Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

" Dalsia zlikvidovana zelen. Mesto a poslanci mlcia. " - kompetentní v médiu nereagujú ani na príspevky plne identifikovaných obyvateľov mesta!

Miloš MajkoDátum18. 05. 2016 09:38:57TémaAktuálne témy
159

Pred dvomi dňami na chat  SOL pribudol tento príspevok:

obyvatel
2016-05-15 21:40:51
Cyklotrasa pozdlz ul. Pod hradzou ma byt vyklcovana od stromov na oboch stranach. Dalsia zlikvidovana zelen. Mesto a poslanci mlcia. Preco doteraz nikto o nicom neinformuje obyvatelov o vyrube takeho mnozstva stromov a zelene? Pravdepodobne sa bude organizovat peticia na podporu a zachovanie tejto zelene a doplnenie o dalsiu. Dufam ze nastane vseobecna podpora a postavenie sa voci tomuto bordelu co sa deje v tomto meste.

Kolegyňa Ivetka Tóthová iniciatívne vo veci oslovila viceprimátora mesta, poslanca MsZ a hovorcu primátora  Ľubomíra Veselického s otázkou, čo sa v danej lokalite bude diať. Ľ.Veselický zaslal túto odpoveď:

Reakcia na informáciu o výrube stromov pod hrádzou

(Ľubomír Veselický)

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Šaľa ako správca a vlastník pravostrannej  hrádze v katastri nášho mesta po vykonanej obhliadke stavu hrádze a jej 6 metrového ochranného pásma konštatoval, že na pozemkoch v území, ktorého je správcom a vlastníkom, vysadili obyvatelia rôzne dreviny, ktoré v danom priestore nemôžu byť vysadené. Z tohto dôvodu  sa pred viac ako dvoma týždňami stretla pracovníčka správcu územia Ing. Súdorová s primátorom mesta i poslancom MsZ. Z tejto časti odpovede vyplýva, že informácia o pokyne na odstránenie  stromov bola pravdivá. Nie je ale pravdou, že poslanci a mesto  mlčia.

Skôr ako sa začneme zamýšľať nad hľadaním vlastných riešení , mali by sme si všetci dobre uvedomiť, že protiprávny stav pred mnohými rokmi spôsobil každý, kto na pozemku, ku ktorému nemal vlastnícke ani užívateľské právo, teda na cudzom, vysadil stromy. A dnes s odôvodnením  ochrany životného prostredia a úmyslom záchrany vlastných stromov zasadených, opakujem, na cudzom pozemku, hovorí o petícii, pričom takouto hromadnou sťažnosťou  alebo žiadosťou bude chcieť legalizovať vlastné protiprávne konanie.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Šaľa po vykonanej obhliadke oslovil dotknutých obyvateľov ulice Pod hrádzou  listom zo 6.5.2016, aby do 30.6.2016 uviedli ochranné pásmo hrádze do súladu s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  Zo stanoviska vyplýva, že sa tento pokyn týka všetkých drevín, krovín ale aj materiálov, ktoré k dnešnému dňu v ochrannom pásme hrádze sú.  Spomínaný list prikladám ako prílohou.

Otázku, či občania majú nejakú možnosť ak nechcú, aby stromy boli vyrúbané, nemôžem v tomto prípade považovať za relevantnú  a musím sa vrátiť k predchádzajúcemu konštatovaniu. Ten, kto vysadil v rozpore so zákonom strom tam, kde to zákon nedovoľoval, nemôže byť úspešný ak požiada, aby jeho protiprávnemu  konaniu bolo vyhovené.  Rovnaké oprávnenia realizovali nedávno plynári na Čepeňskej ulici a priebežne na území mesta tak robia Energetické rozvodné závody, keď bez ohľadu na ročné obdobie eliminujú riziká poškodenia sietí, ktorých sú správcami.

Ľubomír Veselický

 

Ivetka do svojho článku pridala tiež toto stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Šaľa:

 

 

 

Materiály uverejnila v článku:  http://www.seredonline.sk/clanky/na-ulici-pod-hradzou-v-seredi-by-mali-byt-vyrubane-vsetky-stromy-ktore-su-v-ochrannom-pasme-hradze-zistovali-sme-aka-je-pravda/    s nadpisom:  Na ulici Pod hrádzou v Seredi by mali byť vyrúbané všetky stromy, ktoré sú v ochrannom pásme hrádze. Zisťovali sme aká je pravda...

Následne sa pod článkom objavili tieto diskusné príspevky plne identifikovaných obyvateľov mesta  Sereď:

Drahoš Ujlaky | 16-05-2016 20:47:34 | 

Pani Tothová, môžem vedieť dôvod prečo blokujete diskusiu a nedáte možnosť vyjadriť sa obyvateľom? Nie každý ma potrebu zverejňovať svoje meno ale zato to neznamená že nemá názor na vyrub zelene a nie je obyvateľ tohoto mesta. Nafotili ste jednu stranu ale nejde náhodou aj o zeleň z druhej strany teda za hrádzou? Namiesto blokovania by som uvítal konkrétnejšie info v akom rozsahu bude likvidácia zelene. Miloš Majko môžem ťa poprosiť o nejaké riešenie keď vidím že p. Tothová má problém blokovania článkov už aj pri výrube zelene? Ďakujem.

Ďalej príspevok Ivana Sklenára (dostal som ho následne e-mailom):

Pod hrádzou

Po prečítaní stanoviska, ktoré zaslal p. Veselický som sa len „kyslo“ pousmial s tým, že vlastne iné sa ani nedalo od pána hovorcu očakávať. Treba však začať pri právnej norme, na ktorú sa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP) odvoláva. Teda na Zák. 364/2004. Čo hovorí citovaný §55zákona?

 §55     „Ochrana vodných stavieb“

(1)    Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzí, vysádzať na nich dreviny, pásť na nich alebo preháňať cez ne hospodárske zvieratá a jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených poškodzovať ciachy, vodočty, vodomery,... je zakázané....Zákaz jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách sa nevzťahuje na vozidlá správcu vodného toku a orgánu štátnej vodnej správy.“

(2)    V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby určiť pásmo ochrany vodnej stavby a podľa jej povahy zakázať alebo obmedziť v ňom výstavbu niektorých stavieb alebo činností

Vodnou stavbou sa v tomto prípade zrejme rozumie  vodná hrádza (týteš).  V spomenutom §55  však nikde nie je zmienka o 6m ochrannom pásme, ako to uvádza p. hovorca Veselický vo svojom stanovisku. Zrejme to prevzal od pracovníčky SVP. Je tu však jedna taká maličkosť. Citovaný zákon 364/2004 vznikol a začal platiť od júna 2004. Stromy, ktoré sú na fotografiách (ale aj ďalšie) majú podstatne viac rokov, ako nabral účinnosť citovaný zákon. Znamená to, že tí občania ul. Pod Hrádzou, ktorí v minulosti vlastným pričinením, bez zištných dôvodov a pomoci mesta, poludštili túto časť mesta sa nakoniec sami vystavili mimo zákon. Tento chorý princíp bol žiaľ už niekoľko krát uplatnený samotným referátom životného prostredia mesta Sereď  pri výrube iných stromov a tiež ako uvádza p. hovorca mesta aj SPP.  V každom prípade si myslím, že v takýchto prípadoch, kedy prekážky voči zákonu v podobe vysadených stromov dávno pred vznikom právnej normy (zákona) by sa mali vecne, citlivo a hlavne triezvo posudzovať aj s ohľadom na životné prostredie. Rád by som poznal aspoň jeden relevantný dôkaz o tom, ako vypílené stromy na ul. Čepeňská (am blok) konkrétne poškodzovali plynové potrubie? A to samé platí aj spomínaných stromoch na ul. Pod Hrádzou. Skôr by som povedal, že koreňový systém stromov spevňuje zeminu v päte hrádze, než by ju poškodzoval. Spomínam si na osemdesiate roky min. storočia, keď voda vo Váhu pri Drahovciach presakovala pod hrádzou  a na miesta s priesakom sa navážali vrecia s pieskom. Vtedy sa v novinách písalo a kritizoval stav, prečo tam nie sú vysadené stromy!! V čom ma p. hovorca vo svojej odpovedi nesklamal? Jednoducho v tom, že v odpovedi nie je ani náznak toho, že by „mesto a poslanec“ hľadali spôsob ako hájiť záujmy svojich občanov. Ale to nie je nič nové. Dobre to poznáme z roky vlečúceho sa smutného príbehu s pitnou vodou.

P.S. Odkaz pre autorku tohto článku: sl. Tóthová, tento článok je  napísaný p. Veselickým. Jeho obsah sa výhradne a v plnej miere týka VEREJNÉHO ZÁUJMU obyvateľov mesta Sereď. Preto si myslím, že by ste mala zmeniť úroveň diskusie na „VŠETCI“ .  V prípade že tak nespravíte, požiadam admina, aby zverejnil jeho kópiu  a umožnil sa vyjadriť každému, komu načrtnutý problém nie je ľahostajný.

Ku danej veci si dovolím poznamenať

Skôr ako sa začneme zamýšľať nad hľadaním vlastných riešení , mali by sme si všetci dobre uvedomiť, že protiprávny stav pred mnohými rokmi spôsobil každý, kto na pozemku, ku ktorému nemal vlastnícke ani užívateľské právo, teda na cudzom, vysadil stromy.

Vodnou stavbou sa v tomto prípade rozumie  vodná hrádza (týteš).  V spomenutom §55  však nikde nie je zmienka

Ivan Sklenár

Obyvateľ mesta  Sklenár pridal dodatok:

P.S. Odkaz pre autorku tohto článku: sl. Tóthová, tento článok je napísaný p. Veselickým. Jeho obsah sa výhradne a v plnej miere týka VEREJNÉHO ZÁUJMU obyvateľov mesta Sereď. Preto si myslím, že by ste mala zmeniť úroveň diskusie na „VŠETCI“ . V prípade že tak nespravíte, požiadam admina, aby zverejnil jeho kópiu a umožnil sa vyjadriť každému, komu načrtnutý problém nie je ľahostajný.

- - -

Ivan Sklenár  a  Drahoš Ujlaky ma zároveň kontaktovali aj telefonicky s tým, že žiadajú, aby vo veciach týkajúcich sa vecí verejných nebola na  SOL obmedzovaná diskusia. Oboch som oboznámil s faktom, že  SOL je na prinípe rozhodovania autora článku o úrovni diskusie postavené od svojho začiatku a tak to aj zostane. Dodržiavanie zásad stanovených na začiatku  fungovania média spôsobilo to, že  SOL doteraz nezaniklo, drží si úroveň  a zabezpečuje pluralitu verejne publikovaných názorov občanov a volených zástupcov v regióne. Nemáme záujem na veci nič meniť, no neznamená to, že občan nedostane možnosť vyjadriť sa k problematike. 

Som presvedčený o tom, že aj toto je prípad, kedy verejná diskusia má šancu posunúť problém ďalej a predstaviteľom ako samosprávy, tak dotknutých orgánov ukázať, že problematika je občanom blízka a že im nie je jedno, ako sa k riešeniu veci vedenie mesta kompetentní zachovajú.

Telefonicky som sa s autorkou článku bavil na tému úrovne diskusie a keďže svoj názor na ňu nezmenila (na čo má právo a ja to plne rešpektujem) , rozhodol som sa dať možnosť občanom diskutovať pod sumárom, ktorý som vyhotovil z už dostupných publikovaných podkladov.

Komunikáciu v samospráve považujem za mimoriadne dôležitú a mrzí ma, že volení zástupcovia ju dlhodobo a systematicky ignorujú. Odpovedať sa totiž patrí tam, kde sa občania pýtajú...

- - -

Poznámka SOL:  Vedenie mesta ako aj jednotliví predstavitelia samosprávy v Seredi majú plné prístupové práva v médiu s možnosťou publikovania článkov a diskutovania pod svojimi menami.  

Žiaľ túto možnosť intenzívne využívali iba pred voľbami, teda v čase, kedy  si na  SOL počas vlastnej kandidatúry na poslancov MsZ a primátora mesta robili bezplatne  reklamu. Po  voľbách postupne začali občanov a médium ako také ignorovať a to napriek verejným prísľubom daným voličom, že komunikáciu cez SOL považujú za jednu zo svojich priorít.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
obyvateľ | 05-06-2016 16:00:15
Neviem ze kto presne z poslancov zorganizoval tuto peticiu,ci len Dusan Irsak ked ze je tam napisany ako predseda peticneho vyboru, ale je evidentne ze tam bol este nieci ucel mat pod kontrolu,ze v akom bude rozsahu a ake bude dalsie smerovanie tejto tzv. peticie. A preto je aj vysledok taky aky je. To zanemena ziadne zverejnenie ziadny zapis zo stretnutia proste nic co by sa verejnost mala dozvediet. Udajne sa ma peticia o ktorej skoro nikto nevedel a kde bolo len asi 200 podpisov poslat na ministerstvo, kde to samozrejme splachnu ako do zachoda a zdrave stromy sa vyrubu tak ci tak. Za takuto pravdepodobne umyselne spackanu peticiu poslanca ci poslancov co to spackali, by uz viac ani nemali zastavat funkciu poslancov a ludia teda ich volici by ich mali hnat z funkcie poslancov kade lahsie. Cele toto dejstvo je zle a ucelovo manipulovane. Ta peticia mala byt na verejnom ozname mesta k verejnemu pristupu sirsej verejnosti. Aby obyvatelia mali dostatok informacii a casu na spravnom rozhodnuti ci podporit zelen v useku cyklotrasy mesta. Myslím si ze do tejto peticie malo byt oslovene a zapojene aj obcianske zdruzenie mesta. A tato peticia mala vyvolat komletne riesenie zelene pozadujuce obyvatelstvom nasho mesta ktore by bolo pozadovane na spravcu hradze a pozemkov, obojstranne pozdlz hradze. To znamena ze obyvatelia by sa dozadovali rekultivacie, zalesnenia pozemkov a uzemia a pravidelnej udrzby kosenia ich hradze a pozemkov. Teda napr. aj odstranenia alergennych topolov a komletne riesit hustou zmiesanou vysadbou obyvatelstvu prospesnych drevín. Lipa,javor,orech a pod.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-06-2016 04:04:14
Peticia zorganizovana poslancami MsZ sa mi javi ako ucelovo zorganizovany akt akoze \"odporu\" ludi obmedzeny co do poctu podpisov, ale aj toho, kto peticiu dostal sancu podpisat.

Ucel?

Ze su ludia nas*ati bolo jasne. Mat teda pod kontrolou peticiu ale aj peticny vybor sa hodi - jednanie o tak vaznej veci tykajucej sa verejneho zaujmu bez ucasti verejnosti a medializacie.

Znovu zle a znovu na skodu veci. Otazka je, v koho prospech...
Sklenár Ivan | 03-06-2016 22:22:31
Len chcem doplniť môj predchádzajúci príspevok, že odpovede na môj mail som sa doteraz od p. primátora nedočkal
Sklenár Ivan | 03-06-2016 22:20:08
viac info | 03-06-2016 21:29:05: V Ut. 31.5. sa konalo na MsÚ trojstranné rokovanie za účasti zastupcov petičného výboru/zástupcov mesta Sď/ zastupcov Slovenského Vodohospodárskeho Podniku (SVP). Rokovaniu predchádzal list od SVP adresovaný mestu Sereď a následne obyvateľom ul. Pod Hrádzou. Písala o tom I. Tóthová tu: http://www.seredonline.sk/clanky/na-ulici-pod-hradzou-v-seredi-by-mali-byt-vyrubane-vsetky-stromy-ktore-su-v-ochrannom-pasme-hradze-zistovali-sme-aka-je-pravda/ alebo SN tu: http://novinky.sered.sk/clanky/2016-05-23-dufaju--ze-peticia-im-pomoze-zachranit-stromy
Výsledok tohto trojstranného rokovania ma dosť zaujíma a chcem byť informovaný pravdivo a bez emócií. Preto som sa včera 2.6. obrátil e-mailom na p. primátora, aby mi poskytol zápis z tohto rokovania, nakoľko ani účastníci rokovania za petičný výbor, podľa jedného z nich, Co zápisu nedostali. Podľa toho istého zdroja má byť zápis odoslaný na MŽP do BA. Nakoľko je tento postup korektný nechám na posúdenie čitateľov SoL.
viac info | 03-06-2016 21:29:05
Vie niekto napisat v akom štúdiu je, alebo bola a ako dopadla ta peticia, alebo nieco co nasledovalo alebo bude nasledovat?? Pytal som sa viacero ludi co byvaju v tejto lokalite a vobec nic ani len nevedeli o nejakej peticie aj ked by ju privitali. Vie niekto vysvetlit preco sa to takto ututlalo? Preco sa ta peticia nedala viac na vedomie obyvatelom a verjnosti aby nabrala viac na verejnej mienke a vahe? Aby tato peticia vyvolala verejnu diskusiu na urade kde by bola moznost verejnosti zaujat tiez stanovisko? Napriklad aby si spravca tohoto majetku plnil povinnosti nie len rubat zelen ale aby sa pravidelnou kosbou staral o to co ma? Aby preto ze sa tak doposial nedialo, nebola ta hradza plna hlodavcov,komarov,kliestov a podobnej havede co tam neustale zneprijemnuje zivot obyvatelom celeho okolia?
občan za dverami | 23-05-2016 21:08:04
Stromy sme sadili prave preto ze sa porusoval zakon ,,kto chrani obcanov pod hradzou pred agresivnymi stvorkolkalmi?pred motorkami? nikto! pred prachom ktorí víria nikto! kde je zakon ze po hradzi smie len majitel? a jeho vozidla? nehovoriac o tom ze su ohrozeny chodci a cyklisti? tu sa nikto neohaňa zakonom a pan Veselicky je alibista poslusny baranok len aby si udrzal teplucky flek,,ako je mozne ze sa pred asfaltovanim zoskrabala vrstva asi25-30cm a tym sa hradza znížila ?! mala sa urobit hruba navážka kamennej drte na vysku asi 25cm a potom asi 10cm asfaltu to ako s ato urobilo bolo neodborné a len pre oko divaka a ten jemny makadam po okrajoch? ved ked sa cyklista vyhyba vsetko je vyprskane na asfalt a kourčuliar s aide na tom zabit,,riesite tu zakon tak budme doslední !! nasadte policiu na nespratnikov nainstalujte kamery a navyste hradzu ! ked sa oháňať zakonmi tak potom dosledne a nielen to co vyhovuje
Este | 22-05-2016 21:05:53
nikto nic nevypilil a uz je tu hysteria a za vsetko moze Veselicky lebo vysvetlil ako sa veci maju a odpovedal...palec hore!
P.s. Ked uz budu pilit tie orechy mohli by sa pristavit aj na Trnavskej a vypilit tie suche tuje.
obyvatel | 22-05-2016 15:20:54
\"Skôr ako sa začneme zamýšľať nad hľadaním vlastných riešení , mali by sme si všetci dobre uvedomiť, že protiprávny stav pred mnohými rokmi spôsobil každý, kto na pozemku, ku ktorému nemal vlastnícke ani užívateľské právo, teda na cudzom, vysadil stromy. A dnes s odôvodnením ochrany životného prostredia a úmyslom záchrany vlastných stromov zasadených, opakujem, na cudzom pozemku, hovorí o petícii, pričom takouto hromadnou sťažnosťou alebo žiadosťou bude chcieť legalizovať vlastné protiprávne konanie.\"
K takejto reacii pana Veselickeho asi len tolko. Stromy a zelen je nieco co obyvatelom sprijemnuje a je potrebne pre ich zivot. A to plati aj pre pana Veselickeho a tiez si vysadil zelen pred svojim domom na pozemku ktory nie je jeho. A tento stav je po celom meste kde su rodinne domy,kde si obyvatelia proste sprijemnili svoje okolie vysadbou stromov a zelene co im na jednej strane pomaha ale na druhej sa o to aj staraju.
pozorovateľ | 22-05-2016 12:51:24
p.Sklenár pri všetkej úcte k Vám a Vašim názorom, tomu, že by ste skutočne súhlasil s výsadbou topoľov na Vašom súkromnom
pozemku pri dome, nemôže uveriť ani žiak 1. triedy ZŠ.
Nakoniec ani Vy ste vlastne nesúhlasil, len ste napísal, aby som ich priniesol a pritom by sme sa porozprávali.
Verím však tomu, že rýľ máte.
Ivan Sklenár | 22-05-2016 10:31:07
pozorovateľ | 20-05-2016 21:11:57, pozorovateľ | 20-05-2016 21:19:25 : Myslím, že tadiaľto cesta nevedie. Preto vás pozývam, prídite aj s tými topolmi ku mne.Aspoň sa spoznáme osobne a čo to si môžeme povedať aj o tom, čo sa v diskusii píše. Rýľ mám k dispozícii, nemusíte nosiť svoj. Treba sa len vopred ohlásiť, aby som bol doma.
obyvatel | 21-05-2016 11:13:31
Skor by som ocakoval oficialne stanovisko primatora k tomuto problemu aby bolo kazdemu jasne a to hned od zaciatku ze kto za koho a ktorým smerom kope. Nie hrat zo seba mrtveho chrobaka a nie az po vlne kritiky a odporu obyvatelstva si to uvedomit a potom ako general si zacat prihrievat svoju polievocku. Takze Ivetka co tak namiesto blokacie a prevzatia mojho pociatocneho prispevku v chate,najskor poziadat primatora o taketo oficialne stanovisko? Toto je problem zelene a obyvatelstva tak preco nemat hned na zaciatku jasno a nie sa schovavat za hovorcu. A tiez bude zaujimave jeho vyjadrenie ked napriklad mesto spravilo zastavanie alebo vysadbu na cudzich pozemkoch. Ako bude toto riesene. Maju sa tiez domahat svojich prav??
pozorovateľ | 20-05-2016 21:19:25
p. Sklenár podľa Vás pozemok kde sú stromy posadené patrí zrejme inému majiteľovi než SVP. Tak zrejme alebo určite.
Pokiaľ to nemám overené tak to netvrdím. A Vy žiadate mňa aby som to ja overil. Keď to chcete tvrdiť, tak si to najprv zistite a potom to zverejnite.
Apropo pred rokom 2004 platil zákon 138/1973 Zb., ale to je asi nepodstatné že?
pozorovateľ | 20-05-2016 21:11:57
Na vašu otázku som odpovedal priamo - nie som právnik.
Ak dovolíte, spýtam sa ja Vás, môžem si k Vám prísť zasadiť
aspoň tri topole?
Ivan Sklenár | 20-05-2016 20:31:26
pozorovateľ | 20-05-2016 13:42:43: ani ja nie som právnik. Ale všade na svete, a niekedy aj v tomto Slovenskom banánystane, sa uplatňuje výklad a výkon právnej normy až od doby nadobudnutia jej platnosti! A tento zákon za lomítkom má 2004 čo znamená, že platí od r. 2004!Ak sa na daný stav dá uplatniť starší zákon, tak SVP sa mal odvolávať predovšetkým na ten zákon s tým, že ho nahrádza novší zákon. Ale na moju priamu otázku ste mi neodpovedal priamo, ako som Vás o to požiadal. A myslím, že dosť zrozumiteľne som môj názor na vec vyjadril aj v pôvodnom článku sl. Tóthovej. Takže na zásadnú otázku ste zrejme zo zásady priamo neodpovedal, čo som tak trochu aj predpokladal. A keď sa už vŕtame v detailoch, tak si v citovanom zákone prečítajte §2 venovaný vymedzeniu pojmov. Lenže pozemok, kde sú stromy posadené patrí zrejme inému majiteľovi než SVP. Skúste si to na patričnom mieste overiť. Budem Vám spolu s niektorými čitateľmi SOL čo sa zaujímajú o tento problém povďačný za Vaše zistenia a prínos svetla do tohto problému.
pozorovateľ | 20-05-2016 19:39:59
p. Sklenár nie som právnik, ale do roku 2004 sme tu nemali zákon o vodách ?

Stále si myslím, že zákon sa má dodržiavať. Inak tu máme za chvíľu anarchiu.
anonym | 20-05-2016 17:58:34
Podsúvanie poslanncov a úradu je trapošina,kór keď pisateľ vie že by mal dávať otázky na Vodohospodárov ktorí sú vlastními hrádze.
Je to akokeby ste písali o tom ako rybári majú riešit premnožených medveďov v Tatrách. Bŕŕŕ.
Ako keď sa dočítate o pár listoch na ceste čo asi niekomu vypadli, komu , to sa nedočítate ale urobí sa 50 fotografií. To je ale bomba a ešte sa to dá na políciu.To je ČO ?

Obcan | 20-05-2016 16:00:35
Vy z toho uradu ste neaky prchky,pozor na zilku ;-)
Konkretne k stromom-doteraz som mal za to ze stromy korenovym systemom spevnuju (hlavne) svahy,a ciastocne odoberaju vlahu,preco asi sa sadia hlavne do kopcoviteho terenu ?!
Aj ked tu to nieje taky extrem,tak je zaujimave ze to zacalo niekomu vadit po niekolkych desatrociach.
Doteraz potom kompetentni uradnici robili co ???
Vratia mzdu za ten cas co nekonali,alebo to len tak zo dna na den ich tak osvietilo ?
Ivan Sklenár | 20-05-2016 15:58:23
pozorovateľ | 20-05-2016 13:42:43: odpovedz prosím na jednu otázku. Možno stíhať (súdiť) človeka za skutok ktorý spáchal skôr, ako bol prijatý samotný zákon, ktorý sa vzťahuje na spáchaný skutok?
Čakám tvoju priamu odpoveď na moju priamu otázku!
Jozef | 20-05-2016 14:15:37
Tupelo cital si aj prispevok I. Sklenara? Alebo len nemchapes?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-05-2016 14:13:36
Moj nebohy otec asi pred 35 rokmi zasadil do travnika dva stromy. Lipu a orech. Staral sa o ne aspon 25 rokov, polieval vodou ktoru zaplatil a ani mu az tak nevadilo, ze orechy si nasledne prisli otlct a lipove kvety obrat \"nahodni\" okoloiduci. Hlavne ze stromy rastli, mohutneli a ze sa im darilo.

Darilo az do dna, kedy zacul motorovu pilu. Pracovnici z uradu - kym vysiel von, stromy boli dolu. Zmohol sa iba zavolat mna. Musim priznat, ze pani neboli nadseni mojim prichodom a otazkou - preco stromy vypilili bez pytania sa koho su a kto sa o ne stral. Neboli schopni odpovedat ani na otazku, preco ich vypilili, komu a preco zavadzali - zdrave boli.

Jedine co vedeli, zacat nakladat pol metra hrube kmene a najhrubsie uz naporcovane haluze. Trvalo viac ako pol hodinu pokym som ich donutil nalozene drevo vylozit - bolo majetkom mojho otca a uprimne - napriek tomu, ze to dervo nepotreboval, skoncilo na dvore u nas a nie ako surovina na nabytok alebo v krbe nejakeho arogantneho parchanta. Otec chcel stromy a oni mu ich zobrali.

Ked napilene drevo vylozili z auta, znechutene odisli. Vsetky tensie haluze zostali porozhadzovane tam, kde pri opilovavani popadali. O tie zaujem nemali. Keby ich nebol otec postupne porezal do odpadu, lezali by tam snad doteraz...

Odbornici ktori riesia zelen v meste? Nie, chrapac, ktora si zasluzi nalozit od niektoreho militantnejsie zalozeneho cloveka, ako bol moj otec.

Je tragediou, ked niekto bez rozumu a citu riesi nieco, o co sa iny stara a je tu mozno dlhsie, ako je on sam na svete.
Arogancia ktora by bola bez mojho prichodu vyhrala aj nad otcovym majetkom.
Ano, stromy boli na verejnom priestranstve. Ale nepatrili tym, ktori o ich osude bez mihnutia oka rozhodli.
Smutne a tragicke. Pre niekoho vsak stale uplne normalne...
pozorovateľ | 20-05-2016 13:42:43
Zásadná je otázka či bol porušený zákon.
Vyzerá to, že áno, tak v tom prípade nie je o čom diskutovať. Ako by sa ktorémukoľvek z Vás páčilo, keby na Vašom pozemku sused bez Vášho súhlasu zasadil \"pár\" stromov?
usmev | 20-05-2016 12:52:21
Je to tu take SOL-ske :-) Sak co brani inym diskuterom aby skopirovali clanok prip.polozili par otazok vedeniu mesta, otvorili diskusiu a mozu medzi sebou debatovat. Fnukaju tu nad riesenim a rozhodnutim slecny...junacki stiepkari
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-05-2016 12:49:49
Obcanovi | 20-05-2016 12:28:22 | - a znovu sme niekomu stupili na kurie oko. ;-)

Preco ale vzdy tomu istemu... ?
Obcanovi | 20-05-2016 12:28:22
Co to tu riesie? Problem je obmedzena diskusia pre anonymov? Nie vysadba stromov na pozemkoch vodohospodarov? Ze dotacia na stiepku moze byt dostatocnou motivaciou? Plna poronda dreva a vodohospodari ziadaju odstranit parstromov kvoli dotacii? Toto ma byt argument? Alebo Majkova zapalka pre tupelov aby diskutovali? S.i.n. sa pyta diskutera ci vie citat? S.i.n. citat vie? Napisal Veselicky ze obcania vysadili stromy tam kde nemozu byt vysadene? Je to napisane jasne? Kto tu teda nevie citat? Kto tu vyraba problem len aby sa diskutovalo? Ste uz naozaj vsetci taki slepi?
Obcan | 19-05-2016 22:45:40
K tomu obmedzovaniu diskusii dotycnou redaktorkou-takisto to registrujem,uz som k tomu raz pisal-zacala blokovat diskusie k mestu,asi to nebolo niekomu prijemne...
Nechapem preco potom robi novinarcinu ak nevie byt objektivna.
Ak jej vadia verbalne utoky,sama ma moznost zmazania prispevku alebo blokacie.
Vela krat som zbytocne klikol na clanok (kedze na pravej liste clovek nevidi autora)na ktory by som zase ja z principu neklikol,vediet ze to pisala dotycna autorka.
Preto by bolo fajn (ale neviem ci je to tech.mozne)vidiet este pred rozkliknutim kto clanok pisal.
Vidim autora,viem ze nema problem so slusnou diskusiou,tak kliknem na clanok,vidim autora ktory ma zaujem o cenzuru,nekliknem,uplne jednoduche.
Ak by bolo malo klikov na clanok dotycny by sa hadam zamyslel nad tym ci ma zmysel pisat clanky ktore nikto necita...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 19-05-2016 08:46:28
Dotacia na stiepku moze byt dostatocnou motivaciou.
s.i.n. | 19-05-2016 08:45:38
To má byť zase | 19-05-2016 03:36:33: Momentálne \"letí\" po celom Slovensku tzv. štiepkový biznis, ktorý je dobre štátom dotovaný. Prečo to nevyužiť?! Veď prístup ku dotáciám nemajú všetci, tak dobrý kšeft je viac menej zaručený.
To má byť zase | 19-05-2016 03:36:33
rúbaná zeleň v máji? Tým nechcem povedať, že inokedy by to bolo OK. Jednoznačne: niekto tu potrebuje drevo do krbu. Lebo tridsať rokov im to nevadilo.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 18-05-2016 19:50:25
s.i.n. | 18-05-2016 17:18:56 | - neviem, ci ma zmysel zatazovat sa diskusnym prispevkom cloveka, ktory nie je schopny / nevie precitat dva clanky tak, aby pochopil, ze nie ja som autorom nadpisu clanku alebo samotnej temy.

Ja sa nim zaoberat nebudem. Radsej cas venujem rodine, pripadne si sadnem na obrubnik a podebatujem so svojim dobermannom. Povazujem to za ovela zmysluplnejsie...
s.i.n. | 18-05-2016 17:18:56
Toto patrí diskutujúcemu \"Pan Majko | 18-05-2016 12:29:10:\"
Na Váš príspevok použijem slová klasika, exprezidenta I.G. ktoré položil pýtajúcej sa novinárke. \"Vy ste analfabet? Vy neviete čítať?\" Podľa napísaného obsahu pod Vašim príspevkom sa tieto slová plne vzťahujú aj na Vás. A malú otázku navyše: prečo ste neadresoval Váš duchaplný príspevok M.M. pod článkom I. Tóthovej? Tá, ako sa zdá, plní v SOL úlohu Trójskeho koňa. Dosť smutné.
obyvateľ | 18-05-2016 14:28:56
Aj mesto ma napr. chodniky,cesty,skladky a pod. na cudzich pozemkoch a teraz co vysekat,rozrubat alebo dat do povodneho stavu?? Treba si uvedomit jednu zakladnu vec. Ludia co tam byvaju to vysadili lebo to tam chceli trosku skulturnit. Cely zivot sa tam o tu zelen staraju a dokonca kosia lebo to cely zivot spravca nerobil a ak tak len raz rocne. Treba si uvedomit skutocnosti ze ludom tam ide od vahu vela komarov,prachu a hluku od vojakov pocas cvicenia.Tie stromy ale hlavne tie orechy ktore su tam vo velkom pocte sluzia obyvatelom prave v tom ze odpudzuju komare,klieste a hmyz celkovo co ide od vahu a porondy. Treba si uvedomit aj to ze vsetci sa tesime cyklotrase ale ta cyklotrasa zobrala ludom tam byvajucim sukromie lebo vsetci z hradze im pozeraju az do spalne ,dvora,bazenov. Preco si nezmeni ten 2,5m mur pan primator alebo jeho zastupca okolo svojho pozemku nech vidime ako sa tam opaluju,prezliekaju a podobne. Tie stromy tam 30rokov nikomu nevadili a obyvatelom pomahali k lepsiemu a prijemnejsiemu byvaniu a zrazu je problem. Preco mesto a spravca nerobi pre obavatelstvo to co je pre nich lepsie,krajsie,učelnejsie ale skor to co nechcu a zhorsuje ich pohodu byvania a okolia. Uz 30 rokov su tam tie hodene stare panele co boli aj na foto a vobec to mesto a ani spravca 30 rokov neriesilo a to aj presto vsetko ze boli na to dane podnety, ale zato sa idu vyrubat stromy co tam obyvatelom pomahaju. Potrebuje nejaka firma drevo alebo stiepku tak zacneme rubat hlava nehlava? Skor si myslim ze za taketo zverstvo a bordel co sa tu deje by mala padnut z postu niekoho ineho hlava.
Pan Majko | 18-05-2016 12:29:10
Zas vyvolavate hysteriu. Obcania sadili kde to mali zakazane. Teraz to maju napravit. Co s tym ma mesto a poslanci?
diskusia | 18-05-2016 10:42:16
Tu sa rieši výrub stromov, ktoré údajne tam nemôžu byť, ale zato sa chcel zlegalizovať pozemok p. Okoličanyimu, ktorý je na pozemku Povodia Váhu. Pôvodní obyvatelia sa museli odsťahovať, ale stavby tam ostali. Tie vodohospodárom nevadia, len stromy? Veľmi čudná logika. Ale tak to v našej spoločnosti chodí.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign