna trieda. Prvým riaditeľom bol Vojtech Cvengroš. Po zlúčení sa s osemročnou školou už ako 11 ročná stredná škola sídlila v novostavbe na bývalej Fučíkovej ulici (dnes Štefánikova). V školskom roku 1961 / 1962 sa škola organizačne pretvorila na 12 ročenku. V roku 1964 sa uskutočnilo vymedzenie pôsobností strednej všeobecnej vzdelávacej školy a základnej školy. Riadenie gymnázia prevzal krajský úrad v Bratislave. Rok 1977 bol revolučným medzníkom Gymnázia, kedy bolo presťahované do novej budovy, ktorej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17. októbra 1977. Gymnázium Janka Matúšku tu sídli dodnes spoločne s Gymnáziom Zoltána Kodálya.

Pamätný list primátora mesta Galanta: Eva Pomšahárová, od roku 1974 pracuje ako učiteľka matematiky a fyziky, je taktiež vedúcou predmetovej komisie matematiky a fyziky na škole a aktívne spolupracuje v rámci komisie prírodovedných predmetov. Počas svojho pôsobenia na škole pripravovala viacero študentov na stredoškolskú odbornú činnosť, olympiády a súťaže. Úzko spolupracuje s vedením školy aj ako uvádzajúci učiteľ a pomáha mladým kolegom ľahšie zvládnuť vstup do učiteľského povolania. Počas celého obdobia pôsobenia na tejto škole pracovala vo funkcii triedneho učiteľa a snažila sa pôsobiť na žiakov aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti, akými sú exkurzia, výlety, iné mimoškolské aktivity študentov. V kolektíve je rešpektovaná pre svoju tolerantnosť a schopnosť pozitívnej komunikácie. Peter Černý pôsobí na Gymnáziu Janka Matúšku 24 rokov z toho 12 vo funkcii riaditeľa školy. Jeho obetavá a plodná práca v oblasti pedagogickej činnosti a neskôr riadenia priniesla škole mnohé pozitíva a úspechy. Počas tohto obdobia vykonával prácu učiteľa slovenského jazyka a literatúry, triedneho učiteľa, poradcu v danej predmetovej oblasti a neskôr funkciu riaditeľa školy. Túto funkciu zastáva zodpovedne. Svoje pôvodné pedagogické znalosti zúžitkoval formou prípravy desiatok až stoviek študentov pripravujúcich sa na svoje ďalšie povolanie. Svojou odbornosťou pedagogickým prístupom, organizačnými schopnosťami, ľudskosťou a profesionalitou si získal vážnosť a úctu nielen u žiakov, ale aj u zamestnancov školy. Je dlhoročným poslancom MsZ v Galante a človekom ochotným podať pomocnú ruku komukoľvek.
Pamätná medaila Jána Amosa Komenského a ďakovný list: Matilda Eršeková, učiteľka slovenského a nemeckého jazyka Ladislav Gabovič, učiteľ biológie a telesnej výchovy, ktorý pôsobil na škole od roku 1956 Ružena Ludiková, učiteľka matematiky a geografie Ivana Machajová, učiteľka slovenského a ruského jazyka Ladislav Morva, učiteľ matematiky Ján Navrátil, učiteľ slovenského a nemeckého jazyka Mária Rajková, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu Marta Szabová, učiteľka matematiky a fyziky Eva Šafránková, učiteľka slovenského a anglického jazyka Stanislav Valentín, učiteľ slovenského a nemeckého jazyka Ján Záreczký, učiteľ telesnej výchovy
Pamätný list: Pavol Babin, popredný hudobný skladateľ, dirigent a organizátor hudobného života. Jaroslava Brincková, docentka na katedre matematiky na fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mária Fáziková, vysokoškolská učiteľka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzita v Nitre, vedúca katedry regionalistiky a rozvoja vidieka. Peter Horváth, prorektor univerzity Cyrila Metoda v Trnave. Ladislav Bolényi, pôsobí na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore rádiotechnológia. Zdenko Kilinger, vedúci lekár osteocentra a centra pre biologickú liečbu v reumatológii. Ján Navrátil, spisovateľ modernej literatúry pre deti a mládež. Alexandra Novotná, kožná lekárka na Klinike korekčnej dermatológie a plastickej chirurgie v Bratislave, ktorú založila v roku 2006. Rafael Redhammer, lekár Prvej internej kliniky fakultnej nemocnice v Bratislave, v rokoch 1983 – 2007 bol prednosta Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb lekárkej fakulty v Bratislave. Oliver Šafránek, bol lekárom medzinárodnej sekcie projektu Lekári bez hraníc, pôsobí ako lekár na 4. internej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Metod Špaček, pracovník Ministerstva zahraničných vecí SR, od roku 2010 je radcom a zástupcom veľvyslanca SR v Maďarsku. Július Šubík, profesor v odbore mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity komenského v Bratislave Peter Šujak, po ukončení štúdia jadrovej fyziky pracoval v odbore radiačnej bezpečnosti. V rokoch 1978 – 1980 bol hráčom volejbalovej reprezentácie Československa. Jozef Války, lekár, gynekológ, ktorý priviedol na svet prvé deti „zo skúmavky“ na Slovensku a založil prvé centrum asistovanej reprodukcie. Iveta Biskupová, zbormajsterka je v súčasnosti pedagógom zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislava a podieľa sa na rozvoji gospelovej hudby na Slovensku.

Fotogaléria k článku:

 Riaditeľ Gymnázia Zoltána Kodálya Ján Marsal (vpravo)
Popis: Riaditeľ Gymnázia Zoltána Kodálya Ján Marsal (vpravo)Zobraziť všetky fotografie
 Erika Kostolániová, riaditeľka ZŠ na Sídlisku SNP v Galante
Popis: Erika Kostolániová, riaditeľka ZŠ na Sídlisku SNP v Galante
 Mária Rajková
Popis: Mária Rajková
 Eva Huttová odovzdáva ďakovný list udelený Máriou Gašparíkovou, prednostkou Krajského školského úradu v Trnave
Popis: Eva Huttová odovzdáva ďakovný list udelený Máriou Gašparíkovou, prednostkou Krajského školského úradu v Trnave

 Ladislav Bolényi
Popis: Ladislav Bolényi
 Alexandra Novotná
Popis: Alexandra Novotná
 Eva Šafránková
Popis: Eva Šafránková

 Ladislav Morva
Popis: Ladislav Morva
 Anzelma Bolová, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante
Popis: Anzelma Bolová, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante


 Beáta Reisingerová, riaditeľka CVČ - Spektrum Galanta
Popis: Beáta Reisingerová, riaditeľka CVČ - Spektrum Galanta
 Pavol Babin
Popis: Pavol Babin
 Ivana Machajová
Popis: Ivana Machajová

 Ján Navrátil
Popis: Ján Navrátil

 Peter Šujak
Popis: Peter Šujak

 Mgr. Eva Pomšahárová
Popis: Mgr. Eva Pomšahárová
 Alexander Mézeš, primátor mesta Galanta
Popis: Alexander Mézeš, primátor mesta Galanta
 Ružena Ludiková
Popis: Ružena Ludiková

 Matilda Eršeková
Popis: Matilda Eršeková

 Oliver Šafránek
Popis: Oliver Šafránek


 Mária Fáziková
Popis: Mária Fáziková
 Ladislav Gabovič
Popis: Ladislav Gabovič

 PaedDr. Peter Černý
Popis: PaedDr. Peter Černý

 Július Šubík
Popis: Július Šubík

 Marta Szabová
Popis: Marta Szabová
 Iveta Biskupová
Popis: Iveta Biskupová
 Ján Navrátil
Popis: Ján Navrátil

 Zdenko Čambál, podpredseda TTSK
Popis: Zdenko Čambál, podpredseda TTSK
 Ilona Žišková Vágnerová, místostarostka mesta Mikulov
Popis: Ilona Žišková Vágnerová, místostarostka mesta Mikulov
 Rafael Redhammer
Popis: Rafael Redhammer

 Jaroslava Brincková
Popis: Jaroslava Brincková
 Peter Horváth
Popis: Peter Horváth
 Ján Záreczký
Popis: Ján ZáreczkýSkryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign