Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Ako ďalej s kaštieľom?

Pavol KurbelDátum12. 10. 2018 00:22:38Téma

 

 

Včera som ako poslanec dostal do pošty článok, ktorého obsah je tak závažný, že považujem za potrebné zverejniť ho v plnom rozsahu. Bez akýchkoľvek úprav a zásahov. Pojednáva o našom kaštieli a jeho katastrofálnom stave. Musím priznať, že aj ja, ako poslanec nesiem svoj podiel na tomto stave, lebo sa po celé roky nepodarilo z rozpočtu mesta vyčleniť taký balík, aby sa aspoň zakonzervoval a zabezpečil proti vandalom. Je viac ako isté, že bez vonkajších zdrojov nie je možné náš kaštiel zachrániť. A tu je na mieste otázka, či sme pre to v minulosti urobili všetko, čo sme boli vzľadom na predchádzajúce i budúce generácie povinní urobiť.

 

 

Objavil som príspevok pána viceprimátora „Ilúzie a fakty o sereďskom kaštieli“, ktorý bol inšpirovaný príspevkom J. Kovaroviča „Zákazu vstupu“.

Preambula článku (Spôsob podávania informácií niektorými pisateľmi je často poznačený neúplnosťou. Poznávame povrch udalostí, ale do hĺbky problému nik nejde. Preto rýchlych súdov a ľahko prijateľných názorov, ktoré nie sú podložené žiadnym argumentom,  pribúda ako húb po daždi.) ma upútala a hovorím si, bingo, niečo sa stalo. Štúdiu takýchto rozumných a uvážlivých viet si treba nájsť čas.

Názorové spektrum p. Kovaroviča ku kaštieľu trochu poznám a beriem ho s istou rezervou. Iné je o čom, ako a s akými argumentmi operuje, napr. o stave kaštieľa pred rokom 1993, ale aj sumou 220 mil. Kčs, alebo ako sa presne trafil. Bol som pri tvorbe projektov obnovy a rozpočtov a o takejto sume neviem nič. Je to asi taký istý úlet, ako vašich súčasných 15–16 mil. eur. J. Kovarovič má legitímne a objektívne právo vyjadriť svoje postoje a pocity a napísať. Nič nepokazil, dobre urobil a nemusí obhajovať neobhájiteľné. Patrí sa mu poďakovať. Vy máte právo iba korektne reagovať. Nemáte právo sa doň ironicky, znevažujúco a nevychovane navážať. Vy ste verejná osoba a ja ako spotrebiteľ verejnej správy si myslím, že ste tam na iné. Keby ste aspoň niečo (vy)riešili...

Fakty:

 • Kaštieľ bol už pred zoštátnením zanedbávaný, rabovaný a živelne prestavovaný a na údržbu, alebo opravu sa nedbalo. Nebol v dobrom stave. Niekedy v r. 1977–1979 MsNV zabezpečil výmenu krytiny, latovania, oplechovania, žľabov a zvodov, bez odvedenia vôd od kaštieľa a bez opravy komínov. Povalové drevené stropy, aj stropy nad prízemím, podlahy, múry a komíny veľmi utrpeli, mnohé boli poškodené zatekajúcou vodou, vymrznuté boli drevá aj murivá, hnilé pomúrnice a hlavy hrád, krokiev a väzníkov, pršalo priamo do miestností, múry a dlážky poškodené pretekajúcimi vodovodmi a kanalizáciami, plynoinštaláciami, netesnými oknami, ... Bol som pri statických prieskumoch, videl som... Rozsiahlu opravu nebolo možné prakticky zvládnuť, lebo tu sídlili niektoré mestské organizácie. MsNV Sereď cez ONV bolo naviazané na republikový rozpočet a tak šance na opravu boli mizivé. O tomto ste akosi pozabudli. Spomeňte si na vaše súčasné tzv. „investície“.

Dovysvetľujem: v bastióne bol aj sklad uhlia, zeleniny a ovocia pre školskú družinu už pred rokom 1960. Ak niekto lial betón na podlahy, tak iba na tie betónové z 19. a 20. stor., nie na dlažby a palubovky, až takí sprostí neboli. V meste bol v tom čase nedostatok priestorov, preto tu boli aj triedy ZDŠ, DPaM, ZUŠ, MK... To o vinárni bolo v rokoch neskorých osemdesiatych. Jednota SD bola zarábajúcim užívateľom... a ozaj, prečo neinvestovala? Zabudli ste?

 • Pre toto a tušené spojitosti s kráľovským hradom Šintava, sme v spolu s vedením MsNV a ONV začali s prípravou obnovy kaštieľa počnúc zápisom do fondu kultúrnych pamiatok až po vykonávací projekt obnovy, projekt statiky, projekt opravy krovu, reštaurovania, vrátane etapovitých architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov. Priame spojenie hradu a kaštieľa sa potvrdilo vtedajšími výskumami a aj v rokoch 2014–2016. Lenže potom mestskí začali jančiť, že kaštieľ z dôvodu výskumných archeologických sond padne a všetko zastavili. Skutočný dôvod radšej nepovedali, ale asi sa zľakli povinností. Prečo ste aj o tomto nenapísali?

 • Podobne aj v roku 1994–1995 sa vtedajší mestskí zľakli a práce na obnove kaštieľa a aj archeologický výskum hradu zastavili. Áno, bola iná situácia, pretože delimitácia rozsiahleho majetku zo štátu na obce bez úplného finančného krytia, bol úderom pod pás.

 • V tom čase však v kaštieli podľa projektov už boli vykonané práce statiky murovaných konštrukcií a aj časti drevených, výmena drevených stropov, ktoré boli poškodené a nebezpečné v celom objekte (oslabené, hnilé, nestabilné), injektáž nadzemných a základových murív, poškodených klenieb... v cene takmer 9 mil. Kčs, +zabezpečovacie práce, +cena za všetky výskumy a dokumentácie. Takto sa postupovalo preto, aby pri oprave krovu mohli robotníci bezpečne chodiť po povale tak, aby sa neprepadli až na prízemie. A potom podľa POV mali pokračovať opravou drevených konštrukcií krovu, napr. pre zobytnenie podkrovia.

Potom prišla delimitácia majetku, koniec opravy a postupne toto všetko bolo znehodnotené a zničené vďaka majiteľovi. Prečo ste aj o tomto nenapísali? Nesedí to k vašim tzv. „faktom“.

 • Informácie toho údajne „najpovolanejšieho“ (V. Beno), sú zmätočné a nepravdivé („pretože začala úpravami interiérov namiesto toho, aby bola najprv zrekonštruovaná celá strecha“), je to úplná blbosť a platí to, čo je napísané vyššie. Krov v tom čase bol v dobrom stave, takže „neponáhľal“. Prvoradá bola bezpečnosť. To, že on tomu nerozumel, je jeho vec. Podobne ako ani vy. Tieto práce boli vykonávané pred rokom 1990 a neviem či sa dostal na stavenisko. Ani vy, takže toto „hodnotiť“... „Nekoncepčnosť a dokonca neodbornosť pri výmene strechy“ je niečo iné. Ide o čiastočný nepodarok, ktorý je riešiteľný. A toto pochybenie, ktoré neznižuje hodnotu a funkčnosť domu, nazvať „nekoncepčnosť“... to je skôr o mentálnom nastavení, pretože vy sa odhodlane chytáte bezvýznamností... Ja poznám 4 ľudí, ktorí sú v tejto veci povolanejší ako ten najpovolanejší. Lenže tí by vám povedali nepríjemnú pravdu. Nevidel som odborný posudok pamiatkárov. Ani vy, ale mudrujete. Nevyjadrujem sa viac, v tom čase som tu už nepôsobil. Ale je to niečo podobné ako zámková dlažba od Parkovej ul. k amfiteátru položená na asfalte, ktorou investor vedome utopil kaštieľ pod terén, alebo zásahy v interiéri následkom ktorých padlo schodisko od povaly až do pivnice... Prečo ste aj o tomto nenapísali? Zabudli ste? A ako ste toto vyhodnotili?

 • Tu, súhlasne s J. Kovarovičom uvádzam, že kaštieľ v roku 1993 pri preberaní mestom, bol v dobrej kondícii, bol staticky a hmotovo stabilizovaný, ošetrený proti vlhkosti, zazimovaný a vybavený schváleným vykonávacím projektom obnovy, statickým projektom a projektom opravy drevených konštrukcií, dokumentáciou všetkých, aj reštaurátorských výskumov, prerokovaný a schválený všetkými orgánmi a pamiatkármi a so stavebným povolením. Stačilo iba nastúpiť do vlaku... Mesto radšej nenastúpilo. Vtedy začala devastácia majetku mesta. Prečo ste aj o tomto nenapísali? Či, nehodí sa?

 • Áno, vybývali, ale takí, ktorým zo strany MsÚ bolo po roku 1993 umožnené beztrestne devastovať. Potom, ako mesto z kaštieľa na roky urobilo dom otvorených dverí a okien, „naši“ úspešne skúrili demontované a pre obnovu odložené okná, dvere, zárubne, parapety, parkety, zámočnícke výrobky, kamenné dlažby a výzdobu, liate sklá, zničili krov, presekali tiahla, zhodili schody... A nikto nikomu nič! Až potom dalo mesto zamurovať... Vtedajší poslanci, vrátane hlavného kontrolóra mesta sa iba sa zľaknuto dívali. Miesto tvrdého seku sa skrývali. A teraz pindajú. Prečo ste aj o tomto nenapísali?

 • Stručne a jasne: tvrdenie, že kaštieľ za posledných x rokov, od roku 1993 chátra, je v plnom rozsahu pravdivé. Vďaka majiteľovi. Ja na rozdiel od vás viem, o čom píšem a nemusím si trápne vymýšľať. Nechceli ste aj o tom niečo napísať?

 • Archeologický výskum začal regulárne ako požiadavka predprojektovej prípravy obnovy kaštieľa v spojitosti s predpokladaným hradom. Bolo to prerokované a odsúhlasené dotknutými úradmi, aj s MsNV a povolené podľa zákona. Seredčania, ktorí sa zaujímali, na rozdiel od vás, vedia veľmi dobre kto a prečo začal, aké sú výsledky, info boli opakovane a podrobne zverejňované. Že ste sa o to nikdy, ani teraz, veľmi nezaujímali, je váš problém. O ukončení tohto výskumu a zasypaní sond a plochy, napriek argumentácii a písomným stanoviskám AÚ SAV a organizácií MK SR, rozhodli poslanci MsZ Sereď, nie príslušné orgány štátu. Už to bol majetok mesta. Prečo ste o tom nenapísali? Veď sú to fakty.

Archeológ, ktorý bol na tom rokovaní, ma informoval, lebo bol šokovaný a zhnusený vulgárnym a neodborným prístupom nielen primátora. Už vtedy sme vycítili ten hrubý sedlácky neotesaný prístup, ktorý pokračuje dodnes. „Vidina rekonštrukcie...“ a „halucinácia pretrváva...“ - prepáčte... V Seredi sú aj takí, ktorí si vidia ďalej ako na špičku nosa. Prečo ste pred ostatnými voľbami takmer všetci kandidáti, mali vo volebnom programe rekonštrukciu kaštieľa? Či vtedy ste boli halucinovaní a teraz ste aj hibernovaní? Keď som tento rok od MsÚ žiadal na nahliadnutie poskytnúť volebné programy, oznámili mi, že nie sú archivované. Prečo asi?

 • Na vysvetlenie info, že stopy po archeologickom výskume sú viditeľné... archeologický výskum sa robí na zemi a pod zemou, nie na fasáde, to je trošku iný výskum. Zamaltovanie sond - mesto rozhodlo aj o ukončení výskumu. Určilo, kto mal zamaltovať? Neurčilo, podobne ako aj pri výskume Pamarchu. Mesto podpísalo zmluvu, ale neurčilo povinnosť a podmienky opravy po ukončení výskumu, teda napr. zasypať sondy. Prečo? Lebo ani zmluvu neviete poriadne napísať. Ja som si ju preštudoval a som sa čudoval, že ktosi na úrade ešte aj vyskakuje... To ani takéto neviete? Nepríjemné, že. A ten váš záver s rozprávkami, prečítame, pospinkáme... uvedomujete si, čo ste napísali? (malá odbočka k sondám na murive: pred časom som na mieste konzultoval s múdrym a skúseným historickým architektom, ktorý si stav omietok pochvaľoval, lebo vraj netreba veľa sond sekať a nazval to samosondážou... to len aby ste pochopili, o čom je reč a ako aj odborníci vnímajú vaše „hodnotové“ orientácie a „zveľaďovanie“ za ostatných 25 rokov). Nechcete aj o tom niečo napísať?

 • Predaj kaštieľa za korunu... Pri takých „podmienkach“? Spolupracoval som aj pri vypracovaní ponuky zložiek OSN, ktorí mali záujem o kaštieľ a chceli tam zriadiť penzión pre vyslúžilcov z misií. Mesto by to nestálo, okrem ochoty spolupracovať, nič. Iba trochu rozumu. Poslanci spakruky povedali, to je naše a naše si nedáme. A z predkladateľa návrhu urobili idiota. O tomto ste prečo nenapísali? Či takýto fakt sa nehodí?

 • A vraj bývalé zriadenie dalo menej ako pramálo... pán viceprimátor, dalo násobne viac ako tí, vrátane vás, od roku 1993! Nemýľte sa neustále a občas si aj niečo overte! Suma je napísaná vyššie. Takéto písačky sú akurát tak pre superseniorov a do 4. cenovej.

A tie mestské insitné a zjavne nepravdivé a domotané „prehľady“ čerpania na „rekonštrukciu“ kaštieľa a priľahlého parku..., to bol vtip, urážka, či čo? Zabudli ste? Nechcete doložiť fakty?

 • V júni 2017 som poslal mestu emailovú informáciu o kritickom stave korunnej rímsy západného krídla, najmä jej časti pod korunou orecha čierneho. Ani ste nedvihli zadok zo stoličky. Ja by som si po páde rímsy nevedel dobre pospinkať a radšej by som ani do roboty po ulici nechodil. Vedeli ste o tomto riziku a nič ste neurobili. A pri „napoleonoch“ ste nedokázali ani len to miesto opáskovať, otabuľkovať a zneprístupniť. Vedome ste vystavili ľudí riziku (aj ťažkých) úrazov. To vám už z vašej nafúkanosti, nedotknuteľnosti a hlúposti úplne zadrbalo? Toto je mimoriadne vážny fakt. Viete, že platí nejaký inštitút verejného ohrozenia? Prečo ste o tomto nenapísali? A na Kovaroviča, aj na iných, ešte aj vyskakujete.

 

Financovanie obnovy nie je jednoduché, ale povinnosť nepustí. O tých prekáračkách o dotáciách a ich nevyužití nechcem, to však jednoznačne hovorí o vás. Kto nechce..., a je tu aj zodpovednosť za zanedbávanie starostlivosti... Či otom (až) potom? Ak ste 3–4 krát preukázali nespôsobilosť pripraviť opravu kaštieľa, naozaj si myslíte, že vám niekto ešte dá, že vás (nás) bude považovať za seriózneho partnera? Môžete rokovať s predsedom a s ministrom kultúry aj 2x denne...

Očakával som, súc inšpirovaný názvom a preambulou príspevku, že ako jeden z nespochybniteľne zodpovedných už konečne uvediete, ako ďalej s kaštieľom, čo mesto urobí (nielen rečami a tančekmi), napr.: či mesto ide do prenájmu kaštieľa (úplne, čiastočne); či ide do predaja kaštieľa a pozemkov; či ide cestou organizovaného odstránenia kaštieľa; či ponechá kaštieľa na samovoľnú deštrukciu (už ste začali), alebo niečo iné (čo?). A možno tušíte, že sú aj iné metódy prípravy, postupu a opravy, ale vašimi postojmi presviedčate, že to ani nechcete.

Kaštieľ je symbolom mesta, hrad je v našom erbe a prezentuje našu významnú históriu, aj tú spred roka 1948. Som zvedavý, či po páde kaštieľa namiesto symbolu hradu dáte erb prekresliť ako hromadu tehál, kameňa a dreva v čiernom poli.

Návratnosť. Objavili ste teplú vodu? Dom kultúry, športové a aj futbalový klub, sociálne služby, odpadové hospodárstvo, verejná služba,... sú výnosné? A iba užívanie kaštieľa nie? Keby ste aspoň korektne argumentovali... Koľko peňazí mesto, aj skrytou formou, strelilo do futbalu od roku 2010? Nebolo to neporovnateľne viac ako na kaštieľ? Chápem, že mnohým neleží kaštieľ nenahraditeľne na srdci... ale rovnako mnohým ani futbal. Prevádzka mestských zariadení v princípe iba pýta a máločo hmotné a merateľné produkuje. Sociálny, tvorivý a výchovno-vzdelávací aspekt je však významnejší a trvanlivejší ako hmotný statok. Je merateľný iba nepriamo, napr. vzťahom k vlastnej histórii, mestu, kultúre, vzdelaniu, slušnému správaniu... zjavne však niektorým nebolo dopriate. Tak načo sú dobré takéto infantilné vyhováračky a upieranie rovnosti práva iným?

Áno, treba škôlky, školy, ihriská, cesty, osvetlenie, betónové dlažby, údržbu trávnikov, natieranie a pílenie, prevádzkové a..., nenamietam. So sebazpretím som prečítal Koncepcie „rozvoja“ mesta (2018). A nečudujem sa ničomu. Vy nemáte ani šajnu, čo je koncepcia; zato bláboly, odúvanie sa a okydávanie tých, ktorí nie sú stotožnení s „názorom mesta“. Ktorým? tým zo stredy, alebo s tým zo štvrtka? Aj toto sú fakty.

Nadpis vášho príspevku je fajn. Ilúzie? Ak ich niekto má, tak iba vy. Čakáte, že príde princ v čižmách na bielom koni s vrecami peňazí. Lenže, ak nič neurobíte, tak nepríde. Tu treba najprv veľmi tvrdo a systematicky „makať“. A ísť touto cestou ste sa ešte neodhodlali.

Fakty... Kde sú? V tom tvorivom rozlete ste na ne zabudli. To, čo tu prezentujete, sú iba pseudokonšpirácie, neoverené trhové klebety agentúry JPP, polopravdy, nepravdy a odbočky. Ak tu niekto zahmlieva a dezinformuje, tak je to mesto, lebo musí odviesť pozornosť od vlastných kaštieľskych „výsledkov“. A tie sú hanebné. Musíte ich zamaskovať. Tak sa pre istotu navážate a zosmiešňujete iných. Odviezť hlinu z nádvoria, vymeniť 2 zámky na dverách a zaplatiť liter farby, nie je rekonštrukcia kaštieľa. Môžete citovať hoci aj z Gilgameša, nepomôže...

 

K preambule: Bingo nebolo. Aj pán viceprimátor sa úspešne prezentoval neúplnosťou a dezinterpretáciou skutočností. Bez analýzy a ani len nesnažil nakuknúť do problému, len sa tak hanblivo prekĺzol okolo, lebo problém nepozná, ani sa mu nechce problém spoznať a teda ani nevie definovať čo je čo, amatérsky improvizuje, lebo klebety..., nie sú mu jasné väzby, ide do nepravdivých a neúplných súdov so slabými, až žiadnymi argumentmi. A tak sa stal jednou z húb po daždi.

 

A na záver ešte raz, legitímne a oprávnene: pán viceprimátor, ako ďalej s kaštieľom?

 

Pavol Ištok, Sereď

 

 

 

 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Pavol Kurbel | 16-10-2018 19:21:49
pre obyvateľ
Rád sa s vami stretnem 0905 626236 p.kurbel@gmail.com
obyvatel | 16-10-2018 18:39:37
Tak ako som tu uz pisal ina cesta ako dobry projekt ktory bude finacne prosperujuci pre zachranu kastiela a nasledne yabepeci jeho trvale financne udrzatelnu prevadzku nie je. A je len iluziou cakat v domnení ze kastiel niekto zachrani cez nejaký fond a nasledne zaistit jeho udrzatelnu prevadzku je totalna utopia. Pan kurbel ak budete mat zaujem rad sa s vami stretnem a mozeme prebrat jeden zaujimavy projekt ktory ak si date do svojho programu urcite nadchne obyvatelov nasho meste a okolia pre jeho podporu.
Tak to je | 16-10-2018 16:00:51
Občania neprotestujú ? Protestovali aj proti ubytovniam a výsledok ? Budú - 2 sú vraj schválené. Tu sa ludia nedovolajú ničoho aj keď sa na mihalnive postavia kým tam budú sedieť stále tie isté osoby :-/ kiežby ich už mal kto vymeniť
karma | 16-10-2018 15:01:47
neverím na ufo a paranormálne javy,ale raz som sa rozprával s jednou osobou a tá povedala,že nejaká negatívna energia ako strašný pozostatok toho zberného tábora v kasárňach a občanov,ktorí boli odvlečení a vyvraždení bohužiaľ ostal...
Jozef | 16-10-2018 14:19:21
Amen
občan | 16-10-2018 13:54:17
Pravdou je, že tu naozaj nemá čo turistov prilákať. A už vôbec sa nemá kde ubytovať. Ale ten kaštieľ proste buď zachováme, alebo sa nám zrúca, ako domček z karát. A nakoniec tu nezostane nič, len mesto prisťahovalcov, drog a kriminality. Domáci budú utekať a budú tu len privandrovalci. Tak, ako je na billboarde jedna z vecí, priemyselný park, tak to je úzko späté s ubytovňami, prisťahovalectvom a narastajúcou kriminalitou. Mesto sa dlho spamätávalo z Niklovky a vecami s ňou spojenými a dlho sa bude, až sa raz vôbec, z priemyselného parku. To bude jediná vec, čo tu zostane. A zlá povesť Serede.
tony | 16-10-2018 11:25:29
jozko,presne ste to trafili,ziadne solidne ubytovacie zariadenie,ziadna vacsia kvalitna restauracia,popripade vam zaparkovane auto,ktorym pridete na nastevu kastiela vykradnu,alebo rovno ukradnu.bojnicky zamok z toho nasho bohuzial nebude, aj keby ste donho naliali 20mil.eur.
Jozef | 16-10-2018 11:09:15
pises - Kaštieľ je jedna z mála vecí, ktorá by vedela pritiahnuť do mesta návštevníkov."
Nie a eeste raz nie.
Do akeho mesta? hovoris stale o seredi? (ano "s")
Co by tu navstevnikom bolo ponuknute?
Dobre kastiel by bol po renovacii. A?
Ubytuju sa v niklovke u Sidora? Po prehliadke kastiela si pozru rezervaciu, pichnu si vitamin, horalku zapiju sektom a sup do prec.
Alebo presvedcis podnikatelov, aby vstupili do seba a premenili toto mesto na tahak pre turistov? Alebo to zariadi mestska SMS?
Pat a Mat | 16-10-2018 10:38:24
občan | 16-10-2018 09:31:07 to vidí realistickými očami. 3x palec hore. Napriek tomu to nie je až také beznádejné.
občan | 16-10-2018 09:31:07
Kaštieľ je jedna z mála vecí, ktorá by vedela pritiahnuť do mesta návštevníkov. Je to smutné, že sa mesto k tomu takto stavia a ako tu už bolo spomenuté, tak domnievať sa, že to pôjde urobiť všetko naraz, je utópia. Nech sa ma nesnaží nikto presvedčiť, že ak by odborníci vypracovali plán postupnej obnovy, tak, aby to malo hlavu aj pätu, a nielen hŕŕŕŕ, šupneme tam nejaké peniaze, aby sme zalepili oči, veď snáď sa to aj tak čoskoro zosype, nebude sa to dať postupne obnoviť. Videl som po meste pár billboardov v predvolebnej kampani, kde som sa dočítal o dlhodobých projektoch, kanalizácii v Hornom Čepeni či iných úspechoch súčasného vedenia. Poviem k tomu toľko. O kaštieli a jeho budúcnosti som nepočul a nečítal ani slovo. Maximálne toľko, že sa s ním 20 rokov nič nerobilo a teraz chceme zázraky. Povedzme si jedno. A čo sa s ním spravilo za posledných 8 rokov? A ďalšie 4 sa neudeje nič. Čaká sa na spadnutie. To mi je jasné. Kanalizácia v Hornom Čepeni a generálny pardón neplatičom. Poctiví platiaci občania dostali pľuvanec do očí. A na toto lákal rozhlas ľudí za cenu darčeku či občerstvenia pre účastníkov. A o osvetlení som sa tiež na plagáte nedočítal nič. To bol tiež projekt tejto garnitúry. Nie? Tri roky blamáže a nefungovania, výhovoriek na vietor, dážď či sabotérov. Totálny prepadák a k výhovorkách chýba už len tajfún, cunami, útoky atentátnikov či ufóncov. Nehovoriac o veciach ako je mestský bytový podnik či vykurovanie školských zariadení. A nezmení sa nič ani po 10.11.2018. Prečo? Treba sa pozrieť na zoznam kandidátov a uvidíte. Kto má aký taký prehľad chápe, o čom píšem.
projekty | 15-10-2018 13:50:53
všetky vypracované projekty podané na dotácie na kaštieľ boli úspešné. Ich čerpanie bolo v dvoch prípadoch zmarené obštrukciami vo verejnom obstaraní. Nerealizovanie posledného projektu na opravu centrálnej časti, už bolo dôsledkom totálného nezáujmu mesta. Projekty na kaštieľ sú kvalitné. Ale mesto nechce ísť do čiastkového opravovania. Ich teória je buď všetko (čo je utópia), alebo nič. Náhradnú vízia neposkytli. Iba čakať zázrakom na investora. Komisia bola konštantne disfunkčná, pretože sa jej nezúčasťňovali viacerí poslanci, ktorí boli jej členovia. Bol to iba tzv. "figový list" aby sa mohla vykázať činnosť. A tí istí čo sa nezúčastňovali opäť kandidujú.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-10-2018 13:33:36
Nemam problem a nehanbim sa pod svojim menom verejne vystupit a napisat svoj nazor.

Mam zato, ze vedenie mesta caka na stav, kedy statika a na jej zaklade bezpecnost NEdovoli dalej cakat a budovu bude nutne zburat.
Proste je to o prioritach. Aj poslancov. Ti, ktori vedia, co je slusne a normalne zachovat tu beznazorovu alebo nazorovo ucelovo smerovanu vacsinu zial neprehlasuju.

A obcania su tichucko, verejne neprotestuju, tak sa netreba codovat sucasnemu stavu.

Ozaj pan primator Tomcanyi, ako dopadlo rokovanie ohladom dotacie, na ktore si chcel ist sam a bez ludi z OZ, ktori veci rozumeju a pre kastiel za 20 rokov urobili viac ako dost?
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 15-10-2018 11:14:19
no super.. | 15-10-2018 06:36:36
No ale, nie je to tak. Práve tí pamiatkári (P. Ištók) napísali list, obsah ktorého si môžete ešte raz (a ak je treba aj dva) prečítať. Jeho obsah svedčí o úplnom opaku. Archeologické vykopávky v blízkom okolí kaštieľa však nebránili tomu, aby sa dostal do takého stavu, v akom je dnes. Treba ešte dodať, že v r. 2016 odprezentovali v júli v mestskom múzeu tri čerstvo promované ing.arch. (viac tu: http://www.seredonline.sk/clanky/zachranme-kastiel-v-seredi/) obsah svojich diplomových prác zameraných na to ako zachrániť a využívať kaštieľ. Tie boli rozpracované do takých detailov, že len malé úpravy postačovali, aby z toho vznikol rovno vykonávací projekt. Pravda, ak by bol o túto možnosť zo strany MsZ záujem. Ale to by snáď mohol pán hovorca vysvetliť občanom Serede, prečo sa tak nestalo. A poznali by sme o nejaké fakty naviac...
no super.. | 15-10-2018 06:36:36
pokiaľ sa dobre pamätám,tak to boli zrovna pamiatkari a samozvaní odborníci,ktorí zastavili všetky práce na kaštieli z dôvodu výkopových prác pri hľadaní vodného hradu..
dotaz | 14-10-2018 22:12:39
Prečo sa už neuskutočňujú stretnutia s poslancami? Nechcú počuť nelichotivé slová od občanov? Tam si ľudia povedali, čím nie sú spokojní? Nebolo to anonymne, bolo to pred svedkami.
Anonym | 14-10-2018 21:30:25
Že sa ti poslanci nehanbia. Keby boli znova zvolení, kaštieľ zatiaľ padne. Treba to mať na mysli pri voľbách.
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 14-10-2018 19:35:37
Onedlho bude rok (5.11.) som zverejnil na SoL článok "Tretia šanca pre kaštiel" viac tu: http://www.seredonline.sk/clanky/tretia-sanca-pre-kastiel/. V článku je zverejnený plný obsah listu, adresovaného všetkým poslancom pred prerokovávaním bodu č. 16 MsZ konaného 9.11.2017 http://whww.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20171109/index.html
Ako je z obsahu listu zrejmé, otázka bola: Ste ochotný(á) podporiť príležitosť obnovy NKP „Kaštieľ a zámocký park v Seredi“ jeho zaradením do finančného plánu mesta na r. 2018 až 2020?
Od všetkých 19-tich poslancov som sa dočkal jedinej odpovede od poslankyne I. Belányiovej. Viac nikto! Veď načo, voľby budú až o rok! Bola snáď moja otázka nelegitímna alebo pre mesto Sereď a jeho občanov nepodstatná? Veď išlo (a ešte stále ide) o zachovanie NKP! A dnes, necelé 3 týždne pred voľbami až 15 zo súčasných 19 poslancov sa uchádza o dôveru alebo len o hlas voličov (?) znovu.
Ich nezáujem odpovedať ma ani tak nepohoršil, ako to, aký prístup a tým pádom aj vzťah majú k mestu v ktorom žijú, jeho rozvoju a ku jeho obyvateľom.
Myslím si | 14-10-2018 18:06:26
Myslím že “Banda” sa spolieha na nezáujem o veci verejné. Spoliehajú sa na malú účasť na voľbách! Bude mobilizovať “svojich” lebo treba ešte veľa veľa vecí ututlať, ešte čo to sprivatizovať ...
Treba prísť k urnám, Sereď potrebuje zmenu...,
Ale aby sme len nekritizovali: jasné že sa aj niečo urobilo, ale pri takom rozpočte sa dá. Pre mňa neodpustitelná kauza mestského bytového podniku.... a nezáujem o prešetrenie s nakladaním s majetkom občanov jasný signál, že tu niečo nie je v poriadku...
Veru tak | 14-10-2018 17:09:23
Ako pise sin. Ak nepojdu ludia k volbam tak sa tam tato organizovana Banda zabetonuje a tie estebacke melody co tu zaviedli budu pokracovat dalej. Sprivatizovali si cele MESTO a najvyssi sa sprava ako keby sme boli Jeho poddani proste Jeho majetok
s.i.n. | 14-10-2018 13:59:44
obyvatel | 13-10-2018 19:49:33 Stotožňujem sa takmer so všetkým, čo tu píšeš. Ale obnovu kaštieľa možno robiť aj postupnými krokmi s príspevkom z verejných zdrojov. Uvediem príklad. Obec Chtelnica s 10x menším počtom obyvateľov a tým aj príspevkov od štátu, má vo svojom intraviláne kaštieľ o niečo väčší, ako je ten náš. Ale majú tam starostu, ktorý sa STARÁ o chod obce a jej rozvoj a nie v prvom rade ako si prilepšiť stav na svojom účte cez rôzne sofistikované programy za podpory lojálnej skupiny poslancov. Spomenutý kaštieľ v Chtelnici dnes po zhruba 4-ročnom cieľavedomom úsilí je v stave, kde sa konajú 2 až 3 krát ročne rôzne vernisáže regionálnych ale aj popredných umelcov. Od včera tam napr. vystavuje svoje diela popredný slovenský fotograf (známy aj mimo Slovenska) Ján Huszár. Dnes bude s ním aj diskusia o jeho tvorbe. Dnešný stav ich kaštieľa im môžeme len závidieť. Predchodca súčasného starostu, ho chcel rozobrať na tehlu...-:D Z dostupných info viem, že v obci nedisponovali s takou finančnou podporou aká sa ponúkala Seredi od Min. Kultúry SR alebo z Nórskych fondov. Bolo by dobré keby p. viceprimátor a hovorca mesta (od primátora sa nič nedozviete, aj keby ste ho prosili) v jednej osobe ozrejmil, prečo sa spomenutá finančná podpora nakoniec neuskutočnila. Kto urobil na radnici chybu?
Na záver, komu aspoň trochu záleží na rozvoji tohto mesta, mal by sa zúčastniť nadchádzajúcich volieb a povzbudiť aj ľudí zo svojho okolia k účasti na voľbách a vystaviť súčasnému sofistikovanému gangu na radnici STOPKU.
niekto | 13-10-2018 23:30:17
No vie te ludia čo je divne na tomto celom že minule som bol v Dubnici nad Váhom kde mali podobný kaštiel a predstavte si oni ho už z 1/2 opravili a maju tam muzeum a ešte k tomu aj asi taký istý velký park ako ten seredský a v strede kaštiela robia verejné podujatia takže to pekne využívaju ako sa dá ale aj sa o to starajú čo financie dovolia . Takže tých čo sú teraz na meste by sme nemali už voliť nech tam príde na primátorsku stoličku niekto kto sa bude o mesto aj realne starať.
Navrh | 13-10-2018 20:14:58
Navrhujem , aby tento článok bol v celom rozsahu so súhlasom p. Ištoka uverejnený v tlačenej forme v Seredskych noviniek . Nech teda ľudia čitaju ako to so Seredskym kaštieľom je!
Pravdu má zrejme p. Ištok a nie demagóg Veselický.
To sa však nestane, lebo tie novinky ovláda práve on a primátor .
Voľby, voľby .... riešte to!!!!
obyvatel | 13-10-2018 19:49:33
Tejto pamiatke pomoze jedine to ak sa v tomto meste spravy dobry investicny projekt ktory bude financne zivota schopny aby dokazal svojou prevadzkou financovat postupnu obnovu tohoto kastiela. Inak to nema sancu a cakat dalsich 20 rokov na nieco ako zazracny fond je utopia. Napr. mesto si mohlo cez MsBP zriadit jednu kotolnu na efektivne a ekologicke spalovanie drevnych a stiepkovych odpadov ktorych ma defakto mesto celorocne plny zberny dvor. Mesto by takto zarabalo dvakrat. 1x obyvatelia platia za odpady mestu a 2x by obyvatelia platili za teplo, ktore by tato kotolna vyprodukovala. Cize mesto by takymto cielenym projektom dokazalo produkovat nie len na naklady daneho projektu ale aj zisk ktory by sa dal takto cielene pouzit vyhradne len na obnovu a zachranu kastiela. Dal som sem len jeden priklad projektu ktory mohol byt uz min. 10rokov realizovany ale nieje. Takze obyvatelia za drevne odpady platia a mesto nasledne plati niekomu za likvidáciu, co je podla mna zle a neefektívne hospodarenie. Ale co uz ked ste si zvolili to co tu mame. A ked si to tu znovu zvolite tak asi ... skoda pokracovat.Myslim ze by sa dalo navrhnut viacero zaujimavych a hlavne realizovatelnych projektov ktore by boli schopne produkovat finacne prostriedky na zachranu tejto pamiatky. Ale tam kde nieje vôla nie je ani cesta. Ale hlavne tu nesmieme mat ludi co uprednostnuju hlavne svoje záujmy
občan mesta | 13-10-2018 15:36:07
V Seredi sa začalo s kaštielom robiť ešte za komunistov. Investovalo sa do strechy a to bolo hádam všetko. Voľakedy my starší pamätáme, že tam bol Dom detí a mládeže, knižnica a hádam aj ľudová škola umenia, kde deti chodili na krúžky. Prečo sa to vtedy neudržiavalo, nezveľadovalo, nepokračovalo v rekonštrukcii? Problém bol asi v tom,že to chcelo neskutočne veľa fin. prostriedkov, a teraz každý mudruje a kritizuje primátora, že prečo sa nerobí s kaštieľom, no asi preto, že by to mesto finančne neutiahlo. Ale myslím si, že pre kultúru iných druhov sa v Seredi robí veľa, akcií a podujatí je habadej,len aby ľudia neboli leniví a zúčastňovali sa ich, mnohé sú aj bezplatne a záujem je chabý.
onanym | 13-10-2018 14:17:26
Je smutne, ze mesto s..ie na pamiatku, akou je kastiel... Kedy sa zobudia? Ked to spadne a nebude cesty spat? Alebo sa caka na osud á la Nebojsa?? Hanba.. kym bol cas nieco robit, nic sa neurobilo. A je to pravda. V Galante sa fakt snazia, neda sa vsetko naraz, ale snahu tam vidno. Vecne sa tam nieco robi, v Seredi...Skoda, velka
Ostuda ! | 13-10-2018 13:47:38
Je to veľká hanba v akom stave ten kaštieľ je ! Má v sebe obrovskú históriu , na ktorej ak by mesto malo snahu dať ho do poriadku, mohlo kľudne zarábať a investície by sa mu vrátili. Nech mi nikto nevraví že majú snahu s nim niečo robiť. Nemajú ! Lebo ak by mali, tak za tie roky čo tam chátra už niečo mohlo byť porobené. Ale veď načo si chrániť také krásne historické pamiatky, že ? Radšej investujú do osvetlenia, ktoré viac nesvieti ako svieti, voda hrdzavá jak hnoj lebo nemá kto dať potrubie do poriadku. Hanba poslancom že sa k tomu nevedia postaviť tak ako napr. Ga. ! Lenže kde nie je ozajstná vôľa ...
môj pohľad -2 | 13-10-2018 08:21:58
Z posledného záznamu mestského zastupiteľstva sa dalo dozvedieť, že mesto malo zriadenú špeciálnu komisiu pre kaštieľ. Ak tam nebol p. Ištok a ľudia, ktorí sa s plnou odbornosťou venovali a rozumeli problémom okolo kaštieľa, tak je to len výsmech pre obyvateľov. Boli tam spomenutí niektorí ľudia, ktorí sa vlastne ani nezúčastňovali zasadnutí na týchto komisiách (a boli to niektorí poslanci!!!), tak naozaj treba iba podčiarknuť, že toto mesto - aj kreovaním tejto komisie neodborníkmi - naši polanci, majú veľký podieľ na stave nášho kaštieľa. A to išli do minulých komunálnych volieb s veľkou titulkou na stránkach Seredských noviniek, tiež z pera nášho vicemajstra, - "Finančná injekcia pre kaštieľ"§ A ľudia uverili.
No dúfam, že ľudia nezabudli a nezabudnú podľa toho konať aj 10,. novembra .....
môj pohľad | 13-10-2018 08:15:32
Chudák viceprimátor, svojimi neodbornými kecami si vlastne podrezáva konár pod sebou. Čo má robiť, keď musí obhájiť neobhájiteľné. Myslí si, že má rozum na všetko, no z jeho komentárov cítť len jedno veľké zúfalstvo. Nie je to jediný problém na meste, kedy vlastne už nikto nevie, čo chce povedať! A za to je platený. Majster slova a lží!!!!
nic ma dotoho | 12-10-2018 22:21:03
No s tim našim kaštielom sa veci maju že nebyť takých ludí ako je primator a jeho ludia tak už sa mohlo začať robiť tak ako v galante a ich by to skoro nič nestalo ale nato su moc slaboduchy to by asi nevedeli rozkradnut tak sa nič nedeje alebo ked čas padne tak potom zostatok rozoberu na tehlu ja v Nebojsi a bude iba luka kde si niekto potom niečo postavi a bude sa tváriť ako dobre urobil.
obyvatel | 12-10-2018 11:01:07
Dajte tam este raz Napoleonsku ukazku a tlakove vlny z diel napomozu nie len k spadnutiu casti ale k totalnemu spadnutiu celeho kastiela. Lebo mam pocit ze presne na toto sa čaka a cakalo doteraz.
Obcan | 12-10-2018 09:27:37
Nie prave vicetlchuba mal vo svojom predvolebnom programe rekonstrukciu kastiela?
pre odbornikov | 12-10-2018 06:33:48
pre odbornikov | 12-10-2018 06:30:44

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign