Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Dotyky s umením v Mestskom múzeu v Seredi

Iveta TóthováDátum16. 03. 2018 20:04:39TémaMestské múzeum
24

Deň 15. marec by sme mohli nazvať aj ako deň venovaný nadaným umelcom – absolventov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.  Škola tento rok oslavuje 70. výročie založenia, čo je úctihodný vek. Brány tejto školy za celú dobu existencie opustili tisícky nadaných žiakov. Niektorým zostal ich talent iba ako koníček, z niektorých sa ale stali profesionálny umelci. Ich mená reprezentujú naše mesto, školu či učiteľov v nej pôsobiacich.

Súčasná riaditeľka ZUŠ J.F.Kvetoňa Dagmar Šajbidorová sa na školu a jej históriu pozerá s pokorou ale aj obdivom : " ZUŠ v Seredi oslavuje v tomto roku 70. výročie založenia.  Je to pre školu významná-slávnostná udalosť. Za toto obdobie sa vystriedalo na škole niekoľko riaditeľov, desiatky učiteľov a tisíce žiakov. Nie všetci sa venujú umeniu profesionálne, ale je veľmi veľa takých, z ktorých sa stali renomovaní umelci – profesionálni  hudobníci, tanečníci, akademickí maliari, architekti, absolventi vysokých a stredných škôl umeleckého zamerania. Veľmi veľa je aj  takých, ktorí sú jednoducho povedané konzumenti umenia, ktorých dnes stretávame ako poslucháčov na koncertoch, kultúrnych podujatiach, či prehliadkach výstav. A to je to, čo nás teší a čo je poslaním umeleckej školy v Seredi.

Aby bola škola pre mladých prínosom a štartom do ich ďalšej umeleckej profesie, ale aby aj prežívali radosť z tvorivej činnosti, oslobodili sa z psychického napätia a obohacovali svoj citový život. A to má svoj kultúrny a výchovný význam. Keď naši absolventi budú v ďalšom živote chápať, obhajovať a propagovať umenie. "

Pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ sa 15. marca v priestoroch Mestského múzea konala vernisáž prezentačnej výstavy s názvom DOTYKY S UMENÍM. Výstava je  charakteristická rôznorodosťou vystavených výtvarných prác malieb, grafiky, priestorových prác, keramiky či dekoratívnych  prác z dielne   súčasných a bývalých absolventov výtvarného odboru- akademických maliarov, absolventov Vysokej školy výtvarného umenia, architektov a absolventov stredných umeleckých škôl. Nádherné diela pohladia oko ale aj dušu návštevníkov. Emotívny zahajovací večer výstavy bol popretkávaný stretnutiami, spomienkami a atmosféru dotvárala aj  hudobná vložka. Dagmar Šajbidorová,  riaditeľka ZUŠ J.F.Kvetoňa  večer hodnotila vysoko kladne: " Vernisáž mala veľmi príjemnú atmosféru. Stretli sa na nej bývalí absolventi-skôr narodení, stredná generácia výtvarníkov, mladí absolventi vysokých a stredných škôl a súčasní  študenti. Desiatky prác odzrkadľujú veľkú rôznorodosť výtvarných techník a umeleckých štýlov. Z môjho pohľadu -  hudobníka, sú to stvárnené nekonečné a rôznorodé pohľady na svet okolo nás, na veci, ktoré vnímame,  na  predstavy, ktoré nám zamestnávajú myseľ a na  pocity, ktorými žijeme každodenný život. "

Výstava potrvá do 16. apríla a návštevníci si môžu prezrieť diela nasledovných autorov:

Akad.mal. Lýdia Boríková – Jančovičová - v rokoch 1970-1976 študovala na VŠVU v Bratislave u prof. L.Čemického a prof. J.Želibského. Venuje sa komornej maľbe. Je členkou Výtvarnej únie Slovenska. Zúčastnila sa  početných výstav doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave. Od roku 1984 pôsobila ako pedagóg ZUŠ v Šali a od roku 2016  v ZUŠ Galanta.

Akad.mal. Blanka Kästová – Burgerová - v  roku 1971-1977 študovala na VŠVU v Bratislave u prof. L. Čemického a prof. O.Dubaya. V rokoch 1980-1982 študovala na Kunstakademii v Dusseldorfe v Nemecku u prof.Sackenheima. Svoju umeleckú tvorbu prezentuje na mnohých samostatných a spoločných výstavách na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa komornej tvorbe a grafike. Je členkou Výtvarnej únie Slovenka, Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Je organizátorkou medzinárodného výtvarného salónu. Pôsobí ako riaditeľka  ZUŠ v Galante.

Akad.mal. Emília Urbanová - v roku 1977 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave u profesora F. Gajdoša. Vytvorila stovky portrétov, krajín, zátiší, fantazijných námetov ,olejomalieb a pastelov. Najviac sa však venuje portrétu. Pravidelne sa zúčastňuje mnohých výstav doma i v zahraničí . Na Slovensku jej diela vlastní Slovenská národná galéria, Spišská galéria, Matica slovenská, štátne inštitúcie  a súkromní vlastníci doma i v zahraničí. Jej monumentálna tvorba-2 štukolustrá Dotyky sú súčasťou sobášnej siene v Žihárci, keramika v Dome smútku v Nitre, secco v Dome smútku v Košeci. Žije a tvorí v Seredi.

Akad.mal. Mária Klastová - v  rokoch 1973-1979 študovala na VŠVU v Bratislave – oddelenie figurálnej maľby. Pôsobila ako pedagóg na školách úžitkového výtvarníctva v Bratislave a v Kremnici. V súčasnosti sa venuje kresbe, maľbe a keramike. Zúčastnila sa viacerých samostatných  a kolektívnych výstav doma i v zahraničí.

Mgr.art. Zuzana Hupková - Danišková - v rokoch 1993 – 1997 študovala na strednej škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor – Tvarovanie dreva a rezbárstvo. V rokoch 1997 – 2003 študovala na VŠVU v Bratislave na katedre dizajnu, sochy a na katedre  voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Zúčastnila sa mnohých samostatných a spoločných výstav. Žije a tvorí v Gáni pri Galante.

Mgr.arch. Rastislav Petrovič - je absolventom VŠVU v Bratislave – odbor architektúra. Od roku 1996 je zamestnancom Pamiatkového  úradu v Bratislave, pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave. Metodicky sa venuje práci na oprave kostolov, kláštorov, kaštieľov v trnavskom kraji. Je autorom a spoluautorom historických a pamiatkových publikácií.

Ing.arch. Helmut Käst,PhD - je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave-fakulta architektúry. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Zúčastňuje sa výstav, venuje sa architektúre.

Eva Šmigrovská, DiS. - je absolventkou Strednej školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru  a vyššieho vzdelania na SŠUV v Nitre. Venuje sa voľnej tvorbe a reštaurátorským prácam. Pôsobí ako pedagóg na ZUŠ v Seredi.

Katarína Kóšová - je absolventkou SUPŠ v Bratislave- odbor kresba, maľba a keramika. Po ukončení štúdií pracovala ako pedagóg výtvarnej výchovy, výtvarníčka v ateliéroch v Seredi a v Galante. V súčasnosti pôsobí ako samostatná výtvarníčka a venuje sa maľbe.

Adriana Miklošíková - v rokoch 1981-1985 študovala na Umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor - keramika. Pôsobila ako pedagóg  ZUŠ v Seredi a v Galante, v súčasnosti je pedagógom výtvarnej výchovy na ZŠ.

Mgr.art. Veronika Šmigrovská - je absolventkou VŠVU v Bratislave.-katedra závesných obrazov a tabuľových malieb. Venuje sa vlastnej tvorbe a reštaurátorskej činnosti. Pedagogicky pôsobí na ZUŠ v Galante. Úspešne sa zúčastňuje na rôznych súťažiach a výstavách.

Mgr.art. Martin Šmigrovský - je absolventom VŠVU v Bratislave-katedra reštaurovania-ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúr. Venuje sa vlastnej tvorbe a reštaurátorskej činnosti. Zúčastňuje sa výstav.

Mgr.art. Marta Vjatráková - Matejková - je absolventkou VŠVU v Bratislave-katedra úžitkového umenia-ateliér-sklo. Venuje sa vlastnej tvorbe, žije a pracuje v Trnave.

Mgr. Filip Sedláček - je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave-katedra výtvarného umenia. Venuje sa multimediálnej tvorbe-digitálna fotografia, počítačová grafika a pod. Žije a pôsobí v Šintave.

Ing.arch. Frederika Fačkovcová - je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave-fakulta architektúry. Venuje sa grafickému dizajnu, kaligrafií, ilustrácií. Spolupracuje s rôznymi organizáciami. Žije a pôsobí v Seredi.

Ema Fačkovcová - je študentkou na Technickej Univerzite v Liberci odbor -Textilní a oděvní návrhářství. Venuje sa textilnej a odevnej tvorbe po výtvarnej ako aj technologickej stránke.

Viera Bodišová - je absolventkou strednej umeleckej školy v Dánsku, absolvovala kurz výroby strieborných šperkov v Londýne. Pôsobí a pracuje v Seredi.

Adam Šarvaic - je študentom bakalárskeho ročníka na Akadémií umenia v Banskej Bystrici-katedra grafiky.

Sára Paldanová - je študentkou Strednej školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave -odbor propagačné výtvarníctvo

Veronika Takáčová - je študentkou Strednej umeleckej školy v Trenčíne- odbor fotografický dizajn.

Hana Filová - je absolventkou Základnej umeleckej školy v Seredi. Venuje sa vlastnej tvorbe. Pôsobí ako detská lekárka.

Tamara Süttöová – je študentkou Strednej školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave -odbor propagačné výtvarníctvo

 


Fotogaléria k článku:

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

Zobraziť všetky fotografie
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign