Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Otvorený list občanov mesta voleným zástupcom - ANKETA

Miloš MajkoDátum26. 11. 2012 11:46:18TémaINFOSLOBODA
200

Vývoj v spoločnosti našťastie smeruje stále k väčšiemu záujmu občanov o dianie vo veciach verejných. Stále viac ľudí začína chápať, že volení funkcionári majú slúžiť nám občanom a nie opačne.

Aj v našom meste sme svedkami konania  niektorých poslancov  MsZ nie v prospech väčšiny občanov. A to napriek verejne prejavenému  nesúhlasu mnohých voličov  s ich rozhodnutiami, ktoré evidentne smerujú  k zvýhodňovaniu  úzkych záujmových skupín obyvateľov . Na tento problém už roky poukazujeme v  SOL. 

Dosť určite práve posledné udalosti  (ignorovanie a zosmiešnenie  občanov - navrhovateľov iných na ocenenie mesta, VZN prijímané poslancami  MsZ a fungujúce v meste v rozpore s platnou legislatívou, či  návrh VZN o stovky percent zvyšujúci poplatky za materské školy)  boli tou povestnou kvapkou, ktorá spôsobila preliatie pohára trpezlivosti u mnohých občanov. Nevidiac inú možnosť na nápravu  sa rozhodli napísať vedeniu mesta a poslancom MsZ otvorený list, ktorého obsah uverejňujeme v plnom znení:

 

Vážení volení zástupcovia občanov mesta Sereď,

dnešný  17. november považujeme za priam symbolický dátum na napísanie listu, ktorého obsah mal byť minulosťou už takmer štvrť storočie, inak povedané, v civilizovanej spoločnosti by nemal byť dôvod k jeho vzniku.

Práve v tento deň si mnohí z nás automaticky viac zamýšlajú sa nad tým, či štrngotajúcimi kľúčmi a ideálmi v mysliach demonštrantov mrznúcich počas  Nežnej revolúcie na námestiach, sme docielili to, čo sme docieliť chceli. Teda skutočnú demokraciu, skutočnú vládu ľudí, skutočné rozhodovanie o svojich osudoch, o úrovni vlastného života či o statuse, ktorý budeme zastávať v spoločnosti.

Žiaľ po viac ako dvoch desaťročiach vidíme, že vláda jednej strany bola – priznajme si, že aj našou neskúsenosťou, nezáujmom a dôverou vo volených zástupcov - prenesená nie do rúk ľudí skutočne zastupujúcich občana a jeho záujmy. A to žiaľ nie iba z pohľadu tej „veľkej“ politiky.

My, občania mesta  Sereď si uvedomujeme, ako veľmi sa nielen nás ale najmä našich detí a vnukov dotýka každé rozhodnutie, ktoré Vy,  nami volení zástupcovia prijímate. Uvedomujeme si, ako svojimi rozhodnutiami veľmi dokážete zmeniť životy nielen väčšiny obyvateľov mesta, ale aj mimoriadne úzkych skupín takpovediac vyvolených.

Nie je potrebná žiadna veľká odbornosť či rozhľad občana, aby sme pochopili, že prakticky všetky dôležité rozhodnutia  smerujú k podpore jednotlivých záujmových skupín, ktoré majú medzi poslancami a vedením mesta svoje ťažko spochybniteľné zázemie. Rozdeľovanie finančných zdrojov patriacich všetkým občanom mesta po dlhé roky nie je spravodlivé a až mimoriadne okato sú zvýhodňované kluby či združenia, v ktorých zďaleka nie je zastúpená väčšina obyvateľov mesta. Ich činnosť nesmeruje v prospech väčšiny občanov a profit z činnosti združení je smerovaný iba k veľmi obmedzenej vrstve občanov.

Po dlhé roky sledujeme stav, kedy ešte aj cesty sú opravované tam, kde bývajú poslanci  MsZ, k nehnuteľnostiam v meste sa dostanú skôr deti poslancov ako bežný občan a to veľa krát ľsťou, kedy poslanci  MsZ či nim blízke osoby majú v mestských nehnuteľnostiach dlhoročné nájmy za výrazne zvýhodnené nájomné, kedy sa k mnohým dlhodobo zmluvne viazaným zákazkám dostavajú firmy, ktoré sú na poslancov  MsZ buď priamo naviazané, alebo sú významnými sponzormi akcií poriadaných  primátorom mesta či pod jeho záštitou.

Nie sme jediným mestom, ktorého volení predstavitelia  si za peniaze nás občanov pravidelne vydávajú tlačené periodikum, v ktorom oni sami rozhodujú o tom, čo v ňom bude uverejnené, teda aké informácie sa dostanú občanom mesta. Anomália, ktorá v demokratickej spoločnosti nemá čo hľadať.

Nie sme jediným mestom, ktoré za peniaze občanov mesta vytvorilo internetové médium, v ktorom opätovne prináša informácie, ktorých šírenie vyhovuje iba určitému úzkemu okruhu ľudí priamo spätých s vedením mesta a poslancami  MsZ.

Jednoznačne sme však jediným mestom v republike, ktoré v mediálnej oblasti takto koná napriek tomu, že v meste už 5 rokov pôsobí nezávislé médium tvorené samotnými občanmi, ktoré si svojou objektivitou, nestrannosťou a kvalitnou prácou získalo prestíž a uznanie odbornej verejnosti v celorepublikovom meradle. Sme jediným mestom, ktorého občanmi volení funkcionári sa neštítia kopírovania toho, čo iní vymysleli, zaplatili zo svojich peňazí  a úspešne zaviedli  do praxe.

Sme mestom, v ktorom viacerí poslanci  MsZ sú  zároveň podnikateľmi, ktorých firmy  (prípadne firmy ich blízkych príbuzných)  majú s mestom a organizáciami patriacimi mestu uzatvorené dlhodobé nájomné zmluvy a zmluvy na dodávku tovaru a služieb.  A sme mestom, v ktorom napriek upozorneniam občanov – voličov, vedenie mesta a poslanci  MsZ s týmto stavom nielenže nič nerobia, ale tvária sa, že problém nejestvuje.

Žijeme v meste, v ktorom si Vy volení funkcionári privlastňujete  právo rozhodovať o veciach, ktoré na desaťročia menia vzhľad mesta. Kde jedinci ktorí sú pri moci z pozície svojich funkcií nielen o veciach rozhodujú, ale svoje rozhodnutia mnohokrát pretavujú do reálnych zákaziek pre svoje vlastné firmy a to napriek tomu, že ich práca nezodpovedá súčasným štandardom (napr. architektonický návrh námestia Slobody)  v danom odvetví.

Poslanci mesta  Sereď s požehnaním primátora mesta sú schopní bez akejkoľvek predošlej komunikácie s občanmi mesta -  voličmi navrhnúť, schváliť a podpísať zmluvu (Sokolovňa) s nájmom pre de facto súkromný klub a záväzkami  vyplývajúcimi zo zmluvy pre mesto – teda nás všetkých na  50 rokov!

Pýtame sa, je to v súlade s etikou a je to vôbec normálne? Akým právom napriek upozorneniam a nespokojnosti občanov takýto právny dokument bol vedením mesta schválený a podpísaný? Akým právom ste  Vy súčasní poslanci  MsZ  zaviazali  našich vnukov a pravnukov plniť Vaše osobné,  želania na dobu prakticky štyroch generácií?

Sme mestom, v ktorom  Vy nami volení zástupcovia  v čase  kedy naše deti v materských školách sedia na takmer  50 ročných stoličkách vidíte ako vhodnú investíciu nie vzdelanie našich detí, ale umelý trávnik a iné výhody pre ďalší súkromný klub futbalistov, z ktorých  90% nie je vôbec zo  Serede. A to všetko napriek tomu, že deťom aj v tomto športe sa v meste dostáva tak málo, až sa  väčšina šikovných juniorov rozhodla radšej trénovať v iných mestách.

17. november je naozaj tým najvhodnejším dátumom na to, aby sme my občania – voliči upozornili poslancov  MsZ , primátora mesta a úradníkov platených z našich daní, že nie sme slepí a že nie sme spokojní s Vašou  prácou a rozhodovaním minimálne vo vymenovaných veciach.

Verejne týmto listom upozorňujeme Vás, našich zástupcov, že sme Vám dali svoju dôveru nie preto, aby ste zo svojich pozícií konali v náš neprospech, ale aby ste nám slúžili a aby ste konali v prospech väčšiny občanov mesta.

Takto však konať nemôžete, keďže sa bránite komunikácii s väčšinou občanov a to napríklad cez nezávislé médium  SeredOnLine.sk, ktoré sa o otvorenú verejnú diskusiu snaží už 5 rokov.  Väčšina z Vás poslancov  MsZ neprejavila záujem ani o verejné diskusie v médiu, ktoré jediné vie vierohodným spôsobom preukázať  sledovanosť a jeho redakčný systém umožňuje interaktívne vstupy v smere občan – poslanec (primátor, úradník) a tiež v smere  opačnom. Väčšina z Vás dokonca  neodpovedala ani na konkrétne otázky položené konkrétnym podpísaným a jasne identifikovaným občanom  e-mailom, prostredníctvom internetového média mesta a tiež tlačeného periodika vydávaného mestom Sereď. Takýto postup považujeme za vrchol arogancie voleného zástupcu voči občanovi a pohŕdanie  ním.

Iba pred niekoľkými mesiacmi sme mimo iné dva razy denne nútene z mestského rozhlasu počúvali oznamy vedenia mesta, v ktorých boli občania mesta vyzývaní, aby verejne navrhovali občanov a organizácie na ocenenie mesta. Následne o ich podpísaných a riadne zdôvodnených návrhoch poslanci MsZ hlasovali tajne a rozhodli bez akéhokoľvek odôvodnenia pre navrhovateľa i na ocenenie navrhnutých organizácií a jednotlivcov.

Už len za perličku v tomto kontexte považujeme verejné vyjadrenie jedného z poslancov MsZ v ktorom tvrdí, že občania si robili srandu.

Je to hanba, arogancia moci  a vrchol poníženia, ktorého sa občania dočkali od ľudí, ktorým vo voľbách dali svoje hlasy vo viere, že sa jedná o ľudí čestných a charakterných.

Je tu polovica volebného obdobia a my občania – Vaši voliči trváme na tom, aby ste s nami komunikovali spôsobom, ktorý si zvolíme my a nie spôsobom, ktorý volíte  Vy tak, aby námaha a náklady na komunikáciu zostali na nás.

Vážení volení zástupcovia nás občanov – Vy ste sa rozhodli kandidovať, Vy ste nás týždne pred voľbami uháňali a presviedčali, aby sme  Vám dali svoje hlasy.

Len na základe našich anonymných hlasov ste sa stali poslancami a primátorom mesta  Sereď. Na základe našich hlasov a z našej vôle ste v pozíciách, ktoré  Vám umožňujú rozhodovať o veciach verejných, rozdeľovať spoločné finančné zdroje a určovať, akým smerom sa mesto bude uberať. Pripomíname  Vám, že Váš mandát  Vás zároveň  zaväzuje nás počúvať.

My občania si želáme, aby ste naše názory  brali vážne, aby ste s nami komunikovali o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa budúcnosti našej a našich detí. Želáme si,  aby ste sa správali tak, ako to chceme my, Vaši voliči a nie úzke záujmové skupiny.

Trváme na tom, že svoje posty si musíte zaslúžiť, o čom nás musíte presvedčiť Vy samotní a to nielen pred voľbami, ale vždy, kedy Vás o to požiadame.

Práve v tento pre každého občana našej krajiny významný deň  je vhodné opätovne  Vám pripomenúť a zdôrazniť,  že volený funkcionár nie je našim pánom, ale tým, kto nám je povinný slúžiť a skladať účty z vykonanej práce.

Ak sa Vám táto vízia nepáči, máte možnosť dobrovoľne – (tak ako ste sa pred dvomi rokmi rozhodli kandidovať)  - vzdať sa svojho mandátu v prospech tých, ktorí sa svojmu poslaniu nespreneveria.

Vážení nami občanmi volení zástupcovia, tento otvorený list podpisujeme my občania mesta, ktorým záleží na budúcnosti našej a našich detí a žiadame Vás, aby sa nad jeho obsahom zamysleli. Zároveň  Vám oznamujeme, že sme občanmi, ktorí sa budú pýtať pravidelne a to aj na  veci, na ktoré uznávame, že odpovedať Vám je nepríjemné. Považujte tento list za úvod skutočného záujmu občanov o dianie v meste, v ktorom žijeme a žiť chceme aj ďalej.

Tento otvorený list žiadame uverejniť v plnom znení a to  Seredských novinkách (tlačenej – december 2012 i internetovej verzii - okamžite), na vývesnej tabuli mesta, v médiách, na ktoré mesto  Sereď alebo ním riadené (vlastnené) organizácie prispievajú finančne a v internetových novinách  SeredOnLine.sk - bezodkladne.

V Seredi, 17. novembra  2012

 


Anketa: Súhlasíte s obsahom otvoreného listu vedeniu mesta a poslancom MsZ?Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
anonym | 17-12-2012 20:15:28
nebolo to zbytočné, lebo aj na základe tohto listu sa zvolá verejné zhromaždenie, ktoré bolo na zastup. schválené. Aj ked podla mna zbytocne, lebo máme prvé pondelky v mesiaci..
pre hombre | 17-12-2012 20:02:44
Chcel som tým povedať, že tento list napriek snahe jej tvorcov (alebo tvorcu?) môže vedenie mesta alebo poslanci hodiť do koša a tým to zhaslo. Mohlo sa myslieť na zákonné náležitosti a urobiť z toho petíciu alebo sťažnosť. Potom by bol adresát povinný sa tým zaoberať, teraz nemusí nič. Zbytočné úsilie, ktoré mi pripomína bezzubú snahu istého poslaneckého zboru v neďalekej obci.
hombre | 17-12-2012 19:51:20
anonym | 17-12-2012 19:10:56: Nuž p. Irsákovi st. zrejme išlo viac o formálnu stránku veci ako o obsahovú. Otvorený list sa zväčša vníma ako list adresovaný niekomu. Tento raz to boli poslanci, s tým, že obsah listu sa dá aj na vedomie širšej verejnosti. Nie vždy musí obsahovať podpis pisateľa aj jeho adresu. A to že p. poslancovi išlo viac o formálnu stránku veci, potvrdil aj 11.12. na MsZ svojim hlasovaním. Keď sa hlasovalo o bode programu č. 7 (hlasovanie 17 a 18 o výške poplatkov za MŠ) sa mu akosi "zaseklo" tlačítko, ale bezprostredne na to, pri hlasovaní o miestnom poplatku za komunálny odpad, tlačítko už bolo funkčné. Hold, kdo umí, ten umí!
anonym | 17-12-2012 19:10:56
Najlepšie to napísal p. Irsák st. - tento otvorený list občanov mesta nemá náležitosti sťažnosti, ani petície, ani nezakladá žiadne práva a povinnosti. Z právneho hľadiska to vlastne je iba anonymný list nespĺňajúci žiadne kritériá, na základe ktorých by sa dal označil nejakým právnym inštitútom. Proste akýsi výkrik do tmy. Ja v práci takéto podania, ktoré nespĺňajú určité náležitosti, vybavujem nasledovne "Vzal na vedomie, a/a". Pripojím ešte dátum a podpis, aby som učinil zadosť internému predpisu. Takže pripájam sa k otázke p. Irsáka: A?
Anonym | 17-12-2012 15:38:42
Anonym 5.12.veľmi výstižne napísal:
Pán Majko, nemusíme sa hrať na slepú babu. Myslím, že si viete zistiť kto vám píše a trvám na svojom názore , že umožňujete na svojich stránkach uverejňovať humus.
Taktiež si myslím, že to robíte kvôli čítanosti a pramálo vás trápi, že tu necháte osočovať a urážať slušných ľudí. Z toho mi vychádza, že SOL šíri viac zla ako dobra. A to už je vaša vizitka - keď si to raz uvedomíte, možno vás bude aj hrýzť svedomie. Napriek tomu vám prajem dobrú noc.
anonym | 16-12-2012 16:02:11
A čo z toho..?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 16-12-2012 13:55:54
Stacilo jedno zasadanie MsZ a pravdivost obsahu listu potvrdili samotni voleni funkcionari mesta. A to sa tak buchali do prs, ze ide o vymysly...

Uplynulo niekolko tyzdnov a zial mozem znovu vyhlasit - ano, podpisujem sa pod jeho obsah aj teraz!
Občan | 05-12-2012 22:25:58
Chodil som sem pomerne často a rád ale to čo ste ako majiteľ dopustili je devastásia dobrej myšlienky do kultúrneho suterénu. Už to má málo spoločné s novinárčinou , etikou a slušnosťou. Je to určite vec pohľadu a budete zase vysvetľovať a vysvetlovať...
Bulvár a akékoľvek svinstvá napísané ľudia chcú .A je jedno ide o pravdu , výmysel alebo zámer.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-12-2012 02:04:58
Anonym | 05-12-2012 01:39:07 | - napriek Vasej vycitke Vas ubezpecujem, ze za nazory napisane vo verejnej diskusii inymi ludmi ma hryzt svedomie nebude.

Opacne, hryzlo by ma svedomie vtedy, ked by som obmedzil slobodnu diskusiu tak, ako je obmedzena v mediach, ktore zial aj ja platim. Hryzlo by ma svedomie, keby som sa podielal na sireni demagogie a propagandy a keby som sa anonymne ja podielal na utokoch na inych ludi.

Za 5 rokov ste urcite mali dostatok casu a moznosti vidiet, ako komunikujem a ako sa snazim posobit na ludi, ktori komunikuju aj podla mna nie ferovo, cestne a seriozne. Zial, svet nezmenime, no mozeme sa pokusit aspon o zmenu v mensom. O to sa pokusam a vysledky vidim - pokial cestu vidite napriklad v zablokovani slobodnych nazorov , nemam s tym najmensi problem. Skuste to, len prosim tam, kde sa to bude spajat s Vasim menom a nie s mojim.

Ja zastavam nazor, ze kazdy obcan si musi sam v plnej miere zodpovedat za svoje konanie a aj za neho niest plne nasledky.
Pod mojimi prispevkami vidite moj podpis a to nech su akekolvek pozitivne, negativne, kriticke voci komukolvek ci comukolvek. Povazujem to za slusne, seriozne a korektne. Nemienim sa toho prava vzdat a nechcem uberat na moznostiach danych inym, totiz vyjadrit sa anonymne.
Je na kazdom jedincovi, ako a co napise. Ani Vas nik nenutil pisat anonymne ci pod menom. Slobodne ste sa rozhodli napisat to, co ste napisali. Je fajn, ze ste komunikovali - tadial vedie cesta. Ale je na skodu veci, ze kritizujete slobodu a nie cenzuru. Na skodu aj pre Vas a Vase deti. Tolko moj nazor. Ja Vam neberiem Vas a som rad, ze aspon tolerujete ten moj. Aj Vam prijemny vecer, ci o par hodin vlastne uz rano...
Anonym | 05-12-2012 01:39:07
Pán Majko, nemusíme sa hrať na slepú babu. Myslím, že si viete zistiť kto vám píše a trvám na svojom názore , že umožňujete na svojich stránkach uverejňovať humus.
Taktiež si myslím, že to robíte kvôli čítanosti a pramálo vás trápi, že tu necháte osočovať a urážať slušných ľudí. Z toho mi vychádza, že SOL šíri viac zla ako dobra. A to už je vaša vizitka - keď si to raz uvedomíte, možno vás bude aj hrýzť svedomie. Napriek tomu vám prajem dobrú noc.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-12-2012 01:15:10
Anonym | 05-12-2012 01:07:30 | - nie, znovu nemate pravdu a hovorite nezmysly. Vas nazor som nezmazal a ani toto Vase tvrdenie mazat nemam dovod a to napriek tomu, ze nerozlisujete medzi mediom, ktore je sukromny a mediom, ktore je de facto verejnopravnym. Ale to je o Vasom mysleni.

Co sa tyka velkych pismen - ide o tzv. kricanie, ktore nie je tolerovane v ziadnych diskusiach. Vy ho mate tolerovane hned 3 x. Povazujte to za nadstandard a dnesny nocny darcek osobne pre Vas odo mna.

Kludne pokracujte v demagogii vo svojich prispevkoch. Ako som uz napisal, je zaujimave citat ich. Ovela vacsiu hoidnotu by vsak zislaki, keby ste sa pod ne podpisali tak, ako sa ja podpisujem pod svoje. Jedine ze by Vam o hodnotu neslo...
Anonym | 05-12-2012 01:07:30
Takže pán Majko, vy máte právo mazať názor, ktorý vám nevyhovuje a redaktor seredských noviniek podľa vás nemá právo mazať. A dokonca máte právo diktovať, či niekto použije veľké písmená, alebo nie. Skúste sa nad sebou zamyslieť, či by ste sa niekeda aj vy nemohli mýliť.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-12-2012 01:01:35
Anonym | 05-12-2012 00:57:00 | - upozornujem Vas, ze dalsi z Vasich prispevkov napisany vylucne velkymi pismenami bude zmazany bez ohladu na jeho obsah.

Mate moznost zariadit sa vopred.
Anonym | 05-12-2012 00:57:00
TAK NA TOTO SÚ SEREDONLINE. ABY VŠELIJAKÍ MINOVIA URÁŽALI VEDENIE MESTA ZA TO, ŽE SA SEREĎ PO DESAŤROČIACH STAGNÁCIE KONEČNE POHLA DOPREDU. BLAHOŽELÁM PÁN MAJKO ZA TENTO HUMUS, KTORÝ NA SVOJICH STRÁNKACH DOVOLÍTE UVEREJŇOVAŤ.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 05-12-2012 00:47:26
SEREĎAN | 05-12-2012 00:39:09 | - pod druhym clankom na mna utoicite ucelovymi tvrdeniami a tu KRICITE nezmysly.

Ja osobne podporujem VEREJNE vedenie mesta v kazdej dobrej veci, som ochotny v kazdej dobrej veci pomoct a pomaham uz 5 rokov. Na rozdiel od mnohych inych, za svoje.

Nemienim sa pod Vasim prispevkom velmi rozpisovat, ale stojite na privelmi tenkom lade a tadialto cesta nevedie. Uz nie sme v 70. tych rokoch minuleho storocia. Cielene anonymne utoky na nas su tak neskutocne priehladne, az ma bavi citat ich. Vsimate si dufam, ze dokonca nie su ani zmazavane. Je to vizitka Vas a tych, ktori Vas na to nahovaraju.
Nam ide o jedno jedine - rovnost a spravodlivost. A v mediu o informovanie obcanov pravdivo - nie vsetci su ovce, vedia citat a mysliet. Oni si to spravne v clankoch kazdeho z nas najdu.
Verte ludom.
Prijemny vecer.
SEREĎAN | 05-12-2012 00:39:09
TAK NA TOTO SÚ SEREDONLINE. ABY VŠELIJAKÍ MINOVIA URÁŽALI VEDENIE MESTA ZA TO, ŽE SA SEREĎ PO DESAŤROČIACH STAGNÁCIE KONEČNE POHLA DOPREDU. BLAHOŽELÁM PÁN MAJKO ZA TENTO HUMUS, KTORÝ NA SVOJICH STRÁNKACH DOVOLÍTE UVEREJŇOVAŤ.
Fakt | 04-12-2012 15:48:14
Mino ty si asi nespolupracoval s clovekom, ktory je za novinami, ze? :)
nieco na tom bude | 04-12-2012 12:16:58
mino velmi pekne napisane
anonym | 04-12-2012 10:58:12
mino - palec hore...
mino | 04-12-2012 08:56:36
Mesto transparentnost a otvorenu diskusiu nepotrebuje pretoze sa tym siri protimestky zivel a rozduchavaju vasne. Ake by to bolo krasne nevediet ze vsetky objekty v meste rekonstruuje Sipka ze futbalisti chcu za 12 milionov travnik ala FC Barcelona alebo ze sa basketbalisti mozu sprchovat aj 2 hodiny ved im to zaplatime. Rovnako krasne by bolo pysit sa namestim bez toho ze by ludia vypisovali somariny typu ihrisko je 7 metrov od cesty plnej kamionmi (ozaj iba cakam ktory zmetie prve dieta) alebo ze sa cyklotrasa rozpadava. Viete ako krasne by sa bez SOL na meste kradlo? Preto si myslim ze SOL podpori jedine taky primator a poslanci, ktori nejdu kradnut. Zrejme tam taki nesedia..
Jozef | 04-12-2012 07:33:26
Robo, ja si myslim, ze staci pockat do volieb.
"A hyn se hukaze."
Robo Horvath | 04-12-2012 00:10:31
Ja stale tvrdim ze sme ovce co si zatial nevedia vazit to, ze tu SOL vlastne mame a co to pre nas obyvatelov vlastne znamena a je to len na nasu skodu ze to dostatocne nechceme,nevieme a nevyuzivame.
len aby sme takto nedopadli: | 03-12-2012 14:25:50
pár viet z článku

Úplne iný prístup majú v New York Times, kde je možné diskutovať len pod niekoľkými článkami denne - a pravidlá sú extra prísne.

...v súčasnosti majú 13 administrátorov diskusií, niektorí z nich pracujú na plný a niektorí na čiastočný úväzok. Tento tím moderátorov číta všetky príspevky ešte pred ich zverejnením.

Okrem zakázaných osobných útokov, vulgarizmov, KRIČANIA a spamu nie sú dovolené ani príspevky mimo témy, bezobsažné komentáre a nekoherentné, nesúvislé príspevky.

Inak dobrý článok!
struharik.blog.sme.sk/c/315119/New-York-Times-Vacsina-clankov-diskusiu-nepotrebuje.html

P.S.zlaté SOL!!!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-12-2012 22:10:22
anonym | 01-12-2012 21:45:57 | - niekedy az komicky vyznieva, ako by mnohi obcania chceli mat medium, ktore je plne najlepsie aspon 2 x za hodinu aktualizovanych informacii, ich OSOBNE vsak NIC nestoji, ktore prinesie vsetky informacie z diania na MsU, no mesto (teda my vsetci) do neho nedame ani cent, ktore bude mat anonymnu, no 24 hodin denne moderovanu diskusiu ktorej admin zmaze kazdy prispevok ktory sa nebude pacit Vam, no Vas tam urcite necha. Medium, v ktorom budete moct Vy vsetko, no zodpovednost za Vase konanie ponesie niekto iny.
Medium, ktoreho tvorcovia budu poskokmi obcanom. Tym ktori vsak pri najmensej snahe media o dosiahnutie spravodlivosti po dlhe roky systematicky potieranej v neprospech demokracie - Vasej demokracie a slobody slova priatelia, nie mojej - neurobia pre medium nic ine, ako stiahnu chvost a tvaria sa, ze ich sa to netyka.

Vazeni citatelia, je to opacne - mna sa to netyka! A Vas na 100 %. Pretoze ja sa dostanem ku kazdej informacii a Vy iba k tej, ktora vyhovuje tym, co napriklad dva moje clanky v mediu platenom aj z Vasich dani neuverejnili !!!

A preco je v liste SOL? No napriklad preto, lebo vedenie mesta Sered napriek vyslovenej ziadostiu obcanov mesta podpisanych pod otvorenym listom v mediu platenom z nasich dani, tento list NEUVEREJNILO!

A zase sme tam, co sa niekomu javi ako kult osobnosti - prepacte, nemozem za Vase pocity - faktom vsak je, ze predmetny list uverejnilo zase iba SOL. Aka to nahoda...

Niekedy to tak chodi. Niekto robi a iny berie peniaze. A my na to poukazeme, poukazeme na tych, ktori to dopustili, ktori to toleruju a ktorym to vyhovuje.
To je ulohou media.
anonym | 01-12-2012 21:45:57
Pod ten list by som sa podpísal, pretože v podstate súhlasím s jeho obsahom, ale tie noviny sa do toho ťahať naozaj nemuseli.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-12-2012 21:44:02
Anonym | 01-12-2012 20:44:06 | - k casti tykajucej sa diskusie a mojej osoby snad iba nasledovne:

- nedovolim si povedat, do akej miery mate Vy anonym pravo vyjadrovat sa k anonymnej diskusii a k osobe majitela novin, ktory noviny vymyslel,5 rokov financuje a vzdy vyztupuje pod vlastnym menom a priezviskom.

- co sa tyka urovne anonymnych prispevkov ostatnych diskutujucich, s ich kritikou sa prosim obracajte na ich autorov - nepodcenujte signatarov listu. Mozno sa casom prekvapite...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-12-2012 21:35:12
Anonym | 01-12-2012 20:44:06 | - napriek tomu, ze ide o noviny sukromne, mate moznost byt v redakcnej rade. Ponukam Vam ju tu a teraz verejne.
Uroven novin nepochybne zvysite aj Vy, ked svoj prispevok zopakujete pod svojim menom a priesviskom po registrovani sa v redakcnom systeme.

To, kto je spolutvorcom listu dedukovat nemusite, staci precitat si niekolko podpisov pod nim. Moj tam je a nikdy by som sa neznizil k tomu, aby som spoluautorstvo poprel. Opacne, som rad, ze pomyslena hranica tolerancie ludi voci konaniu niektorych volenych funkcionarov bola prelomena a to verejne. Nepochybne to je povzbudenim širokej verejnosti k obhajobe všeobecnych zaujmov oporoti zaujmom uzkych skupin občanov.
Drzim palce.

No a pre Vas je to verejna vyzva a ponuka vyznamnym sposobom ovplyvnit obsah novin. Ocakavam od Vas ferovu odpoved.
Anonym | 01-12-2012 20:44:06
List občanov nesie jednoznačne rukopis M.Majka a jeho urazeného ega. K objektívnosti potrebuje SOL redakčnú radu, momentálne sú to noviny jedného muža a jeho anonymných nohsledov . Mrzí ma to o to viac, že na začiatku bola dobrá myšlienka, ktorá sa zmenila vďaka anonymnej diskusii na 4. cenovú skupinu. Pán Majko dajte si chvíľu oddych, možno si potom uvedomíte, že sa u vás začína prejavovať kult osobnosti. Ja, ja, a zase ja. Na jednej strane nezávislé noviny potrebujeme, na druhej strane ste otvorili Pandorinu skrinku, z ktorej vychádza oveľa viac zloby ako dobra - ohováranie, klebety, osočovanie slušných ľudí anonymami, urážanie bez dôkazov atď. O tom, že mám pravdu svedčí aj veľký počet vymazaných príspevkov. Ale zase len VY (nie redakčná rada) si osobujete právo rozhodnúť koho vymazať a koho nechať.Uvedomte si kým je čas:Nie ste BOH - trpíte len KULTOM OSOBNOSTI.
Adela | 01-12-2012 18:07:15
suhlasim s Martinom Blaškom
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-12-2012 14:03:36
pre Jarmila | 01-12-2012 13:39:55 | - maximalne mozete povedat, ze sa jedna o Vas nazor - korektne.

V liste (inak stale pod nim pribudaju podpisy) ide o konsenzus nazorov niekolkych ludi a kazdy si za svojim podpisom stoji. List bol konzultovany s pravnou kancelariou. Napriek vsetkemu, nik sa nesnazi Vam brat Vas nazor.
pre Jarmila | 01-12-2012 13:39:55
Správne malo byť napísané my dolupodpísaní občania. O tm niet debát.
Jarmila | 01-12-2012 13:20:07
pre Rado.Ak si list precitate pozorne,tak nikde nie je napisane "vsetci" obcania.Je tam napisane MY OBCANIA.Vidim v tom dost podstatny rozdiel.
Rado | 01-12-2012 10:28:11
pán Majko, ak som sa Vás dotkol, tak potom prepáčte. Ale. v článku sú spomínané veci s ktorými viacmenej súhlasím,ale nemuseli ste do článku vsunúť a podsúvať spoluprácu SOL s mestom. Prečo by malo mesto napr. spolupracovať s SOL. Aj keby mohlo. Článok ste mali napísať bez vyčítky, že mesto nespolupracuje s Vami a bol by to iný článok!! Niekto tu v diskusii uvádzal, že článok je za všetkých obyvateľov, čo je chyba, lebo tento článok je iba za dolepodpísaných obyvateľov a to je sakramenský rozdiel. V diskusii píšete, že ste si prečítali všetky moje staršie príspevky, čo nesedí, lebo z tohto PC píšu ďalší 5 ľudia.
anonym | 01-12-2012 09:56:49
Poslanecká lobby maká a vymetá všetky dostupné PC na nete, aby ukázala koľko občanov za nimi stojí! Hanbite sa až po zem!
Martin Blasko | 01-12-2012 08:27:54
Prečo sa tu rieši kto napísal alebo kto stojí za tým listom? Podstatné je, že niekto to tým poslancom povedal, čo si väčšina ludi myslí. Ak ma poslanec čisté svedomie nemá problémodpoved na každú otázku čí anonymovi alebo konkrétnej osobe.Súhlasím s listom a mrzí ma že ako občan som to nemohol podpísať.A je mi jedno čí má list takú alebo onakú formu.Je to otvorený list poslancom a nie trestné oznamenie.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-11-2012 20:39:55
anonym | 29-11-2012 19:36:43 | - za ponuku "drzhubne" povazujem ponuku financneho prispevku na SOL za podmienky, ze bude zablokovana anonymna diskusia pod clankami mesta kompletne. To jest pod vsetkymi prebranymi materialmi z oficialnej stranky mesta, VZN, akciami MsU, pooslanzov - zjednodusene tam, kde je material spojeny s cinnostou vedenia mesta a MsU. V tomto smere bolo viac rokovani a na tejto podmienke poslanci a primator mesta trvali a trvaju.
Nepaci sa im osocovanie obcanmi a citatelmi SOL.

Nie, tuto podmienku a teda ponuku som neprijal a preto som nepodpisal ani zmluvu. Tento stav trva uz asi 4 roky - dodnes.

SOL teda ako jedine medium nedostalo z verejnych zdrojov ani cent a to napriek tomu, ze stale obcanom prinasa najviac informacii z diania v meste a to informzcie korektne a vyvazene. Vzdy ma moznost k materialu sa vyjadrit kazdy z poslancov i vedenia mesta. Ako som uz spomenul, pristupove prava plnohodnotne s ktorymkolvek inym tvorcom SOL - do SOL mozu pisat online cokolvek bez akychkolvek zasahov ineho vratane mna.

Chapem, na co narazate. Myslel som si, ze za 5 rokov nas mate dostatocne precitanych, ze poznate nase nazory a ze si na takuto otazku v starsich materialoch najdete odpoved aj sam.

Verejne vyhlasujem, ze v SOL plati to, ze uroven diskusie si urcuje samotny autor materialu. Ten ma moznost a pravo poziadat o blokaciu diskusie a tak to aj zostane.

Mrzi ma, ze 23 rokov po revolucii musime vobec riesit u obcanmi volenych funkcionarov taketo otazky. Verejna a aj anonymna diskusia a reagovanie v nej na otazky volicov by malo byt ich povinnostou.

Zaroven vsak musim povedat, ze vela obcanov vo vyvoji nedospelo na to, aby mali taketo prava a vedeli s nimi nakladat tak, aby dosiahli svoj ciel bez toho, aby niekoho verejne neurazali a neosocovali. Je to smutne a dufam, ze nie som posledny kto veri, ze ostatni slusni obcania ich v diskusii vychovaju a to napriklad aj ich verejnym vypiskanim a odizlovanim v diskusii.

Vzdy som tvrdil a hovorim to aj teraz, obcan si neuvedomuje svoju moc a svojou apatiou a nazaujmom o veci verejne sa dobrovolne pripravuje o moznosti, ktore mu prinalezia.

V podstate by mne ako osobe mohlo byt uplne jedno, ci na SOL je verejna anonymna diskusia. Ja disponujem neskutocnym mnozstvom moznosti, ako sa k tomu co vediet chcem aj realne dostanem.
V tomto pripade mi vsak ide o princip a ten zostava nemenny.
anonym | 29-11-2012 19:36:43
Pán Majko môžete odpovedať na otázku či ste dostali ponuku od poslancov na akési "držhubné"? Vychádzam z toho čo ste napísali v príspevku 29-11-2012 00:55:32, cit.:"To fakt mam pristupit na ponuku poslancov, zobrat drzhubne a vykaslat sa na ideu s ktorou traja ludia noviny zakladali?". Očakávam vo Vašej odpovedi transparentnosť. Ďakujem.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-11-2012 18:14:54
Anonym 29-11-2012 16:50:51 a Návštevníčka 29-11-2012 17:07:46 a tiez Anonym 29-11-2012 17:17:21 - co takto pod jednym nickom, ked uz chyba odvaha pod vlastnym menom?
Ved to uz nie je ani srandovne...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-11-2012 17:27:30
Som za 100% transparentnost vo veciach verejnych a robim pre to myslim si ze dost.

Zopakujem - vo veciach verejnych.
Znovu tazite z toho, ze ste anonymom, nik sa teda nedozvie, aku primitivnu otazku ste polozili. Nie, udaje v obchodnom vztahu nie som ochotny uviest, nakolko Vas do toho nic nie je. Ide o zmluvy firma medzi firmou.

Obchodny vztah mam s viacerymi firmami - podnikam 20 rokov. S poslancami MsZ ziadne obchodne vztahy neudrziavam. Do politiky v meste sa nepletiem.

Verejne vyhlasujem, ze ani jeden poslanec MsZ a koniec koncov nik z tvorcov novin za pristup do redakcneho systemu nikdy nic nedostal a ani samotnym novinam nic nezaplatil. Vsetky prispevky a relacie tvorene ako pre kandidatov na poslancov tak pre kandidatov na primatora mesta sme urobili bezplatne, resp naklady na ich vytvorenie, spracovanie a uverejnenie sme zaplatili my - tvorcovia novin.
Anonym | 29-11-2012 16:50:51
P.Majko , ktorý poslanci Vám platía za reklamu vo vašich novinách ?To je tiež držhubné? Alebo nedotýkné? Aj napíšete sumu ,koľko platí taký poslanec? Tzv. Transparentnosť a otvorenosť s tou nemáte problém, že?
anonym | 29-11-2012 16:39:15
Pán Majko, dostali ste ponuku na "držhubné" od poslancov?
pre abcd | 29-11-2012 10:52:46
lebo si nehľadal, ja som dal do vyhladavania sutaz trhovisko a aha ho

http://www.sered.sk/data/spravy_pdf/20120919092929.pdf
Robo Horvath | 29-11-2012 09:47:36
Tam kde mesto môze lacno nieco zarobit do rozpoctu nezaraba ale zato zvyšuje finančnu narocnost byvania obyvatelom. Prave toto je v tomto meste chore. Aka je na trhovisku investicna alebo udrzbova narocnost? Skoro ziadna. Ake su tam zazmluvnene investicie pre najomnika? Ziadne. VPP zametaci to tam aj tak pozametaju sem tam a jeden clovem co tam vyberie najom za stoliky. To je asi tak cela narocnost okolo trhoviska. Ja osobne od mesta nechcem a ani nepotrebujem vôbec nič. Len prosim vas, robte tak, aby sa obyvatelom v nasom meste lepsie zilo. Ale to nieje len o pokosenom a pozametanom meste ci darovani kvetu dôchodcom.
Kedy sa uz konecne prehodnotia tieto lacne dlhorocne najomne zmluvy, kedy sa uz konecne prestane s vypredajom lukrativneho majetku mesta, co tu budovali nase generacie.
Ved to su hodnoty ktore maju tomuto mestu a teda nam obyvatelom tvorit dlhorocny zisk a nie almuznu alebo stratu.
Toto su pre mesto podstatne veci o ktore sa ludia zacnite zaujimat,pokial nieje neskoro a nebude to vsetko v prdeli.
Jozef | 29-11-2012 09:45:45
a to mas pravdu.
Ludia si povedia - naco volit, ved aj tak si spravia co chcu a ti najzodpovednejsi volici, co su dochodcovia, budu volit stale tych istych.
pre p. Irsaka: Otvoreny list, nie vyzva, nie peticia. Nic neziada.Snad len aby ste brali svojich volicov vazne. Podla mna ide o vyjadrenie stavu a akysi povzdych.
A ako sa s tym vyrovnate Vy - poslanci, je uz len na Vas.
anonym | 29-11-2012 08:51:00
abcd | 29-11-2012 08:36:06 , myslíš že by nové volby niečo zmenili? Vobec nič, tu žije velké stádo neinformovaných ludí, ktorým vyhovujú rozprávky, akú napísal Rozprávkár pod tebou.
abcd | 29-11-2012 08:36:06
ja som ziadnu sutaz nenasiel a ani na mestskej stranke nie je hoci su tam vypisane sutaze aj na maly stanok obcerstvenia pri sporitelni.

Tu je ta zmluva: http://transparentne.sered.sk/zmluvy/2012/20121122145913.pdf

Podla mna je cena velmi nizka a nenuti Matusku vrazat ziadne peniaze do trhoviska iba mu zaistuje nonstop dobry biznis. Zrejme futbalova lobby si opat pripisala male vitazstvo v nasom meste. Boze nech su uz nove volby..
Horvathovi | 29-11-2012 07:08:35
Bola verejná súťaž na trhovisko, mal si sa prihlásiť a ponuknut napr. 250€ a mohol robiť ,ale to by si musel zdvihnút riť a niečo urobiť .Zober si niečo do prenájmu a rob. V meste je voľných priestorov až až.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-11-2012 01:00:04
O com vsetkom rozhoduju obcania?
Napriklad hlasovanie v ankete. Momentalny stav 64% za 36% proti listu. Vysledok, ktory ma (uprimne povedane) netesi. Ale to, ze je taky aky je znamena, ze nam fakt nikdy neslo a ani v tomto pripade nejde o manipulaciu s informaciami. Nech si rozhodnu samotni ludia. Ani jeden stav nie je pre mna osobne porazkou ci naopak vitaztvom. Ja som sa pod list podpisal. Vsetko ostatne je na druhych...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-11-2012 00:55:32
Rozpravka | 28-11-2012 22:58:41 | - zaujimavy pribeh sice s urcitymi nepresnostami, no urcite ma nieco do seba.

Do veci vidite dostatocne detailne - skoda ze ste vynechali niektore podla mna podstatne dnes uz historicke fakty. Ale budis, vsetko ma svoj dovod. Tak, ako to, ze pod listom su ako Vy tvrdite "iba" podpisy - ja tvrdim "az" podpisy.

Otvoreny list je konsenzom myslienok viacerych jeho autorov - myslim si, ze ani jeden z tych, ktori ho podpisali by to nepopreli. Moj podpis je dostatocne citatelny.
List "nechcel" byt peticiou ani nicim podobnym, iba otvorenym prezentaciou nazorov na dianie v spolocnosti, v ktorej zijeme, upozornenim volenych funkcionarov na to, ze su tu ludia, ktori ich kroky vnimaju citlivo, pozoruju ich rozhodnutia a hodnotia ich. List otvorene poukazuje na to, o com si ludia do jeho zverejnenia iba sepkali, pripadne ssa rozpravali o tom pri pive. List ma byt podkladom na zamyslenie sa. Peticie, zhromazdenia a pod. by mali byt az naslednymi krokmi.

List nemal osocovat, urazat, ale poukazovat na to, co trapi vela obcanov, len mnohi z nich rezignovali, ustupili, ba takpovediac hodili flintu do zita. A to napriek tomu, ze prave tu v meste sa pre nas obcanov a nase deti deje to najdolezitejsie.

To, ze vyvolal tak burlivu reakciu a aktivizoval tolko hlkasujucich v ankete svedci o tom, ze listom bol trafeny kliniec po hlavicke. Spravne! Ucel splnil.

Ako s nim nalozia poslanci, je ich vec - ti, ktori ho podpisali ich kroky budu starostlivo sledovat.

Teraz k mojej osobe. Uz mi bolo povedane, ze som aj Robo Horvath - znesiem, nemame velmi odlisne nazory. Avsak to, ze vela krokov kladiete za "vinu" mne neskodi mne, ale Vam. Mne to je jedno a Vy casom pridete na to, ze nespokojnych obcanov je vela, osobne si dovolim povedat ze nasobky cisel, ktore predpokladam aj ja. Len sa este dostatocne neprejavili, no k tom u nezvratne dojde. Nestoji otazka ci sa to stane, ale kedy.
Ti, ktori verejne vystupuju to nerobia pre vlastny prospech - v mojom pripade by stacilo zablokovat anonymnu diskusiu a mal by som vyhrate. Niektori diskutujuci by mi nepili krv a splnil by som jedinu podmienku poslancov na ziskanie toho, co ini ****lezi maju uz piaty rok.
Ono je to takto, ludi ser*e to ze diskusia anonymna je, ale aj to, ze chtiac nechtiac to veci posuva dopredu. Takze sa mylite - spomente na kauzy, vsetko najdete v archive.

Tvrdite, ze sme negativni - nesuhlasim. Nepacilo sa Vam, ked sme boli pozitivni. Pravda je taka, ze sme ini, lebo ini byt chceme a inymi si mozeme dovolit byt.

Je zaujimave, ze sa tolki dokazu rozculovat nad tym, co sme my snikdy nedostali a netrapi ich to, co dostali ini. Ale to je nejako v nas Seredanoch - spravne ste napisali, ze do pozadia zrovna velmi verejnost nevisi. Bude aj taky material, den ma vsak iba 24 hodin. Vsetko pekne postupne. Zatial by mohlo stacit to, ze ja suhlasim so sverejnenim vsetkeho okolo rokovani s mestom - kazdeho detailu.
Ak bude niekto rychlejsi v spracovani podkladov, ma moznost ich uverejnit aj na SOL. Takmer kazdy poslanec vratane primatora mesta maju svoje registrovane pristupy do novin.

Popisali sme tu vela veci, no mozno by bolo dobre uvedomit si podstatu veci - tu, ktora je prave v liste. Ze niekto ucelovo odvadza pozornost na SOL a pod. anovu v konecnom dosledku poskodi jemu, pretoze fakty sa von dostanu.

Chapem, ze SOL nie je pohodlne pre mnohych ludi. Nie je vsak toto ten spravny dovod na jeho existenciu?

Neviem, co si bezny clovek asi tak moze mysliet o vztahoch SOL a vedenie mesta - akoze jazyckove si zrovna nedavame, no komunikujeme nadmieru slusne, otvorene a sice smatlavo, ale niekam spolu smerujeme.
Zasadnou chybou je, ze SOL je vnimane ako medium jedneho muza. Nie je to tak. Fakt, ak mal niekedy niekto uprene pravo registracie ci publikovania clanku, ziadam ho, aby to verejne dal najavo. Za 5 rokov NIK! Aj to je dovod, preco je SOL ludmi od fachu mimo mesto vnimane uplne inak, ako tu u nas. Jeho hodnota pre slobodu slova (ake je to otrepane, ale pravdive) je nesmierna. Len si to neuvedomuju ti, ktori za slobodu slova nemusia prosit. Skuste sa spytat ludi v Brunovciach, ci Sopornanov, kde mali moznost komunikovat a co sa mohli odkial dozvediet, pokym nas neoslovil jeden z obcanov.

Jan Budaj v rozhovore pri 2O. vyroci revolucie povedal vyborne - Sloboda stoji za to. Len ked ju mame, tak si neuvedomujeme co mame. Dojde nam to, az ked nas o to niekto pripravi.
SOL nie je mediom jedneho cloveka, ak by malo byt, tak by jeho tvorba nemala zmysel.
Stovky znamych mi hovoria, ze som na hlavu padnuty, ked vystupujem pod svojim menom a stale sa trpezlivo snazim s ludmi diskutovat. Mozno maju aj pravdu, no mne sa fakt z toho redakcneho systemu nechce stale odhlasovat ;-)

Ale vazne. Ked to vzdaju ludia, ako Ivetka Tothova, Ivan Sklenar, Jarmila Tomaskova, Igor Lehocky ci kazdy clovek, ktory do novin prispel co i len jedinym svojim nazorom, tak vedzte, ze budeme vo vazne velkych srac*ach. To uz totiz tymto ludom nebude stat obcan mesta za ich volny cas, ich peniaze a energiu.

A na zaver - nik z nas to studio fakt nepotrebuje, ja uz uplne nie. Ja som dokonca ziadal ine znenie zmluvy. Ten priestor je pre Vas obcanov, poslancov a kazde nahravanie v nom je verejne. Neviem, ci niekto robi veci transparantnejsie, ako ich robime (povedzme si pravdu ze umyselne) my.

Uplne na zaver - pre pana Irsaka ml. - vyborne prispevky, no SOL naozaj ako jedine ponuka obojstrannu moznost komunikacie.
A nik z nas fakt za ubohost niektorych jedincov nemoze. Mame im zatvorit hubu? To fakt mam pristupit na ponuku poslancov, zobrat drzhubne a vykaslat sa na ideu s ktorou traja ludia noviny zakladali?

Je na obcanoch, aka bude diskusia., A malo by to byt aj na poslancoch. Vacsina rozhoduje. Vzdy a vsade. Ak bude vacsina prispevkov od demetnov a ti slusni ich nechaju, tak to bude ako vsade v zivote. Vid pripad Dobrovodsky a pod. Chcete sa na to vykaslat? Ja nie...
Robo Horvath | 28-11-2012 23:22:33
Tato najomna zmluva trhoviska ja opät vysmech obyvatelom mesta.Presne tak ako to tu niekto napisal.Na jednej strane za jedno parkovacie miesto chce mesto 200 eur/rok a na druhej cele trhovisko na ktorom sa prenajmom zarabaju peniaze date do prenajmu za 200eur/rok.
Pan primator a pani poslanci,keby to trhovisko bolo majetkom niektoreho z vas tiez by ste na nom takto hospodarili?
Preco je tam medziclanok? Ved tu niesu skoro ziadne naklady na prevadzku.Preco je to tak? Ze tam kde ma mesto moznost mat prijem do mestskej pokladne bez minimum nakladov to da inemu a potom vlastne vytvarate stratu.Takychto zmluv je podstatne viac. A potom na druhej strane idete ozobracovat obyvatelov na vysokom parkovnom, zvysovani skolneho,dani a poplatkov a atd. Prave z tohoto mi je zle co sa v tomto meste deje. LUDIA ZOBUDTE SA KONECNE !!!
Rozpravka | 28-11-2012 22:58:41
Myslim, ze Irsakovci to tu napisali, jasne a zrozumitelne.
No mna este napadaju take kacirske myslienky....
"Projekt", vznikli ako napad obcana a poslanca, tento vo svojej podstate dobry napad sa postupne zacal rozvijat a ludia si zvykli na stranku chodit. Zverejnovali sa nazory, inofrmacie, v podstate vsetko OK, az to zacalo akosi prilis narastat a doslo k akemusi boomu. Ludia zrazu zacali stranku navstevovat viac a viac a postupne sa zacal z prostredia novin vytracat clovek ktory stal pri zrode celeho projektu, a to pan poslanec. Uz toto mohlo byt indikatorom, ze sa nieco deje a asi sa aj dialo. Nastalo rozkrotmenie s dalsim clovekom, ktory bol v tyme novin a postupne sa noviny odtrhli a zostali stat na jednom cloveku, osobe, ktora rada pise neanonymne no rada hovori za obcanov. Prisli volby a vedenie na cele s panom V sa poruca zo sceny a to je priestor kedy moze "projekt" ziskat strategickeho partnera o ktoreho sa pokusa uz niekolko mesiacov no bezuspesne. Brany stranky sa otvaraju kandidatom s vidinou buducej nadstandartnej spoluprace a dokonca sa jedna strana poistuje aj tym, ze potencionalnych kandidatov nechava podpisat niektore odpovede na otazky , ktore su formulovane velmi sikovne aby kandidatov doviedli v podstate k nazorovo, rovnakej odpovedi a tou je plna podpora "projektu", ktory sa sam stal nevyhnutny pre "obcanov mesta". Volby prisli no obcania aj tak zvolili svoje viac-menej klasicke garde do lavic MsZ no na celo mesta sa postavil novy tym. Samozrejme "projekt" vidi svoju sancu a zacina rokovania, o podpore, peniazoch ale samozrejme hlavne o demokratickom priestore pre (obcanov) majitela a jednu redaktorku, ktory ako jediny prispievaju do novin pravidelne. Obcan, nevidiac do zakulisia celych rokovani a navrhov, ustupkov a kompromisov, nevie co sa vlastne deje, no spolupraca sa nekona. "Projekt" preto vyraza do utoku - zrazu sa na stranke, ktora mala pomahat posuvat veci dalej objavuju clanky na temy ako Mesto moze za to ze sa prepadol kanalizacny poklop na ceste v sprave VUC, ci nekvalitneho potrubia, kde opat je na vine vedenie mesta, pretoze je pasivne. Obcania vidia svojho nepriatela jasne, ved vsetko je sfusovane (nevadi ze o polovicu lacnejsie ako sa predpoklada) alebo ukradnute. Ludia si vsak uz nevsimnu, ze "projekt" obcanov s radostou na verejenych miestach nataca ludi no ked "projekt" zacne rozhorcene hovorit, tieto pasaze su z videa vystrihnute. Takisto obcan zabudne, ze "projekt" nacne temu, nedkonci ju a vyhovori sa na niekoho ineho, lebo z jeho strany je vsetko OK. Nuz a ked uz ani frontalne utoky na tyzdennej baze nezaberaju, "projekt sa rozhodne napisat list, a rovno v mene obcanov Serede, ved "projekt" nie je sukromny (a teda niekoho) ale je vsetkych obcanov (ci vlastne ako kedy je to vhodne). Obcania napisu list, symbolicky 17.novembra, plny indicii, naznakov, no bez kusku jasnych dokazov, ci faktov, je to vlastne taka hmla nad mestom, ved dame si pozor nech na nas nepostvu pravnikov. Lenze prave po pravnej stranke je list, viac-menej zdrap papiera, nesplna poziadavky ktore udava zakon (take casto opakovane slovo na strankach "projektu"). Pritom predstavitel "projektu je znamy svojim vysokym pravnym povedomim, tak ma napada preco sa islo cestou akehosi zahmleneho listu, ktory nesplna pravne poziadavky? Zeby preto aby pripadne "nicneurobenie" s listom zo strany MsZ a Vedenia mesta (nakolko nesplna zakladne pravne normy) mohlo byt opat oznacene ako hanebne oprvhovanie obcanmi? A vobec preco su podpisy pod lsitom odfotene tak nekvalitne a len raz, ked "projekt" je znamy svojou nevycerpatelnou studnicou "originalnych" fotografii? A posledny postreh preco sa list zverejni az 26. Novembra takmer desat dni od jeho napisania, ked "projekt" sa hrdi svojou takmer okamzitou informovanostou obcanov? Dufam ze nie preto, ze zverejnenie listu bolo planovane do obdobia rozhorcenia obcanov nad navrhom na zvysenie poplatkov za materske skoly?
Toto je taka vlastne dramaticka rozpravka, mozno krasny namet na film, ved toto sa realne nemohlo udiat.
anonymus | 28-11-2012 22:15:57
Silvester | 28-11-2012 21:36:01 Osobnosť- pod týmto pojmom si predstavujem niekoho, s výnimočnými vlastnosťami morálneho či vzdelanostného charakteru, alebo človeka, ktorý vyniká inými pozitívne hodnotenými schopnosťami. Ťažko však za osobnosť považovať verejného činiteľa, ktorý mal v minulosti problém so zákonom... dosť ma prekvapuje ako niektorí diskutujúci prehliadajú podstatu tohto listu. Ako im je jedno že tí, ktorým je adresovaný tento otvorený list využívajú svoje postavenie poslanca na napĺňanie svojho osobného hobby (podpora súkromného športového klubu, získavanie výhodných zákaziek pre svoju firmu alebo nerovné postavenie pri získavaní vlastníckych práv pre rodinných príslušníkov). O tom je tento otvorený list! Pán Silvester, skúste si pozorne a bez emócií prečítať tento list a hľadajte odstavce či vety, ktoré nie sú pravdivé. Ak tam také nájdete, môžete sa pre Vami volené „osobnosti“ domáhať cti, hoci aj právnou cestou.
otvorené listy pracujúcich | 28-11-2012 22:05:42
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-20-41.pdf
Silvester | 28-11-2012 21:36:01
Ešte otvorenejší list pre poslancov!

Dokedy si páni poslanci necháte kydať na hlavu?
Som vás volil ako osobnosti a nie ako ustráchaných
občanov, kde si v tomto médiu každý do vás kopne.

Hlavy hore a riešte to právnou cestou.
Miloš | 28-11-2012 21:28:39
Prečo nefunguje v ankete možnosť odpovedať NIE ?!!!
Čo je to za bordel?!!!
radšej nie... | 28-11-2012 20:06:05
Len jeden poznatok z listu :

1. Slovné spojenia ako "My, občania mesta " by malo byť opravené na "My, dolu podpísaný občania mesta" pretože aj ja som jeden z občanov, ktorý s listom nesúhlasí.

...ze ho podpisalo 74 obcanov je skutocne pecka... To je vlastne jeden dvojčinžiak... Keby bol list s takýmto percentom podpisov zaslaný nášmu premiérovi, tak ani obálku neotvorí (samozrejme v prepočte percent - počet podpísaných / počet obyvateľov SR)...

Ale spisovateľ, čo ho napísal má talent. Mal by písať do novín.
Jarmila | 28-11-2012 19:52:14
SOL je sukromne medium a poslanci a ani vedenie mesta nie su povinni tento prostriedok vyuzit.Preco ho teda vyuzivali pred volbami?Aj vtedy to bolo sukromne medium.A vobec im to nevadilo.Pan Irsak,suhlasim s Vami,ze netreba hadzat vsetkych poslancov do jedneho vreca.Naozaj poznam 2-3 ktroych si nesmierne vazim.A co sa tyka osobneho stretnutia a riesenia problemu,tak s tym mam velmi zlu skusenost.Jee to uhol pohladu,alebo kazda minca ma dve strany.Kazdopadne ja som sa pod ten list podpisala a stojim si za tym podpisom.
Adela | 28-11-2012 19:41:43
Namiesto tejto obhajoby by som ako dcera poslanca povedala,že oci,sadni za pc a napíš občanom,čo sa ta pytaju,asi tak.
Registrovaný Michal Irsák ml. Michal Irsák ml. | 28-11-2012 19:34:58
A este k celkovej problematike a k listu samotnemu:
Je pravda, ze SOL sa snazi o transparentnost a o vytvorenie dialogu a komunikacie. Aj medzi obcanmi a vedenim mesta. To je vyborna myslienka a v tomto pracu pana Majka (a tiez ine aktivity za ktorymi stoji) ocenujem a aj obdivujem. SOL sa vsak nemoze stavat do pozicie oficialneho komunikacneho mostu medzi tymito dvoma. Je to SUKROMNE medium a nikto z vedenia ci z poslancov nie je povinny tento prostriedok vyuzit. Takze im nemozno ani nic vycitat a ani stavat vsetko do roviny, ze ked tento sposob nevyuzivaju, tak ignoruju obcanov a uz vobec nie, ze sa "brania komunikacii" s nimi. To ze vyuzitie takehoto sposobu moze byt na ich prospech je ina vec. A aj ta je diskutibilna v mnohych pripadoch. V synteze povedane, nevyvysujme tu SOL do neba a neposielajme vedenie a poslancov do pekla. Chce to vyvazenost usudku.

Co sa tyka listu, ma dobru myslienku ale nepodpisal by som sa pod neho, lebo ho vnimam velmi subjektivny, osobny a castokrat vo vyjadreniach prehnany ("vsetky dolezite rozhodnutia smeruju k podpore jednotlivych zaujmovych skupin" a pod.) Problematiky ktorych sa dotyka su velmi komplexne a len malo z nas obcanov do nich vidi tak, aby sme mohli vyjadrit objektivny a pravdivy usudok. A preto sa pytam: to sa naozaj v meste za sucasneho vedenia neudialo nic pozitivne, resp. neboli vytvorene podmienky pre buduci rozvoj a rast? Polozme si aj tuto otazku a hladajme aj pozitiva. A potom, nehadzme vsetkych poslancov a vedenie do jedneho vreca. To si naozaj myslite, ze to vsetci robia len pre svoj osobny profit a nikomu z nich nezalezi na samotnom meste v ktorom ziju?

VOLICI sa vo volbach SLOBODNE ROZHODLI. ZVOLILI si poslancov (zastupcov), dali im DOVERU a poslanci teraz pracuju (navrhuju, schvaluju…). Nie je toto normalny demokraticky proces? To sa akoze teraz pri kazdom navrhovani ci hlasovani maju pytat kazdeho obcana ako by to urobil on a co si mysli? Opat opakujem, vyvazme svoj usudok a nevedme to do extremov. A najma, ak nam ide naozaj o vseobecne dobro pre mesto, odstranme z komunikacie to osobne a subjektivne. To je castokrat to najtazsie ale vysledok je efektivnejsi.
Adela | 28-11-2012 19:26:20
Myslim si,že tu bolo už dost tém a podpísanych,nie anonymov a nič sa nedialo,na nič poslanci nereagovali a doslova a do písmena ani vedenie mesta,tak čo tu píšete.A vo vlade sa vela renomovanych pravnikov háda,čo je v zakone a každy si to vysvetluje po svojom.Nezabudnem s pred par rokmi na hadku Mečiara a Carnogurského,nevedeli sa dohodnut ,každy tvrdil,že všetko ide podla zákona a ich nazory boli odlišné.... :-)))
FUJ, hanba !!!! | 28-11-2012 19:26:05
Celé trhovisko do prenájmu za 200 € na rok, teda za takú istú cenu ako jedno parkovacie miesto pre osobné vozidlo.
http://transparentne.sered.sk/zmluvy/2012/20121122145913.pdf
čo sme chceli to máme, tak nám treba, majú nás za bláznov.
Registrovaný Michal Irsák ml. Michal Irsák ml. | 28-11-2012 19:16:54
pre: Adela | 28-11-2012 18:30:18
To by sme vyzerali v tej spolocnosti keby sme kaslali na znenia zakonov a pocuvali len to, co sa paci ludom. Nebudte smiesna. A pytat sa cloveka, ktory ma za sebou desiatky rokov pravnickej praxe ci sa naozaj vyzna v zakonoch, je opat dokaz toho, ze nase komentare su vysoko podpriemerne. A verte mi ze to nepisem preto lebo sa jedna o mojho otca. Skor mi je az nechutne z toho ako sa v tejto spolocnosti - odvalavajuc sa na demokraciu - kazdy vyjadruje ku vsetkemu mysliac si, ze to co hovori je svata pravda a ocakava, ze to nasledne bude aplikovane. Ak mam povedat pravdu, cudujem sa ludom, ktori to robia, pretoze komentare ktore takto vznikaju su naozaj len nepodlozene a prazdne taraniny a strata casu pre toho, kto ich cita. Pravo vsak na to mate takze len smelo vpred. Vzdy sa najde dakto, kto sa za to postavi a kto sa s tym stotozni. Zial.

Nevieme diskutovat a to uz vobec nie viest dialog. Piseme casto od veci, nie k danej teme, nepodlozene, neodborne a najma s mnozstvom osobneho tonu o veciach o ktorych nemame ani sajnu. A to len berie vahu a hodnotu nasim slovam a neprinasa ziadne riesenie. Vobec sa necudujem poslancom a vedeniu mesta, ze sa tymto diskusiam vyhybaju. A to ich este obvinujeme ze ignoruju obcanov a vyhybaju sa im. Prepacte ale to je naozaj smiesne.

Ak naozaj mate co povedat, chodte na zastupitelstvo, chodte na stretnutia obcanov s vedenim mesta a hovorte. Inak je to fakt strata casu a nepomoze to ani vam ani inym. Robit bulvar vie kazdy. Ked vsak pride na konkretne navrhy a riesenia, zrazu nikoho nikde. Zamyslime sa aj nad tym.
Adela | 28-11-2012 19:02:38
Myslíte??Ale hlavne,že anonymnym volbam každy rozumie,ale to čo chcu občania nie,to je zaujímave .
za nas obcanov? | 28-11-2012 18:41:30
Pan Irsak dal tomu, co som napisal pravny podklad, takze ta kava uz nezabehne, ale osviezi a plny energie sa moze zacat pisat tak, ako to poradil pravnik. Pisat ako obcania,ktori maju pravo poukazovat na to ci ono, vyjadrit nespokojnost, kritizovat, ale nie za nas vsetkych, ci v mene nas vsetkych.
Adela | 28-11-2012 18:30:18
Váž.pan Irsák,pozorne som si prečitala vaš komentarik a mala som zmiešane pocity z toho,čo ste popisal.Jednoznačne tu citim, ja nič ,ja muzikant.Vy dobre rozumiete,čo tym ludia mysleli a mylim,že ste to aj pochopili.Ale namiesto všetkeho citujete zakony a viete určite,že sa v ních vyznáte?????Kašlite na znenia zákonov a počuvajte,čo sa ludom nepáči.
Michal Irsák st. | 28-11-2012 17:32:18
Otvorený list vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva som si po informáciii o tom, že je zverejnený na stránkach SOL zástupcom primátora veľmi pozorne a viac krát prečítal. Prečítal som si aj niektoré komentáre k tomuto listu. Podľa môjho názoru by sa k skutočnostiam citovaným v tomto liste, k pravdivosti, opodstatnenosti a k inýmh tam citovaných skutočnostiach dalo dlho, dlho diskutovať. Z tohto dôvodu sa zatiaľ k jeho obsahu nevyjadrím. Zatiaľ.
Avšak, tak ako tu uviedol vo svojom komentári JOZEF /28-11-2012, 11.54.36/ kladiem si aj ja otázku "A?". Teda čo ďalej?
Podľa môjho názoru, ak aj je list podpísaný určitým počtom osôb, ide o list - výzvu anonymnú. Ako sa má s listom naložiť, komu priamo odpovedať?
Prečo?
Ústava - základný zákon štátu v čl.26 zaručuje právo na slobodu prejavu. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom. Podľa č. 27, veta druhá, ústavy každý má právo sám,alebo s inými obracať sa vo veciach verejného, alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Ide o tzv. petičné právo. Toto právo, resp. postup pri jeho uplatňovaní je potom upravené Zakonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov. List sa síce podobá petícii, ale podľa ust. § 4 odst.1/ tohto zákona osoba, ktorá petíciu podpisuje má na nej uviesť svoje meno, priezvisko, adresu tvalého pobytu a k týmto údajom pripojiť svoj podpis. Uvedené na liste chýba, preto podľa môjho názoru má charakter anonymný. Pokiaľ by išlo sťažnosť obyvateľov mesta,tak jej vybavenie by sa riadilo Zakonom č. 9/2010 o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov. Aj pri podaní sťažnosti je potrebné podľa ust. § 5 odst.2/ tohto zákona, aby sťažnosť obsahovala meno priezvisko, adresu rvalého pobytu, alebo adresu prechodného pobytu.
Teda list - výzva, nakoľko mu chýbajú tieto náležitosti nemôže zakladať isté práva či povinnosti pre adresáta. Adresát ho môže nanajvýš vziať na vedomie.
Čo tak obyvatelia mesta, ktorí ste toho názoru, že v liste pomenované problémy sú až tak vážne, ktorí ste podpísali list, vyvolať podľa ust. § 11b Zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zhromaždenie obyvateľov obce, teda mesta Sereď. Tzv. verejné zhromaždenie obyvateľov obce. Na tomto sa môže zúčastniť každý obyvateľ mesta, otvorene sa na ňom môžu prerokovať všetky veci samosprávy, a teda aj veci citované v liste.
Postup ako takéto zhromaždenie vyvolať je upravený v zákone oobecnom zriadení.Ak bude vôľa ne jeho zvolanie ponúkam pomoc.
Teda aj ja úvadzam, tak ako JOZEF "A?"
JUDr. Michal Irsák, poslanec MsZ v Seredi
hombre | 28-11-2012 16:28:26
"Autorom či autorovi | 28-11-2012 10:52:19" Kultivované slová, ale prázdne ako plevy...
Jozef | 28-11-2012 11:54:36
"Tento otvorený list žiadame uverejniť v plnom znení a to Seredských novinkách (tlačenej – december 2012 i internetovej verzii - okamžite), na vývesnej tabuli mesta, v médiách, na ktoré mesto Sereď alebo ním riadené (vlastnené) organizácie prispievajú finančne a v internetových novinách SeredOnLine.sk - bezodkladne."

A?
Pytam sa za nas, za obcanov.
Mozem?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 28-11-2012 10:56:46
za nas obcanov? | 28-11-2012 10:50:54 | - tak som sa nalakal pri citani Vasho prispevku, az mi zabehla kava.

Hned som si precital co som podpisal, brrr - ale zaroven som sa hned ukludnil - nenachadzam, kde ste nasli, ze by snad niekto vystupoval za Vas. Mozete prosim napisat, kde sa spomina Vase meno, pripadne ine indicie, ktore list s Vami osobne spajaju?

Viete, len chcem mat jasno...
Autorom či autorovi | 28-11-2012 10:52:19
Obdivujeme Vás maestro,
Slová múdrosti, pokoja , rozvahy , dobroty , veľkého ducha, obyvateľa , občana, človeka s obrovským srdcom pre iných , génia ktorý je nepochopený ale ktorý ešte dokáže že on je ten vyvolený v národe . Vyvolený čo jediný má právo kritizovať, je nezávislý, nestranný, nepotrebuje nikoho a len on má správny , teda najsprávnejší názor.Prečo ? Nech je mu sláva večná vytesaná do kameňa na námestí v tomto meste, patrí mu čestné občianstvo aspoň EU keď nie celého sveta. Nech žije náš velikán !!!
Sláva ,sláva, sláva!
za nas obcanov? | 28-11-2012 10:50:54
...to sa tu kto vydava za zastupcov obcanov Serede? Kolko ludi sa poddielalo na spisani listu? Nieco tu chyba. V tychto novinach sa vzdy zdoraznuje, ze kto vie o svojej pravde, vie sa aj podpisat, a teraz tu niekto, kto nie je podpisany, "hovori" za nas vsetkych. Ja som nedal nikomu suhlas hovorit v mojom mene. Ten, kto tu tvrdi, ze hovori za nas, nech napise kto je, lebo ak ma zastupovat aj mna, chcem vediet, ci mu mozem verit.Vo volbach som vedel, kto ma bude zastupovat, ci splnil moje ocakavanie je druha vec, ale tu ho mozem brat na zodpovednost, lebo mam v rukach jeho sluby pred volbami. Ak niekto hovori sam za seba, kludne moze zostat anonym, to je uplne v poriadku, ak vsak niekto tvrdi, ze hovori za nas obcanov, tak mam pravo vediet kto to je. Inak je to samozvanec, a ten list nema vahu.
Martin | 28-11-2012 10:16:17
Napisal ten, co sa ani nedokazal podpisat. Ach ta ironia
pre Miro Motyčák | 28-11-2012 10:13:29
Vyzerá to že ty máš viac rozumu ako celá partia podpisovačov dokopy. Keď máš gule sa podpísať sem pod príspevok, skús urobiť ešte o krok viac: mesto má zverejnený rozpočet, každý má právo sa k nemu vyjadriť jednoducho pošli pripomienku, aby sa z rozpočtu vyškrtli nalievané financie do súkromných médií (TV Krea) a ich zamestnancov (Janegová SN). A vy teoretici, ihrisko sa tiež bude musieť financovať z budúcoročného rozpočtu, tak sa naozaj podpíšte pod niečo seriózne, čo má zmysel a dajte pripomienku k rozpočtu, aby sa o ňom znova hlasovalo (aby sa nemohli vyhovárať, že bolo v jednom balíku) alebo aby sa vyškrtlo úplne, keď vám tak leží v žalúdku. Alebo to proste nechajte tak a len sa pechorte tu na internete, v tom ste najlepší ...
Registrovaný Miro Motyčák Miro Motyčák | 27-11-2012 23:22:38
Mam taky pocit, ze by to kludne mohol byt otvoreny list obcanov Slovenska nasej vladnucej vrstve "nadludi". Obcan ma pre nich cenu par minut pocas volieb a potom nech 4 roky drzi hubu a krok a hlavne sa nezaujima a nebodaj im hovori do toho, ako oni maju riadit nasu krajinu, ci mesto. Bohuzial nasi "politici" chapu mandat na spravovanie nasej krajiny, dany vo volbach ako darovanie im nasej krajiny. Namiesto toho, aby sa snazili ju zveladit, maju pocit, ze ju dostali a musia z nej vyzmykat co najviac, pokial su pri moci.Cest vynimkam, ktore potvrdzuju pravidlo a ktorych trvacnost v politike byva pomerne kratka. Holt, kto chce s vlkmi zit, musi s nimi vyt. Na druhej strane sa mozme utesovat, ze sme na to aspon tak dobre ze si mozme o tom pofrflat na nete, ci pri pive, aj ked stav, keby nase pofrflanie dokazalo aj nieco zmenit by bol este krajsim. Posialem svoj imaginarny elektronicky podpis do rodneho mestecka. ;)

Co sa tyka tych tolko omielanych penazi pre SOL, tak by podla mna bolo spravodlive, aby mali vsetky media rovnake podmienky a neboli zvyhodnovane tie, ktore len chvalia. Cize ked niekto nevie prezit par drobnych aj pre SOL, tak by som navrhova zrusit dotacie pre ostatne media. SOL prezilo bez penazi od mesta od svojho pociatku, ale ci by aj "konkurencia" prezila bez tej dotacie je velmi otazne.
hombre | 27-11-2012 23:02:28
Anonym | 27-11-2012 17:31:49. Sám píšete že SoL sú súkromné internetové noviny. Ak je pravda, že povedzme ste naozaj pekár, tak ako súkromník, ten chlieb, čo pečiete rozdávate zadarmo? Podobne, ako zadarmo môžete navštevovať a aj diskutovať na stránkach SoL?
sklamany obcan | 27-11-2012 22:19:21
pre pana kurbela: to ze poslancom vadi anonymna urazajuca diskusia je samozrejme normalne a v poriadku. Ale stale mam pred ocami tuto stranku pred volbami ako sa tu predbiehali kto tu bude mat krajsiu fotku, viac prispevkov a reklamu zadarmo.
A kto sa tu vyjadruje po volbach? Vy a pan Sklenar, takze aspon Vam palec hore a tym ostatnym poslancom to dufam ludia spocitaju ked ich tu zase pred volbami budeme vo velkom vidiet pisat
pre Milana | 27-11-2012 21:56:33
Milanko, ocuvaj, mas dneska meniny, tak sa chod radsej nekam nadr bkat a neurazaj tu slusnych ludi, ok?
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 21:49:06
Milan | 27-11-2012 17:24:13 | - mam chvilku cas, tak ho nevenujem svojmu synovi, ale Vam - evidentne to potrebujete viac.

Nereagovali ste a preto si dovolim uvahu na typ ludi, ako ste Vy.

Hovorite o komplexe - Vy ste urcite fesak, nezavidim Vam to a je mi to fuk.
Pozeram sa na Vas ako na jedneho z ludi, ktori sa nezmozu na nic ine, ako sadnut si za pocitac a anonymne klepkat svoje pokusy urazit inych vo viere, ze sa ich to skutocne dotkne.
V skutocnosti Vas vsak asi ser*e to, ze su ludia, ktori su ochotni pre spolocnost spravit nieco navyse.
Ser*e Vas to, ze su ludia, ktori su schopni a ochotni za svoj nazor sa nehanbit a verejne sa pod neho podpisat. Nemajte obavy, nie ste sam.
Ser*ie Vas to, ze su ludia, ktorych nas*at nedokazete ani tak primitivnym vyjadrenim - su ludia, ktori Vam za svoje peniaze vobec umoznia slobodne sa vyjadrit.
Urcite Vas ser*e to, ze ste tak slaby tvor, ktory pod svojim menom ani len nedokaze inemu napisat co si o com mysli.

A teraz co ser*ie mna. Da sa povedat ze v tomto kontexte iba jedine - ze demokracia (uz sa mi to slovo fakt zacina priecit) dava rovnake moznosti ludom rozumnym a aj takym anomaliam, ako ste Vy a dokonca aj pri volbach ma Vas hlas rovnaku hodnotu, ako hlas cloveka rozumneho.

Co ma vsak zaroven tesi je, ze v redakcnom systeme mam jedno carovne tlacitko a tym Vas dalsi chory prispevok jednoducho vysypem do kosa s odpadkami, kam patri. Dobre, ne? ;-)
Dobre uz bolo ? | 27-11-2012 21:07:02
Ako tak sledujem dianie, realitu, skusenosti a pohlady,
tak sa len utvrdzujem, ze toto okolo je to o nas samych - zrkadlo spolocnosti. Co si kto dovoli, je uz casto iba dane moznostami postu na kt. sa nachadza.
A potom samozrejme urovnou cloveka. Ci ma charakter odolat, alebo sa da strhnut prudom. Ved to robia vsetci..

Dnes bol publikovany velmi zaujimavy clanok Petra Breinera. Mena, kt sa spominaju su zname, pozadie uz viac poznaju domaci - ti kt. sa aspon zaujimaju:
http://komentare.sme.sk/c/6614387/skusil-som-oboje-neda-sa-porovnat.html

Aspon 1 veta, kt. charakterizuje situaciu (aj) v Amerike..:
"Správa výskumného centra Kongresu zo septembra 2012 o štatistickom prieskume daní za posledných 65 rokov hovorí o tom, že zníženie najvyšších daní nemá vôbec nijaký vplyv na vytváranie pracovných miest alebo zvyšovanie ekonomických aktivít, ale jediným hmatateľným dôsledkom je koncentrácia kapitálu a jeho zvyšovanie v najvyššej vrstve. Správa bola senátormi stiahnutá."

Napriek vsetkemu cesta je len jedna - byt poctivi k sebe a okoliu, a rovnako ju vyzadovat!

Nakoniec, len maly citat (Najdete - okrem inych zaujimavych - na Katarinke):
"Okno aj zrkadlo su zo skla. Na okno staci z jednej strany natriet vrstvu striebra a clovek vidi uz len sam seba"
Registrovaný pre Milan pre Milan | 27-11-2012 19:40:14
Vas komentar je napisany stylom a sposobom,ktorý hovori za vsetko a svedci o Vasej inteligencii.Nic primitivnejsie som davno necitala.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 19:32:00
Milan | 27-11-2012 17:24:13 | - takze o mne ste sa vyjadrili. Skuste teraz nieco o sebe.
Občan | 27-11-2012 19:01:23
Stačilo
Martin | 27-11-2012 18:31:57
Este aby som dodal, osobne si myslim, ze ked bude anonymna diskusia zrusenia, tak tu diskusia "zakape" a tym padom sa aj znizi navstevnost, pretoze naco by ludia citali ten isty clanok 50 krat...
pre Rada | 27-11-2012 18:28:16
Nemyslim si,ze list je o urazenom egu.Mesto a teda aj my,danovi poplatnici,financujeme seredske novinky a rtv krea.Rozdiel medzi seredonline a tymito mediami je podstatne velky.Nakolko tieto media podporuje financne mesto,tak si aj urcuje,co v tychto mediach bude.V seredonline sa dozvedame veci,ktore su pre vedenia mesta neprijemne a teda sa ani necudujem,ze Majka by najradsej utopili v lyzicke vody.Mali by sme byt vdacni za tuto informovanost nie utocit a urazat.Je len logicke,ze nie kazdemu "rypanie" p.Majka vyhovuje.
Martin | 27-11-2012 18:14:20
Mne sa nepaci ta akoby skryta agenda/lobing za seredonline. Castokrat pisete veci na rovinu, avsak tentokrat tu citam len same naznaky. Ak to tolko ludom vadi, ze nedostavaju financie za nieco "nezavisle sukromne", tak ...
A samozrejme, ze nieco vam musi ist aj za zverejnovanie reklamy, kde tu vidim minimalne 9 roznych "bannerov" a tie hadam neboli len tak bezplatne poskytnute. A ze ich tu teda je, viac ako na strankach s 18+ obsahom a to si nerobim srandu.
Anonym | 27-11-2012 17:31:49
Súhlasím s Radom, že celý list je len o tom, že mesto nedáva financie na seredonline.
Sú to SÚKROMNÉ nezávislé internetové noviny, tak nech sa tak správajú. Ja som napríklad pekár a pečiem ľuďom dennodenne chlieb. Nepýtam od mesta peniaze lebo som SÚKROMNÍK.
Keď chcete ostať súkromní a nezávislí, nepýtajte stále peniaze od mesta.Koho chleba budete jesť, toho pieseň budete spievať. Alebo vám ide len o tie peniaze?
seredcanko | 27-11-2012 17:27:58
Milan | 27-11-2012 17:24:13

nechcem si zastavat p. Majka, to necham na neho, ale skuste napisat, ktore pozitivne veci, ktore by bezny clovek mohol ocenit sa v meste udiali? Dakujem
Milan | 27-11-2012 17:24:13
p.Majko, podľa môjho názoru trpíte komplexom menejcennosti z toho, že ste narástli taký malý. Komplex menejcennosti sa spája s necitlivosťou na kritiku ale aj hyperkritickosťou voči iným a vy si svoj komplex kompenzujete kritikou vedenia mesta a poslancov zastupiteľstva. Nechcete vidieť pozitívne zmeny, ktoré sa v meste udiali. Ale v podstate vás ľutujem, ste nešťastný človek, ktorý stále hľadá a vidí iba všetko zlé, negatívne a aj pozitívne veci otočí tak, aby vyznievali negatívne.
anonym | 27-11-2012 14:33:25
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psych%C3%B3za
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 14:07:58
Neskutocne zle je uz vnimanie akehokolvek da sa povedat odporu ci kritiky - kto nie je s nami je proti nam? Mal som pocit, ze ta doba je uz za nami.
Ked tolerujem anonymnu diskusiu ja ci dalsi tvorcovia novin (a to ich zaroven financujeme), nechapem, ako vobec nahlas moze byt proti diskusii voleny funkcionar. Ved by sa mal hanbit ako pes! To by si sucasny voleny funkcionar nemal ani len mysliet.

Napriek tomu sme uz pred 2 rokmi urobili system, ktory umoznuje rozne stupne diskusie - kazdy autor si urcuje, s kym a ako diskutovat chce. Ani to nevyhovuje nami volenym funkcionarom! Jednoducho chcu mat media pod kontrolou. Obstrukcie, komisie, hlasovania a natahovanie casu - uz niekolko mesiacov nam nejde o nic ine, len o to, aby sa kazdy vyfarbil. Stalo sa. Mame konkretne podklady dokazujuce neochotu niektorych poslancov komunikovat nielen anonymne, ale aj e-mailom s podpisanymi obcanmi. Ostuda, pohrdanie obcanom - volicom a ssamotnou demokraciou.

Naozaj plati, ze niektori poslanci moralne nedozreli na svoje funkcie, nedozreli na to, aby dostali do ruk moc. Je to problem hlavne moralny a dokazu ho odstranit jedine obcania - volici.

SOL nie je revolucionar, je prostriedkom na komunikaciu medzi obcanmi.

SOL vsak bolo robene na komunikaciu obcan - voleny zastupca a uradnik a opacne. Zial o komunikaciu zo strany volenych zastupcov a uradnikov zaujem nieje (az na malo vynimiek) a radsej si z nasich penazi urobia to, co vyhovuje im. Amoralne, takto sa vyhybat obcanom. A vobec to nieje o SOL. Rovnako by tomu bolo v pripade keby SOL nebolo SOL. Nefunguje system. A dnes nevidim iba situaciu v Seredi, je rovnaka v celej krajine. Rovnako (velmi podobne) vnimaju "sluzbu obcanom" aj voleni funkcionari v inych mestach a dedinach.

Zly system a sprosti obcania. Pritom nie je potrebne chciet nic viac, ako to, co obcanovi patri. Ked dam niekomu doveru a svojim hlasom mu zabezpecim funkciu, moc a plat, proste si nenecham os*at nohu.

Je cas skladat ucty za polovicu volebneho obdobia. Drzim palce.
Pavol Kurbel | 27-11-2012 12:15:21
Vedeniu mesta naozaj vadí anonymná diskusia. Podotýkam však, že diskusia ktorá uráža. A tá vadí i mne. Nedávno zase nejaký anonym zabrdol aj do mňa, ohľadne mojich údajných zamestnancov, ktorých nemám. Faktom však je, že služba, ktorú SOL poskytujú mestu, prevyšuje negatíva spojené s anonymnou diskusiou. A preto podporujem zotrvanie SOL v živote mesta. Ministerský predseda Veľkej Británie Winston Churchil zásadne čítal iba opozičné noviny, aby sa dozvedel, čo si o ňom a jeho politike myslia ľudia z iného tábora a aby vedel správne korigovať svoje rozhodnutia.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 11:05:53
Rado | 27-11-2012 10:56:12 | - precital som si Vase starsie prispevky. Fakt trvate na tom, co ste prave napisali?
Rado | 27-11-2012 10:56:12
celý list je len o tom že mesto nedáva financie na Seredonline!!!!!! List je o urazenom egu a prezentovaní že SOL je to najlepšie miesto na informovanie. Ak si niekto otvorí SOL, tak si otvorí aj Sered.sk, seredskenovinky.sk a podobné stránky kde sa informuje. O tom že niekoho niekde zrazilo auto, že horela sláma alebo že je prepadnutý kanál, tak to v novinách nemusím. takého info dávajú naše naj TV vo večerných správach. seriozne info nie je o bulvári. Článok mal byť písaný len o faktoch ale nie plakať nad SOL.
pre Jozef | 27-11-2012 10:32:36
Všetci sme malí páni na urobenie čohokoľvek na nápravu danej situácie!Dobre vieme kto súhlasil so šetrením aj tam kde nič nie je !A ako získať financie?No predsa od ľudí,ved oni sa trocha pobúria,pošomrú ale nakoniec povolia lebo situácia je taká že nič iné neostáva a pri dalších voľbách,si nikto nespomenie na nejaké VZN a ak áno tak sľúbime že už nebudeme také vymýšľať ,dáme balonik, igelitku , aj na guláš sa nájde!
TREBA ich voliť aby ich do dobehlo a potom im to zrátať!Lebo ak po voľbách odídu nikdy nikto nikoho už nebude môcť ako sa hovorí nachytať na hruškách!Po zmene by zasa išlo len o sprosté ohovárania a výhovorky to oni!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 10:06:30
k listu | 27-11-2012 09:38:00 | - osobne poznam niekolko ludi z harku a dovolim si povedat, ze ignorovanie ich podpisu bude velmi zlym signalom pre nich, ich rodiny a znamych, ktori ich vnimaju ako serioznych ludi. Kazdy clovek totiz ma vplyv na mnozstvo znamych, ktori nie su az tak informovani (nemaju cas alebo chut) ale doveruju mu.
Nepodcenoval by som ziaden podpis. Jeden podpis pod verejnym listom ma vacsiu hodnotu ako 1000 slov v krcme...
k listu | 27-11-2012 09:38:00
Plne súhlasím s obsahom listu, len je škoda, že na liste aj keď sú podpisy -- sú nečitateľné, dokonca na pravej strane "úsmev"? . Myslím si, že aspoň niekto za občanov, ktorí to spracovali sa mal podpísať a potom pripojiť podpisy. Ale stále je to o strachu. A tak sa na tom poslanci len pousmejú a ide sa ďalej. Asi tak názor k listu.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-11-2012 09:28:22
Dnes som sa dokonca dozvedel, ze vedenie mesta aj podpisy obcanov pod otvorenym listom vnima ako "anonymne". Uz len zostava, aby sa niekto ucicikal presvedcenim, ze iny snad ma zaujem na zavadzani verejnosti.
Nic viac, iba smutne...

Podpisy pod listom su originaly a asi pri podpisovani 15 ludi som bol osobne.

A nemam problem verejne oznmit, ze som jednym z tych, ktori sa pod list podpisali.

Je smutne, ze sa najde niekto, kto namiesto zaoberania sa obsahom listu skuma, kto ho podpisal.
Jozef | 27-11-2012 08:59:17
to nic neznamena.
Ved Martin vo volbach na primatora dostal "len" 1 725
(z 10000) hlasov.
A kampan trvala trochu dlhsie ako tu visi tento list.
Anonym | 27-11-2012 08:51:11
Z cca 10.000 voličov v meste Sereď len 74 občanov súhlasí s obsahom listu.
To je výborné vysvedčenie pre vedenie mesta a jasný dôkaz, že dnešné vedenie mesta sú správni ľudia na správnom mieste.
VEDENIU MESTA ŽELÁM: LEN TAK ĎALEJ A NEDAJTE SA ZNECHUTIŤ VEČNÝMI KRITIKMI !!!
Zdeno | 27-11-2012 08:25:10
uz by to chcelo len, konkretne mená, kto co ukradol kedy a ako, lebo inak je to iba vseobecna informacia o stave spolocnosti v tomto štate (takto to nejak funguje v nasej spolocnosti na vsetkych frontoch)...
no a potom pri volbach zmobilizujte obcanov a mozete to robit inak...drzim palce
anonym | 26-11-2012 23:47:11
31x zahlasovali poslanci a ich rodinní príslušníci :D
pre aaa | 26-11-2012 21:39:35
a keby ste si otvorili tie PDF súbory čo sú tam pripojené, tak sa dočítate v komentári k rozpočtu ,že štatutár školy píše že 50 euro je pre rodičov neúnosných a žiada zastupiteľstvo aby rozhodlo tak, aby rodičia-občania mesta boli spokojní.Necháva na uváženie poslancov akú sumu schvália. Takže NEČÍTAŤ ale komentovať a prekrúcať fakty nie je na mieste.
pre aaaaaa? | 26-11-2012 21:23:30
ten kto vie, že šatutár vypracoval tabuľky o navýšení vie,alebo by o aspoň mal vedieť, že k vypracovaniu týchto tabuliek bol vyzvaný zastupiteľstvom. To,že ich vypracoval,neznamená, že tie peniaze má dať rodič. Z tabuľky vychádza fakt, že rozpočet je nenormálne osekaný a, že ho treba navýšiť. Takže keď niekto povie aaaaaa! nech dopovie aj beee!
aaaaaa? | 26-11-2012 20:56:44
Vieš ty vôbec že nikto z mesta nenavrhol tých 50 € ? ALE ŠTATUTÁR ŠKOLY A ŠKÔLKY pripravuje rozpočet? Ten je zodpovedný .A to že tu niekto zámerne stále píše len a len ako že za všetko sú zodpovední poslanci , čo to je? Načo je riaditeľ riaditeľom ?
Komu vyhovuje stále sa hádať namiesto hľadania konsenzu? Nám občanom? Ktorým ?
zvedavý | 26-11-2012 20:46:09
plne sa za tento list podpisujem
Seredan | 26-11-2012 20:15:19
Plne suhlasim s listom a lutujem ze som sa pod neho nemohol podpisat...
aaaaa | 26-11-2012 20:03:57
Dávam dolu klobúk pred ľuďmi, ktorý vedia tak trefne naštylizovať problémy, ktoré vidíme všetci. Je naša chyba, že dopustíme, aby poslanci a primátor robili tak proti nám, že nás to raz bude mrzieť.Vidíme to pri škôlkach. A že budú hlasovať inak?Boli by blázni keby po tej spŕške kritiky od ľudí hlasovali za VZN.Kto ho také navrhol a čo by sa stalo,keby sme si to nevšimli?Ako by to dopadlo,keby v SOL neuverejnili pravdu? Sme slepy a nevidíme ako nás zdierajú aby mali dosť peňazí pre svoje vlastné záujmy. Zobuďme sa!!!
boha jeho | 26-11-2012 18:01:35
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
gulak | 26-11-2012 13:57:02
Je nepodstatné,kto to písal,ale podstatné je,že je to-PRAVDA-a ako je známe,pravda nikomu nevonia
Občan | 26-11-2012 13:33:11
Ktohovie aká záujmová skupina toto napísala , pretože pri podpisoch nie je čitateľné nič.
A keď sa niekto bude oháňat´ týmto - je to skôr na zamyslenie ,komu má toto slúžiť a prečo.
Je to bulvár a čítanosť je a to je to hlavné.
Robo Horvath | 26-11-2012 13:10:18
No treba uznat je to zaujimave citanie a dufam ze padne na urodnu pôdu, ale mozno by bolo potrebne to spojit aj s podpisovou verejnou akciou aby obyvatelia mali moznost vyjadrit podporu tomuto listu.Aby to potom neskoncilo tak, ze niekto to zas pochopí tak ako v minulosti, ze to je len zart.
Vidim ze vlne nespokojnosti k niektorým rozhodnutiam mesta a poslancov je znacna a preto je nacase sa na nazor pytat aj obyvatelov a nie len zaujmovych skupin alebo jednotlivcov.
Jozef | 26-11-2012 13:04:14
pamatam...
"Ľubomír Veselický | 24-04-2010 13:05:47
Zaujímavá otázka. Čo sa mieni robiť? No čo? No ono by sa určite malo! Určite by bolo treba. Nie bolo. Ono je treba! Ale keď treba, tak by sa to naozaj malo! Lebo keď sa to nebude robiť, čo potom? Veď je to dosť závažná vec. A čo potom takýto občania. Budú uistení v tom, že oni naozaj nič nemusia. Ale veď by mali! To je fakt na viac ako jednu otázočku. Fak by aj mňa zaujímalo, čo sa s tým mieni robiť. Ani nie tak kto, lebo to už je jedno. Najmä v prípade, že to niekto bude. Hlavné že to nebudem ja sám. "

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentársmutok 11-02-2020 12:40:12:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPolícia Začala trestné stíhanie za zločin v kauze predaja rybníkov v P.Bystrici 08-10-2019 17:02:12:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
KomentárPravda je len jedna 03-10-2019 17:26:08:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019
Komentáranabela 26-09-2019 14:01:27:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárSVD1 14-09-2019 20:22:21:
" V hudbe vyjadrujem svoje pocity "
Komentárveru 01-09-2019 17:42:35:
Z času na čas si zafajčil marihuanu, ktorú si sám dopestoval v dome vo Váhovciach
Komentárs.i.n. 30-08-2019 22:01:20:
Pripomeňme si hrdinov Slovenského národného povstania zo Serede
Komentáranonym 30-08-2019 19:54:00:
"Doteraz som sa nedožil výsledku zo strany MsU, poslancov MsZ v Seredi" - píše občan Serede
KomentárMiloš Majko 30-08-2019 12:57:35:
Prípad Jankovská nie je o stanovisku polície či právoplatnom rozsudku. Je o etike a morálke.
KomentárBlablablaha 29-08-2019 13:39:44:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárivan 29-08-2019 11:08:33:
Seniorku v Trnave podvodníci nedostali. Legenda "vnuk".
Komentáruž pred 10 rokmi 29-08-2019 05:22:58:
Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava
Komentárteraz je 28-08-2019 08:18:20:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárto nevymyslíš 27-08-2019 20:32:27:
Ministerka vnútra vymenovala nového prezidenta HaZZ
KomentárBaba Vanga 27-08-2019 17:15:31:
" Takže, aké riešenie sa núka, aby sme neprešľapovali na tej našej povestnej križovatke, kde nám zabíjajú štát ?" - píše Pavol Varga
Komentárpotecha 25-08-2019 13:41:57:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign