Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Som starosta, som zákon? - pán starosta Holička má vo veci jasno... - AKTUALIZOVANÉ

Miloš MajkoDátum29. 09. 2015 12:27:34Témaobec Šintava
200

Šintava    |    Od posledného rokovania  obecného zastupiteľstva v Šintave uplynul sotva týždeň a už je tu pokračovanie snahy zverejniť  OBČANOM  to, o čo žiadali poslanci OZ - rozsudky súdov vo veci sporu obce so súkromnou eseročkou a náklady, ktoré doteraz obec vynalozila na právne zastúpenie.

Už na rokovaní sme v súlade so zákonom  211/2000 Z.z. požiadali starostu obce o zverejnenie rozsudkov a následne sme e-mailom žiadosť rozšírili o už zverejnenie už spomenutých ostatných nákladov obce vynaložených na riešenie právneho sporu.

Starosta obce nám už po zastupiteľstve neformálne povedal, že nám nevyhovie a požadované doklady nám nezašle. Nevyhovel. Zákon a zákonná povinnosť a príslušné zákonom stanovené lehoty ho asi netrápia.

My vo veci ďalej postupujeme podľa zákona a nezverejnenie / utajovanie vecí verejných starostom pred občanmi je v prvom rade  na riešení samotných obyvateľov obce.

- - -

Náš e-mail starostovi obce:

From: Milos Majko
Sent: Wednesday, September 23, 2015 11:32 AM
To: obec@sintava.sk
Cc: reporter24@reporter24.sk
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

Starosta obce  Miroslav Holicka,

V sulade so zakonom  211/2000 Z.z.  Vas ziadam o poskutnutie nasledovnych informacii:

- Nazov advokatskej kancelarie zastupujucej obec Sintava v spore s Lodenica  s.r.o.
- Financna suma ktora bola od zaciatku pravneho sporu advokatskej kancelarii vyplatena – ziadam uviest faktury s datumami a jednotlivymi sumami
- Ziadam zverejnit vsetky naklady (znalecke posudky, pripadne konzultacie a pod.) po polozkach s uvedenim datumu, ucelu platby a sumy, ktore Obec Sintava vynalozila na riesenie uvedeneho sporu
- Kedy Obecne zastupitelstvo odsuhlasilo iniciovanie zaloby na sud vo veci  Lodenica s.r.o. – ziadam zverejnit zapisnicu z rokovania OZ a hlasovanie poslancov o veci menovite

Zaroven potvrdzujem svoju ziadot v sulade so zakonom  211/2000 Z.z. podanu  ustnou fomou na poslednom rokovani  OZ co do obsahu, tak formy

Pozadovane informacie ziadam v zakonnej lehote zaslat na mail:  majko@majko.sk s kopiou na mail:  reporter24@reporter24.sk

Dakujem.
S uctou
Milos Majko
Trnavska 53, 926 01  Sered
Kontakt: 0907 277 777

V tejto správe sa nenašiel žiaden vírus.
Skontroloval AVG - www.avg.sk
Verzia: 2015.0.6140 / Vírusová databáza: 4419/10683 - Dátum vydania: 22. 9. 2015

Odpoveď starostu obce Šintava   Miroslava Holičku:

From:Obec Šintava [mailto:obec@sintava.sk]
Sent: Monday, September 28, 2015 2:21 PM
To: Milos Majko; reporter24@reporter24.sk
Subject: Re: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Importance: High

 

Dobrý deň p. Majko,

na základe Vašej ústnej žiadosti podanej na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 21.9.2015 a písomného dožiadania o poskytnutie informácií 

zo dňa 23.9.2015 vám oznamujem, že  požadované informácie Vám budú podané po ukončení súdneho sporu.

S pozdravom

Miroslav Holička, starosta obce

- - -

Vychádzajúc z odpovede pána  starostu Holičku  to vyzerá tak, že v Šintave sa volený zástupca riadi inými zákonmi, ako tými, ktoré schválili zákonodarcovia. Minimálne, ignoruje povinnosť odpovedať v zákonnej lehote na otázky položené v súlade s platnou legislatívou.

Ako to teda v Šintave vlastne je? Určuje jeden človek čo je vhodné, správne alebo výhodné, aby občania a poslanci OZ vedeli?

- - -

Poznámka:

Obec Šintava je podla zákona  211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  je na žiadosťobčana povinná požadované informácie zverejniť  do 8 pracovných dní. Zákon nepozná  dôvod nezverejnenia požadovaných informácií uvedený starostom - vlastne obec nemusí zverejniť iba informácie, ktoré pod predmetný zákon nespadajú.

V tomto konkrétnom prípade jeden musí žasnúť hlavne  nad aroganciou osoby povinnej - nerešpektovanie zákonov  občanmi voleným a plateným zástupcom musí byť pre obyvateľov obce signálom, že v obci niečo nefunguje. Občania nesmú pripustiť stav, kedy volený zástupca zákony nedodržiava, dokonca ich úmyselne ignoruje. Volená funkcia nieje len o právach a samotnom poste, ale aj o povinnostiach a zodpovednosti.

Volení zástupcovia sú de facto zamestnancami občanov a majú občanom slúžiť. A volená funkcia si vyžaduje aj patričnú vážnosť a rešpekt. Nie pohŕdanie občanmi a už vôbec nie zákonmi SR.


Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Odvtedy | 16-01-2016 21:31:30
Asi odvtedy čo starosta zmaturoval a potrebuj prachy na súdne trovy proti Jurčagovi.
Kamilka | 16-01-2016 21:23:16
odkedy sa to plati
pre Kamilku | 16-01-2016 21:11:43
a zaplatila si ?
Kamilka | 14-01-2016 21:19:19
a kedy bol posledny spravodaj. ja som nedostala
spravodaj | 14-01-2016 19:46:41
Štruktúra Šintavského spravodaja sa nezmenila, ani po odchode pani Endelovej. Nasadili sa ďaľšie pani učiteľky do redakčnej rady zo ZŠ. Prelistovali sme, ale jeden článok sme si prečítali, váš príhovor pán starosta. Voňal ostrým pachom alibizmu (vyhýbať sa zodpovednosti) a hľadaním chýb v občanoch.
Diskusia | 10-10-2015 19:22:06
Program schôdze schvaľujú resp.navrhujú zmeny poslanci OZ.Tak sa obrátťe na nich ak si starosta myslí, že môže robiť čo chce. Nuž nemôže.
Diskusia | 10-10-2015 19:20:54
Program schôdze schvaľujú resp.navrhujú zmeny poslanci OZ.Tak sa obrátťe na nich ak si starosta myslí, že môže robiť čo chce. Nuž nemôže.
odobratá Diskusia z programu OZ | 10-10-2015 10:02:40
Opakujem, čítať viem, ale v rokovacom poriadku obce Šintava, nie je spomenuté, kedy sa diskusia má vynechať z programu. V rokovacom poriadku, je opísané, ako má diskusia prebiehať, ale nie je presne zadefinované, kedy sa má z programu vylúčiť!
odkaz | 09-10-2015 07:49:19
diskusia na OZ je zrušená, tak všetky svoje príspevky si môžete strčiť..... viete kam!
Janka | 08-10-2015 22:16:32
uz sa brusime. starosta tes sa
Tragikomédia bude v utorok | 08-10-2015 18:39:27
Mimoriadne zasadanie OZ - dňa 13. októbra 2015 (utorok) o 17,30 h v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave.
je morálne | 08-10-2015 14:45:51
že si žalobca /Holička/v prípade úspešnosti súdu žiadal vrátiť celý majetok a ešte aj zaplatiť súdne trovy viac ako 23 tisíc eur? To ako kde sme ? My sme niečo zavinili,keď súd dá vyhráme a ešte nám aj zaplatíš.... to by sa teraz mohol začať súdiť každý, čo niečo predal a je v domienke, že zmluva je neplatná!!!
Naši poslanci sa vlastne sami udali na súd:))) | 08-10-2015 14:16:45
Súd sa NESTOTOTOŽŇUJE s argumentáciou navrhovateľa (pána Holičku), že k schváleniu predaja nehnuteľností nedošlo. Nevyvrátiteľným dôkazom svedčiacim o opaku je písomné vyhotovenie uznesenia č. 39/OZ/2002. Na tejto skutočnosti nezmení nič ani fakt, že z niektorých svedeckých výpovedí vtedajších poslancov obecného zastupiteľstva malo vyplynúť, že notárska zápisnica ktorá obsahovala kúpnu zmluvu, nebola do podrobnosti na obecnom zastupiteľstve oboznámená, zároveň však NEBOLI pred súdom prezentované dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že by poslancom obecného zastupiteľstva aj v prípade, že kúpna zmluva nebola oboznamovaná na zastupiteľstve nejakým spôsobom znemožňované oboznámiť sa s obsahom prerokovaných materiálov, alebo že by im v tom bránili nejaké objektívne prekážky. TO, ŽE SA POSLANCI OZ NA ZÁKLADE VLASTNEJ INICIATÍVY NESNAŽILI OBOZNAMOVAŤ SA S PREDKLADANÝMI MATERIÁLMI SVEDČÍ IBA O ÚROVNI, NA AKEJ VYKONÁVALI SVOJU VOLENÚ FUNKCIU A ZASTUPOVALI SVOJICH VOLIČOV. . To isté podľa názoru súdu platí aj o vtedajšej HLAVNEJ KONTROLÓRKE OBCE vypočutej svedkyni Vödrödyovej, ktorá vo svojej svedeckej výpovedi na jednej strane spochybňovala rozsah a spôsob prevodu vlastníckeho práva, na druhej strane však ako hlavná kontrolórka obce NEVYKONAVALA NIČ, aby tieto skutočnosti v rozhodnom čase namietala, hoci to z titulu svojej funkcie bola povinná urobiť.

Súd dáva do pozornosti aj to, že nie je možné prenášať následky NEKVALITNÉHO A NEKVALIFIKOVANÉHO výkonu obecnej samosprávy na nadobúdateľa obecného majetku, pričom ani jeden z odporcov NEBOLl v čase, kedy sa rozhodovalo o prevode majetku z vlastníctva obce, ani v čase jeho schvaľovania vo verejnej funkcii, z ktorej by mohol konanie orgánov obce nejakým spôsobom ovplyvňovať. Z uvedených dôvodov preto súd považoval kúpnu zmluvu urobenú vo forme notárskej zápisnice č. N 8/02, Nz 7/02 zo dňa 11.2.2002 za platný právny úkon, ktorý bol riadnym spôsobom schváleným zákonom zmocneným orgánom obce.
???? | 08-10-2015 13:28:32
Napokon odvolateľ napadol i výrok o náhrade trov konania, keď je názoru, že súd v
napadnutom rozhodnutí neuviedol na základe čoho ustálil cenu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
ktorých sa právna služba týkala a teda z čoho vyvodil tarifnú hodnotu 1.165.000,- Eur, z ktorej následne
stanovil základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby sporu. Podľa § 10 ods. 2 vyhl.
č. 655/2004 Z.z. cena veci alebo práva, ktorých sa právna služby týka musí byť určená pri začatí
poskytovania právnej služby a v predmetnej veci iná hodnota vlastníckeho práva - predmetných
nehnuteľností ako hodnota predstavujúca ich kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy spísanej do notárskej
zápisnice t.j. suma 186.664,28 Eur zistená nebola. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej služby v predmetnej veci preto predstavuje sumu 798,37 Eur a nie sumu 6.876,33 Eur, ako ju
ustálil súd prvého stupňa.
Viera | 08-10-2015 13:23:47
Pomaly sa tu zverejňujú požadované dokumenty , teraz ich treba naozaj pozorne čítať a aj opatrne hodnotiť. Potvrdilo sa čo tu už bolo napísané k veslárskemu klubu, výška trov konania nie súdom potvrdená , že nikto asi nesleduje povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr ,kde sú zverejnené ďaľšie informácie k sporu ... Čo sa týka rokovania OZ mala náhodou pani poslankyňa Ing . Mizerová rozumný návrh a mohli sa k tomu poslanci zísť na mimoriadnom rokovaní a na ňom prijať uznesenie k úhrade prípadných trov starostom. Niekto tu písal, že sú tri pravdy - nového starostu, starého starostu a jednoducho pravda...
Julka | 08-10-2015 12:29:39
a pani Mizerova papirova tam ako poslankyna za koho vlastne kope. ona len sedi ale este jeden navrh alebo rozumny argument nepodporila. je tam len do poctu a za honorar.
Mária | 08-10-2015 12:22:36
http://otvorenesudy.sk/decrees/1435616/document
... aj to je na internete... vskutku zaujímavé čítanie.
Marika | 08-10-2015 12:10:45
nuz treba sa opytat pana starostu pana riaditela skoly.odkial idu tlaky
otázka | 08-10-2015 12:02:48
by ma zaujímalo prečo sa Zuzka Endelová vzdala funkcie?
Marika | 08-10-2015 11:08:41
chcem vyzvat pani kontrolorku aby nesirila klamstvo medzi Sintavanmi ze utorkove mimoriadne zastupitelstvo bude len take odstupujuce.bude mimoriadne verejne a este zaujimavejsie ako to posledne.ale to ma za ulohu od pana velkeho. no len aby nato sama nedoplatila...
Janka | 08-10-2015 07:04:00
aj kontrolorka by mala odstupit.a preverit platy Pata a Mata. to budeme ziadat
tak v utorok mimoriadne zastupitelstvo. aj pan Majko tak prosim sintavania pridite.
Kostolné myši | 08-10-2015 06:54:55
V tomto spore nešlo o nič iné ako o ľudskú zlobu, zákernosť a závisť zo strany pána starostu, pani kontolorky a niektorých zmanipulovaných poslancov OZ. Zaujimalo by ma akú odmenu pán starosta slúbil pani kontrolorke a pánovi L. za krivú výpoveď alebo nepamätie a popieranie určitých veci na sude??? Ale hlavne ze v kostolíku su varení - pečeni !!!
takže je zrejmé | 07-10-2015 21:12:33
že starosta Šintavy je ťažký,veľmi ťažký primitív od ktorého ťažko môžete žiadať, aby pochopil priamu či nepriamu úmeru.Takže potom vôbec nie je problém pochopiť že starosta Šintavy určite nevie,čo to znamená a2+b2= C2. A keďže má takých istých voličov je normálne, že každý normálny Šintavu zďaleka obíde a Tí normálni to tam snáď dobojujú aspoň k stavu pripomínajúcemu normálnosť. Veľmi Vám v tom držím palce. Nedá mi ešte dopísať, že časovanie slova blbosť: blbší, najblbší a potom už len holičkovský.
pavučina | 07-10-2015 19:46:11
Prečítané. Svedkovia, kt. vystupujú v tomto súdnom rozhodnutí, sú súčasťou OZ v tomto volebnom období. Mali by ste odstúpiť, lebo sa zamotávate do vlastnej pavučiny.
???? | 07-10-2015 19:16:12
Pokiaľ ide o námietku, podľa ktorej súd prvého stupňa pochybil pri vyčíslení náhrady trov
konania odporcov pozostávajúcich z odmeny za poskytnutie právnych služieb a náhrady hotových
výdavkov advokáta, keď neuviedol na základe čoho ustálil cenu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
ktorých sa právna služba týkala a teda z čoho potom vyvodil tarifnú hodnotu 1 165.000,- Eur, z ktorej
následne stanovil základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby sporu, pričom
poukázal aj na znenie § 10 ods. 2 vyhl. č. 655/2004 Z.z., podľa ktorého cena veci alebo práva, ktorých
poukázal aj na znenie § 10 ods. 2 vyhl. č. 655/2004 Z.z., podľa ktorého cena veci alebo práva, ktorých
sa právna služby týka musí byť určená pri začatí poskytovania právnej služby a v predmetnej veci iná
hodnota vlastníckeho práva - predmetných nehnuteľností ako hodnota predstavujúca ich kúpnu cenu
podľa kúpnej zmluvy spísanej do notárskej zápisnice dňa 11.1.2002 t.j. suma 186 664,28 Eur zistená
nebola.
nech sa páči | 07-10-2015 17:31:35
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=07389635-F091-4E14-A5AC-271B7BA12959&PojCislo=414900

dnes na večerné čítanie rozsudok okresného súdu....
Maria | 07-10-2015 12:15:50
a kto bude dalsi...
Floris | 06-10-2015 12:50:33
pani Endelova
anonym | 06-10-2015 11:01:08
kto je prosim vas zastupca.
Zitka | 06-10-2015 07:29:47
ako prva zastupca starostu. no musel to byt obrovsky tlak od sefa
Janka | 05-10-2015 21:39:27
v utorok za tyzdem je mimoriadne zastupitelstvo. po jednom odstupuju.
otázka | 05-10-2015 21:19:30
Čo sa začalo hýbať?
Endelova | 05-10-2015 17:40:42
Tak parada v Sintave sa to zacina hybat...
Ako dopadnete v Šintave | 04-10-2015 19:09:04
Pán Galbavý, tri roky chodíte na OZ a stále im pripomínate Vašu žiadosť o odkúpenie 61 m2 obecného pozemku.
Keď po predložení všetkých požadovaných dokumentov, ktoré neboli zadarmo Vám konečne poslanci OZ 21.9.2015 schválili odpredaj požadovaného pozemku, čoho dôkazom je video zo zasadnutia. Tak po oficiálnom zverejnení uznesenia na webovej stránke obce sa dozviete, že:
„ V súlade s par. 13 zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavujem výkon uznesenia OZ č. 43, lebo je pre obec zjavne nevýhodné.“ (presne citované)
Pán starosta, čo spravíte s obecnými pozemkami, ktoré ste už predali po 10 eur/m2 za svoje funkčné obdobie? Vtedy to bolo zjavne výhodné, alebo to boli Vaše ovečky?
Odporúčanie občanom: som starosta, som zákon a vo veci mám jasno
pre klamárov | 04-10-2015 14:46:55
Karma je zdarma.
pre uznesenie | 03-10-2015 21:12:30
www.sintava.sk
pre Dobišovú | 03-10-2015 20:50:00
doma máš mladšieho, krajšieho a inteligentnejšieho
obcan | 03-10-2015 19:39:54
Kazdy vie co tam riesili.
Pravda | 03-10-2015 00:46:44
Pán starosta a čo mi poviete nato ze vozíte pani Dobišovú na obecnom aute na vysokú školu a v neskorých nočných hodinách ste boli zaparkovaný s pani Dobišovú na nemenovanom mieste....
Na zamyslenie | 02-10-2015 22:52:20
Pravdepodobne pán holicka pôjde ešte na súd za tie všetky klamstvá ktoré natáral na poslednom OZ tak ako aj za posledných päť rokov! Vážení možte mi veriť, keby to čo povedal na pána Jurčagu bola pravda, tak by naňho podal už dávno trestne oznamenie!!!!. Celé to však z najväčšou pravdepodobnosťou je iba jeho výplod fantazie, aby zdehonestoval iných a vykreslil sám seba ako toho najjlepšieho!!
dojná krava | 02-10-2015 21:55:37
vážení, obec nie je dojná krava ...
uznesenie | 02-10-2015 21:44:30
Ako viete, že uznesenie č.43 bolo pozastavené?
pre Nové domy | 02-10-2015 21:23:47
peniažky sú odložené na súdne trovy a právnika

Váš starosta
pozastavenie uznesenia OZ č. 43 | 02-10-2015 21:20:21
pán Galbavý, dlho ste sa netešili z kúpy 61 m2 obecného pozemku za 10 eur/m2,
Vyzerá to tak, že ho má vo výhľade starostova dcéra, možno za 5 eur/m2.To potom bude pre starostu výhodné.
Nove domy | 02-10-2015 21:02:52
Pan starosta kde su peniaze co mali ist na opravu nasej cesty .
Odpoveď pre "otázku" | 02-10-2015 18:46:34
Pán Majko a Seredonline, prinášajú prostredníctvom internetu, aktuálne a užitočné informácie pre občanov z oblasti samosprávy, čoho dôkazom je počet návštevníkov tejto webovej stránky.
Pán alebo pani „otázka“ na Slovensku sa udomácnil klientelizmus, úplatkárstvo a rodinkárstvo. Veľká právomoc z okresov a krajov prešla na mestá a obce. Funkcie starostov, primátorov, poslancov sa stali „lukratívnym flekom“.
Považujem za správne, že SeredOnline informuje občanov o fungovaní demokracie v okolitých obciach a mestách. Byť starostom bolo v minulosti neatraktívnou funkciou, predstavovalo skôr čestnú funkciu. Zvýšením platov na tisícky eur mesačne, priplávali do komunálnej politiky, nielen čestní občania, ale i špekulanti. Bohužiaľ, „okúzlením“ občanov pred voľbami, sa dostávajú do komunálnej politiky aj hulváti, nevzdelaní a arogantní ľudia, ktorí svojimi skutkami ubližujú občanom, samospráve a dehonestujú funkciu, kt. bola čestnou funkciou. Zákonnosť sa mení na nezákonnosť, informovanosť na neinformovanosť, slušnosť na neslušnosť najhrubšieho zrna.
Ako dopadla demokracia v Šintave?
Občania v anonymnej diskusii na SeredOnline, už viac ako rok, vyjadrujú nespokojnosť so smerovaním obce, poukazujú na nezákonnosť, neinformovanosť a Lodenica s.r.o na súdny spor, ktorý má s obcou Šintava. Ostáva nám len veriť, že rozsudky budú zverejnené a dozvieme sa pravdu, kto inicioval súdny spor a kto zaplatí výdavky s ním spojené.
Verím, že SeredOnline, nás bude naďalej informovať o dianí v našej obci, hoci mám obavy, že ďalšie zastupiteľstvo, už kamera bude mať vstup zakázaný, lebo videom popularita p. starostu a niektorých poslancov bola znížená. Ale nie nadarmo sa vraví: Lepšie 1 krát vidieť, ako 100 krát počuť, preto, kto môže a záleží mu na Šintave, príďte v decembri na OZ.


pre toto je pravda | 01-10-2015 11:55:10
Ja som s poslancom nehovorila,len som pozerala a počúvala do video a myslela som si , že vy ste to nepostrehol ...
Toto je pravda | 01-10-2015 11:04:56
Vážený pán/ vážená pani ktorá sa nepodpísala. To čo poslanec pán Lipovský povedal Vám neviem povedat či je to pravda alebo nie. Neviem čo bolo za starostu \"Inga\" čo povedal, čo nepovedal čo sa predať malo alebo nemalo. Pán Jurcaga kúpil to čo sa predávalo. Pán poslanec Lipovský použil veľmi záväzne obvinenie na pána Jurčagu na ktoré nemá žiadne dôkazy a je trestne!!! Tak by si na takéto obvinenia v prvom rade mal dať veľký pozor!! A v druhom rade chcem upozorniť na skutočnosť že v obdobi keď pán Jurcaga lodenicu kupoval nebol ani starosta tak mi povedzte ako by si to prepísal??? A podalsie tam bola kontrolórka ktorá celú zmluvu kontrolovala. Prosím vás už prestaňte očierňovať!!!!!
pre toto je pravda | 01-10-2015 10:14:27
pre toto je pravda odporúčam znava pozrieť si video zo zasadnutia cca od 2.28 hodiny, kde hovorí ten poslanec ... Zrejme to nie je také jednoznačné, ako ste to popísal...
ten pozemok veslárskeho klubu je celý obklopený pozemkami pána J. http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=12&lng=17.7569&lat=48.2781#/parcelsc(285407304)/detail?highlight=truehttp://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=12&lng=17.7569&lat=48.2781#/parcelsc(285407304)/detail?highlight=true
Olga Jurcagova | 01-10-2015 10:04:47
Ide o právo. A na Slovensku je rovnaké právo ci je to v Sintave, v seredi ci Bratislave
Otázka | 01-10-2015 10:01:32
Chcel by som Vedieť či p. Majko je Šintavan že sa stará do našej dediny- v Seredi rozpútal niečo podobné, proti p. Primátorovi. A či vlastne môže on žiadať o spomínané dokumenty...
Toto je pravda | 01-10-2015 08:33:13
A viete co si myslim ze poslanci ani nevedeli ze za co hlasovali. Lebo ked som sa zo začiatku informovala o co vlastne ide o čom je cely sud tak poslanci ktoŕi akože hlasovali, tvrdili ze o pozemok ktorý Šintava nemala predať??!!!? To akože ktorý ten co stále bol a aj je obecný?! A nikdy nebol ani nie je predaný lodenici??? Takze cely sud začal tým ze pán starosta si pravdepodobne zle naštudoval kataster a presvedčil o jeho mylnej pravde aj poslancov.
Toto je pravda | 01-10-2015 08:00:47
Tak Vám to este raz vysvetlím:

Prvýkrát podali žalobu ze chcú naspäť pozemok pod veslarskym klubom lebo sa domnievali ze ho predali lodenici. Pravda je však taká ze pozemok pod veslarskym klubom nikdy lodenici nebol a ani neni oni si to len zle naštudovali v katastry. A to ze to tak je zistili na sude. Kedže nechceli vyzerať ako nevzdelanci lebo sud samozrejme prehrali tak podali odvolanie na krajský sud s tým ze oni uz nechcú pozemok pod veslarskym klubom ale prišli na novy nápad ze oni nevedeli co predávali a ze si predajnú zmluvu zle napísali a skontrolovali. Krajský sud im dal odpoved ze to je ich problem ze pán Jurcaga kúpil to co sa predávalo. Oni totiž to dúfali ze pán Jurcaga nebude mat nejake papiere a sud uverí ich talafatkom. Ale on mal všetko v poriadku!!! A teraz prišlo k platbe 75 000 EUR len problem bol kde na to vziať. Bolo treba kúpiť cas to to podali na vyšší sud.
toto je pravda | 30-09-2015 22:18:07 | 01-10-2015 07:37:32
pre toto je pravda | 30-09-2015 22:18:07
odporúčam pozrieť si video zo zasadnutia cca od 2.28 hodiny, kde hovorí ten poslanec ... Zrejme to nie je také jednoznačné, ako ste to popísal...
Kamil | 01-10-2015 07:30:05
tak treba niekde zacat, ideme do toho.prec s hyenou v ludskej kozi,
a je to | 01-10-2015 05:56:55
Šintavania do uliiic!!!!Treba ho zbavit
funkcie!!!
toto je pravda | 30-09-2015 22:18:07
A preto tak pán holicka bojuje za to aby sa rozsudky nezverejnili!!!
toto je pravda | 30-09-2015 22:13:31
Však nech poslanci povedia ci vedeli za co hlasovali??? Podľa mna nevedeli za co ruky zdvíhali!!!! Lebo dat lodenicu na sud za to ze chcú vrátiť pozemok pod veslarskym klubom, ktorý lodenica nikdy nekúpila ani nebol na zmluve a stále je a bol zapísaný v katastry ako obecný by mu nikdy neodklepli. Takze oni dali lodenicu na sud len za to ze sa zle pozreli v katastry!!! A ked sa na sude dozvedeli ze vlastne bijú sa o pozemok ktorý je a vzdy bol ich tak nechceli vyzerať ako nejakí nevzdelanci a tiez bolo pred voľbami tak to dali opäť na śud. Krajský sud potvrdil to iste a kedže teraz prišlo k plateniu tak potrebuju kúpiť nejaký cas a podali to na najvyšší sud !!! Tak a je pravda vonku!!!
ryba | 30-09-2015 21:50:28
Pán riaditeľ ZŠ sa cíti v Šintave, ako ryba vo vode. Dobre sa majú v škole, pekné platy, stále vzácne návštevy, hostiny... A pri p. Holičkovi, škola napreduje a ostatné v obci zaostáva.
sYLVIA | 30-09-2015 21:33:13
ved moze mu aj riaditel skoly prispiet aj s endelovu. to su jeho tutori
Šintavská škoda | 30-09-2015 20:44:24
no hádam by ste vážení Šintavania nechceli, aby súdne trovy a advokáta zaplatil p. starosta zo svojich?
Pointa a fakty | 30-09-2015 20:22:06
Faktom je, že pred rokmi obec súhlasom poslancov OZ (čo je nevyhnutné) právoplatne predala spomínané nehnuteľnosti Jurčagovi. Faktom je tiež to, že starosta Holička podal po rokoch žalobu na súd - o aké fakty oprel svoju žalobu nie je jasné. Zásadný je však fakt, či mal podanie žaloby odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. V prípade že áno, tak môže pokojne spať - zaplatia to Šintavania. Ak nie, tak sú dve možnosti - obidve v rukách poslancov OZ (uhradenie tak vysokej čiastky aká sa tu spomína musí schváliť OZ).
1. OZ nebude súhlasiť s uhradením súdnych trovov z rozpočtu obce s odôvodnením, že ide o súkromnú iniciatívu starostu - a starosta môže začať šetriť na trovy.
2. OZ uhradenie trovov (ak sa spor ukončí) odhlasuje. Ako to však vysvetlia svojim voličom bude ich vec.
Pointa je v tom, že riešenie kto zaplatí za zrejme úplne zbytočný spor Holička-Jurčaga majú alebo budú mať v rukách terajší poslanci OZ Šintava. Zverejnené video zo zasadnutia OZ Šintava(podľa môjho súkromného názoru) ma presvedčuje, že starosta môže pokojne spávať.
To bude ale šintavská škoda.
Rudolf | 30-09-2015 20:19:08
Ospravedlňujem sa. P. Majko
Rudolf | 30-09-2015 20:17:39
pekne to p. Mako napísal.Volení zástupcovia sú de facto zamestnancami občanov a majú občanom slúžiť.
Keď niekto v zamestnaní spôsobí škodu svojmu zamestnávateľovi, nasleduje v neprospech zamestnanca nejaký postih, buď kárny alebo personálny. A pri sume, ktorú pravdepodobne Šintava zaplatí by mal byť aj dobrovoľný
odchod.
Ale nášmu starostovi, možno na budúcom zasadnutí poslanci navrhnú aj zvýšenie platu.
pre Anonym | 30-09-2015 19:00:23
Kde je pravda? čo je pravda....?
V roku 2002 sa predal areál Lodenice na základe kúpno-predajnej zmluvy ktorú odsúhlasovali poslanci OZ .
Na tejto zmluve sú rozpísané jednotlivé pozemky, budovy s číslom parciel, súpisnými číslami. Je tam zapísaná suma za akú sa to predávalo a tiež vecné bremeno ..
Po desiatich rokoch príde p. Holička do funkcie a rozhodne sa podať žalobu na neplatnosť zmluvy,lebo sa vraj predalo čo sa predať nemalo a dožaduje sa vrátenia pozemku pod budovou veslárskeho klubu. Keď konečne pochopí po prvom pojednávaní, že pozemok pod budovou veslárskeho klubu je obecný, začne rozprávať iné rozprávky, vraj sa nemali predať žiadne pozemky iba budovy …..čím nás prekvapí nabudúce?
anonym | 30-09-2015 18:11:11
my chceme prave vediet tu pravdu.
Anonym | 30-09-2015 17:39:28
Samozrejme, že ja nepoznám detaily predaja, ale ak bolo všetko v poriadku nie je dôvod obávať sa , že by sud nakoniec nerozhodol v prospech kupujúceho. Ostáva otázka, či pán starosta podal žalobu z dôvodu, že pozná určite skutočnosti , ktoré ho viedli k tomu ,aby podal žalobu a tým získal spať uvedený majetok, alebo je v tom osobný konflikt s pánom Jurcagom. Každopádne existuje asi pravda pána starostu pravda pána Jurcagu a pravda.
pre anonym | 30-09-2015 14:14:16
dám Ti za pravdu v tom, že keď chcem niečo zachrániť ,tak sa o to pokúsim, ale pokúsim sa najskôr nejako dohodnúť, navrhnúť nejaké riešenie, finančné vyrovnanie, ponúknuť náhradná pozemok.....ale pán starosta nemal záujem sa nejako dohodnúť ani navrhnúť nejaké riešenie, on to hodil rovno na súd a chcel, aby súd rozhodol že je zmluva neplatná ďalej chcel vrátiť pozemok pod veslárskym klubom, ktorý vlastne ani nikdy nebol predaný a bol a je na LV obce. Dám jednu hypotetickú otázku: kúpiš si dom aj s pozemkom. Túto nehnuteľnosť budeš pomaly zveľaďovať. Po 10 rokoch príde na tvoju adresu žaloba o neplatnosť predaja, v ktorej sa bývalý majiteľ domáha vrátenia majetku, lebo vraj on chce pre rodinu zachrániť majetok.....Vzdáš sa svojho majetku ?? Alebo budeš bojovať o svoj majetok, ktorý desať rokov zveľaduješ??
anonym | 30-09-2015 13:47:26
myslel som z pohladu starostu to bola zachrana majetku.
Pre anonym | 30-09-2015 13:30:19
Nechápem tvoj koment...1)ako co išiel zachraňovať?? To co sa raz schválilo a predalo tak po 10rokoch si zmyslel ze chce spat????? 2) Radšej nech su v Sintave 2 tábory ako jeden ktorý bude zobrať pánovi starostovi všetko z ruky.
anonym | 30-09-2015 12:52:41
*oprava...obce Šintava
anonym | 30-09-2015 12:51:28
Len uz ked je to v takomto stave, treba pockat na vyjadrenie NS ktory riesi dovolanie, a potom sa moze riesit vziknuty stav . Podla mna uvedeny spor bral terajsi starosta ako zachranu byvaleho majetku obce soporna a v takom pripade zial sa obcania rozdelia na dva tábory kde jeden budu stat za starostom a druhy proti starostovi. takze prakticky neriesitelna situácia. Mozno na dalsie volby.
pre anonym | 30-09-2015 12:08:48
neberiem to ako obhajobu...v zastupiteľstve je viac poslancov ako starostov,každý občan pokiaľ má nejaké podozrenie môže sa obrátiť na poslancov a môžu začať konať... ale treba si poriadne naštudovať všetky podklady a nie všetko hneď dávať na súd a potom zistíme, že sme sa zmýlili keď je po všetkom a treba začať platiť
anonym | 30-09-2015 11:44:11
Neber to ako jeho obhajobu. Len myslim si ze ako starosta obce mal asi lepsi pristup k materialom o odpredaji sporneho majetku. Kazdopadne asi sa tu jedna aj o osobne spory medzi starostom a p.Jurcagom.
pre ...pre obcan sintavy | 30-09-2015 10:55:56
...ale on bol poslancom , nie len obyčajným občanom Šintavy, tak mal podľa toho aj konať a aj keby bol len obyčajným občanom, pokiaľ mal nejaké podozrenia, že nieje niečo v poriadku tak mal konať.Pokiaľ si pozeral video, tak si videl že konal už v roku 2009, keď žiadal vysporiadať obecný pozemok, ktorý bol vlastne obecný....tak o čo tu vlastne ide??
pre obcan sintavy | 30-09-2015 10:22:47
Preco cakal? No asi preto, ze sa jednalo o byvaly majetok Sintavy. Logicke.
všetko čo chcete nájdete tu.... | 30-09-2015 08:25:00
http://www.sintava.sk/zverejnovanie/faktury
tak to je | 29-09-2015 23:00:29
Pán starosta si robí čo chce a vysmieva sa do tvare nám všetkým.
Obcan Sintavy | 29-09-2015 22:50:50
Mna ako obcana Sintavi strasne zaujim preco nas terajsi starosta pan Holicka cakal na podanie zaloby az dovtedy pokial sa stal starostom..Preco nepodal zalobu ako obcan ale ako starosta?No aby nemusel platit zo svojho vacku ani korunu.Som za odvolanie starostu s okamzitou platnostou.Takyto clovek bez chrbtovej kosti nema na tomto poate co robit!Ach nasi dochodcovia nam pekne dali..Skoda je len ze pan Majko nebol a nenatacal predosle zasadnutie kde z ust nasho pana starostu zaznela veta: mna nezaujimaju zakony,my tu v Sintave mame ine zakony..Toto je nas PAN STAROSTA!
tak to je | 29-09-2015 20:56:37
Pán starosta si robí čo chce a vysmieva sa do tvare nám všetkým.
pre "hladajte a nájdete" | 29-09-2015 18:16:54 | 29-09-2015 20:08:16
Hladajte a nájdete , je radový občan a ani po prečítaní dokumentov mi nie je jasné , na koho stranu sa postaviť, ale pravda je asi dobre ukrytá ...a možno je to ego dvoch pánov...
Fero | 29-09-2015 19:56:51
Aké referendum?
Nech odstúpi sám a hneď!
To tak, ešte vyhadzovať peniaze za referendum!
sintavania | 29-09-2015 19:39:19
SME ZA REFERENDUM. PREC S NIM....
pre "hladajte a nájdete" | 29-09-2015 18:16:54
my nie sme zvedaví ako hospodári lodenica,je to jej vec, my sme zvedaví ako hospodári obec s našimi peniazmi a nemienime sa hrať na schovávačku....a viete mi povedať kde nájdem informáciu ,ktorý právnik zastupoval obec a koľko sme mu už prispeli na zveladenie jeho majetku? Čo vy nato pani Vodrodyová?
referendum | 29-09-2015 17:45:38
Nastalo tu vážne porušenie zákona, malo by byť referendum a predčasné voľby. Nemáme povinnosť takéto správanie tolerovať!!!
Hladajte a nájdete | 29-09-2015 17:42:59
Skoro všetko čo pán Majko požaduje , je verejne prístupné už teraz - rozsudky, zmluvy ,faktúry aj uznesenia. Dokonca sa dá zistiť ako hospodári lodenica a aký má účtovný majetok. Sú to veci, ktoré sa zverejňujú zo zákona. Aj pán poslanec Ing. PhDr. Šimulčík mal rozsudok v ruke a je isté ,že ho nezískal nezákonne.
Co je vela to je malo pre sintavsky paskvil | 29-09-2015 17:17:08
Pani sefredaktorka a zaroven pani zastupkyna pana najvyssieho je kapitola sama o sebe... Drzi sa hesla nehryz ruku co ta krmi a nadalej parazituje v \"Najvyssieho\" zadku
ajaaja | 29-09-2015 16:14:51
presne tak.
sintavsky paškvil | 29-09-2015 16:11:51
A prečo o tomto probléme nenapisala doteraz nič vážená pani šéfredaktorka sintavskeho spravodaju???Cenzura??? Alebo žeby ona sama prikyvkala pánovi starostovi tu žalobu?!?!
Pane Bože | 29-09-2015 15:43:35
veď to je tak jednoduché, pokiaľ starosta odmietol poskytnúť v zmysle príslušného zákona informácie, skončí ako starosta Brunoviec. TAk neváhajte v Šintave a šup podanie naprokuratúru o preskúmanie či sa starosta týmto nedopustil trestného činu. A je vymaľované.
sintavania pochopili | 29-09-2015 15:42:16
Lož má krátke nohy pán Holička!
Maly Mirko | 29-09-2015 14:49:57
Dajte mi pokoj, stale len ja... Ake spory? ake sudy? aky pravnici? Ja si uz ani nepametam ze nejaky sud bol...
Ps: mily obcania, zajtra o 7.00 rano je zraz na namesti, ideme na vylet!
Ps2: idem vas predat... Ten vymysleny sud chcu zaplatit, mrchy!
Janko | 29-09-2015 14:26:40
Sintavanom sa uz otvataju tie oci. a verte mi ze zle dopadne. lebo sa zamotava vo vlastnych klamstvach.a uz je v koncoch
marian | 29-09-2015 14:23:52
mirko. coho sa bojis. ved si tvrdil ze ty mas pravdu,tak to dokaz.
Je to tak | 29-09-2015 14:17:53
Bojí sa, že by sa šintavanom oči otvorili...
anonym | 29-09-2015 13:53:48
on asy nevie ze je tam pre obcanou,ktory ho volili.
Tvarožková | 29-09-2015 13:49:17
a kde nastal problém PÁN STAROSTA...veď ste na zastupiteľstve niekoľko krát zdôraznil, že nemáte s tým problém .....?!

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign